The Pilgrim's Progress (2019) | Full Movie | John Rhys-Davies | Ben Price | Kristyn Getty

The Pilgrim's Progress (2019) | Full Movie | John Rhys-Davies | Ben Price | Kristyn Getty

SUBTITLE'S INFO:

Language: Dutch

Type: Human

Number of phrases: 1045

Number of words: 7641

Number of symbols: 35933

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:28
Lang geleden, in het rijk van Apollyon... ...voorbij de tuin van vier rivieren en in het gebied Abadan... ...bevond zich een oude stad. In de oude taal genaamd 'Verderf'. Maar tijd, taal en een briljante geest genaamd Lux... ...voerden al snel de naam 'Niet Vervloekt' in. Sommigen beschouwden dat als ijdele hoop. Want op de stad lag echt de vloek van eeuwigdurend verval... ...die de stedelingen geen andere keuze liet dan onophoudelijk te werken... ...om hun vege lijf te redden. Jaren, decennia, eeuwen gingen voorbij. De stad werd groter en het werk nam toe. Geregeerd door de opzichters, afstammelingen van Lux. Briljante strategen. Zij hielden de stad in leven met eindeloze ploegendiensten en schema's.
01:33
Halsstarrig. -Volgende. Christen Pelgrim. -Volgende. Alles draaide om arbeid. Daarom was er zoveel ophef toen ontdekt werd dat... Er is een man verdwenen. Wat? Achteruit. Nog een keer. Allemensen. Sloop het en verbrand alles. En opschieten. Opzichter Zes zal er zo zijn. En wees voorzichtig. Zorg dat je niet besmet raakt. Dat is hem dus? -Inderdaad. Trouwe Verkenner. Belachelijk. Wat een dwaas. Je kunt iemand zijn dromen niet kwalijk nemen, Halsstarrig. Zelfs al is hij een dwaas. Hij was een dwaas. Alleen een dwaas is zo onnozel om de grenzen over te steken.
03:21
Van regels afwijken brengt niks goeds, zeg ik altijd maar. Helemaal niks. Over de grenzen? Is hij daar naartoe gegaan? -Ja. En over de grenzen vind je alleen de dood. Dat is toch zo? Hoe heet je? Christen, opzichter. Ik bedoel Christen. U bent natuurlijk de opzichter. En je wilt niet dezelfde weg op als Trouwe Verkenner, toch? Wat hem ook tot deze afdwaling bracht. Nee, natuurlijk niet. Nee, nooit. -Mooi. Laat geen snippertje achter. -Elke krabbel, elk briefje. En jij... -Ja, baas. Ik heb een opdracht voor je. -Ik ben al weg, baas. Wat ging er in Trouwe Verkenner om, vraag ik me af. Er wordt gezegd dat niemand zomaar het Boek vindt. Maar dat het Boek hen vindt.
06:11
En zo kwam het dat Christen begon te lezen. En lezen. En lezen en lezen. Hij kon zijn ogen er niet van afhouden. Hij las de hele nacht en de volgende dag door. En de dag erna. En hoe meer hij las, hoe meer zijn zorgen groeiden... ...totdat zij een grote last voor hem werden. Christen las over onvoorstelbare dingen. Over vriendelijkheid die hij nooit gekend had. Over foute dingen die rechtgezet moesten worden. Over de oorsprong van zijn stad en over een aanstaande... Oorlog? We moeten hier weg, Christiana. Hier staat het en ik geloof het, hier vanbinnen. En die oorlog zal de hele stad verwoesten? Dus moeten we vluchten naar... -De hemelse stad. De stad van het licht. -De stad van...
07:33
Het is maar een boek, Christen. Als je het zou lezen, zou je het begrijpen. Alles... Klopt? Je vraagt mij en de kinderen om je te volgen over de grenzen heen? Nee, Christen. Het klopt niet. Helemaal niet. Sinds jij dat boek aan het lezen bent, ga je maar door, als een bezetene. De stad wordt verwoest, gaat in vlammen op. Het is zwaar voor mij en de kinderen om je zo te zien, er zo onder gebukt. Dat komt door die last. Last? Welke last? Je bent vel over been. Hoe meer ik lees, hoe zwaarder die last op me drukt. Snap je dat dan niet? Christen... -Ik weet het. Dit lijkt bespottelijk. Maar ik hou van jou en ik wil alleen maar het beste voor ons allemaal. Als de stad verwoest wordt...
08:45
Als de stad verwoest wordt... ...wil ik niet dat jij, de kinderen of wie dan ook daarin meegezogen worden. Ik hou van je, Christiana. Kies dan maar. Wat? Kies maar, Christen. De kinderen en ik kunnen het niet aan jou dag in, dag uit zo te zien. Je zult moeten kiezen. Hier bij ons blijven of vertrekken. Want wij gaan niet met je mee. Echt niet. VERBODEN WOUD Meester. -Aanwijzingen gezien? Aanwijzingen genoeg. Deze bijvoorbeeld. VERBODEN WOUD Van de vermiste. Dwaas. O ja, natuurlijk. Ja en nee. Ja en nee? We hebben zijn voetstappen gevolgd over de grenzen... ...naar het Moeras van Moedeloosheid.
10:23
Dus daar is hij geëindigd? Nou ja... -Wat? Nou ja, dat bedoelde ik met 'nee'. -Hoezo? Zijn voetstappen gingen het Moeras in, maar er ook weer uit. Richting het buitenrijk. Het lijkt erop dat Trouwe Verkenner leeft. Hij leeft? -O, lieve help. De meester zal hier niet blij mee zijn, hè? Ik zit niet te wachten op open deuren. Juist. Maar natuurlijk. We mogen niet nog meer dwazen kwijtraken, zeker niet vóór de oorlog. Maar de meester moet het weten. Ga terug naar de stad en strooi praatjes rond... ...dat Trouwe Verkenner iets vreselijks is overkomen. En hoe minder jij zegt, hoe meer hun fantasie op hol slaat.
11:32
Geniaal. Echt een geniaal plan. Ga maar. Ik kom er zo aan. -Meteen, baas. Meteen. Meester? Wat is er? Meester. -Ik ken mijn positie al. Ja, natuurlijk. Een van uw onderdanen, een man genaamd Trouwe Verkenner, is spoorloos. Nou ja, niet echt spoorloos, hij is vertrokken naar het buitenrijk. Ik begrijp het. Ik wist dat u het zou begrijpen, meester. We doen ons best om... Hoe kom je erbij dat ik het zou begrijpen? Ik... Wegwezen. Het zal niet meer gebeuren, meester. Ik beloof u... Schepsel. -Meester? Wees waakzaam.
13:46
Als er één dwaas over de dam is, volgen er meer. Waar ben ik mee bezig? Ik heb alleen deze kaart. Wat als ik niet op tijd terug ben in de stad om ze te redden? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik denk dat ik die vraag wel kan beantwoorden. Ik had u niet gezien. Omdat ik er net pas ben. Ik heet Evangelist. Wat moet ik doen, vroeg je. Dat zal ik je vertellen. Vlucht. -Vluchten? Niet twijfelen. Geen tijd verspillen. Doe wat je moet doen. Binnenkort zullen je ogen zien wat je in je hart gelooft. Dan kun je dat ding op je rug afleggen. -Ziet u dat? Natuurlijk, dat is een zware last. Hij lijkt elke dag zwaarder te worden. -Je last groeit mee met je zorgen. Maar die last zul je nooit alleen kunnen kwijtraken, dat verzeker ik je.
15:20
Welnu, zie je die poort daar? Poort? Waar? Kom, niet je tranen wegvegen. Kijk er doorheen. Tranen kunnen dingen soms verhelderen. Ik zie nog steeds geen... -Kijk voorbij je zorgen, beste Christen. Ik... O, wacht. Ik denk dat ik 'm zie. Daar. Ja, ik zie 'm. Bij dat licht. -Heel goed. Luister. Houd je blik gericht op dat licht en ga er rechtstreeks naartoe. Niet rechts of links afslaan. Blijf... -Op het rechte pad. Heel goed. Dan ben je zo bij de poort. -De poort? Daar zul je horen wat je moet doen. Toe maar. -Oké. Snel. Geen tijd verspillen. Rennen. -Rennen? Waarom? Omdat goede bedoelingen je niet altijd op het juiste pad zetten. Die kant op. -Wat? Ik denk dat ik hem hoor. Kom op. Rennen. -Daar, achter je. Daar, ik denk dat ik hem zie.
16:31
Christen? Christen? In vredesnaam. Kom hier. Halsstarrig? Wat doe jij hier nou? Ervoor zorgen dat jij je niet nog belachelijker maakt. Je vrouw vertelde me alles. Ik laat je pas gaan als je wilt luisteren. Ik moet... -Nee, hoor. Echt niet. Oké dan. -Eindelijk. En bedankt voor je hulp, Meeloper. Nou, je hebt hem. We moeten terug. Nee. -Ook goed. Goede reis. Kom terug. Natuurlijk. -En waar ga jij heen? Ik zei dat ik zou luisteren, niet dat ik zou stoppen. Wat een gedoe. Wacht op mij, Christen. Waarom zouden wij alles achterlaten waar we van houden? Inderdaad. Waarom? Omdat dat alles verbleekt bij wat de Koning van de hemelse stad belooft.
17:58
Volmaakte vreugde in de nabijheid van de Koning. Geen verdriet meer. Met goud geplaveide straten. De stad die ik achter me laat, is vervuld van kwaad en ellende. Daar zit wat in. -Houd je mond, je helpt zo niet. Goed dan. De stad waar ik naar op zoek ben is een en al goedheid en vreugde... ...en zal eeuwig bestaan. Ik wil die stad vinden en dan kom ik terug om anderen de weg erheen te vertellen. Je kunt er alles over lezen in dit Boek. Snap je? Nee, ik snap het niet en dat wil ik ook helemaal niet. Door dat Boek, waar je af had moeten blijven, jaag je nu een droom na. Nu we het daarover hebben, het wordt laat en ik mis mijn hoofdkussen. Ga je dus mee of niet, koppige ezel? Ik wilde jou hetzelfde vragen. Jij bent dus ook halsstarrig, maar om alle verkeerde redenen.
19:06
Kom, Meeloper. Laat hem maar. We hebben ons best gedaan. Heb je me niet gehoord? Heb je hem niet gehoord? Gouden straten, geen verdriet meer. Wat? Doe niet zo raar. Goed dan. -Dus? Oeverloos werken, dingen die in het honderd lopen. Gouden straten, geen verdriet meer. De groeten. Ik kan best van gedachten veranderen. -Dat blijkt. En jij, Halsstarrig? Zie ik er zo uit? Dwazen, jullie lopen je dood tegemoet. Ik zal alles melden aan je arme vrouw en de opzichters. Dus gouden straten, geen verdriet. Ga door, wat nog meer? Eeuwig leven, gemoedsrust, eeuwige vreugde in de nabijheid van de Koning. Schitterende kleding. -Wat een gelukzaligheid.
20:18
Waar wachten we nog op? Laten we opschieten. Wat is dit? Modder. Modder? Meeloper, gaat het met je? Pak mijn... Ik had ook niet naar je moeten luisteren. Hier. -Gouden straten? Schitterende kleding? Schitterende kleding? Als het nu al zo gaat als ik je volg, hoe kan het dan ooit beter worden? Ik ben wel klaar met dat Boek van je. Ik kan best van gedachten veranderen. Echt wel. Alsjeblieft. Help. Help me, alsjeblieft. Je had geroepen? Ik riep om hulp. Ik wist niet wat ik moest doen. En daar ben ik dan. Want zo heet ik. Dank je wel.
22:14
Beter? Waarom heb je de stapstenen niet gebruikt? Stapstenen? Alweer bedolven. De Koning heeft ze daar neergelegd om mensen als jij te helpen... ...maar het moeras blijft elke keer overstromen... ...door angsten, twijfels en ontmoediging van hen die zo ver zijn gekomen. Dus dit is... -Ja. Het lijkt modder, het plakt als modder en... ...het trekt mensen omlaag als modder. Maar het is geen modder. Het is een opeenhoping van angsten. Het Moeras van Moedeloosheid. De plek waar mensen zoals jouw vriend opgeven nog voor ze begonnen zijn. Maar hij had wel gelijk. Gelijk? -Om terug te gaan. Maar... -Deze reis waar jij aan begint... ...is niet voor twijfelaars, nee. Niet voor de slappelingen, echt niet.
23:35
Dit Moeras is nog niks vergeleken met de moeilijkheden die je tegemoet gaat. Mag ik u wat vragen? Kent u de Hemelse Koning? Hij heeft me hierheen gezonden. Hebt u de hemelse stad gezien? -Zeker. Ga dan opzij. Ik weet dat het een zware weg wordt. Dat stond in het Boek. Ik kan alleen maar hopen dat de Koning me helpt bij mijn reis, die ik zal voltooien. Je hoeft mij niet te overtuigen, Christen. Ik weet dat je je blik richt op het licht en niet meer omkijkt. Ga door met je reis. En vergeet niet, hulp, hoe dan ook, is nooit ver weg. Nogmaals bedankt voor... Modder. Er zat nog wat modder op je. Vaarwel en onthoud, hulp, in welke vorm dan ook, is nooit ver weg.
25:05
Tjongejonge... Er is nog een man verdwenen. O, u wist het al? Inderdaad. En de meester dus ook. Hij is door het Moeras naar het buitenrijk gegaan. Dus wij kunnen niks doen? Jawel, hoor. In het buitenrijk kunnen we hem niet tegenhouden. Maar we kunnen hem wel overhalen met angsten, twijfels en trots. Er zijn zoveel manieren om iemand te overreden. Ik zou er alles voor overhebben om dit ding kwijt te raken. Ik zou alles geven om... Wat is er toch, beste knul, en wat is dat vreselijke ding op je rug? Ik ben op weg naar... -Hoe onbeleefd van me. Mijn naam is Werelds. Voornaam Werelds, achternaam Wijze. Haal die vooral niet door elkaar. Wat zei je ook alweer?
27:05
Dat ik op weg ben naar de hemelse stad via de poort. Daar hoop ik deze last kwijt te raken die steeds zwaarder wordt. En dat gaat je vast lukken, beste knul. Alleen... -Ja? Wie heeft je verteld dat je dat daar kunt kwijtraken? Een goede man die verscheen in mijn tijden van nood. Evang... Evangelist. Natuurlijk. Ach, ach... Wat is er? -En je bent al zo ver gekomen? Ach, ach... -Wat is er dan? Nou, die Evangelist... -Ja? Nou ja, hij is een beetje... Dus hij is... -Inderdaad, helemaal koekoek. Hij loopt met zijn hoofd in de wolken. -Nee, toch? Waarom heeft hij je in vredesnaam die kant op gestuurd? Alleen maar ellende en gevaar, wat je zo te zien al genoeg hebt meegemaakt.
28:16
Dus ga niet die kant op, dat is dom. Deze kant is veel beter. Maar... -Geen gemaar. Gewoon luisteren. Je gaat dus gewoon die kant op. Brave knul, ga die kant op en niet stoppen. Wat je ook mag tegenkomen, blijf die kant op lopen totdat je... ...bij een dorp met de naam Moraal aankomt. BERG VAN HET WETTISISME Daar kom je bij een heuvel. Je weet dat je bij de heuvel bent door de wegwijzers. Daar en niet bij die rare poort waar je het over had... ...hoor je hoe je van dat lelijke ding kunt afkomen. Wie is daar? Ik zeg: Wie is daar? Ik heet Christen.
29:28
Ik moest vragen naar een weledele heer met de naam Wettisch. Ik ben zeker een heer, maar weledel niet. Ik hoorde dat u me kon helpen met... -Hou op met stotteren en schiet op. Ik heb niet de hele dag. Dat u me van deze last kon afhelpen. Dat kan ik inderdaad. -Wilt u dat dan alstublieft doen? Tja, het is een beetje lastig om naar jou toe te komen, hè? Ik ben een berg. Jij zult naar mij moeten komen. -Maar hoe dan? Volg de aanwijzingen. -Welke dan? Alle aanwijzingen natuurlijk. Welke? -Het zijn er te veel. Te veel? Te veel? Hoezo, zijn er ooit genoeg?
30:42
Kom dan? Je wilt toch van die last af? Kom naar mij. Maar... -Doe wat ik zeg. Kom. Je bent nog steeds te ver weg. Ik kan je nog amper zien. Schiet op, doorgaan. Ik kan het niet voor je doen. Je hebt een aanwijzing gemist. Je hebt er een gemist, zei ik. Het lukt niet. Moet ik je helpen als je jezelf niet eens kunt helpen? Opstaan. Wat moet ik toch doen? Hoe komt het dat je zo snel van het pad bent afgedwaald? Ik weet het niet. Pas op. Kom op, ik haal je hieruit. Geboden zullen je niet helpen bij je zoektocht. Ze herinneren je er alleen aan dat je je niet aan alle kunt houden. Wettisch kan je niet verlossen van die last. Wat zeg je daar? -Ik zei... Ik zal je eens laten zien hoe groot mijn macht is, verachtelijke vent.
32:02
Christen, rennen. Ik zal je vermorzelen en de wereld verlossen van je last en van jou. Daar zijn we dan. Als Wettisch instort, worden we naar de weg gekatapulteerd. De weg waar jij van afgeweken bent. Het lag niet echt aan mij. Ik begrijp het. Een man die ik tegenkwam, Werelds Wijze... Die schurk. Hij zei dat er een makkelijkere manier was om mijn last kwijt te raken en ik... Je liet je van de wijs brengen. -Ik dacht... Je dacht dat de Koning je de verkeerde weg op stuurde. Nou, nee. Ik... Je hebt deze ellende aan jezelf te danken. Door de aanwijzingen van de Koning zelf af te wijzen. U hebt gelijk. Het is mijn schuld.
33:35
Ik had niet naar Werelds Wijze moeten luisteren. Het is helemaal mijn eigen schuld en ik heb er spijt van. Ik ben... Vergeven. -Wat? Ik ben... -Vergeven. Je tranen laten zien hoeveel spijt je hebt. De Koning heeft gezegd: 'Elke misstap zal je vergeven worden.' En nu opstaan en doorgaan. Er is geen tijd te verspillen. Maar bedenk, Christen, dat deze bedrieger je twee dingen liet doen. Ten eerste verleidde hij je van het rechte pad af te gaan. Ten tweede wilde je door hem problemen op je reis uit de weg proberen te gaan. En nu voorwaarts naar de poort. En onthoud, beste Christen, verlaat het pad niet nog eens. Je hebt gefaald. Vreselijk gefaald. Maar ik kreeg hem zo ver dat hij afdwaalde...
34:47
En toen liet je hem daar begaan. Bij Werelds Wijze en Wettisch. Die zouden hem zeker strikken. We hadden hem echt te pakken. Maar nu niet meer. Wat wilt u dat ik doe? Haal de anderen. Stuur het legioen erop af. Doe wat je moet doen. Ja, meester. Ja. Houd hem uit de buurt van die poort. Houd hem tegen. Houd hem tegen. Rustig aan. De poort. Eindelijk. Hulp is onderweg, in welke vorm dan ook. Help, help. KLOP EN DE DEUR ZAL GEOPEND WORDEN Klop en de deur... Doe open. -Ja? Ik ben Christen en ik... Laat me binnen. Dat wilde ik horen. Ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald. Even dacht ik dat ik het niet zou halen, maar wel dus.
38:49
Wel dus. Niemand staat hier voor een gesloten deur. Wat doe je? -Ik hoorde dat ik dit hier kon kwijtraken. Volgens mij is gezegd: Daar hoor je wat je moet doen. Prima. Ik denk... ...dat je beter kunt wegwezen. -Wegwezen? En zo te zien, hoe sneller, hoe beter. Kom op. Maar ik dacht dat mijn reis voorbij was. -Voorbij? Nee, hoor. Je bent net begonnen en als ik jou was, zou ik... ...het nu op een rennen zetten. Rennen, snel. -Maar welke kant op dan? Altijd het rechte pad aanhouden. Dat zal je leiden naar de Uitlegger. Lopen. Pak aan, gevleugelde ratten. Vlegels, pak aan. Ik kan nu wel wat hulp gebruiken. Wat is dit? Moet ik jullie volgen? Wie ben jij? Lieve jongen, ik ben de Uitlegger.
42:34
Ik verwachtte je al. -En ik verwachtte een huis of zo. Dingen zijn niet altijd wat ze lijken, beste Christen. Soms leiden de wendingen van het leven je naar de interessantste plekken. De poortwachter had gelijk toen hij zei dat je hier geholpen zou worden. Is er iets? Het licht lijkt je wel te volgen. En dat hoort ook zo. Ik ben de Uitlegger. Ik breng licht waar schaduw is. Ik snap het. -Echt waar, Christen? Hoe bedoel je? -Snap je het? En begrijp je het? Nou, inmiddels niet meer zo. Je liep hierheen in de duisternis. Ik ben hier om licht te brengen in de rest van je reis. Wie zijn zij? Wij zijn de volgelingen van de Koning.
43:50
Die ons leidt met het Licht. -In zijn Boek. De beloften van de Koning staan altijd aan hun zijde. En hun blik is gericht op eeuwigdurende dingen. Onthoud dat, Christen. Want je zult mensen ontmoeten die doen alsof ze het beste met je voorhebben... ...maar die je alleen ellende zullen bezorgen. En dit is? -Hartstocht. Hij heeft driftbuien omdat hij dingen wil. Wat zul jij later een schatje worden. Lijdzaamheid daarentegen... Is tevreden met de dingen zoals ze zich aandienen. Je leert te kijken, niet alleen te zien. Heel goed. En de uitleg hiervan is... Ik moet geduldig wachten op de dingen die de Koning me beloofd heeft. En me niet van het pad laten leiden.
45:05
De dingen die je hebt gezien, zullen je helpen op je reis en ten slotte... ...als je je afvraagt waarom hij in die kooi blijft zitten, vraag het hem maar. Meneer, waarom bent u zo wanhopig? Nee... Pardon? Meneer, ik versta u niet. -Nee, nee, nee... Dat laatste was echt heel akelig. Zo kan wanhoop eruitzien. -Maar wat betekende het? Daar moet jij achter komen als het zover is. Mijn geschenk om je te helpen op je reis kan ik zo samenvatten: Kijken. Niet alleen zien. Luisteren en... -En niet alleen horen. Je bent klaar om je reis te vervolgen.
46:48
Denk na over de dingen die je vandaag hebt geleerd, dat ze je mogen aansporen. En je mogen leiden naar de plek waar je hart zo naar verlangt. Pad van Geduld. Pad van Plezier. Welke? Kijken, niet alleen... -Zien. Ik snap dit niet. Maar ik moet de weg van de Koning volgen, hoe zwaar die ook lijkt. Als ik doorga zal de Koning mij kracht geven. En als Hij mijn last wil verlichten... Wat? Wat een vreugde. Hoe komt het dat mijn last eindelijk lichter wordt? Ik had gelijk om het pad van de Koning te volgen. Want met elke stap bevrijdt Hij me.
50:16
Ik ben vrij. Ik ben vrij. Begrijp je wat er zojuist gebeurd is, Christen? Wie zijn jullie? Wij zijn de herauten van de Koning. Begrijp je wat er daarnet gebeurd is? -Mijn hart is gezuiverd. Mijn Koning heeft voor mij gedaan wat niemand kon. Hij heeft me verlost van mijn last en me een nieuw leven gegeven. Dat heeft Hij inderdaad. Nieuwe kleding voor een nieuw leven. De Koning heeft jou tot een van de zijnen gemaakt. Je bent als een prins voor hem, Christen. Mijn hart is vervuld van dankbaarheid. Mijn vuile kleding en mijn zware last zijn van me afgenomen. En in de plaats daarvan zijn nu zoveel zegeningen, ongekende zegeningen.
51:37
Ga door met je reis tot je bij Paleis Lieflijkheid komt. Daar zul je verkwikt en voorbereid worden voor je verdere tocht. We konden niks doen. We hebben het geprobeerd. Maar niet hard genoeg. We hebben u teleurgesteld. Misschien vergeet men hem gewoon en moeten we hem met rust laten. Met rust laten? Met rust? Die dwaas is nu een nog groter gevaar voor ons dan eerst. Een gevaar? Maar hoezo dan? Hij wordt niet vergeten, anderen zullen hetzelfde gaan proberen. Nee. Hij moet tegengehouden worden. Maar, majesteit, hij draagt het zegel. Onderschat je me zo? Zag je niet hoeveel ik er heb doen omkeren, zelfs als ze al zo ver waren?
53:00
Tegen de tijd dat ik klaar ben met deze Christen... ...zal hij in een plas van zijn eigen bloed liggen. Eindelijk. Wat was dat? Wat is dat? Gewoon bosdieren. Wat moet ik doen? Ik moet doorgaan. Help. Kom, beste Christen. Kom maar, beste Christen. Wat was jij moedig. Je geloof werd op de proef gesteld en je bent geslaagd. Op het nippertje, maar goed. Ik heet Waakzaam. Dit is mijn huis en dat van jou. Mijn hart bonkt. Ik ben bang dat ik mijn pas gevonden vreugde verloren ben. Alleen als je dood was, zou je geen angst voelen. Maar laat dat je niet tegenhouden. Je bent hier nu bij mij en mijn dochters.
55:08
Voorzichtigheid, Bescheidenheid, Vroomheid en Naastenliefde. Welkom in onze familie, beste Christen. Dank u wel voor uw gastvrijheid. Ik heb nog nooit zoiets gezien. De Koning van de hemelse stad heeft dit huis gebouwd... ...om pelgrims als jij te laven op hun reis. Het is nu ook jouw huis. Anderen hebben hetzelfde pad afgelegd als jij. Laat hen je een hart onder de riem steken... ...want jij maakt nu deel uit van hun glorierijke genootschap. Je bent niet langer alleen. Kom aan tafel, alsjeblieft. En dat heeft me op dit pad gezet. Elke stap heeft me iets nieuws geleerd en elke beproeving maakte me sterker. Ik heb geleerd dat de Koning niks verspilt. En hier ben ik dan, nog steeds ongedeerd.
56:24
En jouw gezin? Zus. -Ik vraag het omdat ik ze zie in je hart. Dat is het enige waar ik spijt van heb. Ik had ze moeten kunnen overtuigen. Hier hoef je je tranen niet te verbergen, beste Christen. Wij zijn familie. Ik houd van mijn vrouw en ik houd zielsveel van mijn kinderen. Het doet me goed over hen te praten, want ik draag ze mee in mijn hart. Ik houd me vast aan de belofte van de Koning dat zij het ook zullen gaan inzien. Of dat ik gemoedsrust zal krijgen als ze dat niet willen. Echt, de Koning ziet je verdriet. Geen enkele traan die je om hen vergiet, gaat verloren. Wees gerust, beste Christen. Leg je zorgen aan de voeten van je Koning. Want er zal geen haar van je hoofd vallen zonder dat Hij het weet.
57:31
Kom, we hebben een speciale plek voor je om je vermoeide hoofd neer te leggen. Je hart en je ziel. Ik vind dat het hem wel past. -Hij draagt het ook met een doel. Het zit niet zo prettig als mijn andere kleren. Maar het past beter bij de volgende fase van je reis. Kom, dan lopen we met hem mee naar... -Nee, hoor. Doe geen moeite. Lieve help. Niks aan de hand. Een heuvel afdalen is dus net zo gevaarlijk als die te beklimmen. Het is voor iedereen moeilijk om naar het Dal van Vernedering te gaan. En die weg moet je alleen afleggen. De wat? Het klonk als het Dal van... Wat is dit? Waar ben ik? Dus... Een zwaard, een schild, harnas. Ze bereidden me voor op een gevecht.
59:30
Moed... Zo, Christen, wat doe jij hier op deze akelige plek? Zo ver weg van je gerieflijke huis en liefhebbende gezin. Wie bent u? -Herken je me niet? Ik ben je prins. -Mijn prins? Meen je dat nou? Een zwaard? Zoals je ziet, ben ik ongewapend. We zullen maar eens teruggaan. -Terug? Naar Christiana en je zoons. Je moest eens weten hoe ze je missen. -Vader, kom naar huis. Kom toch alsjeblieft terug. -Je mist ze, nietwaar? Heel erg. -Vader, waar ben je? Kom naar huis. Christen, waarom? Maar ik maak deze reis voor de Koning. En ik laat me niet vermurwen. Hoe edelmoedig. Geloof me, niemand bewondert je meer dan ik.
01:00:44
Maar denk eens na, zelfs als je je bestemming bereikt... ...wat moet er dan worden van je dierbaren? Misschien kun je jezelf redden, maar... ...hoe moet het met hen? Nee, je kunt maar beter teruggaan met mij. Nu. Leg je zwaard neer. En hun blik is gericht op dat wat voor eeuwig is. Onthoud dat, Christen. Want je zult mensen ontmoeten die doen alsof ze het beste met je voorhebben. Maar ze zullen je alleen... -Ellende bezorgen. Wat? De Koning heeft me nooit teleurgesteld. En ik zal hem niet teleurstellen. Bedrieger, leugenaar. Overweldiger... -Houd je mond. Ik diende u en kende alleen ellende. -Houd je mond. Ik blijf trouw aan de Hemelse Koning. O, ja? -U hebt me gehoord.
01:01:59
Hoe vaak heb je Hem op deze reis al niet teleurgesteld? Je bent een schande voor die koning van je. Dat maakt zijn genade en vergeving nog mooier. U bent een bedrieger... ...die zijn onderdanen ketent met onzichtbare boeien. De Koning heeft me verlost van de mijne. Ik ben vrij. Ik volg Hem. Je zult je reis niet voltooien, want ik zweer dat je niet verder zult komen. Je bent van mij. Verkneukel je nog maar niet, misbaksel. Al ben ik gevallen... ...ik zal weer opstaan. Je zult me weerzien, Christen. Als de golven je overspoelen. Als de ijskoude armen van de dood je armzalige ziel omklemmen. Dan zal ik er zijn. Verdwijn. Ver... Verdwijn.
01:05:40
Trouwe Verkenner? En jij bent? Dus je hebt het Boek gevonden? Daarin las ik over de aanstaande oorlog en de oorsprong van onze stad. Een vervloekte stad, zo anders dan de stad waar wij naartoe gaan. Een stad die blijft bestaan... -Voor altijd. Evangelist. Wat fijn je te zien, Christen. -Deze man wees me de weg. Voor mij is hij ook een godsgeschenk. Ik sta ook bij hem in het krijt. Maar vertel, waarom ben je hier? Voor het genoegen van jullie gezelschap, maar zullen we nu wat gaan eten? Nog een zegen. En het had op geen beter moment kunnen komen. Kom, vrienden, rust even uit. Ik ben blij. Niet omdat jullie zoveel beproevingen moesten doorstaan... ...maar omdat jullie die het hoofd boden met zoveel vertrouwen en doorgingen. Jullie beiden staat een kroon te wachten en die zal voor eeuwig zijn.
01:06:52
Maar let op, vrienden. Jullie zijn nog niet buiten het bereik van het kwaad en... En? Wat wil je ons nog meer vertellen? -Jullie... Je bent hier niet voor een kopje thee. Er is meer. Nietwaar? Ook op jullie verdere reis zullen jullie beproevingen tegenkomen. Maar we hebben toch al bewezen dat we die aankunnen? En we hebben daarbij de nodige kleerscheuren opgelopen. Nee. Ik bedoel grotere, zwaardere beproevingen. Waar je misschien niet levend uitkomt. Wat bedoel je? Jullie komen binnenkort in een stad waar jullie opgepakt zullen worden. Opgepakt? En een van jullie zal zijn getuigenis bezegelen met bloed. Of jullie allebei. De stad waar jullie heen gaan is uniek. Welkom op de IJdelheidskermis.
01:08:06
Hij is gebouwd door de kwaadaardige Apollyon. Precies op het pad dat naar de hemelse stad leidt. Een taart, zei ik. In de stad staat een kermis die nooit stopt. En daar kom je alles tegen wat een mens in verleiding brengt. Kijk, Fortunata, hen heb ik nog nooit gezien. Jullie moeten door deze stad heen. Kom, vreemdelingen, proef onze drankjes. Maar wees gewaarschuwd, word niet overmoedig. Pas op. Bedenk wat je gaat doen voordat je de stad betreedt. Velen zijn hier gestruikeld met één oog op de eeuwigheid. En het andere op het heden. Ik zou die twee in de gaten houden. Vrijwel alles wat je leuk vindt. Of de vesten. Heb je die gezien? Je moet hier spelen. Nee. Nee? Waar wij naar op zoek zijn, verkoopt u hier niet.
01:09:23
Dat, meneer, is onmogelijk. Hoorde je wat hij zei? Wat is hier aan de hand? Waarom deze onderbreking? Deze rare snuiters zeggen dat wij niet hebben waar zij naar op zoek zijn. Daarmee hebben zij onze kermis verstoord. Op naar de rechter dan. -Uit de weg. Wat? We hebben niks gedaan. Pardon. Opzij. Aan de kant, zei ik. Kom hier. Sluit die boeven op. Wat heeft dit te betekenen? Waarom ligt onze kermis stil? Deze rare snuiters... Wat hebben ze gedaan? -Niks. Niks. -Niks? Precies, ze willen nergens aan meedoen, ze willen niks kopen. Ze doen helemaal niks. En daarmee hebben jullie de kermis stilgelegd. Er zit maar één ding op. Roep de jury bijeen.
01:10:40
Jury? Allemaal aanwezig. Juist. En hebben we de getuigen? Nijd en Streber. Kent u de gevangenen? Ja, minstens een kwartier. En wat neemt u hen kwalijk? Ze zeiden dat wij niet hebben, wat zij willen. Wat zou dat dan kunnen zijn? Vrede, vreugde, liefde, onzelfzuchtigheid, geduld, tevredenheid. En een kroon die nooit zal vervagen. Onder andere. Verkopen wij dat? -Kijk niet naar mij. Orde in de zaal. Kom naar voren. Verkopen wij een van die dingen? Natuurlijk niet. Dit is de IJdelheidskermis. We zijn niet in sprookjesland. Ik heb geen idee waar je die dingen zou kunnen krijgen. Ik heb begrepen dat de dingen waar jullie het over hebben...
01:11:51
...niet te koop zijn, anders was het hier in overvloed verkrijgbaar. En daar hebt u gelijk in. De Koning geeft die alleen aan hen die daarnaar verlangen. Ze zijn niet te koop voor geld... ...maar door overgave van het hart aan zijn goede wegen. Kunt u bewijzen dat die wonderschone dingen ook echt bestaan? Door de genade van de Koning. Nou, laat maar zien. Je kunt ze niet in je handen houden. Je bewaart ze in je hart en ze zijn vooral waardevol tijdens beproevingen. Want vooral dan komt hun waarde naar voren. Mag ik voorstellen, edelachtbare... ...dat we gaan ervaren wat wij blijkbaar zo missen? Wat stel je dan voor? -Beproevingen, natuurlijk. Beproevingen? Beproevingen? Wreedheid, kom naar voren.
01:12:57
Wat bezielt je? De kermis is verstoord. Is dat niet al reden genoeg? Ik ben klaar voor het vonnis. -Maar onze burgers niet. Waar heb je het over? Ziet u niet hoe ze reageren op wat deze twee mannen zeggen? Ik stel voor ze hard en publiekelijk te straffen... ...zodat onze burgers zien dat deze dwazen helemaal niet beschikken over... ...de vrede, liefde, onzelfzuchtigheid en andere onzin waar ze zo over pochen. En dat onze burgers dus helemaal niks mislopen. Ik begrijp het. Inderdaad. Goed dan. Ik stel mijn vonnis uit totdat bewijs is geleverd. Begin met de beproevingen en hervat de kermis. Wat doe je? Laat me los. Dat is dat. Laten we weer lol maken. En daar gaan we. Dus jullie hebben iets beters dan wij. Precies op het hoofd. Dit is nog leuker dan de kermis.
01:14:20
We hebben meer stenen nodig. Moet je ze nu zien. Wat deden ze? Ze incasseerden elke klap, elke steen en elke belediging. En deden ze niet één keer iets terug? Ze probeerden zelfs te glimlachen naar hun belagers. Nee. Walgelijk. Wat tegennatuurlijk, echt kwaadaardig. Hoe sneller we van ze af zijn, hoe beter. We zijn het eens. Breng de gevangenen binnen. Het bewijs was niet overtuigend. Ons gedrag past bij... -Orde. Ik leg u de doodstraf op. Wat? Te beginnen met hem. -Dat kunt u niet doen. Dus wel. -Nee. Oké, iedereen terug naar de kermis. Trouwe Verkenner. -Maak je geen zorgen, broeder. Hier heeft Evangelist ons op willen voorbereiden. Vandaag bezegel ik mijn getuigenis met mijn bloed. Trouwe Verkenner, nee... -Huil niet omdat ik je voorga, broeder.
01:15:40
Blijf trouw en ik zal je weerzien. Ik zal je weerzien. Maak je niet druk. Jij bent morgen aan de beurt. Sluit hem op. -Trouwe Verkenner. Trouwe Verkenner, mijn dierbare broeder. Geef me kracht en help me. Help me, alstublieft. Alstublieft. Balen, de kermis is begonnen en wij bewaken een ten dode opgeschrevene. Je haalt me de woorden uit de mond. Ik heb een idee. Ga jij maar naar de kermis, dan houd ik de wacht. We hoeven het niet allebei mis te lopen. Als je straks terugkomt, ruilen we. Ik weet het niet. Niemand hoeft het te weten... -Houd maar op. Joepie, tot straks. Nee, alsjeblieft. Jij bent een van de bewakers uit die stad en ik ga niet terug.
01:18:07
Ik ook niet. Ik kom je niet oppakken. Ik wil met je meegaan. Toen ik je kameraad hoorde... -Trouwe Verkenner. Ja, toen ik hem hoorde, drong het tot me door. Ik ben niet de enige op de IJdelheidskermis die er zo over denkt. Er zijn er nog meer. Misschien loopt het pad daarom door de stad. Zodat pelgrims mensen zoals jij kunnen helpen. Ik heb alles achter me gelaten. Ik kan niet meer terug. Dus ga je met mij mee. Maar eigenlijk weet ik niet eens hoe je heet. Hoopvol. Hoopvol. Ga wat rusten zoals je naam aangeeft, dappere Hoopvol. Morgen reizen we verder naar onze Koning. Mijn dierbare broeder Trouwe Verkenner, je bent niet tevergeefs gestorven. Dit pad is nogal lastig begaanbaar. Kijk eens. Waarom zouden we niet die kant van het pad nemen?
01:19:43
Maar stel dat we daardoor afdwalen? Hoe kan dat nou? Het loopt er precies naast. Kijk, naast elkaar zover als je kunt kijken. Als we hier dwars doorheen gaan... ...klimmen we daar weer over de muur en vermijden we dat hele pad. Volg me. Ik zie het pad helemaal niet meer. We moeten dezelfde weg weer terug lopen. Ik had nooit gedacht... O, nee. Ik weet het niet, Hoopvol. We zullen moeten omkeren. Maar we zien geen hand voor ogen. Kijk. Laten we daar even schuilen. We wachten de bui hier af. Die waait vast zo weer over. En wat hebben we hier? WANHOOP Jullie komen hier nooit meer uit. Hoeveel fouten hebben jullie al niet gemaakt? Wat hebben jullie je vergist. Wat dom. Hoelang zitten we hier al? -Zes dagen.
01:22:22
Geen eten, geen drinken. Het is allemaal mijn schuld. -Daar hebben we het al over gehad. Maar het was mijn idee. En ik stemde ermee in, dus zet dat nu maar uit je hoofd. Slechts één snede. Jullie zijn verloren. We zijn verloren, jij en ik. -Wat? Heb je die beenderen beneden gezien? -Die wil ik niet zien. We zijn zo goed als dood. Laten we hopen dat hij niet weer naar beneden komt. Nee... Ik kan er niet meer tegen. Wat? Leven jullie nog? Ik heb jullie alles gegeven om de klus te klaren. Messen, knuppels, touw. Wat kan ik nog meer doen? Waarom hebben jullie er zelf geen einde aan gemaakt?
01:23:31
Jullie hebben me nu heel... Wat gebeurde er? Is hij zojuist flauwgevallen? Niet weer, hè? -Ach, nee... Mijn moeder had me nog zo gewaarschuwd niet met je te trouwen. Ik had de reuzen voor het kiezen, zo mooi was ik, maar nee. Ik koos de knappe bink. En moet je nou zien, in zwijm als 'n oud besje als het 'n beetje spannend wordt. Ik zou je moeten... Waarom heeft ze ons niet gewoon gedood, er een einde aan gemaakt? Omdat ze dat niet kan. -Wat? Zag je haar handen? Ze kan ons vermorzelen met haar pink. Dat is het 'm juist. Ze kunnen het wel, maar ook weer niet. Waarom zag ik dat niet eerder? -Ik heb echt geen idee wat je bedoelt.
01:25:12
Kijk. Wat zie je daar bij het plafond? Schedels. Een grote, een nog grotere. -Nee, in het midden. Het wapenschild. De naam van dit rijk, van dit kasteel. Wanhoop. Het kasteel van Wanhoop. Daarom willen zij dat wij onszelf het leven benemen. Daarom kunnen we niet weg. Wacht eens. Ik snap het niet. -Wat zei de reus? 'Ik heb jullie alles gegeven om de klus te klaren.' Snap je het niet? Ze kunnen niet doden. Ze kunnen het ons alleen zo moeilijk maken dat je het zelf doet. Je hebt altijd een uitweg gehad, toch? Er moet een uitweg zijn. O, nee. Nee... Dat was ik. Ik was het in die kooi.
01:26:26
Nu snap ik het niet. Wat is het tegengestelde van wanhoop? -Geen idee. Hoop. En wat houdt dat in? De uitweg. Sst, stil. Nog een klein stukje. Gelukt. Hoopvol. Wat was dat? Jij, niksnut. Rustig aan, maak hem niet van streek. Schattebout? Hartenlapje? De gevangenen ontsnappen. Snel. Pak ze, lieverdje. Of ik doe je wat. Kom terug. Goed zo, lieverd, je doet het heel goed. Echt heel goed. Niksnut.
01:28:43
Nee, toch... Snel. Pak ze, onnozele dwaas. Deze kant op. Ik had naar mijn moeder moeten luisteren. Maar nee, hoor. Ik had de reuzen voor het kiezen, maar nee. Ik koos de knappe bink. Een domme stinkerd. Nu kan ik hem in mijn nachthemd gaan oprapen. Niksnut. Wat een trammelant staat die reus te wachten van zijn tierende vrouw. Hij zal wanhopig zijn, dat lijkt me duidelijk. Wat is er gebeurd? -Ik heb geen idee. Het pad lijkt wel verdwenen te zijn. En toch zul je een gids hebben. Welkom bij de Lieflijke Bergen van de Koning. Een voorproefje. Dank u wel, goede herder. Ik heet...
01:30:17
Christen. En jij bent Hoopvol. Jullie zijn bekend en geliefd. Maar, kennen wij u? -Een beetje. Jullie zullen verheugd zijn te horen dat jullie nu vlak bij de stad zijn... ...waar jullie zo vol overgave naar op zoek zijn, en ook voor geleden hebben. Dat is zeker goed nieuws. En de rest van de weg, is die erg gevaarlijk? Laat ik het hier bij houden: Jullie zijn niet alleen. De Koning zal jullie begeleiden, zoals een herder zijn schapen. Hij loopt altijd voorop, zelfs uit het zicht van de schapen. Ik geef jullie een kaart voor de rest van jullie reis. Pas op voor de Vleier. Ga niet slapen op de Betoverde Grond. Houd je blik gericht op het licht van de stad. We doen alles wat u zegt, goede herder. Is dit de weg naar...
01:31:26
Waar is hij gebleven? Hij had het over een kaart. Heeft hij die aan jou gegeven? -Dat wilde ik jou ook vragen. Jammer, die was van pas gekomen. Ik weet niet welke kant we op moeten. Nou, wat een verrassing. Je komt niet elke dag pelgrims tegen die al zover zijn. Ik... ik ben dolblij om kennis te maken. Ik ben Christen en dit is mijn goede vriend Hoopvol. Wat een mooie namen. Die zeggen vast veel over jullie deugdzame karakters. Jullie zijn zeker op weg naar de hemelse stad? Inderdaad. Dan lopen we samen. Maar het Licht van de stad komt daar vandaan. Dat lijkt maar zo, kom nou maar. Ik weet waar ik mee bezig ben. Ik heb veel mensenkennis. Ik wil alleen gezelschap van mensen met net zoveel toewijding als ik heb.
01:32:31
Tja, we hebben geprobeerd trouw te zijn. Met vallen en opstaan. Maar Christen overtreft me met zijn deugdzaamheid en moed. Ik heb niets dan bewondering voor hem. Nu ik dit hoor, ik ook. Kom op, zeg, ik ben niet bepaald een toonbeeld van deugd. Je bent te bescheiden. Vertel iets over je heldhaftige avonturen en ik zal je altijd dankbaar blijven. Nou ja, ik weet het niet. Het zijn er zo veel. Wat een bescheidenheid. Hij overleefde het Moeras van Moedeloosheid. Die vreselijke man. En het Dal van Vernedering. -Waar velen gek geworden zijn. We zijn uit het kasteel van Wanhoop ontsnapt. Wat maar enkelen gelukt is, afgaande op al de beenderen daar. Ik zou aan je voeten moeten liggen. En ik heb tegen Apollyon gevochten.
01:33:33
Je bent echt fenomenaal. Een fenomenale dwaas kan ik wel zeggen. U bent het. Verrassing. Denk je dat we zo snel opgeven? Haal ons hieruit. Zie je deze draden? Die zijn geweven met je eigen opschepperij. En zo te zien heeft je eigen trots je weerhouden van je bestemming. Laat ons gaan. Jammer dat je je vrouw niks kunt laten weten. Of zal ik zeggen: weduwe? Nee. Een vleier. -Wat? Hij was een vleier en wij liepen meteen in zijn valkuil. Wanneer leer ik het nou eens? -Geef de moed niet weer op, Christen. Nu kan ik niet... -Hou op, alsjeblieft. We geven de hoop niet op. We moeten denken aan wat de herder zei. Pas op voor de Vleier. -Daarvoor nog. Jullie zijn niet alleen. En jullie zijn nu ook niet alleen.
01:34:58
Dat was pijnlijk. Soms, Hoopvol, is redding niet pijnloos. Hebben jullie de herder van de Lieflijke Bergen niet ontmoet? Jawel. Heeft hij jullie geen kaart gegeven? Hij zei alleen... -En waarschuwde ons. Maar hij gaf ons geen kaart. De aanwijzingen van de Koning zijn een kaart. Hebben die je niet gewezen waar je heen moest en waar niet? Jawel. Dat besef ik nu. Wees waakzaam tot jullie laatste ademtocht. Want jullie zijn vlak bij jullie bestemming. Hoe weten we wanneer we er zijn? Als je aan de rand van de laatste schaduw staat. De grens waarachter het kwaad geen macht heeft. Waar het oude voor altijd achterblijft en een nieuw leven begint. Ben niet bang die grens over te gaan, want daarachter ligt jullie eeuwige stad.
01:36:06
Jullie zullen het dieper of ondieper vinden naarmate jullie geloven... ...in de heerschappij van de Koning. Waar ga je naartoe? -Zie je de stad daarachter niet? Ik zoek een weg daarheen. Christen. Ik begrijp het niet. Er is blijkbaar geen weg daarheen. Je kunt er niet omheen of overheen. -Alleen erdoorheen. Hoezo? Het kan toch niet dat... -Begrijp je het dan niet? Dit is de laatste schaduw. De grens waarachter het kwaad geen macht heeft. De dood. -Dood? Waar je het oude leven achterlaat en een nieuw leven begint. We kunnen doorgaan. Maar we kunnen nooit meer terug. Ik ga. -Hoopvol? Ik ga, Christen.
01:37:48
En ik... Ik niet. Je moet wel, je bent nu zover gekomen. -Om de weg te bereiden voor anderen. Voor mijn vrouw, mijn gezin. Om hen te redden. En dat kun je niet. Want die weg is al geplaveid voor anderen en voor jou. Jij moet dat pad volgen. En geloof me, er wordt genoeg gepraat door je vroegere stadsgenoten. Anderen zullen volgen. Ook mijn vrouw en kinderen? Die vraag, beste Christen, kunnen alleen zij beantwoorden. Maar zou je ze dan alleen tot hier leiden? Of naar een nieuw, eeuwig leven waar het kwaad geen plaats heeft? Ik ga. Ik kan niet anders. Hoopvol? De hele reis vertelde je me dat de Koning je nooit teleurgesteld heeft. Dat Hij zijn beloften houdt.
01:38:54
Ik weet dat Hij me niet in de steek zal laten. Vaarwel, dierbare broeder. Hoopvol... Hij is verdwenen. -Naar de hemelse stad. Naar alles wat beloofd is. Naar wat jullie allebei met zoveel overgave gezocht hebben. En nu? Ik ben bang. En dat geeft ook niet. Je hebt de Koning je leven toevertrouwd. En ik, dierbare vriend, ik vertrouw Hem mijn... Je zult me weerzien. Als de golven je overspoelen. Als de ijskoude armen van de dood je armzalige ziel omklemmen. Dan zal ik er zijn. Nee... Jullie zullen het dieper of ondieper vinden naarmate jullie geloven... ...in de heerschappij van de Koning.
01:40:25
Help. Ik bloed. U. U bent de herder. Dat ben ik inderdaad. Ik ben de goede herder. Ik zag bloed. Ik bloedde. Dat was niet jouw bloed, Christen. Maar het mijne. Maak je geen zorgen meer over verwondingen. Want jij bent aangekomen op de plek waar het oude leven achter je ligt... ...en een nieuw leven begint. Welkom, Christen. Welkom in de hemelse stad. Welkom, broeder. -Christen, welkom. Christen, mijn dierbare broeder. Hoopvol? Trouwe Verkenner. Mijn vrienden, mijn broeders. O, konden mijn dierbaren dit maar zien. Dan zouden zij ook komen. Dan zouden zij ook komen.
01:43:27
John Bunyan, prediker, schreef de allegorie 'De Christenreis'... ...in de 17e eeuw, toen hij gevangen zat vanwege zijn geloof. 'De Christenreis' wordt, na de Bijbel, gezien als het meest invloedrijke boek. Het is verschenen in meer dan 200 talen en wordt nog altijd herdrukt. Het verhaal inspireert miljoenen overal ter wereld... ...om op 't rechte pad te blijven dat leidt naar de Koning en zijn hemelse stad. Ik weet dat dit je hart zal breken. Net zoals het mijne. Maar ik ga, want ik weet zeker dat het Boek de waarheid vertelt. De belofte die erin geschreven staat draag ik naast mijn hart. Het oog heeft het niet gezien. Het oor heeft het niet gehoord. En niemand kan zich voorstellen welke heerlijkheden de Koning heeft bereid... ...voor hen die naar Hem op zoek zijn. Christen leeft. Jongens, word wakker. Jullie vader leeft.
01:45:25
Jullie vader leeft. Wordt vervolgd...

DOWNLOAD SUBTITLES: