Subnet Mask - Explained

Subnet Mask - Explained

SUBTITLE'S INFO:

Language: Vietnamese

Type: Human

Number of phrases: 161

Number of words: 3693

Number of symbols: 11649

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Mặt nạ mạng con là gì? Vì vậy, đó là một chủ đề của video này. Bây giờ trước khi chúng ta nói về subnet mask là gì, trước tiên chúng ta phải nói về địa chỉ IP là gì. Địa chỉ IP là số nhận dạng cho một máy tính hoặc thiết bị trên mạng. Mọi thiết bị phải có địa chỉ IP cho mục đích giao tiếp. Và cụ thể hơn, tôi đang nói về địa chỉ IPv4. Địa chỉ IPv4 là địa chỉ số 32 bit , được viết dưới dạng bốn số, được phân tách bằng dấu chấm. Mỗi nhóm số được phân tách bằng dấu chấm được gọi là một octet. Dải số trong mỗi octet là từ 0 - 255. Một địa chỉ IP bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là địa chỉ mạng và phần thứ hai là địa chỉ máy chủ. Địa chỉ mạng hoặc ID mạng là một số được gán cho một mạng. Vì vậy, mỗi mạng sẽ có một địa chỉ duy nhất. Địa chỉ máy chủ lưu trữ hoặc id máy chủ lưu trữ là những gì được chỉ định cho các máy chủ
01:01
trong mạng đó như máy tính, máy chủ, máy tính bảng, bộ định tuyến, v.v. Vì vậy, mỗi máy chủ lưu trữ sẽ có một địa chỉ máy chủ lưu trữ duy nhất. Bây giờ, cách để biết phần nào của địa chỉ IP là mạng hay máy chủ lưu trữ, là nơi chứa mặt nạ mạng con. Mặt nạ mạng con là một số giống với địa chỉ IP . Và nó tiết lộ có bao nhiêu bit trong địa chỉ IP được sử dụng cho mạng bằng cách che phần mạng của địa chỉ IP. Bây giờ trong thế giới của máy tính và mạng, địa chỉ IP và mặt nạ mạng con ở định dạng thập phân này ở đây là vô nghĩa. Và điều này là do máy tính và mạng không đọc chúng ở định dạng này và đó là bởi vì chúng chỉ hiểu các số ở định dạng nhị phân, là 1 và 0. Và chúng được gọi là bit. Vì vậy, số nhị phân cho địa chỉ IP này là số này ở đây. Và số nhị phân cho mặt nạ mạng con này là số này. Và đây là những con số mà chỉ máy tính và mạng mới hiểu được. Vì vậy, câu hỏi tiếp theo là,
02:06
làm thế nào để chúng ta lấy các số nhị phân này từ địa chỉ IP này và mặt nạ mạng con này? Vì vậy, ở đây chúng ta có một biểu đồ 8 bit. Các bit trong mỗi octet được biểu diễn bằng một số. Vì vậy, bắt đầu từ bên phải, bit đầu tiên có giá trị là 1 và sau đó số nhân đôi với mỗi bước. Vì vậy, có 2 rồi 4, 8, v.v., cho đến 128. Mỗi bit trong octet có thể là 1 hoặc 0. Nếu số là 1 thì số mà nó đại diện sẽ được tính. Nếu số là 0 thì số mà nó đại diện không được tính. Vì vậy, bằng cách thao tác các số 1 và 0 trong octet, bạn có thể tạo ra một dải số từ 0 - 255. Vì vậy, ví dụ, octet đầu tiên trong địa chỉ IP này là 192. Vậy làm cách nào để lấy một số nhị phân trong số 192? Đầu tiên, bạn nhìn vào biểu đồ octet và sau đó bạn sẽ đặt 1s dưới các số sẽ cộng lại với tổng số là 192. Vì vậy, bạn sẽ đặt 1 vào ô 128
03:12
và sau đó là 1 vào ô 64. Vì vậy, bây giờ nếu chúng ta đếm tất cả các số mà chúng ta có 1 bên dưới chúng, bạn sẽ nhận được tổng cộng là 192. Tất cả các bit khác sẽ là 0 vì chúng ta không cần phải đếm chúng vì chúng ta đã có số của mình. Vì vậy, con số này ở đây là phiên bản bit nhị phân của 192. Vì vậy, hãy thực hiện octet tiếp theo là 168. Vì vậy, hãy đặt 1 dưới 128, 32 và 8. Và sau đó tất cả phần còn lại sẽ là 0. Vì vậy, nếu chúng ta cộng tất cả các số mà chúng ta có 1 bên dưới chúng, chúng ta sẽ nhận được tổng cộng là 168. Octet tiếp theo là 1. Vì vậy, chúng ta sẽ đặt 1 vào ô 1 và khi bạn thêm 1 vào bạn chỉ nhận được 1 Và octet cuối cùng là 0, điều này làm cho mọi thứ trở nên đơn giản vì tất cả các số nhị phân sẽ là 0. Vì vậy, đây là số nhị phân cho địa chỉ IP của chúng tôi. Bây giờ chuyển đổi nhị phân mặt nạ mạng con cũng giống hệt như vậy. Vì vậy, trong
04:18
mặt nạ mạng con này , 3 octet đầu tiên là 255. Vì vậy, nếu chúng ta xem xét mặt nạ mạng con này ở dạng nhị phân, 3 octet đầu tiên sẽ là tất cả 1s vì khi bạn đếm tất cả các số trong một octet thì nó sẽ bằng 255. Và thì octet cuối cùng sẽ là tất cả các số 0. Vì vậy, ở đây chúng tôi có địa chỉ IP và mặt nạ mạng con của chúng tôi ở dạng nhị phân được xếp cùng nhau. Vì vậy, cách để biết phần nào của địa chỉ IP này là phần mạng, là khi chữ số nhị phân của mặt nạ mạng con là 1, nó sẽ chỉ ra vị trí của địa chỉ IP xác định mạng. Vì vậy, chúng tôi sẽ gạch bỏ tất cả các chữ số trong địa chỉ IP thẳng hàng với các chữ số 1 trong mặt nạ mạng con. Và khi bạn làm điều này, nó sẽ tiết lộ rằng 3 octet đầu tiên của địa chỉ IP là phần mạng và phần còn lại là phần máy chủ. Vì vậy, các số 1 trong mặt nạ mạng con cho biết địa chỉ mạng và các số 0 chỉ ra địa chỉ máy chủ. Vì vậy, trong một ví dụ khác, hãy
05:23
sử dụng một địa chỉ IP và mặt nạ mạng con khác và đặt chúng ở dạng nhị phân. Vì vậy, trong ví dụ này , 2 octet đầu tiên là 255 và 2 octet cuối cùng là 0. Vì vậy, nếu chúng ta gạch bỏ tất cả các chữ số trong địa chỉ IP thẳng hàng với các số 1 trong mặt nạ mạng con, chúng ta sẽ thấy rằng 2 octet đầu tiên là phần mạng và 2 octet cuối cùng là phần máy chủ. Và chúng ta hãy làm một nữa, và trong mặt nạ mạng con này, octet đầu tiên là 255 và phần còn lại là 0. Và sau đó chúng ta sẽ gạch bỏ tất cả các chữ số một lần nữa, và lần này nó tiết lộ rằng octet đầu tiên là phần mạng và cuối cùng 3 octet dành cho máy chủ. Bây giờ, việc tìm ra mạng và các phần máy chủ của địa chỉ IP bằng cách sử dụng các mặt nạ mạng con mặc định này thật đơn giản. Bởi vì như tôi đã nói trước đây, khi bạn đếm tất cả các số trong một octet, nó sẽ bằng 255. Vì vậy, chúng tôi tự động biết rằng các số trong octet đều là 1, vì vậy chúng tôi thực sự không phải xem địa chỉ IP hoặc mặt nạ mạng con trong
06:28
định dạng nhị phân của nó vì nó rất đơn giản. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mặt nạ mạng con là số này ở đây trong đó hai octet đầu tiên là 255 nhưng octet thứ ba là 224? Vì vậy, điều này là một chút phức tạp hơn. Vì vậy, đây là số nhị phân cho mặt nạ mạng con này. Hai octet đầu tiên đều là 1s và trong octet thứ ba , ba bit đầu tiên là 1s sẽ bằng 224, bởi vì bắt đầu từ bên trái, khi bạn thêm 3 bit đầu tiên trong một octet, nó sẽ tăng lên 224. Vì vậy, hãy đặt điều này mặt nạ mạng con và địa chỉ IP ở định dạng nhị phân của nó. Và một lần nữa nếu chúng ta gạch bỏ tất cả các chữ số trong địa chỉ IP thẳng hàng với các chữ số 1 trong mặt nạ mạng con, chúng ta sẽ thấy rằng trong địa chỉ IP, 2 octet đầu tiên và 3 bit đầu tiên trong octet thứ ba là mạng một phần và 13 bit còn lại được sử dụng cho các máy chủ. Vì vậy, một câu hỏi khác là, tại sao một địa chỉ IP lại có một phần mạng và một phần máy chủ lưu trữ? Tại sao nó không thể chỉ có
07:33
một phần máy chủ để gán duy nhất cho mỗi thiết bị một địa chỉ IP? Vậy tại sao nó cũng có một phần mạng? Bây giờ lý do cho điều này là khả năng quản lý. Nó dùng để chia nhỏ một mạng lớn thành các mạng nhỏ hơn hoặc mạng con, được gọi là mạng con. Vì vậy, ví dụ, giả sử rằng không có mạng nhỏ. Giả sử rằng một tổ chức có một lượng lớn máy tính trong một mạng khổng lồ. Bây giờ khi một máy tính muốn nói chuyện với một máy tính khác, nó cần phải biết làm thế nào và ở đâu để tiếp cận máy tính đó. Và nó thực hiện điều này bằng cách sử dụng một chương trình phát sóng. Broadcast là khi một máy tính gửi dữ liệu đến tất cả các máy tính trên mạng để nó có thể định vị và nói chuyện với một máy tính nhất định. Vì vậy, ví dụ chúng ta hãy nói rằng máy tính này đây muốn giao tiếp với máy tính này ở đây Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo là máy tính này tại đây sẽ gửi một gói tin broadcast ra trên mạng yêu cầu máy tính mục tiêu để xác định bản thân để có thể giao tiếp với nó. Nhưng
08:36
vấn đề với điều này là mọi máy tính trên mạng này cũng sẽ nhận được chương trình phát sóng vì chúng đều ở trên cùng một mạng. Vì vậy, như bạn có thể tưởng tượng, nếu mọi máy tính trong mạng lớn này phát sóng đến mọi máy tính khác, chỉ để giao tiếp, thì nó sẽ hỗn loạn. Nó sẽ làm chậm mạng và có khả năng ngừng hoạt động do lưu lượng truyền phát quá lớn mà nó sẽ gây ra. Và nó thậm chí có thể gây ra hỏa hoạn, cũng không hẳn nhưng, và nếu một sự cố xảy ra trên mạng thì sẽ rất khó xác định vì mạng quá lớn. Vì vậy, để ngăn chặn mạng này cần phải được chia thành các mạng nhỏ hơn và các mạng được chia nhỏ và tách biệt về mặt vật lý bằng cách sử dụng các bộ định tuyến. Và bằng cách sử dụng bộ định tuyến, điều này sẽ giảm bớt vấn đề về lưu lượng truy cập quá mức vì các chương trình phát sóng không đi qua bộ định tuyến. Các chương trình phát sóng chỉ ở trong một mạng Vì vậy, bây giờ thay vì một mạng lớn, mạng này được chia thành 6 mạng con hoặc mạng con.
09:44
Vì vậy, bây giờ nếu máy tính này ở đây muốn giao tiếp với máy tính này ở đây, máy tính sẽ gửi một chương trình phát sóng mà chỉ các máy tính trong mạng con của nó mới có thể nhận được. Nhưng vì máy tính mục tiêu nằm trên một mạng con khác ở đây, dữ liệu sẽ được gửi đến cổng mặc định, đó là bộ định tuyến và sau đó bộ định tuyến sẽ định tuyến dữ liệu đến đích một cách thông minh. Vì vậy, đây là lý do tại sao địa chỉ IP có một phần mạng và một phần máy chủ lưu trữ, do đó, các mạng có thể được chia thành các mạng nhỏ hơn một cách hợp lý được gọi là mạng con. Này các bạn, tôi chỉ muốn đột nhập vào đây và nói với bạn rằng nếu bạn là người mới bắt đầu và bạn muốn tìm hiểu thêm về mạng, tôi thực sự giới thiệu một cuốn sách nói sẽ giúp bạn làm điều đó. Tôi đã liên kết nó trong phần mô tả bên dưới và bạn có thể tải xuống và nghe nó miễn phí. Chỉ cần nhận sách bằng cách đăng ký bản dùng thử miễn phí 30 ngày của Amazon audible premium plus. Nhưng ngay cả khi bạn hủy tư cách thành viên có thể nghe thấy của mình bất kỳ lúc nào trong 30 ngày, sách nói vẫn là của bạn để giữ mãi mãi mà không phải trả bất kỳ khoản nào. Vì vậy, chỉ cần nhấp vào liên kết liên kết amazon bên dưới
10:52
và bằng cách đó, bạn cũng sẽ ủng hộ kênh của tôi vì tôi vẫn nhận được hoa hồng ngay cả khi bạn quyết định hủy. Vì vậy, một lần nữa nó hoàn toàn miễn phí và cảm ơn bạn. Vì vậy, hãy làm một ví dụ ở đây, giả sử rằng bạn có một doanh nghiệp nhỏ và đây là địa chỉ IP và mặt nạ mạng con của bạn Bây giờ, hãy giả sử rằng doanh nghiệp nhỏ của bạn có tổng cộng 12 máy tính và tất cả 12 máy tính này đều nằm trên một mạng duy nhất. . Và những máy tính này thuộc về các phòng ban khác nhau được biểu thị bằng màu sắc của chúng Nhưng giả sử bạn muốn tách các máy tính thành 3 mạng khác nhau để mỗi phòng ban sẽ không nhìn thấy lưu lượng mạng của phòng ban khác. Vì vậy, thay vì có 1 mạng trong doanh nghiệp của bạn, bạn muốn chia nó thành 3 mạng nhỏ. Vì vậy, cách để chia nhỏ mạng này thành các mạng nhỏ hơn là chia mạng con. Mạng con được thực hiện bằng cách thay đổi mặt nạ mạng con mặc định bằng cách mượn một số bit đã được chỉ định cho các máy chủ và sử dụng chúng để tạo mạng con. Vì vậy, trong mặt nạ mạng con này, chúng tôi sẽ thay đổi
11:54
một số số 0 trong phần máy chủ thành số 1 để chúng tôi có thể tạo nhiều mạng hơn. Vì vậy, nếu chúng ta để mặt nạ mạng con như cũ, nó sẽ cung cấp cho chúng ta 1 mạng với 256 máy chủ. Bây giờ về mặt kỹ thuật, chúng ta phải trừ đi 2 máy chủ vì các giá trị là 1 và 0 tương ứng được dành cho địa chỉ mạng và quảng bá , vì vậy chúng ta thực sự có 254 máy chủ có thể sử dụng. Nhưng chúng ta cần thay đổi mặt nạ mạng con này để có thể tạo ra 3 mạng mà chúng ta cần. Vì vậy, ví dụ, chúng ta hãy mượn 1 bit từ phần máy chủ. Đây là mặt nạ mạng con mới của chúng tôi. Vì vậy, bây giờ octet thứ tư là 128 vì khi bạn đếm bit đầu tiên trong một octet, nó bằng 128. Vì vậy, bằng cách mượn 1 bit, điều này sẽ chia mạng thành một nửa. Vì vậy, bây giờ thay vì có 1 mạng với 254 máy chủ, điều này sẽ cung cấp cho chúng ta 2 mạng hoặc mạng con với 126 máy chủ trong mỗi mạng con. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục
12:55
và mượn một chút nữa từ phần máy chủ. Vì vậy, bây giờ chúng tôi đang mượn tổng cộng 2 bit từ phần máy chủ. Vì vậy, đây là mặt nạ mạng con mới của chúng tôi, và octet thứ tư là 192. Vì vậy, bằng cách mượn 2 bit, điều này sẽ chia mạng hơn nữa và bây giờ nó sẽ cung cấp cho chúng ta 4 mạng con với 62 máy chủ mỗi máy. Và một lần nữa, chúng ta hãy mượn một chút khác từ phần máy chủ. Đây là mặt nạ mạng con mới của chúng tôi. Và bằng cách mượn 3 bit, điều này sẽ chia mạng thành 8 mạng con với 30 máy chủ mỗi mạng. Vì vậy, nếu chúng ta tiếp tục phá vỡ mạng này, đây là kết quả nếu chúng ta mượn 4 bit sẽ cung cấp cho chúng ta 16 mạng con với 14 máy chủ mỗi mạng. Và đây là kết quả nếu chúng ta mượn 5 bit sẽ cho chúng ta 32 mạng con với 6 máy chủ mỗi mạng. Và nếu chúng ta mượn 6 bit, điều này sẽ cung cấp cho chúng ta 64 mạng con với 2 máy chủ trong mỗi mạng con. Bây giờ đây là giới hạn khá nhiều vì nếu chúng ta mượn 7 bit, nó sẽ cung cấp cho chúng ta 128 mạng con nhưng với 0 máy chủ có thể sử dụng được. Vì vậy, như bạn có thể thấy
14:05
phần mạng vay mượn từ phần máy chủ càng nhiều bit, số lượng mạng có thể được tạo ra tăng gấp đôi với mỗi bit. Nhưng số lượng máy chủ trên mỗi mạng cũng bị cắt giảm một nửa với mỗi bit. Vì vậy, quay trở lại ví dụ kinh doanh của chúng tôi, nếu chúng tôi muốn chia mạng này thành 3 mạng nhỏ hơn hoặc mạng con, chúng tôi sẽ phải mượn 2 bit từ phần máy chủ. vì vậy, mặc dù chúng ta chỉ cần 3 mạng, mặt nạ mạng con này sẽ cung cấp cho chúng ta ít nhất 4 mạng để làm việc. Vì vậy, mặt nạ mạng con tùy chỉnh mới cho 3 mạng con của chúng ta sẽ là 255.255.255.192 Vì vậy, bây giờ mạng của chúng ta được chia thành 3 mạng nhỏ hơn hoặc mạng con. Bây giờ chỉ để rõ ràng, video này là về mặt nạ mạng con. Đây không phải là một bài học đầy đủ về mạng con vì có nhiều thứ hơn về mạng con so với những gì tôi đã chỉ cho bạn ở đây. Tôi chỉ cho bạn thấy mặt nạ mạng con liên quan đến mạng con như thế nào . Giờ đây, địa chỉ IP và mặt nạ mạng con có 5 lớp khác nhau.
15:08
Đó là các lớp A - E. Tuy nhiên 3 trong số các lớp này được sử dụng cho mục đích thương mại. Vì vậy, đây là một biểu đồ trong các địa chỉ IP và subnet mặc định mặt nạ đó là lớp A, B, và C. Và bạn có thể biết được số lượng trong octet đầu tiên của địa chỉ IP và subnet mask mặc định mà lớp họ thuộc về Bây giờ khi một tổ chức cần kết nối mạng, họ sẽ cần một lớp địa chỉ IP theo nhu cầu của tổ chức đó, dựa trên số lượng máy chủ mà họ có. Vì vậy, nếu một tổ chức có số lượng máy chủ lưu trữ rất lớn, họ sẽ cần một địa chỉ IP loại A. Địa chỉ IP lớp A có thể tạo ra tới 16 triệu máy chủ. Vì vậy, như bạn có thể thấy, trong mặt nạ mạng con lớp A mặc định, phần máy chủ rất lớn 3 octet được sử dụng cho các máy chủ, đó là lý do tại sao nó có thể tạo ra rất nhiều. Ví dụ về một tổ chức cần nhiều máy chủ này sẽ giống như một nhà cung cấp dịch vụ internet , bởi vì họ sẽ cần phân phối hàng triệu địa chỉ IP cho tất cả khách hàng của họ.
16:15
Địa chỉ IP lớp B có thể tạo ra tới 65.000 máy chủ. Lớp học này được trao cho các tổ chức vừa đến lớn. Và địa chỉ IP lớp C có thể tạo ra 254 máy chủ. Địa chỉ IP Lớp C được sử dụng trong các tổ chức nhỏ và gia đình không có nhiều máy chủ. Giờ đây, mặt nạ mạng con cũng có thể được thể hiện theo một phương thức khác được gọi là CIDR và ​​CIDR là viết tắt của định tuyến liên miền không phân lớp, còn được gọi là ký hiệu gạch chéo. Ký hiệu gạch chéo là một cách ngắn hơn để viết mặt nạ mạng con. Và nó thực hiện điều này bằng cách viết một dấu gạch chéo lên phía trước và sau đó là một số đếm số 1 trong mặt nạ mạng con. Vì vậy, ví dụ: nếu bạn thấy một địa chỉ IP như thế này, với ký hiệu CIDR là / 24, điều này có nghĩa là mặt nạ mạng con có độ dài 24 bit, nghĩa là nó có 24 bit 1. Nếu ký hiệu CIDR là / 25, điều này có nghĩa là mặt nạ mạng con có độ dài 25 bit
17:19
Hoặc nếu là / 26, điều này có nghĩa là mặt nạ mạng con có độ dài 26 bit. Hoặc nếu ký hiệu cider là / 8, điều này có nghĩa là mặt nạ mạng con có độ dài 8 bit Vì vậy, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này về mặt nạ mạng con. Đừng quên đăng ký và nhận sách nói miễn phí bằng liên kết bên dưới. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.

DOWNLOAD SUBTITLES: