Natalie Portman and Yuval Noah Harari in Conversation

Natalie Portman and Yuval Noah Harari in Conversation

SUBTITLE'S INFO:

Language: IW

Type: Human

Number of phrases: 32

Number of words: 218

Number of symbols: 1178

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
‎,‎אין צורך להציג את הדוברים שלנו‎ ‎.‎אז אני באמת לא אציג אותם‎ ‎אבל רק אומר שזו פריבילגיה נהדרת‎ ‎שבעבודה הזאת מדי פעם‎ ‎אנחנו זוכים להפגיש‎ ‎אנשים שלא הכירו אחד את השני‎ ‎אך העריצו אחד את השני מרחוק‎ ‎,‎במשך זמן רב‎ ‎.‎וזה בהחלט המקרה הערב‎ ‎,‎כפי שכולכם יודעים‎ ,‎נטלי פורטמן‎ ‎היא שחקנית מעוטרת‎ ‎.‎שזכתה בפרס האוסקר‎ ‎היא גם פעילה מחויבת מאוד למען‎ ‎.‎ובוגרת הרווארד‎ ,‎זכויות הסביבה‎ ‎.‎הישגיה הם מרובים ובתחומים רחבים‎ ‎.‎ספריו של יובל הררי נמכרו במיליונים‎ ‎,‎אנחנו כל כך שמחים שיש ספר חדש‎ ‎.‎תענוג שממתין לכם בחנות‎ ‎,‎מבלי להכביר במילים‎ ‎אנא קבלו באהבה‎ ‎.‎את נטלי פורטמן ויובל נוח הררי‎ ‎.‎תודה‎ .‎תודה‎ ‎,‎לכבוד הוא לי להיות כאן ולדבר איתך‎ ‎ותודה שאתה מוזג לי מים‎ ‎.‎נטלמניות‎'‎בג‎ ‎,‎אז דיברנו על הקשר הברור בינינו‎ ‎,‎עבור אחרים אולי‎
01:38
‎.‎ששנינו נולדנו בישראל‎ ‎אז אותי מעניין לשמוע‎ ‎איך אתה חושב שהמקורות שלך‎ ‎.‎כהוגה‎ ,‎השפיעו עליך כהיסטוריון‎ ‎אני חושב ששנינו נולדנו‎ ‎.‎במפעל המיתוסים של העולם‎ ‎מקום שמתמחה בייצור‎ ‎.‎סיפורים עוצמתיים ביותר‎ ‎.‎לטוב ולרע‎ ‎,‎וכשגרים במקום כזה‎ ‎אי אפשר להתעלם מהכוח העצום‎ ‎הכוח העצום‎ ,‎של הדמיון האנושי‎ ‎.‎של הסיפורים לרגש את העולם‎ ‎...‎אז אני מניח‎ ‎אולי הייתי כותב את אותם הספרים‎ ‎גם אם הייתי נולד‎ ‎.‎ואולי לא‎ ,‎באוסטרליה או סין‎ ‎אבל אני בהחלט חושב‎ ‎,‎לפחות לאחרונה‎ ,‎שלחיות במקום בו‎ ‎,‎במיליונים‎ ,‎אנשים הרגו אחד את השני‎ ‎,‎בגלל סיפורים בדיוניים‎ ‎ גורם לך לראות את העולם‎ ‎.‎באופן מסוים‎
02:53
‎.‎בהחלט‎

DOWNLOAD SUBTITLES: