Dr. Barış Ünlü Part/Bölüm 1

PRESS TO DOWNLOAD:

— Handwritten subtitles — Generated subtitles

Start Reading:

Evet Merhabalar beni Türkiye bir yol borders projesinden Pınar Dinçer Ömer Turan arkadaşların konuşmayı yapmak için yani dersler alışmak etti Ben de teşekkür ediyorum benden Türk gerçekçi önce yayınladığım aşağı yukarı Türklük sözleşmesi kitabın üzerine konuşma istendi bunu yapacağım kitabın özetlemeye çalışacağım eşimden kaplama yazdım çok genelde özetle Türklerin tarihte oluşumunu konuşulan mekanizmalarını ve gündelik hayattaki işleyişine analiz etmeye çalıştım ben kastım benim bu kitaptaki sosyal medya görmeye alıştığımız şekilde Türklük değil yani bir etnisite değil etkinlik değil ver video lojik aidiyeti vatandaşlık mavi değil bazı yerlere farklı sınıflar videoyu şikayetler arasında ve aklımda göster bu sınıflar üstü video lojiler düştü benzerlikler ve ortaklıklarda gösteren belli görmeye bilme bilgilenme duygulanma algılama biçimleri şemaları belli Duygu hakları belli düşünce ve eylem hatları stratejileri ne kastediyoruz Türk kitap gıda bu kastettiğim şekilde türklüğünün tarihsel olarak ve sosyolojik olarak nasıl oluştuğunu anneside diyeceğiniz bir model geliştirmek için bu sözleşme metni korumaya kavramı etrafında yapmıştım bu kavramı etrafında Türk devletinin ve milletinin sosya oluşumuyla Türk bireyin ya da öznesine pislik oluşumu arasındaki ilişki selli bağlantıları görebileceğiniz i düşündüm bu göstermeyi unuttum yani böylece ama Selen kişisel olanlar veya güncel olan ve gündelik olanlara en genel olan bize en genel gözüken bir tarihi var Paris