ENG SUB《陈情令 The Untamed》EP23——主演:肖战、王一博、孟子义

ENG SUB《陈情令 The Untamed》EP23——主演:肖战、王一博、孟子义

SUBTITLE'S INFO:

Language: Vietnamese

Type: Robot

Number of phrases: 510

Number of words: 3040

Number of symbols: 10096

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
01:56
(Trần Tình Lệnh) (Tập 23) Tại sao? Tại sao không có động tĩnh gì? Là ai? Ai? Là ngươi Ôn tông chủ Hân hạnh Âm Thiết trên người ngươi là từ đâu có được? Ta là người đã "chết" qua một lần Bọn ta đương nhiên là từ Âm Tào Địa Phủ tới Ôn tông chủ Món pháp bảo này của ta là vừa thí luyện ra Tất cả mọi người đều chưa thấy qua Là thứ gì mà lại khống chế được Âm Thiết? Là Tiết Dương đưa cho ngươi? Rốt cuộc là thứ gì? Ôn tông chủ Món pháp bảo này của ta không gọi là Âm Thiết Gọi là Âm Hổ Phù Âm Hổ Phù Ngụy Anh Ngụy Anh (Viêm Dương Điện) Ôn thị đều đã chết Chúng ta chiến thắng rồi Chiến thắng rồi! Chiến thắng rồi! Chiến thắng rồi! Vầng thái dương kia
06:23
cuối cùng đã rơi xuống Minh Quyết huynh Hi Thần Huynh cuối cùng đã tỉnh rồi Đưa đao cho ta Nhiếp tông chủ Ngài nghe ta nói Minh Quyết huynh Nhiếp tông chủ Ngài còn đang bị thương đó Hi Thần Cứ kệ ta Lúc nãy khi ngươi giết tu sĩ của Nhiếp gia ta Lúc nãy là ta không có cách nào khác Cái gì không có cách nào khác Làm hay không là do ngươi Giết hay không cũng là do ngươi Thật sự là do ta sao? Nhiếp tông chủ Nếu ta và ngài đổi chỗ cho nhau Không có đâu Minh Quyết huynh Hi Thần, tránh ra Bớt giận! Trạch Vu Quân Minh Quyết huynh Minh Quyết huynh Huynh tội gì phải như vậy chứ!? Tội gì phải như vậy? Lúc đầu hắn rời khỏi Thanh Hà Ta ngỡ sao lại mất tin tức của hắn Thì ra là đã nương nhờ Ôn thị Nối giáo cho giặc ở Bất Dạ Thiên Minh Quyết huynh Huynh có biết trước đây người cho ta bản đồ bố trận của Kỳ Sơn Ôn thị là ai không? Huynh có có biết suốt thời gian qua nguồn tình báo của chúng ta là từ ai không? Không cần nghi ngờ Hôm nay ta cũng là nhận được tin tức của A Dao mới cùng nhóm Vong Cơ vội đến Viêm Dương Điện Ta không tin lầm hắn Là hắn bày kế khiến Ôn Nhược Hàn buông lỏng cảnh giác Lại thừa cơ hội giết chết Ôn Nhược Hàn
09:14
Hắn Minh Quyết huynh Sau chuyện ở Thanh Hà A Dao luôn cảm thấy hổ thẹn với huynh Cũng luôn không dám gặp huynh Cho đến khi ta từ Vân Thâm Bất Tri Xứ chạy ra Hắn đã cứu ta một mạng Rồi sau đó Hắn nghĩ cách lén vào Kỳ Sơn Ôn thị Tiếp cận Ôn Nhược Hàn Lại âm thầm viết thư cho ta Lúc đầu ta cũng không biết người đưa thư là ai Cho đến sau này Ta nhìn ra manh mối Nhận ra được hắn Những việc này ngươi chưa nói sao? Trạch Vu Quân Ngài cũng thấy rồi đó Tình hình như vừa rồi cho dù ta có nói Nhiếp tông chủ cũng sẽ không tin đâu A Tiện A Tiện, đệ tỉnh rồi! Thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Sư tỷ Bây giờ là lúc nào rồi? Đệ đã ngủ ba ngày rồi A Tiện - Ba ngày - Nào Giang Trừng đâu? Lam Trạm đâu? Đệ đừng lo lắng, bọn họ đều rất an toàn A Tiện Bây giờ Ôn thị đã trừ Không còn gì phải lo lắng nữa rồi Việc quan trọng nhất của đệ bây giờ là nghỉ ngơi cho khỏe Mấy ngày nay đệ hôn mê A Trừng và Lam nhị công tử đều vô cùng lo lắng cho đệ Đến cả Kim tông chủ cũng đến thăm đệ mấy lần Kim Quang Thiện Ôn thị đã chết Kim tông chủ từ Lan Lăng đến đây Nói muốn đem người đi truy bắt tàn dư Ôn thị
12:03
Cuộc chiến Xạ Nhật thì chẳng thấy đâu Bây giờ thì lại tích cực dữ A Tiện Không thị phi sau lưng người khác Dạ, sư tỷ Đệ đừng gấp gáp ngồi dậy Lam nhị công tử đã nói Lần này đệ dùng Âm Hổ Phù quá hao tốn sức lực Cho dù tỉnh lại thì cũng phải nghỉ ngơi thêm vài ngày Sư tỷ Tỷ cũng biết rồi à Không ngờ Tiện Tiện của chúng ta lợi hại như vậy Có điều Sau này không được tùy tiện dùng đến Âm Hổ Phù nữa Lam nhị công tử nói, Âm Hổ Phù hao sức quá nhiều Dễ làm tổn hại tâm thần Lam nhị công tử, Lam nhị công tử Hôm nay toàn là Lam nhị công tử Hắn im lìm như vậy, làm gì nhiều lời thế chứ! Đệ lại không nghiêm túc nữa Đệ hôn mê mấy ngày nay Ngày nào Lam nhị công tử cũng đến đây Đánh đàn để đệ thanh tâm ngưng thần Nếu không chỉ sợ đệ không tỉnh lại nhanh thế này đâu Chắc là Lam nhị công tử Giang cô nương Lam nhị công tử Lần này phải đa tạ Lam nhị công tử A Tiện mới mau tỉnh lại như vậy Hai người nói chuyện đi Ta đi chăm sóc người bị thương Lam Trạm Thực ra ta... Cấm nói chuyện Ngưng thần Lam Trạm Ta khỏe rồi Thêm ba ngày nữa Ta thật sự đã khỏe rồi Không tin ngươi xem
17:04
Đuổi tà tịnh tâm Không thể khinh mạn Đuổi tà? Ta không cần đuổi tà Ta chỉ là hao sức quá độ Ngụy Anh Lam Trạm Có phải ngươi cũng cảm thấy Âm Hổ Phù là tà sẽ quấy nhiễu tâm thần con người Nhưng mà thế gian này Có thật là có một thứ vô tri vô giác lại có thể thay đổi ý chí con người Từ trung thành, thành gian trá Từ trắng thành đen Giết Đừng giết ta Giết hết bọn chúng Đang bắt người Đừng tha cho bọn chúng Truy giết tàn dư Ôn thị Ba mảnh Âm Thiết kia đâu? Giết bọn chúng Hủy rồi Đừng để bọn chúng chạy Giết đi! Chạy đi đâu Lam tông chủ Chuyện nhỏ như truy bắt tàn dư Ôn thị này Không cần làm phiền đến tông chủ đâu Tử Huân sẽ làm ổn thỏa Nhưng ta vừa mới nghe thấy tiếng của con gái Truy bắt tàn dư Ôn thị Cũng không cần bắt những gia quyến Ôn thị tay không tấc sắt này Hi Thần Ta biết ngươi có tấm lòng nhân hậu Nhưng Ôn thị tuy đã chết nhưng khách khanh, gia bộc của Ôn thị thì vô số rải rác khắp nơi Ta ngươi tuy đã chiếm được thành Bất Dạ Thiên Nhưng nếu bọn chúng thừa lúc chúng ta không chuẩn bị mà tập hợp lại Nhân lúc chúng ta chưa đứng vững bênh vực cho Ôn thị Lam thị xưa nay lấy giáo hóa làm đầu
19:17
Điều Hi Thần nói thực ra không phải không có lý Kim tông chủ Hay là chúng ta hãy tha cho những người trói gà không chặt này của Ôn thị đi Xích Phong Tôn, Trạch Vu Quân Làm việc nhân thiện trước vốn dĩ không có gì phải chê trách Nhưng hai vị đừng quên Ôn thị tuy là đã chết Ba mảnh vỡ Âm Thiết kia cũng đã bị hủy Nhưng vẫn còn một mảnh Âm Thiết lưu lạc bên ngoài Không thể không xem xét Uy lực của Âm Thiết không cần bàn cãi Nếu như Ta nói là nếu như Lỡ như rơi vào tay tàn dư Ôn thị và những kẻ có dã tâm khác Vậy há chẳng phải... Thế nên Truy bắt tàn dư Ôn thị Chính là thăm dò tung tích của Âm Thiết Điều Kim tông chủ lo lắng rất rõ ràng Kim tông chủ Người có dã tâm là có dụng ý gì vậy? Không có dụng ý gì cả Chỉ là chuyện này ảnh hưởng rất lớn Không thể bỏ qua bất kỳ kẻ đáng nghi nào Thế nên Cho dù là người của Ôn thị, Kim thị, hay Giang thị đều phải hỏi qua từng người một Chuyện này Ta đã kêu A Dao đi tra xét kỹ càng rồi
20:46
Không giấu hai vị A Dao là đứa con ly tán nhiều năm của ta Nay có được cơ hội này Có thể nhận tổ quy tông Thật may mắn May mắn Bây giờ đã đổi tên là Kim Quang Dao Các vị tông chủ Tàn dư trong thành Bất Dạ Thiên đã bắt lại hết (Kim Quang Dao, Lan Lăng Kim thị) (Kim Quang Dao, Lan Lăng Kim thị) Xin tông chủ quyết định (Kim Quang Dao, Lan Lăng Kim thị) A Dao Đối với tàn dư Ôn thị Ngươi có kiến giải thế nào? Những người còn lại ta đã thẩm vấn hết rồi nhưng không có tung tích của Âm Thiết Với lại số người này phần lớn là gia quyến Ôn thị cũng không có bất cứ công pháp gì Ta kiến nghị Chi bằng cứ trông giữ số người già trẻ này Chỉ cần họ không làm loạn nữa là được Còn những kẻ thấm máu tu sĩ phe ta thì tiêu diệt tại chỗ Nhưng mà phải trông giữ ở đâu đây? Ôn thị có một nơi gọi là Cùng Kỳ Đạo Là một con đường cổ trong một sơn cốc Vô cùng bí mật Dễ thủ khó công Chi bằng đem họ nhốt ở đó Ngươi thông thuộc quá nhỉ? Vậy cứ làm theo lời của A Dao đi A Dao Ngươi không cần để trong lòng Con người Minh Quyết huynh chính là ân oán rõ ràng, ghét ác như thù Huynh ấy chỉ là sợ ngươi đi sai đường thôi Ghét ác như thù Lẽ nào ta chính là ác sao?
23:02
Ta... ta không có ý này Trạch Vu Quân không cần để tâm Ta đi theo Nhiếp tông chủ bao nhiêu năm nay Hiểu được tâm tư của ngài ấy Ta cũng chưa từng để ở trong lòng Trạch Vu Quân Ngài đi theo Nhiếp tông chủ bọn họ đi Chỗ này Ta xử lý là được rồi Được Đưa vào đây Lam Trạm Ngươi nói những người trước mắt này Ai chính, ai tà? Ai đen, ai trắng? Ngụy Anh Ngưng thần Ngươi có muốn tu tập cầm phổ "Tẩy Hoa" không? Lam Trạm Ngươi muốn ta tu tập "Tẩy Hoa" Có phải là ngươi cũng nghi ngờ ta? Âm Thiết trên người ngươi là từ đâu có được? Là thứ gì mà có thể khống chế được Âm Thiết? Là Tiết Dương cho ngươi Rốt cuộc là thứ gì? Ngươi rốt cuộc tu luyện Âm Hổ Phù từ lúc nào? Lam Trạm Nếu ta nói là trong động Đồ Lục Huyền Vũ lấy được một thanh kiếm Âm Thiết Ngươi tin không? Lúc nào? Lúc đánh Đồ Lục Huyền Vũ Rồi lúc nào luyện thành? Gần đây Ngươi biết rõ đây là Âm Thiết Tại sao còn luyện? Lam Trạm, đủ rồi! Ngươi đã đồng ý để ta giúp ngươi Nhưng nếu như ngươi không tin ta thì làm sao mà giúp chứ? Âm Hổ Phù chung quy không phải chính thống Một khi tâm thần không vững thì sẽ không thể khống chế Lam Trạm Ngươi là sợ ta sẽ giống như Ôn Nhược Hàn bị Âm Thiết khống chế Nhưng Âm Hổ Phù không phải Âm Thiết
26:48
Ta cũng không phải Ôn Nhược Hàn Cứu mạng với! Cứu mạng với! Cứu mạng với, đừng giết con của ta! Đừng giết chúng tôi! Đừng giết ta! Cứu mạng với, cứu mạng! Mau chạy đi Mau chạy đi Chạy mau Thì ra là Lam nhị công tử Không biết tại sao Lam nhị công tử lại bênh vực cho đám tàn dư Ôn thị này vậy? Đây đều là người già yếu và trẻ em Cũng tính là tàn dư Ôn thị sao? Tông chủ có lệnh Phàm là người có liên quan đến Âm Thiết Một người cũng không được giữ Nhiếp tông chủ và Lam tông chủ cũng đã đồng ý Lẽ nào Giang thị các ngươi còn có thắc mắc gì sao? Chỉ sợ oan hồn ở Kỳ Sơn này lại phải nhiều thêm rồi E là thứ bây giờ thật sự cần là khúc "Yên Nghỉ" Thần minh tại thượng Hôm nay ba huynh đệ chúng con tại đây lập trọng thệ Trên báo tiên môn Dưới an bá tánh Thiên địa cùng chứng Nếu có lòng khác Mọi người chỉ trích Trời người phẫn nộ Nếu có lòng khác Mọi người chỉ trích Trời người phẫn nộ Kim tông chủ - Diêu tông chủ - Chúc mừng, chúc mừng Giờ đây Ôn thị đã diệt Sau này những tiểu tông môn chúng tôi
32:09
Phải nương nhờ ngài rồi Diêu tông chủ khách sáo rồi Đa tạ Diêu tông chủ ra sức giúp đỡ Kim công tử Không, phải nên là Liễm Phương Tôn Ngài thật quá khiêm tốn rồi! Chiến dịch Xạ Nhật Công lao của ngài lớn nhất Giờ đây lại cùng Xích Phong Tôn, và cả Trạch Vu Quân cùng hiệu tam tôn Đây cũng là điều xứng đáng Quá khen rồi! Mời - Mời - Mời Kim tông chủ Giang tông chủ tuổi trẻ tài cao Sau cuộc chiến Xạ Nhật Vinh dự nhận chức gia chủ Thật đáng chúc mừng Lúc nào sẽ cử hành đại lễ tiếp nhận đây? Đa tạ Kim tông chủ Có điều Giang Trừng vẫn đang để tang Không tiện lo liệu Cũng phải, cũng phải Ta và Phong Miên huynh là chí giao Lần từ biệt ở Cô Tô Thật không ngờ rằng trở thành trời người cách biệt Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân đến Giang tông chủ, chúc mừng Tin rằng có sự dẫn dắt của Giang tông chủ Liên Hoa Ổ sẽ sớm trùng chấn lực lượng Giữ Vân Mộng bình yên một phương Giang Trừng lo sợ Sau này vẫn xin Lam tông chủ chỉ giáo Xích Phong Tôn đến Kim tông chủ Nhiếp tông chủ
35:01
Sao giờ mới đến vậy? Các nhà đều đang đợi ngài khai tiệc đấy Xích Phong Tôn Mời thượng tọa A Dao Ngươi quên rồi Nếu như đã kết bái thì phải đổi gọi là đại ca Phải rồi Đa tạ nhị ca nhắc nhở Đại ca Mời Kim tông chủ Đây là ý gì vậy? Nhiếp tông chủ Mời ngài thượng tọa khai tiệc Kim tông chủ Chư vị Chúng ta tuy mở tiệc ở Bất Dạ Thiên Nhưng Nhiếp mỗ sẽ tuyệt đối không ngồi lên vị trí đó đâu Nhiếp tông chủ Thật không hổ được bách gia kính trọng Chuyện này là Kim mỗ không suy xét kỹ Chúng ta xếp chỗ lại Nhiếp tông chủ, mời Thượng tọa Mời Ngụy công tử Ngụy công tử Lúc nãy ngươi có gì muốn nói với ta sao? Ta? Phải Lúc nãy khi chào nhau Ngụy công tử dường như có gì muốn nói với ta Người này quả nhiên là khôn khéo chú ý mọi mặt Cũng không có chuyện gì Chỉ là hôm cuộc chiến Xạ Nhật Liễm Phương Tôn tiêu diệt Ôn thị Vũ khí trong tay hình như là một thanh kiếm dẻo Hôm nay sao không thấy Kim công tử mang theo vậy? Ngụy công tử cười chê rồi! Đó chẳng qua chỉ là một thanh kiếm dẻo ta tiện tay cầm mà thôi
37:25
Sau đó xét thấy vật đó không lành nên đã vứt rồi Thì ra là vậy Mời Mời Diêu mỗ tại đây kính Giang tông chủ và Giang cô nương một ly Đa tạ ơn lần trước Giang thị cứu mạng Diêu mỗ Mời Lam Trạm là ngươi à Thế nào? Có muốn làm một khúc "Tẩy Hoa" không? Ta đang nghiên cứu cầm phổ mới Ngươi vẫn chưa từ bỏ à? Con người ngươi cũng thật là bướng bỉnh Được Kim tông chủ nhân nghĩa Ôn thị đánh dẹp Bách gia tụ họp Thực là chuyện may mắn lớn trong trăm năm nay Chiến dịch phạt Ôn Đều nhờ Thanh Hà Nhiếp thị, Cô Tô Lam thị Vân Mộng Giang thị, tam đại gia tộc Hôm nay ly rượu này Kim mỗ tại đây xin cạn trước Kim tông chủ khách sáo rồi Kim tông chủ quá khách sáo rồi Quá khách sáo rồi Các vị Mời ngồi Các vị Kim mỗ luôn có một chuyện treo trong lòng Trước đây chỉ vì đại chiến trước mắt
40:15
không tiện nhắc đến Còn bây giờ Loạn Ôn đã bình định Kim mỗ đã không còn gì để lo lắng về sau Đúng lúc hôm nay chư vị đều ở đây Kim mỗ cũng muốn mời mọi người làm chứng Các vị đều biết Ta và Giang Phong Miên Giang tông chủ tình như thủ túc Ngu phu nhân và thê tử của Kim mỗ cũng tình như tỷ muội Tiểu nhi Tử Hiên Từ nhỏ đã định hôn ước với Giang cô nương Chỉ vì một số hiểu lầm mà bãi bỏ Thực sự là đáng tiếc Nay cố nhân về trời Kim mỗ và thê tử đều hy vọng tiểu nhi có thể cùng Giang cô nương lại kết duyên Tần Tấn Một là an ủi vong linh cố nhân Hai là cũng có thể tính là chăm sóc cho con gái của cố nhân Xem như là làm tròn một tâm nguyện của Kim mỗ Giang tông chủ Ý ngươi thế nào? Giang tông chủ à! Đây là chuyện tốt đó! Ngươi đồng ý đi! Đúng đó! Là chuyện tốt đó! - Chuyện tốt đó. - Đúng đó. - Đồng ý đi Giang tông chủ. Tỷ tỷ có vẻ chưa hết tình cảm với con công hoa hòe đó Nhưng hôn sự này đã bãi bỏ từ lâu
41:49
Hôm nay nhắc lại Khó tránh khiến người khác cảm thấy Giang thị ta trèo cao Ý tốt của Kim tông chủ Chúng tôi xin nhận

DOWNLOAD SUBTITLES: