The Dark Side of the Web

The Dark Side of the Web

SUBTITLE'S INFO:

Language: Norwegian, Bokmål

Type: Human

Number of phrases: 127

Number of words: 1702

Number of symbols: 8757

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:33
Gjennom nettets fortsettende vekst på 90tallet, ville det forandre samfunnet verdensomfattende. Den største forandringa kom i form av umiddelbar samferdsel. Så lenge du har tilgang til nettet kan du snakke med hvem om helst på jorda, så lenge vedkommende også er knytta til nettet. Rundt tusenårsskiftet kunne man snakke med rundt 350 millioner tilknytta brukere. Saka er den, at nettet ikke var utforma i henhold til anonymitet og privatliv. Dermed kunne, og i mange tilfeller blir, alt du sa og gjorde på nett spora og lagra, og kan dermed spores tilbake til deg. Enkelte er veldig bekymra for privatlivet, og på midten av 90-tallet var det ei gruppe som var opptatt av dette; Sambandsstatenes føderale regjering. Ei gruppe dataingeniører og matematikere som jobba for en avdeling av "the US Navy," avdelinga med navn "the Naval Reasearch laboratory, forkorta til NRL, begynte utviklinga av en ny teknologi kjent som "onion routing." "Onion routing" tillater anonym
01:36
toveissamferdsel hvor kjelda og reisemålet ikke kunne bli fastsatt med et midtpunkt Dette er utretta ved å opprette noe kjent som et overleggsnettverk. Et overleggsnettverk er enkelt og greit et nettverk som er bygd oppå et anna nettverk, i dette tilfellet internettet. I stedet for å bruke vanlig ikke hemmeligkoda nett, også kjent som overflatenettet, går trafikken din gjennom et overleggsnettverk. Det er mange forskjellige former for overleggsnettverk, men et nettverk som bruker "onion routing" teknologi vil bli klassifisert som et mørknett. Man får kun adgang til et mørknett gjennom enkelte programvarer og/eller godkjent adgang. Forenkla sagt, du burde vite at statsansatte i Sambandsstatene oppretta et system som tillater anonym samferdsel gjennom nettet. Uansett, folket i NRL innså etter hvert ei stor begrensning, Roger Dingledine: Sambandsstatenes regjering kan enkelt og greit ikke kjøre et anonymt system for alle, for så å kun bruke det sjøl, for da vil folk se
02:40
at hver gang det kommer en forbindelse fra system vil det være en CIA agent "som ser på nettsida mi," Når tilfellet er det at de er de eneste som bruker nettverket. Derfor må man ha andre folk som bruker nettverket så de blandes sammen. Det han altså sier er at nettverket må være tilgjengelig for alle, og ikke bare Sambandsstatenes regjering hvis det virkelig skal være anonymt. NRL blei dermed tvunget til å utgi "onion routing" teknologien sin til offentligheta. Teknologien blei omsider gitt ut under en åpen kilde, og blei TOR. TOR står for "The Onion Router," og er programvaren man trenger for å laste ned og ha adgang til dette nettverket av "onion routers." I dag bruker millioner av mennesker over hele verda TOR av flere grunner. Alt fra uskyldig, dagligdags surfing til straffbare handlinger. Samstundes som TOR er den mest brukte, finnes det flere mørknett. Sammen står de bak mørknettet. Altså, mørknettet tilsvarer en liten
03:41
del av djupnettet. Djupnetter er alt på nettet som man ikke kan finne med søkemotorer. Det er aldeles ikke som mørknettet sia alle bruker djupnettet. Hvis du besøker denne lenka vil du finne en ulista Youtube video på kanalen min. Dette kan anses som en del djupnettet. Kanskje litt antiklimatisk, men videoen er på djupnettet sia ingen søkemotor kan finne den. Andre dømer på djupnettinnhold er nettbank, Netflix, epost, dynamiske sider, databaser, og alt anna som er beskytta av passord eller betalingsmurer. Som du kan se for deg, djupnettet har mye mer innhold en overflatenettet. Hvor mye mere? Det veit vi ikke sia det er satt slik at det er nesten umulig å fastsette. Et ark fra 2001 antok at djupnettet er 500 ganger så stort som overflatenettet. Vel å merke er det tiår sia. Man kan for sikkert si at
04:45
djupnettets innhold tilsvarer brorparten av nettet. For å oppsummere. Overflatenettet er innhold som kan nås med søkemotorer. Djupnettet er innhold som søkemotorer ikke kan nå, mens mørknettet er en del av djupnettet som består av flerfoldige mørknett, og for å få adgang må man ha rett programvare og/eller godkjenning. Greit, vi veit hva som er på overflatenettet og vi veit hva som er på djupnettet, men hva finner man på mørknettet? Rettere sagt, mørknettet kjent som TOR. Som nevnt tidligere, you can bruke TOR for så og si alt. Nettsøk, sjekke eposten, poste på forum,umiddelbare meldinger, se på YouTube. Men mørknettet kommer også i form av skjulte tjenester. En skjult tjeneste er enkelt og greit ei nettside som kun kan nås gjennom TOR, og adressa for en skult tjeneste slutter alltid på .onion Hvis jeg prøver å nå en skjult tjeneste med Google Chrome vil ingenting skje.
05:50
Man får bare adgang hvis man bruker programvare tilegna for dette, til dømes TOR. Dette er mørknettet. Eller, ei side av mørknettet. Denne sida er kjent som "den skulte wiki" og prøver å føre opp ei liste over så mange skjulte tjenester som mulig. Tryneboka har en skjult tjeneste Søkemotoren DuckDuckGo òg. Dette er så langt jeg vil gå ettersom det er naturligvis ei mørkere side med mørknettet. Anonymitet tiltrekker seg et stort mangfold av ulike mennesker, og kan bli brukt med både lovlige og ulovlige hensikter. I oktober 2013 blei nettdopbutikken "Silk Road" tatt ned av FBI. Nettsida har holdt på sia begynnelsen av 2011, med samla inntekt trolig rundt 1.2 milliarder dollar. Nyhetene om "Silk Road" nettsida brakte mørknettet ut av mørket og inn i offentlighetas lys. Grafen viser den daglige nettrafikken til TOR nettverket før
06:51
"Silk Road" blei allment kjent. Dette er etterpå. Bare et par måneder etter "Silk Road" Blei tatt ned åpna ex-administratorene "Silk Road 2.0." Likevel, seint i 2014 blei administratorene arrestert og den andre handleplassen lagt ned. Noen timer seinere blei "Silk ROad 3.0" åpna, og den endeløse spiralen fortsatte. Legg merke til at "Silk Road" er en av mange slike nettsider. Man kan finne mange som er slik som dem, hvor ethvert ulovlige rusmiddel selges og mer. FBI hevda også at eieren av "Silk Road" prøvde å drepe seks mennesker med djupnettleiemordere. Sjøl om drapa neppe hendte, kan slike nettsida bli funnet på mørknettet. Problemet er mangel på bevis. Hvem som helst kan sette opp ei mørknettside og hevde hva som helst,
07:57
spesielt når penger er en del av det. Ei slik side blei nylig hack og flere av epostene av administratorene hentyder at nettsida bare er svindel satt opp for å tjene penger. En melding går som følger: "Vi mottar bestillinger om å drepe mennesker over heile jorda, samstundes som sida vår er falsk og vi har ingen leiemordere. Vi videreformidler bestillingene til drapsmålets lokale politihus." I en annen epost påpekte de: l "...Denne nettsida er til for å svindle forbrytere for pengene deres." Nu vel, den påståtte hacken kunne også vært falsk, så man kan aldri vite. Dessverre, mørknettet har noen fordervede og grusomme ytterpunkter. Mange nettsider inneholder ulike former for sexualisert tortur og dyredrap, og sider med barneporno er et stort problem på mørknettet. Ei side kjent som Lolita City blei tatt ned. Den inneholdt over 100GB av bilder og videoer og hadde rundt 15.000 medlemmer.
09:00
Ei anna side med navn Playpen blei tatt ned av FBI i 2015. Dette var kanskje den største barnepornosida på hele mørknettet med over 200.000 medlemmer. Det finnes en vandrehistorie kjent som røde rom. Et rødt rom er ei direktesending av et menneske som blir torturert og/eller drept til fornøyelse for andre. Antageligvis kan seerne delta ved å sende instruksjoner. Det finnes ingen bevis for dette, men sagnet henger fortsatt rundt. For ikke så lenge sia var det en .onion link som dukka opp på ulike forum. Den tok deg med til ei side som hevda at det var ei direktesending av et rødt rom som . snart kom til å starte. Ofra var visstnok fanga ISIS terrorista, mens de kommende drapsmennene lova timer med tortur. Den første timen kom til å være familievennlig. Du veit, for ungene som er seint oppe for å se på et menneske som blir drept under ei direktesending på mørknettet. Etter perverse forventninger starta direktesendinga og seerne blei tatt imot med et fat av beiken.
10:11
allmennmedia vil ha det til at overflatenettet kun er et tynt lag på toppen av et enormt forbryternettverk. Det kunne ikke vært lengre fra sanninga. Det er ikke rart, sia de forveksler mørknettet med det betraktelig større djupnettet. En nylig forskningrapport fra 2016 oppdaga at av de 2.723 aktive .onion nettsidene på TOR nettverket, 1,547 sider inneholdt ulovlig innhold, halvparten altså. Dette er medberegna pornografisk innhold, rusmidler, hvitvasking, cyperterror, leiemordere, våpensalg og våpenbytting. Kun 3-6% av TOR brukere bruker de skjulte tjenestene. Så kun 3-6% av TOR brukere bruker mørknettet. Flertallet bruker TOR for å beskytte privatlivet og for å søke på overflatenettet anonymt. Ingen av dem har besøkt et .onion nettsted.
11:12
Det er ikke et spørsmål om mørknettet inneholder noe av det verste innholdet på hele nettet, det er ikke i nærheten så omfattende som enkelte vil ha det til å være. Et lite spørsmål... Hvordan hindrer man forbrytere fra å bruke tjenestene mens man framleis lar lovlydige borgere beskytte privatlivet sitt? Svaret er enkelt, man kan ikke. Man kan ikke begrense det som er skapt til å være ubegrensa. Det er kjerneproblemet med anonymitet. Hvem som helst kan gjøre og si hva man vil, så man må ta det gode med det som er ondt. Sjøl om lovens håndhevere kan slå av hele nettverket, vil de ikke. Dette fordi Sambandsstatenes regjering trenger TOR like mye som folk flest. Husk, det var de som laga teknologien. De laga ikke teknologien for å gi den ut gratis til allmennheta Det var kun utgitt til allmennheta sia allment bruk er nødvendig for
12:17
å gjøre TOR anonymt. Dermed kommer vi tilbake til dette: Roger Dingledine: Sambandsstatenes regjering kan enkelt og greit ikke kjøre et anonymt system for alle, for så å kun bruke det sjøl, for da vil folk se at hver gang det kommer en forbindelse fra system vil det være en CIA agent "som ser på nettsida mi," Hvem tror du betaler for TOR prosjektet? I 2007 sponsa Sambandsstatenes regjering 100%. I 2008, 86%. I 2009, 90%. I 2011, 78%. I 2012, 81%. I 2013, 94%. En statsansatt agent som jobber under jorda trenger nettanonymitet like mye som en terrorist, pedofil eller varsler. Det er alle eller ingen. Det er den ubeleilige sanninga.

DOWNLOAD SUBTITLES: