Subnet Mask - Explained

Subnet Mask - Explained

SUBTITLE'S INFO:

Language: Dutch

Type: Human

Number of phrases: 161

Number of words: 2728

Number of symbols: 12989

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Wat is een subnetmasker? Dus dat is een onderwerp van deze video. Voordat we het hebben over wat een subnetmasker is , moeten we eerst praten over wat een IP-adres is. Een IP-adres is een identificatie voor een computer of apparaat in een netwerk. Elk apparaat moet een IP-adres hebben voor communicatiedoeleinden. En om precies te zijn, ik heb het over een IPv4-adres. Een IPv4-adres is een 32-bits numeriek adres, geschreven als vier cijfers, gescheiden door punten. Elke groep getallen die door punten van elkaar worden gescheiden, wordt een octet genoemd. Het nummerbereik in elk octet is van 0 - 255. Een IP-adres bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het netwerkadres en het tweede deel is het hostadres. Het netwerkadres of netwerk-ID is een nummer dat is toegewezen aan een netwerk. Elk netwerk heeft dus een uniek adres. Het hostadres of host-ID is wat is toegewezen aan hosts
01:01
binnen dat netwerk, zoals computers, servers, tablets, routers, enzovoort. Elke host heeft dus een uniek hostadres. De manier om te zien welk deel van het IP-adres het netwerk of de host is, is waar het subnetmasker binnenkomt. Een subnetmasker is een getal dat lijkt op een IP- adres. En het onthult hoeveel bits in het IP-adres worden gebruikt voor het netwerk door het netwerkgedeelte van het IP-adres te maskeren . In de wereld van computers en netwerken zijn IP-adressen en subnetmaskers in dit decimale formaat hier zinloos. En dit komt omdat computers en netwerken ze niet in dit formaat lezen en dat komt omdat ze alleen getallen in een binair formaat begrijpen , namelijk enen en nullen. En dit worden bits genoemd. Dus het binaire nummer voor dit IP- adres is dit nummer hier. En het binaire getal voor dit subnetmasker is dit getal. En dit zijn de cijfers die alleen computers en netwerken begrijpen. Dus de volgende vraag is,
02:06
hoe krijgen we deze binaire getallen van dit IP-adres en dit subnetmasker? Dus hier hebben we een 8-bits octetgrafiek. De bits in elk octet worden weergegeven door een getal. Dus vanaf rechts heeft het eerste bit een waarde van 1 en vervolgens verdubbelt het aantal bij elke stap. Dus er is 2, dan 4, 8, enzovoort, tot 128. Elke bit in het octet kan een 1 of een 0 zijn. Als het getal een 1 is, telt het getal dat het voorstelt. Als het getal een 0 is, telt het getal dat het vertegenwoordigt niet mee. Dus door de enen en nullen in het octet te manipuleren, kun je een getalbereik van 0 - 255 bedenken. Dus het eerste octet in dit IP-adres is bijvoorbeeld 192. Dus hoe krijgen we een binair getal uit 192? Eerst kijk je naar de octetgrafiek en dan zet je enen onder de getallen die optellen tot het totaal van 192. Dus je zou een 1 in het 128-slot zetten
03:12
en dan een 1 in het 64-slot. Dus als we nu alle getallen tellen met enen eronder, dan zou je een totaal van 192 krijgen. Alle andere bits zouden nullen zijn omdat we ze niet hoeven te tellen omdat we ons getal al hebben. Dus dit getal hier is de binaire bitversie van 192. Dus laten we het volgende octet doen, dat is 168. Dus laten we een 1 onder 128, 32 en 8 zetten. En dan zou al de rest nullen zijn. Dus als we alle getallen met enen eronder zouden optellen, zouden we een totaal van 168 krijgen. Het volgende octet is 1. Dus we plaatsen een 1 in het 1- vak en als je slechts 1 optelt, krijg je 1 En het laatste octet is 0, wat het eenvoudig maakt omdat alle binaire getallen allemaal nullen zijn. Dus hier is het binaire nummer voor ons IP-adres. Nu is de binaire conversie van het subnetmasker op precies dezelfde manier. Dus in dit subnetmasker zijn
04:18
de eerste 3 octetten 255. Dus als we dit subnetmasker in binaire vorm zouden bekijken, zouden de eerste 3 octetten allemaal 1en zijn, want als je alle getallen in een octet telt, is het gelijk aan 255. En dan zou het laatste octet allemaal nullen zijn. Dus hier hebben we ons IP-adres en subnetmasker in binaire vorm naast elkaar. Dus de manier om te zien welk deel van dit IP-adres het netwerkgedeelte is, is dat wanneer het binaire cijfer van het subnetmasker een 1 is, het de positie aangeeft van het IP-adres dat het netwerk definieert. We schrappen dus alle cijfers in het IP-adres die overeenkomen met de enen in het subnetmasker. En wanneer u dit doet, wordt onthuld dat de eerste 3 octetten van het IP-adres het netwerkgedeelte zijn en de resterende het hostgedeelte. Dus de enen in het subnetmasker geven het netwerkadres aan en de nullen geven de hostadressen aan. Laten we in een ander voorbeeld
05:23
een ander IP-adres en subnetmasker gebruiken en ze in binaire vorm plaatsen. Dus in dit voorbeeld zijn de eerste 2 octetten 255 en de laatste 2 octetten 0. Dus als we alle cijfers in het IP-adres die overeenkomen met de enen in het subnetmasker doorstrepen, zullen we zien dat de eerste 2 octetten is het netwerkgedeelte en de laatste 2 octetten is het hostgedeelte. En laten we er nog een doen, en in dit subnetmasker is het eerste octet 255 en de rest is 0. En dan zullen we alle cijfers weer doorstrepen, en deze keer onthult het dat het eerste octet het netwerkgedeelte is en het laatste octet 3 octetten zijn voor hosts. Nu was het eenvoudig om het netwerk en de host-delen van een IP-adres te achterhalen met behulp van deze standaard subnetmaskers. Want zoals ik al eerder zei, als je alle getallen in een octet telt, is het gelijk aan 255. We weten dus automatisch dat de getallen in het octet allemaal 1en zijn, dus we hoefden het IP-adres of subnetmasker niet te zien in
06:28
het binaire formaat omdat het zo eenvoudig is. Maar wat als het subnetmasker dit nummer hier was, waar de eerste twee octetten 255 zijn en het derde octet 224? Dit is dus wat lastiger. Dus hier is het binaire getal voor dit subnetmasker. De eerste twee octetten zijn allemaal enen en in het derde octet zijn de eerste drie bits enen, wat gelijk zal zijn aan 224, want vanaf links, als je de eerste 3 bits in een octet optelt, komt het op 224. Dus laten we dit stellen subnetmasker en IP- adres in binair formaat. En nogmaals, als we alle cijfers in het IP-adres doorstrepen die overeenkomen met de enen in het subnetmasker, zullen we zien dat in het IP-adres de eerste 2 octetten en de eerste 3 bits in het derde octet het netwerk zijn deel en de 13 resterende bits worden gebruikt voor hosts. Dus een andere vraag is, waarom heeft een IP-adres een netwerk- en een hostgedeelte? Waarom kan het niet gewoon
07:33
een hostgedeelte hebben om elk apparaat op unieke wijze een IP-adres toe te wijzen? Dus waarom heeft het ook een netwerkgedeelte? De reden hiervoor is de beheersbaarheid. Het is bedoeld om een ​​groot netwerk op te splitsen in kleinere netwerken of subnetwerken, ook wel subnetting genoemd. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat er geen kleine netwerken waren. Stel dat een organisatie een groot aantal computers in één enorm netwerk heeft. Als een computer nu met een andere computer wil praten, moet hij weten hoe en waar hij die computer kan bereiken. En het doet dit door een uitzending te gebruiken. Een uitzending is wanneer een computer gegevens naar alle computers in een netwerk verzendt, zodat deze een bepaalde computer kan lokaliseren en ermee kan praten. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat deze computer hier met deze computer hier wilde communiceren. Wat er vervolgens gebeurt, is dat deze computer hier een uitzending op het netwerk zal uitzenden waarin de doelcomputer wordt gevraagd zichzelf te identificeren zodat hij ermee kan communiceren. Maar het
08:36
probleem hiermee is dat elke computer op dit netwerk ook de uitzending zal ontvangen omdat ze allemaal op hetzelfde netwerk zitten. Dus zoals je je kunt voorstellen, als elke computer op dit grote netwerk naar elke andere computer zou uitzenden, alleen om te communiceren, zou het een chaos zijn. Het zou het netwerk vertragen en mogelijk tot stilstand brengen vanwege de enorme hoeveelheid uitzendverkeer die het zou veroorzaken. En het kan zelfs brand veroorzaken, nou niet echt, maar als er een probleem zou optreden op het netwerk, zou het erg moeilijk te lokaliseren zijn omdat het netwerk zo groot is. Dus om te voorkomen dat deze netwerken moeten worden opgesplitst in kleinere netwerken en netwerken worden afgebroken en fysiek van elkaar gescheiden door het gebruik van routers. En door routers te gebruiken, zou dit het probleem van overmatig verkeer verminderen, omdat uitzendingen niet langs routers gaan. Uitzendingen blijven alleen binnen een netwerk In plaats van één groot netwerk is dit netwerk nu opgedeeld in 6 subnetwerken of subnetten.
09:44
Dus als deze computer hier met deze computer hier wil communiceren, zal de computer een uitzending uitzenden die alleen de computers in zijn subnetwerk kunnen ontvangen. Maar aangezien de doelcomputer zich hier op een ander subnetwerk bevindt, worden de gegevens naar de standaardgateway, de router, gestuurd en vervolgens zal de router de gegevens op intelligente wijze naar de bestemming routeren. Dit is de reden waarom IP-adressen een netwerkgedeelte en een hostgedeelte hebben, zodat netwerken logischerwijs kunnen worden opgesplitst in kleinere netwerken die bekend staan ​​als subnetting. Hallo jongens, ik wil hier even inbreken en je vertellen dat als je een beginner bent en je meer wilt leren over netwerken, ik je ten zeerste een audioboek aanraad dat je daarbij helpt. Ik heb het in de onderstaande beschrijving gelinkt en je kunt het gratis downloaden en beluisteren. Koop het boek door u aan te melden voor de gratis proefperiode van 30 dagen van Amazon audible premium plus. Maar zelfs als je je audible-lidmaatschap op elk moment tijdens de 30 dagen opzegt, is het audioboek nog steeds van jou om voor altijd te bewaren zonder iets te betalen. Dus klik gewoon op de Amazon-partnerlink hieronder
10:52
en door dat te doen steun je ook mijn kanaal omdat ik nog steeds commissie krijg, zelfs als je besluit te annuleren. Dus nogmaals, het is helemaal gratis en bedankt. Laten we hier een voorbeeld geven, dus laten we zeggen dat u een klein bedrijf heeft en dat dit uw IP-adres en subnetmasker is. Laten we nu zeggen dat uw kleine bedrijf in totaal 12 computers heeft en dat alle 12 van deze computers zich op een enkel netwerk bevinden . En deze computers behoren tot verschillende afdelingen die door hun kleuren worden aangegeven. Maar laten we zeggen dat u de computers in 3 verschillende netwerken wilt scheiden, zodat elke afdeling het netwerkverkeer van de andere afdeling niet kan zien. Dus in plaats van 1 netwerk in je bedrijf te hebben, wil je het opsplitsen in 3 kleine netwerken. Dus de manier om dit netwerk op te splitsen in kleinere netwerken is door middel van subnetten. Subnetting wordt gedaan door het standaard subnetmasker te wijzigen door enkele van de bits te lenen die voor hosts zijn bestemd en deze te gebruiken om subnetten te maken. Dus in dit subnetmasker gaan we
11:54
enkele nullen in het hostgedeelte veranderen in enen, zodat we meer netwerken kunnen creëren. Dus als we het subnetmasker laten zoals het is, geeft het ons 1 netwerk met 256 hosts. Nu moeten we technisch gezien 2 hosts aftrekken omdat de waarden die allemaal 1s en 0s zijn, zijn gereserveerd voor respectievelijk het broadcast- en netwerkadres, dus we hebben eigenlijk 254 bruikbare hosts. Maar we moeten dit subnetmasker wijzigen zodat we de 3 netwerken kunnen produceren die we nodig hebben. Laten we bijvoorbeeld 1 bit lenen van het hostgedeelte. Dus hier is ons nieuwe subnetmasker. Dus nu is het vierde octet 128, want als je het eerste bit in een octet telt, is het 128. Dus door 1 bit te lenen, wordt het netwerk in tweeën gedeeld. Dus in plaats van 1 netwerk met 254 hosts , krijgen we nu 2 netwerken of subnetten met 126 hosts in elk subnet. Laten we nu doorgaan
12:55
en nog een beetje lenen van het hostgedeelte. Dus nu lenen we in totaal 2 bits van het hostgedeelte. Dus hier is ons nieuwe subnetmasker, en het vierde octet is 192. Dus door 2 bits te lenen zal dit het netwerk nog verder verdelen en nu geeft het ons 4 subnetten met elk 62 hosts. En laten we nog een stukje lenen van het hostgedeelte. Dus hier is ons nieuwe subnetmasker. En door 3 bits te lenen, verdeelt dit het netwerk in 8 subnetten met elk 30 hosts. Dus als we doorgaan met het afbreken van dit netwerk, is dit het resultaat als we 4 bits lenen, wat ons 16 subnetten geeft met elk 14 hosts. En hier is het resultaat als we 5 bits lenen, wat ons 32 subnetten geeft met elk 6 hosts. En als we 6 bits lenen, geeft dit ons 64 subnetten met 2 hosts in elk subnet. Dit is zo'n beetje de limiet, want als we 7 bits lenen, krijgen we 128 subnetten, maar met 0 bruikbare hosts. Dus zoals je kunt zien,
14:05
hoe meer bits het netwerkgedeelte leent van het hostgedeelte, het aantal netwerken dat kan worden gemaakt met elke bit verdubbelt. Maar ook het aantal hosts per netwerk wordt met elke bit gehalveerd . Dus om terug te keren naar ons zakelijke voorbeeld, als we dit netwerk willen opsplitsen in 3 kleinere netwerken of subnetten, zouden we 2 bits moeten lenen van het hostgedeelte. dus ook al hebben we maar 3 netwerken nodig, dit subnetmasker geeft ons minstens 4 netwerken om mee te werken. Dus ons nieuwe aangepaste subnetmasker voor onze 3 subnetten zou 255.255.255.192 zijn. Dus nu is ons netwerk opgesplitst in 3 kleinere netwerken of subnetten. Voor alle duidelijkheid: deze video gaat over subnetmaskers. Dit is geen volledige les over subnetten, want er is iets meer aan subnetten dan wat ik je hier heb laten zien. Ik laat je alleen zien hoe subnetmaskers zich verhouden tot subnetten. Nu zijn IP-adressen en subnetmaskers er in 5 verschillende klassen.
15:08
Welke klassen A - E zijn. 3 van deze klassen zijn echter voor commercieel gebruik. Dus hier is een grafiek van de IP-adressen en subnetmaskers gebruiken die klasse A, B en C. En je kunt zien aan het nummer in de eerste octet van het IP-adres en de standaard subnet mask welke klasse ze behoren Now wanneer een organisatie netwerken nodig heeft, hebben ze een IP-adresklasse nodig volgens de behoeften van die organisatie, die is gebaseerd op het aantal hosts dat ze hebben. Dus als een organisatie een zeer groot aantal hosts heeft, hebben ze een klasse A IP-adres nodig. Een klasse A IP-adres kan tot 16 miljoen hosts produceren . Dus zoals je kunt zien, is het hostgedeelte in een standaard klasse A-subnetmasker erg groot. Er worden 3 octetten gebruikt voor hosts en daarom kan het er zoveel produceren. Een voorbeeld van een organisatie die zoveel hosts nodig heeft, is zoiets als een internetserviceprovider , omdat ze miljoenen IP-adressen naar al hun klanten moeten distribueren.
16:15
Een klasse B IP-adres kan tot 65.000 hosts produceren. Deze les wordt gegeven aan middelgrote tot grote organisaties. En een klasse C IP-adres kan 254 hosts produceren. Klasse C IP- adressen worden gebruikt in kleine organisaties en huizen die niet veel hosts hebben. Nu kunnen subnetmaskers ook worden uitgedrukt in een andere methode, CIDR genaamd, en CIDR staat voor classless inter-domain routing, ook wel slash-notatie genoemd. Slash-notatie is een kortere manier om een ​​subnetmasker te schrijven. En het doet dit door een schuine streep naar voren te schrijven en vervolgens een getal dat de enen telt in het subnetmasker. Dus als u bijvoorbeeld een IP-adres als dit ziet, met een CIDR-notatie van /24, betekent dit dat het subnetmasker 24 bits lang is, wat betekent dat het 24 1s heeft. Als de CIDR-notatie /25 is, betekent dit dat het subnetmasker 25 bits lang is.
17:19
Of als het /26 is, betekent dit dat het subnetmasker 26 bits lang is. Of als de cidernotatie /8 is, betekent dit dat het subnetmasker 8 bits lang is. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het bekijken van deze video over subnetmaskers. Vergeet je niet te abonneren en ontvang het audioboek gratis via de onderstaande link. En ik zie je in de volgende video.

DOWNLOAD SUBTITLES: