Embed videos and playlists

Embed videos and playlists

SUBTITLE'S INFO:

Language: Vietnamese

Type: Human

Number of phrases: 19

Number of words: 248

Number of symbols: 923

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhúng video và danh sách phát trên trang web hoặc blog, để giúp bạn tiếp cận phạm vi khán giả lớn hơn. Trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với cách nhúng video. Trên trang xem video, nhấp vào biểu tượng chia sẻ. Giờ hãy nhấp vào "Nhúng" để xem mã nhúng. Trước khi dán mã này vào trang web hoặc blog, bạn có thể xem trước cách hiển thị nội dung sẽ nhúng. Chỉ cần nhấp vào “Hiển thị thêm” ngay bên dưới mã nhúng. Từ đây, bạn có thể thay đổi kích thước video và tùy chọn nhúng. Khi bạn thay đổi những cài đặt này, mã nhúng sẽ cập nhật tự động. Sau khi chọn tùy chọn, hãy sao chép và dán mã vào trang web hoặc blog của bạn. Bây giờ, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhúng danh sách phát. Để bắt đầu, mở Hướng dẫn và nhấp vào “Thư viện”. Giờ hãy nhấp vào danh sách phát bạn muốn nhúng. Giờ hãy nhấp vào “Chia sẻ”, sau đó nhấp vào “Nhúng”. Cũng giống như video, bạn có thể nhấp “Hiển thị thêm” để điều chỉnh cài đặt nhúng của mình. Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn nhúng khác nhau sẵn dùng với bạn, hãy nhấp vào thẻ ở
01:03
góc của video này. Chỉ vậy thôi! Hãy nhớ đăng ký Trợ giúp YouTube để biết thêm mẹo và thủ thuật.

DOWNLOAD SUBTITLES: