[Official MV] หรือเราเคยพบกัน - บุ๋น นพณัฐ

[Official MV] หรือเราเคยพบกัน - บุ๋น นพณัฐ

SUBTITLE'S INFO:

Language: Vietnamese

Type: Human

Number of phrases: 43

Number of words: 361

Number of symbols: 1151

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
VIET SUB by @nguyendohamy368 Không có cơ hội để nói một lời Bạn đi thẳng vào trái tim tôi và ngồi trong đó Bạn là ai Trái tim tôi đang lo lắng và run rẩy từ bên trong Tôi đã từng thờ ơ, không quan tâm đến bất cứ điều gì Sau đó tôi trở nên run sợ vì bạn Bạn xuất hiện ngay cả khi tôi nhắm mắt lại Tôi không biết tại sao và tại sao nó lại như vậy đơn giản vì tôi gặp bạn Hoặc, chúng ta đã gặp nhau trước đây? Trái tim tôi thay đổi chỉ trong nháy mắt Chúng ta vô tình làm quen Chúng ta có thể đã gặp một ngày nào đó, và vào ngày đó Nó làm tôi trở lại để gặp bạn và yêu bạn một lần nữa Không bao giờ để bất cứ ai vào Sợ nó sẽ lãng phí thời gian và trái tim
01:30
Tôi quá sợ hãi Khi gặp em, cả trái tim tôi đã thay đổi. từ một người không bao giờ nghĩ về ai khác Tôi run vì bạn Bạn xuất hiện ngay cả khi tôi nhắm mắt lại Tôi không biết tại sao và tại sao nó lại như vậy đơn giản vì tôi gặp bạn Hoặc, chúng ta đã gặp nhau trước đây? Trái tim tôi thay đổi chỉ trong nháy mắt Chúng tôi vô tình làm quen Chúng ta có thể đã gặp một ngày nào đó, và vào ngày đó Nó làm tôi trở lại để gặp bạn và yêu bạn một lần nữa Hoặc, chúng ta đã gặp nhau trước đây? Trái tim tôi thay đổi chỉ trong nháy mắt Chúng ta vô tình làm quen Chúng ta có thể đã gặp một ngày nào đó, và vào ngày đó
03:00
Nó làm tôi Hoặc, chúng ta đã gặp nhau trước đây? Trái tim tôi thay đổi chỉ trong nháy mắt Chúng ta vô tình làm quen Chúng ta có thể đã gặp một ngày nào đó, và vào ngày đó Nó làm tôi trở lại để gặp bạn và yêu bạn một lần nữa VIET SUB by @nguyendohamy368

DOWNLOAD SUBTITLES: