De Orpheus van Amsterdam - inleiding door Erwin Wiersinga

De Orpheus van Amsterdam - inleiding door Erwin Wiersinga

SUBTITLE'S INFO:

Language: Dutch

Type: Robot

Number of phrases: 85

Number of words: 490

Number of symbols: 2395

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
00:09
dit jaar is het 400 jaar geleden dat onze grootste componist uit een hele is overleden jan pieterszoon sweelinck organist in de oude kerk in amsterdam wereldberoemd in die tijd als orgel virtuoos maar ook als pedagoog hij heeft een groot klavier over nagelaten alsmede ook een heel groot vocaal over zijn vocale werken die zijn al tijdens zijn
00:41
leven veelal groepen publiceert zijn klavierwerken zijn alleen maar overgeleverd in afschriften en het is opmerkelijk om te zien dat door heel europa en heel snel in de 17e eeuw zo'n 30 bronnen bekend zijn van kan via muziek van sweelinck training had ook een grote invloed als pedagoog veel leerlingen kwamen naar
01:11
amsterdam begaafde jonge man en veel uit duitsland maar niet alleen uit duitsland en zodoende wet zijn muziek in rap tempo verspreid aan de van zijn leerlingen zijn ook groot en bekend geworden hebben belangrijke posities ingenomen van deze leerlingen spreek ik dus naast de twee werken van sweelinck de toccata en het misschien wat meest beroemde nederlandse
01:42
klavier stukken ooit gecomponeerd de variaties over mijn jongens leven had hij neemt speel ik ook werken van een aantal van zijn bekende leerlingen aires ai de man samen alcide en jacob praetorius nu heeft leo al het een en ander over zwelling verteld en zijn muziek ik vertel iets over de stukken van de leerlingen die ik speel ten eerste van samuel site de variaties
02:14
over 8 dolfijnen writer en bekend niet in dezelfde stijl geschreven als speling dat ook over een aantal niet variaties deed site heeft in 1624 een heel omvangrijk en belangrijk oh geloven laten uitgeven de zogenaamde tabulatuur aan oven en deze tablet toe aan oven en verzameling was de grootste verzameling van klavierwerken uit die tijd een enorm belangrijk opens
02:47
daarnaast speel ik 4 orcon verzen over moscow ons komen aan vennoot van jaco praetorius ook een aantal jaren bij sweelinck in amsterdam jaco praetorius kwam uit een illuster organist en geslacht zijn vader hieronymus historie is ook een belangrijk componist overgrootvader was ook organist en kinderen van hem werden ook organist en deze vier variaties over was kan een
03:22
from en aan voor nood zijn geschreven waarschijnlijk voor de kerk muzikale praktijk die zeer levendig was in hamburg heel bijzonder is ook in het eerste vers van deze variatie reeks het gebruik van dubbel anaal en dan als laatste spel ik ook een aantal stukken van eindelijk zei de man organist van de katharine kiezen in hamburg maar die een groot vierkant virus orgel tot zijn beschikking had
03:53
hungry sorry man componeren in verschillende stijlen ook te merken is natuurlijk de invloed uit italië in de kan zo'n als nieuw speel en ook zo veel ik van hem groot premium in g door een heel stralend stuk waarin ik heb gepoogd om ook de klavierwissel inge die hij misschien heeft gebruikt in dit stuk op dit 3-klaviers zorgen of tot uitdrukking te brengen

DOWNLOAD SUBTITLES: