Subnet Mask - Explained

Subnet Mask - Explained

SUBTITLE'S INFO:

Language: Croatian

Type: Human

Number of phrases: 161

Number of words: 2379

Number of symbols: 11163

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Što je maska ​​podmreže? Dakle, to je tema ovog videa. Prije nego što razgovaramo o tome što je maska ​​podmreže, prvo moramo razgovarati o tome što je IP adresa. IP adresa je identifikator računala ili uređaja na mreži. Svaki uređaj mora imati IP adresu za potrebe komunikacije. Točnije, govorim o IPv4 adresi. IPv4 adresa je 32-bitna numerička adresa, napisana kao četiri broja, odvojena točkama. Svaka skupina brojeva koja je odvojena točkama naziva se oktet. Raspon brojeva u svakom oktetu je od 0 - 255. IP adresa sastoji se od dva dijela. Prvi dio je adresa mreže, a drugi dio adresa hosta. Mrežna adresa ili ID mreže broj je koji je dodijeljen mreži. Tako će svaka mreža imati jedinstvenu adresu. Adresa hosta ili ID hosta ono je što je dodijeljeno hostovima
01:01
unutar te mreže, poput računala, poslužitelja, tableta, usmjerivača itd. Tako će svaki domaćin imati jedinstvenu adresu domaćina. Sada način na koji se može reći koji je dio IP adrese mreža ili domaćin je mjesto gdje dolazi maska ​​podmreže. Maska podmreže je broj koji nalikuje IP adresi. I otkriva koliko se bitova u IP adresi koristi za mrežu maskiranjem mrežnog dijela IP adrese. Sada u svijetu računala i mreža, IP adrese i maske podmreže u ovom decimalnom formatu ovdje nemaju smisla. A to je zato što ih računala i mreže ne čitaju u ovom formatu, a to je zato što razumiju samo brojeve u binarnom formatu, koji su 1s i 0s. I to se naziva bitovima. Dakle, binarni broj za ovu IP adresu je ovaj broj ovdje. A binarni broj za ovu masku podmreže je ovaj broj. A to su brojevi koje računala i mreže samo razumiju. Dakle, sljedeće je pitanje,
02:06
kako možemo dobiti ove binarne brojeve s ove IP adrese i ove maske podmreže? Dakle, ovdje imamo 8 -bitnu oktetsku kartu. Bitovi u svakom oktetu predstavljeni su brojem. Dakle, počevši s desne strane, prvi bit ima vrijednost 1, a zatim se broj udvostručuje sa svakim korakom. Dakle, tu su 2, zatim 4, 8 i tako dalje, sve do 128. Svaki bit u oktetu može biti ili 1 ili 0. Ako je broj 1, tada se broji broj koji predstavlja. Ako je broj 0, onda se broj koji predstavlja ne računa. Dakle, manipulacijom jedinica 1 i 0 u oktetu možete doći do raspona brojeva od 0 - 255. Tako je, na primjer, prvi oktet na ovoj IP adresi 192. Dakle, kako od 192 dobiti binarni broj? Prvo pogledate oktet tablicu, a zatim ćete staviti brojeve 1 koji će zbrojiti ukupno 192. Dakle, stavili biste 1 u utor 128,
03:12
a zatim 1 u utor 64. Dakle, ako prebrojimo sve brojeve ispod kojih imamo 1, dobili biste ukupno 192. Svi ostali bitovi bili bi 0, jer ih ne moramo brojati jer već imamo svoj broj. Dakle, ovaj broj ovdje je binarna bitna verzija 192. Dakle, učinimo sljedeći oktet koji je 168. Pa stavimo 1 ispod 128, 32 i 8. A onda bi sve ostalo bilo 0. Dakle, ako zbrojimo sve brojeve ispod kojih imamo 1, dobili bismo ukupno 168. Sljedeći oktet je 1. Dakle, stavit ćemo 1 u utor 1, a kada zbrojite samo 1 dobit ćete 1 . I zadnji oktet je 0, što pojednostavljuje stvari jer bi svi binarni brojevi bili svi 0. Dakle, ovdje je binarni broj za našu IP adresu. Sada je binarna pretvorba maske podmreže potpuno ista. Dakle, u ovoj
04:18
maski podmreže prva 3 okteta su 255. Dakle, ako bismo ovu masku podmreže gledali u binarnom obliku, prva 3 okteta bila bi sve 1 jer kad prebrojimo sve brojeve u oktetu bit će jednako 255. I tada bi zadnji oktet bio sve 0. Dakle, ovdje imamo IP adresu i masku podmreže u binarnom obliku poredane zajedno. Dakle, način na koji se može reći koji je dio ove IP adrese mrežni dio, je kada je binarna znamenka maske podmreže 1 označit će poziciju IP adrese koja definira mrežu. Pa ćemo prekrižiti sve znamenke IP adrese koje se podudaraju s 1 u masci podmreže. Kad to učinite, otkrit će se da su prva 3 okteta IP adrese dio mreže, a preostali dio domaćina. Dakle, 1 u masci podmreže označavaju mrežnu adresu, a 0 označavaju adrese hosta. U drugom primjeru
05:23
upotrijebimo drugu IP adresu i masku podmreže i stavimo ih u binarni oblik. Dakle, u ovom primjeru prva 2 okteta su 255, a posljednja 2 okteta 0. Dakle, ako precrtamo sve znamenke IP adrese koje se podudaraju s 1 u masci podmreže, vidjet ćemo da prva 2 okteta je dio mreže, a posljednja 2 okteta dio je domaćina. Učinimo još jedan, a u ovoj maski podmreže prvi oktet je 255, a ostatak 0. I onda ćemo ponovno prekrižiti sve znamenke, a ovaj put otkriva da je prvi oktet dio mreže, a zadnji 3 okteta su za domaćine. Sada je utvrđivanje dijelova mreže i računala IP adrese pomoću ovih zadanih maski podmreže bilo jednostavno. Jer kao što sam već rekao, kada prebrojite sve brojeve u oktetu bit će jednako 255. Dakle, automatski znamo da su brojevi u oktetu svi 1, tako da zaista nismo morali vidjeti IP adresu ili masku podmreže u
06:28
njegov binarni format jer je tako jednostavan. No što bi bilo da je maska ​​podmreže ovaj broj ovdje gdje su prva dva okteta 255, a treći oktet 224? Dakle, ovo je malo zeznutije. Dakle, evo binarnog broja za ovu masku podmreže. Prva dva okteta su svi 1s, a u trećem oktetu prva tri bita su 1s što će biti jednako 224, jer počevši s lijeve strane, kada dodate prva 3 bita u oktet, to se zbraja do 224. Pa stavimo ovo masku podmreže i IP adresu u svom binarnom formatu. I opet, ako precrtamo sve znamenke IP adrese koje se podudaraju s 1 u masci podmreže, vidjet ćemo da su u IP adresi prva 2 okteta i prva 3 bita u trećem oktetu mreža dio, a preostalih 13 bitova koristi se za hostove. Dakle, drugo je pitanje, zašto IP adresa ima mrežu i dio domaćina? Zašto jednostavno ne može imati
07:33
dio domaćina koji svakom uređaju jedinstveno dodjeljuje IP adresu? Pa zašto onda ima i mrežni dio? Razlog tome je upravljivost. To je za razbijanje velike mreže na manje mreže ili podmreže, što je poznato kao podmrežavanje. Na primjer, recimo da nije bilo malih mreža. Recimo da organizacija ima veliku količinu računala u jednoj ogromnoj mreži. Sada, kada računalo želi razgovarati s drugim računalom, mora znati kako i gdje doći do tog računala. To čini pomoću emitiranja. Emitiranje je kada računalo šalje podatke svim računalima u mreži kako bi moglo locirati i razgovarati s određenim računalom. Na primjer, recimo da je ovo računalo ovdje htjelo komunicirati s ovim računalom. Dakle, sljedeće se događa da će ovo računalo ovdje poslati emitiranje na mreži tražeći od ciljnog računala da se identificira kako bi moglo komunicirati s njim. No
08:36
problem je u tome što će svako računalo na ovoj mreži također primati emitiranje jer su svi na istoj mreži. Dakle, kao što možete zamisliti, kad bi svako računalo na ovoj velikoj mreži emitiralo na svako drugo računalo, samo radi komunikacije, to bi bio kaos. To bi usporilo mrežu i potencijalno je zaustavilo zbog ogromne količine emitiranog prometa koje bi uzrokovalo. A moglo bi čak uzrokovati i požare, pa ne baš, ali ako se dogodi problem na mreži bilo bi jako teško odrediti ga jer je mreža velika. Dakle, kako bi se spriječilo da se te mreže razbiju na manje mreže, a mreže se razbiju i fizički odvoje pomoću rutera. Korištenjem usmjerivača to bi ublažilo problem prekomjernog prometa jer emitiranje ne prolazi pored usmjerivača. Emitiranja ostaju samo unutar mreže. Dakle, umjesto jedne velike mreže, ta se mreža raščlanjuje na 6 podmreža ili podmreža.
09:44
Dakle, ako je ovo računalo ovdje htjelo komunicirati s ovim računalom ovdje, računalo će poslati emitiranje koje mogu primiti samo računala u njegovoj podmreži. No, budući da je ciljno računalo ovdje na drugoj podmreži, podaci će se poslati na zadani pristupnik, a to je usmjerivač, a zatim će usmjerivač inteligentno usmjeriti podatke do odredišta. To je razlog zašto IP adrese imaju dio mreže i dio domaćina, pa se mreže mogu logički podijeliti na manje mreže koje su poznate kao podmreže. Hej dečki, samo želim upasti ovdje i reći vam da ako ste početnik i želite saznati više o umrežavanju, toplo preporučujem audio knjigu koja će vam u tome pomoći. Povezao sam ga u donjem opisu i možete ga besplatno preuzeti i slušati. Dobijte knjigu samo ako se prijavite za besplatno 30-dnevno probno razdoblje Amazonove zvučne premije plus. No, čak i ako otkažete zvučno članstvo u bilo koje vrijeme tijekom 30 dana, audioknjiga je i dalje vaša da je čuvate zauvijek, a da ništa ne platite. Zato samo kliknite donju poveznicu Amazona
10:52
i time ćete podržati i moj kanal jer i dalje dobivam proviziju čak i ako odlučite otkazati. Dakle, još jednom je potpuno besplatno i hvala vam. Učinimo ovdje primjer, pa recimo da imate malu tvrtku i da je ovo vaša IP adresa i maska ​​podmreže. Sada recimo da vaša mala tvrtka ima ukupno 12 računala i svih 12 ovih računala je na jednoj mreži . I ova računala pripadaju različitim odjelima označenim njihovim bojama . Recimo da ste htjeli odvojiti računala u 3 različite mreže tako da svaki odjel neće vidjeti mrežni promet drugog odjela. Dakle, umjesto da imate 1 mrežu u svom poslu, želite je podijeliti na 3 male mreže. Dakle, način razbijanja ove mreže na manje mreže je podmrežavanjem. Podmrežavanje se vrši promjenom zadane maske podmreže posuđivanjem nekih bitova koji su određeni za hostove i njihovom upotrebom za stvaranje podmreža. Tako ćemo u ovoj maski podmreže promijeniti
11:54
neke od 0 u dijelu hosta u 1 kako bismo mogli stvoriti više mreža. Dakle, ako ostavimo masku podmreže takvu kakva jest, dobit ćemo 1 mrežu s 256 hostova. Sada tehnički moramo oduzeti 2 hosta jer su sve vrijednosti 1 i 0 rezervirane za emitiranu i mrežnu adresu, tako da zapravo imamo 254 upotrebljiva hosta. Ali moramo promijeniti ovu masku podmreže kako bismo mogli proizvesti 3 mreže koje su nam potrebne. Na primjer, posudimo 1 bit iz glavnog dijela. Dakle, evo naše nove maske podmreže. Dakle, sada je četvrti oktet 128, jer kad izbrojite prvi bit u oktetu, on je jednak 128. Dakle, posudbom 1 bita ovo će podijeliti mrežu na pola. Dakle, umjesto da imamo 1 mrežu s 254 hosta, ovo će nam dati 2 mreže ili podmreže sa 126 hostova u svakoj podmreži. Idemo sada
12:55
i posudimo još jedan dio iz hosta. Dakle, sada posuđujemo ukupno 2 bita od dijela domaćina. Dakle, evo naše nove maske podmreže, a četvrti oktet je 192. Dakle, posudbom 2 bita ovo će podijeliti mrežu još dalje i sada će nam dati 4 podmreže sa po 62 hosta. I opet posudimo još jedan dio iz dijela domaćina. Dakle, evo naše nove maske podmreže. Posuđivanjem 3 bita ovo će podijeliti mrežu na 8 podmreža sa po 30 domaćina. Dakle, ako nastavimo rušiti ovu mrežu, evo rezultata ako posudimo 4 bita što će nam dati 16 podmreža sa po 14 domaćina. I evo rezultata ako posudimo 5 bitova što će nam dati 32 podmreže sa po 6 domaćina. A ako posudimo 6 bitova, dobit ćemo 64 podmreže s 2 hosta u svakoj podmreži. Ovo je prilično granica jer ako posudimo 7 bita, dobit ćemo 128 podmreža, ali s 0 upotrebljivih hostova. Dakle, kao što možete vidjeti
14:05
što više bitova dio mreže posuđuje od dijela hosta, količina mreža koja se može stvoriti udvostručuje se sa svakim bitom. No, i broj hostova po mreži se prepolovljuje sa svakim bitom. Vraćajući se na naš poslovni primjer, ako želimo ovu mrežu podijeliti na 3 manje mreže ili podmreže, morali bismo posuditi 2 bita od dijela domaćina. pa iako nam trebaju samo 3 mreže, ova maska ​​podmreže će nam dati barem 4 mreže za rad. Dakle, naša nova prilagođena maska ​​podmreže za naše 3 podmreže bila bi 255.255.255.192 Dakle, sada je naša mreža podijeljena na 3 manje mreže ili podmreže. Da budemo jasni, ovaj video govori o maskama podmreže. Ovo nije potpuna lekcija o podmrežavanju jer ima malo više podmreža od onoga što sam vam ovdje pokazao. Samo vam pokazujem kako se maske podmreže odnose na podmrežu. Sada IP adrese i maske podmreže dolaze u 5 različitih klasa.
15:08
Koje su klase A - E. Međutim, 3 od ovih klasa su za komercijalnu uporabu. Dakle, ovdje je grafikon IP adresa i zadanih maski podmreže koje su klase A, B i C. I možete reći po broju u prvom oktetu IP adrese i prema zadanoj maski podmreže kojoj klasi pripadaju Sada kada organizaciji treba umrežavanje, trebat će joj klasa IP adrese u skladu s potrebama te organizacije, koja se temelji na tome koliko domaćina ima. Dakle, ako organizacija ima vrlo veliku količinu domaćina, trebat će im IP adresa klase A. IP adresa klase A može proizvesti do 16 milijuna hostova. Kao što vidite, u zadanoj maski podmreže klase A, dio domaćina je vrlo velik. Za hostove se koriste 3 okteta, zbog čega može proizvesti toliko mnogo. Primjer organizacije kojoj bi bilo potrebno toliko domaćinstava bio bi nešto poput davatelja internetskih usluga, jer bi morali distribuirati milijune IP adresa svim svojim korisnicima.
16:15
IP adresa klase B može proizvesti do 65.000 hostova. Ovaj razred se daje srednjim i velikim organizacijama. IP adresa klase C može proizvesti 254 hosta. IP adrese klase C koriste se u malim organizacijama i domovima koji nemaju puno domaćina. Sada se maske podmreže također mogu izraziti različitom metodom koja se naziva CIDR, a CIDR označava besklasno usmjeravanje među domenama, koje je također poznato kao kosa crta. Kosa crta je kraći način pisanja maske podmreže. A to čini tako da napiše kosu crtu, a zatim broj koji broji 1 u masci podmreže. Na primjer, ako vidite ovakvu IP adresu, s CIDR oznakom /24, to znači da je maska ​​podmreže duga 24 bita, što znači da ima 24 1s. Ako je oznaka CIDR -a /25, to znači da je maska ​​podmreže duljine 25 bita.
17:19
Ili ako je /26, to znači da je maska ​​podmreže duljine 26 bita. Ili, ako je oznaka jabukovače /8, to znači da je maska ​​podmreže duga 8 bitova pa vam želim zahvaliti svima što ste gledali ovaj video na maskama podmreže. Ne zaboravite se pretplatiti i besplatno preuzeti audio knjigu putem donje veze. I vidimo se u sljedećem videu.

DOWNLOAD SUBTITLES: