Subnet Mask - Explained

Subnet Mask - Explained

SUBTITLE'S INFO:

Language: IW

Type: Human

Number of phrases: 161

Number of words: 2309

Number of symbols: 9240

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
מהי מסכת רשת משנה? אז זה הנושא של הסרטון הזה. עכשיו לפני שנדבר על מהי מסכת רשת משנה עלינו קודם כל לדבר על מהי כתובת IP. כתובת IP היא מזהה של מחשב או התקן ברשת. לכל מכשיר צריכה להיות כתובת IP לצורכי תקשורת. וכדי להיות ספציפי, אני מדבר על כתובת IPv4. כתובת IPv4 היא כתובת מספרית של 32 סיביות , הכתובה כארבעה מספרים, מופרדים בנקודות. כל קבוצת מספרים המופרדים בנקודות נקראת אוקטט. טווח המספרים בכל אוקטה הוא בין 0 - 255. כתובת IP מורכבת משני חלקים. החלק הראשון הוא כתובת הרשת והחלק השני הוא כתובת המארח. כתובת הרשת או מזהה הרשת היא מספר שהוקצה לרשת. כך שלכל רשת תהיה כתובת ייחודית. כתובת המארח או מזהה המארח היא מה שהוקצה למארחים
01:01
בתוך אותה רשת כגון מחשבים, שרתים, טאבלטים, נתבים וכן הלאה. כך שלכל מארח תהיה כתובת מארחת ייחודית. עכשיו הדרך לדעת איזה חלק של כתובת ה- IP היא הרשת או המארח, היא המקום שבו נכנסת מסיכת רשת המשנה. מסיכת רשת משנה היא מספר הדומה לכתובת IP . וזה חושף כמה סיביות בכתובת ה- IP משמשות לרשת על ידי מיסוך חלק הרשת של כתובת ה- IP. כעת בעולם המחשבים והרשתות, כתובות IP ומסכות רשת משנה בפורמט העשרוני הזה כאן חסרות משמעות. וזאת מכיוון שמחשבים ורשתות אינם קוראים אותם בפורמט זה וזאת מכיוון שהם מבינים רק מספרים בפורמט בינארי, שהם 1s ו- 0s. ואלו נקראים ביטים. אז המספר הבינארי של כתובת ה- IP הזו הוא המספר הזה כאן. והמספר הבינארי למסכת רשת משנה זו הוא מספר זה. ואלו המספרים שמחשבים ורשתות מבינים רק. אז השאלה הבאה היא,
02:06
איך נשיג את המספרים הבינאריים האלה מכתובת ה- IP הזו וממסכת רשת המשנה הזו? אז הנה לנו תרשים של 8 סיביות. הביטים בכל אוקטט מיוצגים במספר. אז החל מימין, לביט הראשון יש ערך של 1 ואז המספר מכפיל את עצמו עם כל שלב. אז יש 2 ואז 4, 8, וכן הלאה, עד 128. כל ביט באוקטט יכול להיות 1 או 0. אם המספר הוא 1 אז המספר שהוא מייצג נחשב. אם המספר הוא 0 אז המספר שהוא מייצג אינו נחשב. אז על ידי מניפולציה של 1s ו- 0s באוקטט אתה יכול להמציא טווח מספרים בין 0 - 255. כך למשל, השמינייה הראשונה בכתובת ה- IP הזו היא 192. אז איך נביא מספר בינארי מ- 192? ראשית אתה מסתכל על תרשים השמיניות ולאחר מכן תשים 1 תחת המספרים שיסתכמו לסך של 192. אז היית שם 1 בחריץ 128
03:12
ולאחר מכן 1 בחריץ 64. אז עכשיו אם נספור את כל המספרים שיש לנו 1 מתחת להם, היית מקבל סכום של 192. כל שאר הביטים יהיו 0 כיוון שאנחנו לא צריכים לספור אותם מכיוון שכבר יש לנו את המספר שלנו. אז המספר הזה כאן הוא גרסת הסיביות הבינארית של 192. אז בואו נעשה את האוקטט הבא שהוא 168. אז בואו נשים 1 תחת 128, 32 ו- 8. ואז כל השאר יהיו 0s. אז אם היינו מוסיפים את כל המספרים שיש לנו 1 מתחת להם היינו מקבלים סך של 168. השמינייה הבאה היא 1. אז נכניס 1 לחריץ 1 וכשמחברים רק 1 מקבלים 1 ... והאוקטט האחרון הוא 0, מה שהופך את הדברים לפשוטים מכיוון שכל המספרים הבינאריים יהיו כולם 0s. אז הנה המספר הבינארי עבור כתובת ה- IP שלנו. כעת ההמרה הבינארית של מסיכת רשת משנה היא בדיוק אותה הדרך. אז במסכת
04:18
רשת משנה זו שלוש השמיניות הראשונות הן 255. כך שאם היינו מסתכלים על מסכת רשת המשנה הזו בצורה בינארית, שלוש השמיניות הראשונות יהיו כל 1 כיוון שכאשר תספור את כל המספרים באוקטט היא תהיה שווה 255. וגם אז השמינייה האחרונה תהיה כל ה -0. אז הנה לנו כתובת ה- IP ומסכת רשת המשנה שלנו בצורה בינארית בשורה אחת. אז הדרך לדעת איזה חלק מכתובת ה- IP הזו היא חלק הרשת, היא כאשר הספרה הבינארית של מסכת הרשת היא 1 היא תציין את המיקום של כתובת ה- IP המגדירה את הרשת. אז נחצה את כל הספרות בכתובת ה- IP שתואמות את ה -1 במסכת רשת המשנה. וכאשר תעשה זאת הוא יגלה ש -3 השמיניות הראשונות של כתובת ה- IP הן חלק הרשת והנותר הוא החלק המארח. אז 1s במסכת רשת המשנה מציינים את כתובת הרשת ו- 0s מציינים את כתובות המארח. אז בדוגמה אחרת בואו
05:23
נשתמש בכתובת IP ובמסכת רשת משנה ובואו נשים אותן בצורה בינארית. אז בדוגמה זו שני האוקטטים הראשונים הם 255 ושני השמיניות האחרונות הם 0. כך שאם נחצה את כל הספרות בכתובת ה- IP המתאימות עם ה -1 במסכת רשת המשנה, נראה כי 2 השמיניות הראשונות הוא חלק הרשת ו -2 האוקטטים האחרונים הם החלק המארח. ובואו נעשה עוד אחת, ובמסכת רשת משנה זו השמינית הראשונה היא 255 והשאר 0. ואז נחצה שוב את כל הספרות, והפעם הוא מגלה כי השמינייה הראשונה היא חלק הרשת והאחרונה 3 אוקטות מיועדות למארחים. כעת היה פשוט להבין את הרשת והמארחים של כתובת IP באמצעות מסכות רשת משנה אלה המוגדרות כברירת מחדל. כי כפי שציינתי קודם, כאשר אתה סופר את כל המספרים באוקטט זה יהיה שווה ל -255. כך שאנו יודעים באופן אוטומטי כי המספרים באוקטט הם כולם 1s, כך שבאמת לא היינו צריכים לראות את כתובת ה- IP או מסכת רשת המשנה
06:28
הפורמט הבינארי שלה כי זה כל כך פשוט. אבל מה אם מסכת רשת המשנה הייתה המספר הזה כאן שבו שני השמיניות הראשונות הן 255 אך השמינית השלישית היא 224? אז זה קצת יותר מסובך. אז הנה המספר הבינארי למסכת רשת משנה זו. שני האוקטטים הראשונים הם כולם 1 ובשמינית השלישית , שלושת הביטים הראשונים הם 1s אשר יהיו שווים ל- 224, כי החל משמאל, כשמוסיפים את 3 הסיביות הראשונות באוקטט זה מסתכם ב -224. אז בואו נשים את זה מסכת רשת וכתובת IP בפורמט הבינארי שלה. ושוב אם נחצה את כל הספרות בכתובת ה- IP שתואמות את ה -1 במסכת רשת המשנה, נראה כי בכתובת ה- IP, 2 אוקטות הראשונות ו -3 הביטים הראשונים בשמינית השלישית היא הרשת חלק ו -13 הביטים הנותרים משמשים למארחים. אז שאלה נוספת היא, מדוע לכתובת IP יש רשת וחלק מארח? מדוע לא יכול להיות רק
07:33
חלק מארח להקצות באופן ייחודי לכל מכשיר כתובת IP? אז למה יש לזה גם חלק מרשת? כעת הסיבה לכך היא יכולת ניהול. הוא נועד לפירוק רשת גדולה לרשתות קטנות או לרשתות משנה, הידועות בשם רשת משנה. אז למשל נניח שלא היו רשתות קטנות. נניח שלארגון יש כמות מחשבים גדולה ברשת ענקית אחת. עכשיו כשמחשב רוצה לדבר עם מחשב אחר, הוא צריך לדעת כיצד ואיפה להגיע למחשב זה. וזה עושה זאת באמצעות שידור. שידור הוא כאשר מחשב שולח נתונים לכל המחשבים ברשת כך שהוא יכול לאתר ולדבר עם מחשב מסוים. אז למשל נניח שהמחשב הזה כאן רצה לתקשר עם המחשב הזה לכאן אז מה שקורה אחר כך הוא שהמחשב הזה ישלח שידור החוצה ברשת ומבקש ממחשב היעד לזהות את עצמו כדי שיוכל לתקשר איתו. אבל
08:36
הבעיה עם זה היא שכל מחשב ברשת הזו יקבל גם את השידור מכיוון שכולם באותה רשת. אז כפי שאתה יכול לדמיין, אם כל מחשב ברשת גדולה זו היה משדר לכל מחשב אחר, רק כדי לתקשר, זה היה כאוס. זה יאט את הרשת ואולי יעצור אותה בגלל כמות עצומה של תעבורת שידור שהיא תגרום. וזה עלול אפילו לגרום לשריפות, ובכן לא באמת, אבל אם הייתה מתרחשת בעיה ברשת זה יהיה מאוד קשה לזהות כי הרשת כל כך גדולה. אז על מנת למנוע רשתות אלה יש לפרק אותן לרשתות קטנות יותר ולרשתות להתפרק ולהפריד פיזית באמצעות נתבים. ועל ידי שימוש בנתבים זה יקל על בעיית התעבורה המוגזמת מכיוון שהשידורים אינם עוברים נתבים. השידורים נשארים רק בתוך רשת אז עכשיו במקום רשת אחת גדולה, רשת זו מחולקת ל -6 רשתות משנה או רשתות משנה.
09:44
אז עכשיו אם המחשב הזה כאן רצה לתקשר עם המחשב הזה כאן, המחשב ישלח שידור שרק המחשבים ברשת המשנה שלו יכולים לקבל. אך מכיוון שמחשב היעד נמצא כאן ברשת משנה אחרת, הנתונים יישלחו לשער ברירת המחדל, שהוא הנתב, ואז הנתב ינתב את הנתונים ליעד בצורה חכמה. לכן זו הסיבה לכך שלכתובות IP יש חלק ברשת וחלק מארח, כך שניתן לפרק באופן הגיוני רשתות לרשתות קטנות יותר הידועות בשם רשת משנה. היי חבר'ה, אני רק רוצה לפרוץ לכאן ולומר לכם שאם אתם מתחילים ואתם רוצים ללמוד עוד על רשתות, אני ממליץ בחום על ספר שמע שיעזור לכם לעשות זאת. קישרתי אותו בתיאור למטה ותוכל להוריד ולהאזין לו בחינם. פשוט קבל את הספר על ידי הרשמה לניסיון החינמי של 30 יום על אמזון פרימיום פלוס קולי. אך גם אם תבטל את החברות הקולית שלך בכל עת במהלך 30 הימים, ספר השמע הוא עדיין שלך לשמור לעד מבלי לשלם דבר. אז פשוט לחץ על הקישור השותף של אמזון למטה
10:52
ובכך תוכל גם לתמוך בערוץ שלי כי אני עדיין מקבל עמלה גם אם תחליט לבטל. אז שוב זה לגמרי בחינם ותודה. אז בואו נעשה דוגמא כאן, אז נניח שיש לכם עסק קטן ושזו כתובת ה- IP שלכם ומסכת רשת המשנה שלכם עכשיו נניח שלעסק הקטן שלכם יש 12 מחשבים בסך הכל וכל 12 המחשבים האלה נמצאים ברשת אחת . והמחשבים האלה שייכים למחלקות שונות המסומנות על ידי הצבעים שלהם אבל נניח שרצית להפריד את המחשבים לשלוש רשתות שונות כדי שכל מחלקה לא תראה את תעבורת הרשת של המחלקה השנייה. אז במקום שתהיה לך רשת אחת בעסק שלך, אתה רוצה לפרק אותה לשלוש רשתות קטנות. אז הדרך לפרק את הרשת הזו לרשתות קטנות יותר היא באמצעות רשת משנה. רשת משנה מתבצעת על ידי שינוי מסכת רשת המשנה המוגדרת כברירת מחדל על ידי השאלת חלק מהסיביות שיועדו למארחים ושימוש בהן ליצירת רשתות משנה. אז במסכת תת -רשת זו אנו הולכים לשנות
11:54
חלק מה -0s בחלק המארח לשנות 1 כך שנוכל ליצור רשתות נוספות. אז אם נשאיר את מסכת רשת המשנה כפי שהיא, היא תעניק לנו רשת אחת עם 256 מארחים. כעת מבחינה טכנית עלינו להפחית 2 מארחים מכיוון שהערכים שכולם 1s ו- 0s שמורים לשידור ולכתובת הרשת בהתאמה, כך שלמעשה יש לנו 254 מארחים שמישים. אבל עלינו לשנות את מסכת רשת המשנה הזו כדי שנוכל לייצר את 3 הרשתות הדרושות לנו. אז למשל בואו נשאל 1 סיביות מהחלק המארח. אז הנה מסכת רשת המשנה החדשה שלנו. אז עכשיו השמינייה הרביעית היא 128 כי כשסופרים את הסיביה הראשונה באוקטט זה שווה ל -128. אז על ידי הלוואת ביט אחד זה יחלק את הרשת לשניים. אז עכשיו במקום שיש רשת אחת עם 254 מארחים זה ייתן לנו 2 רשתות או רשתות משנה עם 126 מארחים בכל רשת משנה. עכשיו בואו נמשיך
12:55
ונשאיל עוד נתח מהחלק המארח. אז עכשיו אנו לווים בסך הכל 2 סיביות מהחלק המארח. אז הנה מסכת רשת המשנה החדשה שלנו, והשמינית הרביעית היא 192. אז על ידי השאלת 2 סיביות זה יחלק את הרשת עוד יותר ועכשיו זה ייתן לנו 4 רשתות משנה עם 62 מארחים כל אחת. ושוב בואו ללוות עוד חלק מהחלק המארח. אז הנה מסכת רשת המשנה החדשה שלנו. ועל ידי הלוואת 3 סיביות זה יחלק את הרשת ל -8 רשתות משנה עם 30 מארחים כל אחת. אז אם נמשיך לפרק את הרשת הזו, הנה התוצאה אם ​​נשאיל 4 סיביות שיעניקו לנו 16 רשתות משנה עם 14 מארחים כל אחת. והנה התוצאה אם ​​נשאיל 5 סיביות שיעניקו לנו 32 רשתות משנה עם 6 מארחים כל אחת. ואם נשאל 6 סיביות זה ייתן לנו 64 רשתות משנה עם 2 מארחים בכל רשת משנה. עכשיו זה פחות או יותר הגבול כי אם נשאל 7 סיביות זה ייתן לנו 128 רשתות משנה אך עם 0 מארחים שמיש. אז כפי שאתה יכול לראות
14:05
כמה יותר חלקים חלק הרשת לוקחים מהחלק המארח, כמות הרשתות שניתן ליצור מכפילה את עצמה עם כל ביט. אבל גם כמות המארחים לכל רשת מצטמצמת לחצי עם כל ביט. אז אם נחזור לדוגמא העסקית שלנו, אם היינו רוצים לפרק את הרשת הזו לשלוש רשתות או תת -רשתות קטנות יותר, נצטרך ללוות 2 סיביות מהחלק המארח. אז למרות שאנחנו צריכים רק 3 רשתות, מסכת רשת המשנה הזו תיתן לנו לפחות 4 רשתות לעבודה. אז מסכת רשת המשנה המותאמת אישית החדשה שלנו לשלוש רשתות המשנה שלנו תהיה 255.255.255.192 אז עכשיו הרשת שלנו מתפרקת לשלוש רשתות או תת -רשתות קטנות יותר. עכשיו רק כדי להיות ברור, הסרטון הזה עוסק במסכות רשת משנה. זה לא לקח מלא בנושא תת -רשת כיוון שיש עוד קצת לתת -משנה ממה שהראיתי לך כאן. אני רק מראה לך איך מסכות רשת משנה קשורות לרשת משנה. כעת כתובות IP ומסכות רשת משנה מגיעות ב -5 מחלקות שונות.
15:08
שהן כיתות א - ה. עם זאת 3 מהמחלקות הללו מיועדות לשימוש מסחרי. אז הנה תרשים של כתובות ה- IP ומסכות רשת המשנה המוגדרות כברירת מחדל, שהם כיתה A, B ו- C. ותוכלו לדעת לפי המספר באוקטט הראשון של כתובת ה- IP ועל פי מסכת רשת המשנה המוגדרת כברירת מחדל לאיזו מחלקה הם שייכים עכשיו כאשר ארגון זקוק לרשת הוא יזדקק למחלקת כתובות IP בהתאם לצרכי אותו ארגון, המבוסס על כמה מארחים שיש להם. כך שאם לארגון יש כמות גדולה מאוד של מארחים, הם יצטרכו כתובת IP מסוג A. כתובת IP מסוג A יכולה לייצר עד 16 מיליון מארחים. אז כפי שאתה יכול לראות, במסכת ברירת מחדל של רשת A, חלק המארח גדול מאוד 3 אוקטות משמשות למארחים ולכן הוא יכול לייצר כל כך הרבה. דוגמה לארגון שיזדקק למארחים רבים אלה תהיה משהו כמו ספק שירותי אינטרנט , מכיוון שהם יצטרכו להפיץ מיליוני כתובות IP לכל הלקוחות שלהם.
16:15
כתובת IP מסוג B יכולה לייצר עד 65,000 מארחים. שיעור זה ניתן לארגונים בינוניים עד גדולים. וכתובת IP מסוג C יכולה לייצר 254 מארחים. כתובות IP מסוג C משמשות בארגונים קטנים ובבתים שאין להם הרבה מארחים. כעת מסכות תת-רשת יכולות להתבטא גם בשיטה אחרת הנקראת CIDR ו- CIDR מייצג ניתוב בין דומיינים חסר כיתות, המכונה גם סימון קו. סימון קווים הוא דרך קצרה יותר לכתוב מסכת רשת משנה. וזה עושה זאת על ידי כתיבת קו נטוי קדימה ולאחר מכן מספר המספר את ה -1 במסכת רשת המשנה. כך למשל אם אתה רואה כתובת IP כזו, עם סימון CIDR של /24 זה אומר שמסיכת רשת המשנה היא באורך של 24 סיביות, כלומר יש לה 24 1s. אם סימון CIDR הוא /25 זה אומר שמסיכת רשת המשנה היא באורך של 25 סיביות
17:19
או אם היא /26 זה אומר שמסיכת רשת המשנה היא באורך של 26 סיביות. או שאם סימון הסיידר הוא /8 זה אומר שמסיכת רשת המשנה היא באורך 8 סיביות אז אני רוצה להודות לכולכם שצפיתם בסרטון הזה על מסכות רשת משנה. אל תשכח להירשם ולקבל את ספר האודיו בחינם באמצעות הקישור למטה. ונתראה בסרטון הבא.

DOWNLOAD SUBTITLES: