Google — Year in Search 2020

Google — Year in Search 2020

SUBTITLE'S INFO:

Language: Filipino

Type: Human

Number of phrases: 77

Number of words: 840

Number of symbols: 5015

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:01
[matinding, elektronikong musika ay paunti-unting tumutunog] [boses ng lalaking tagapagsalaysay] Nakaugalian na ng tao ang malaman kung bakit. ["bakit"] ["bakit"] At sa taong sumubok sa lahat sa buong mundo, ang "bakit" ay mas hinahanap pa. [iba't ibang boses ay nagtatanong sa iba't ibang wika] [biglang huminto ang tunog] [sinimulan ang pagkanta ng koro ng malungkot] ["bakit ito tinawag na covid-19"] [boses ng babaeng Briton na tagapagbalita] Ang pagkalat ng coronavirus ay nakagawa ng makabuluhang pangyayari [boses ng lalaking tagapagsalaysay] At habang hindi pa natin nahahanap ang lahat ng sagot, [unti-unting tumunog ng mabagal, masigla] patuloy tayong nagtatanong. ["bakit pula ang mars"] [boses ng babaeng taga-anunsyo ng paglunsad] Lumipad na! ["bakit ang ganda ng parasite"] [boses ng lalaking tagapagsalaysay] Ang mga ibang tanong ay nagpapasaya. Ang iba, nakakasabik. [biglang masayang sigawan] ["bakit ipinagpaliban ang nba"] [JaVale McGee] Life in the Bubble. Whoo! − Mahal mo ba ako? − Oo. − Mahal. Mo. Ba. Ako? − Oo. [nagsasalita na may puntong Briton] Hindi ko alam ang improper fraction. ["bakit sobra ang pagod ko"] Hindi ko alam ang improper fraction. Alisin ang mga nakakasagabal. ["bakit naubos ang mga tisyu"] − Nakahanap kami ng tisyu, alam niyo. − Salamat sa Diyos! Ilagay mo iyan doon, at paandarin mo para sa akin. [boses ni Leslie Jordan] Ano ang ginagawa niyong lahat? [isang tao at batang lalaki ang masayang sumisigaw] Marso pa ngayon. Ilang araw ba… sa Marso? [biglang huminto ang tunog] [boses ng lalaking tagapagsalaysay] Pinaiyak tayo ng mga ilang tanong. [sinimulan ang pagkanta ng koro ng malungkot] [boses ni Kobe Bryant] Alam niyo, nagkasama tayo sa saya gayundin sa hirap. Sa tingin ko ang pinakaimportanteng bahagi ay magkasama tayo kahit anong mangyari.
01:06
[masayang sumisigaw ang mga tao] Mahal ko kayo! ["bakit nasusunog ang australia"] [boses ng lalaking tagapagsalaysay] Pinag-aalala tayo ng iba sa umiikot na bato na tinatawag nating tahanan. ["bakit ang daming nasusunog"] sa umiikot na bato na tinatawag nating tahanan. ["bakit ang daming nasusunog"] [boses ng babaeng tagapagbalita] May namataang nasusunog sa kagubatan ng Amazon. ["bakit kulay dalandan ang kalangitan"] [boses ng babaeng tagapagbalita] May namataang nasusunog sa kagubatan ng Amazon. [boses ng lalaking tagapagsalaysay] Bakit ang daming nawalan ng buhay? [boses ng babaeng Briton na tagapagbalita] Halos 1.5 milyong tao na ang namatay ngayon dahil sa COVID-19 sa buong mundo. ["bakit"] [boses ng lalaking tagapagsalaysay] Bakit tinatanong pa rin natin ang parehong tanong ng paulit-ulit? ["bakit nagpoprotesta ang mga tao"] [maraming tagapagbalita ang nagsasabi ng "George Floyd"] ["bakit nagpoprotesta ang mga tao"] [boses ng lalaking tagapagbalita] Paulit-ulit na sinasabi ni George Floyd sa mga pulis na hindi siya makahinga. [boses ng lalaking tagapagsalaysay] Kaya, bakit mayroon pa rin tayong lakas na magpatuloy? [dahan-dahang nagsimula ang koro na inuulit ang "Get it together somehow"] [boses ng lalaking nagpoprotesta] Naniniwala ako sa kakayahan ninyo. ["bakit mahalaga ang buhay ng mga itim"] [muling sumigaw ang mga tao] Naniniwala ako sa kakayahan ninyo. ["bakit mahalaga ang buhay ng mga itim"] Naniniwala ako sa kakayahan natin. [muling sumigaw ang mga tao] Naniniwala ako sa kakayahan natin. [boses ng lalaking tagapagbalita] Ang sigaw na "Mahalaga ang Buhay ng mga Itim" ay umaalingawgaw mula sa libo-libong mga nagpoprotesta ["Rio de Janeiro, London, Sydney, Helsinki" ] [isinisigaw ng mga tao "Mahalaga ang Buhay ng mga Itim"] sa lahat ng lungsod sa buong mundo. [boses ng lalaking tagapagsalaysay] Bakit hindi tayo natatalo? [boses ni John Lewis] Napakalaki na ng ating inunlad, at hindi tayo aatras. Magpapatuloy tayo. [boses ng babaeng tagapagbalita] Nagsisimula nang dumating ng mga eroplano sa Beirut, [ang koro ay mas lumakas pa inuulit ang "Get it together somehow"] puno ng tulong sa iba't ibang bansa. [boses ng babaeng tagapagbalita] Ang mga bombero mula sa buong mundo ay dumating sa California. [boses ng babaeng tagapagbalita] May higit sa 100 bakuna laban sa coronavirus ang ginagawa sa buong mundo. ["bakit mahalaga ang pagdadamayan"] [boses ng isang lalaki] Ito ay isa sa mga panahong ang mga tao
02:13
["bakit mahalaga ang pagdadamayan"] ay nagmamalasakit sa bawat isa at handang tumulong sa isa't isa [boses ng lalaking tagapagsalaysay] Nagpapatuloy tayo para sa mga nagpapakita sa atin ng daan. [Ruth Bader Ginsburg] Isipin mo kung ano ang gusto mong mundo para sa iyong mga anak na babae at mga apong babae. ["bakit mahalaga ang demokrasya"] [boses ni Chadwick Boseman] Tandaan mo na ang mga paghihirap na naranasan ay para hubugin ka para sa iyong misyon. Magpatuloy nang may karangalan. At magpatuloy na may misyon. [boses ng lalaking tagapagsalaysay] Bakit kaya ipinakita ng taong ito ang pinakamasama nito, ["bakit nangangarap ang mga tao"] at nakakahanap pa rin tayo ng paraan para magtagumpay? [boses ng lalaking taga-anunsyo sa laro] Kahanga-hangang husay ni Maya Gabeira. [boses ng lalaking taga-anunsyo sa laro] Naomi Osaka. Ang US Open Championship. [boses ng isang lalaki] Huwag hayaang pigilan ka ng corona. [nagsisimulang tinutugtog ang musika] Huwag hayaang pigilan ka ng quarantine. [boses ng lalaking tagapagsalaysay] Kaya hanggang sa mahanap natin ang bawat sagot … [huminto ang pagkanta ng koro ng “We will get it together somehow”] ["Magpatuloy lang sa pag-search"] …naghahanap pa rin tayo.

DOWNLOAD SUBTITLES: