SOMI (전소미) - 'DUMB DUMB' M/V

SOMI (전소미) - 'DUMB DUMB' M/V

SUBTITLE'S INFO:

Language: Vietnamese

Type: Human

Number of phrases: 46

Number of words: 309

Number of symbols: 1089

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:12
Lại luyện tập trước gương Mở mắt thật to Tôi thích biểu cảm này Làm thế nào trông yếu đuối hơn, xinh xắn hơn nhỉ Cố gắng để không thấy rằng tôi đã chăm chút Cậu chẳng hiểu con gái gì cả Let me just say it now Ôm lấy tôi khi tôi đang sợ sệt Tôi nhảy trên đỉnh đầu cậu you DUMB DUMB Tôi nhảy trên đỉnh đầu cậu you DUMB DUMB Cố gắng hết sức để gây ấn tượng với cậu Cuối cùng thì mọi thứ cũng đều vì cậu thôi DUMB DUMB DUMB Hãy nhìn ánh mắt ngây thơ của tôi này, đừng nghĩ quá nhiều Let's play DUMB DUMB DUMB Tôi vốn chẳng ăn được nhiều yeah Tôi chẳng bắt được côn trùng vì sợ chúng Nah, I aint got time for that Tried to act the part and rewind it back Over and over, shows over, take or leave It's make love or, make believe Cậu chẳng hiểu con gái chút nào
01:31
Let me just say it now Ôm lấy tôi khi tôi đang sợ sệt Tôi nhảy trên đỉnh đầu cậu you DUMB DUMB Tôi nhảy trên đỉnh đầu cậu you DUMB DUMB Cố gắng hết sức để gây ấn tượng với cậu Cuối cùng thì mọi thứ cũng đều vì cậu thôi DUMB DUMB DUMB Hãy nhìn ánh mắt ngây thơ của tôi này, đừng nghĩ quá nhiều Let's play DUMB DUMB DUMB Let's play DUMB DUMB DUMB Hey DUMB DUMB Rơi vào lưới tình của cậu cũng là kế hoạch của tôi Hey DUMB DUMB Giờ không cần quá cố gắng tell me that I'm the one one Hey DUMB DUMB Rơi vào lưới tình của cậu cũng là kế hoạch của tôi Hey DUMB DUMB Không cần quá cố gắng Tôi nhảy trên đỉnh đầu cậu you DUMB DUMB

DOWNLOAD SUBTITLES: