ENG SUB《陈情令 The Untamed》EP26——主演:肖战、王一博、孟子义

ENG SUB《陈情令 The Untamed》EP26——主演:肖战、王一博、孟子义

SUBTITLE'S INFO:

Language: Hungarian

Type: Human

Number of phrases: 485

Number of words: 2171

Number of symbols: 11983

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
01:56
[The Untamed] [26. rész] [Aranyhal Bástya] Mehetsz te ezen az úton? Ki engedte meg, hogy ezt az utat használd? Bocsásson meg. Én... Su She. [Vitéz gyönyörűség csarnoka] Az Aranyhal Bástya egy igazi útvesztő. Nem hibáztathatjuk Su úrfit, hogy eltévedt. Hogy lehetsz egyszerre mindenhol? Második bátyám. Hanguang-Jun. Erre kérem. Jöjjön velem. Emlékszik rám? Természetesen. Hogy ne emlékeznék. Találkoztunk már ezelőtt, nem igaz? Su Minshan úrfi. Kiváló a kardforgatásban. [Su She, adott név: Minshan] Utoljára az Éjtelen Városi ünnepségen láttuk egymást. Az ünnepség alatt végig azt gondoltam, milyen kár, hogy egy ilyen tehetséges fiatal kultivátor nem a mi klánunk tagja. De most itt van nálunk és boldogabb nem is lehetnék. Kérem, jöjjön velem. - Bátyám. - Erre fáradjon. Kérem. Su klánvezér, foglaljon helyet. Második Bátyám.. A-Yao. Te hívtad meg Su She-t? Igen. A Napfogyatkozás Hadjárat után minden kultivátor klán az újjáépítéssel volt elfoglalva.
03:48
Su klánvezér visszatért szülővárosába, Molingba és saját klánt alapított. Csak néhány hónap kellett, hogy teljesen formát öntsön. Jobb jóban lenni az ilyen tehetségekkel. A-Yao, te nem ismered Su She-t... Úrfi nem tudta, hogy Su klánvezér a Lan klán egyik távoli tanítványa volt. Csak a Napfogyatkozás Hadjárat után vetette meg a lábát Molingban. Második Bátyám, erről nem hallottam. Csak az imént tudtam... Nem számít. Ne aggódj emiatt. Felejtsd el. Úrfik, hadd töltsem újra a poharuk. Jiang fivérem! Ülj ide! Ülj ide! - Igyál valamit Jiang fivérem. - Rendben. Kultivátor társak, a Főnix-hegyi vadászat példátlanul nagyszerű volt. Még sohasem ejtettek ennyi zsákmányt ezelőtt. Különösképpen a Yunmeng Jiang klán, aki az összes klánnál többet kapott el. Gratulálok, Jiang úrfi. Ez valóban ünneplésre méltó. A Yunmeng Jiang klán nem az egyetlen, aki dicséretet érdemel. Szívesen megosztjuk a zsákmányt az összes itt lévő kultivátor társunkkal, emellett köszönjük a Jin klán szívélyes meghívását. Jiang klánvezér valóban talpra esett. Igen, az. Nem hiába mondják, hogy Jiang klánvezér egy ifjú hős. Olyan a kiállása, mint az apjáé. Erre igyunk.
06:30
Lan klánvezér. Hanguang-Jun. Koccintsunk egyet. Zixun. Zewu-Jun és Hanguang-Jun Felhőzugba valósiak. Háromezer szabály van felvésve a Fegyelmi Kövükre. Az ivás helyett esetleg... A Jin klán és a Lan klán közeli kapcsolatot ápol. Ha nem isztok velem, akkor az azt jelenti, hogy nem tiszteltek. Merész húzás! Így kéne egy nemes kultivátornak viselkedni! Ne fecsegjünk! Lan klánvezér, szinte egy család vagyunk, ne bánj úgy velem, mint valami idegennel. Egyszerű a kérdés. Iszol velem, vagy nem? Lan klánvezér és az öccse a kardjukon repülnek majd haza. Ha most isznak, az befolyásolhatja a képességeiket. Két pohár bor nem fog megártani. Én nyolc korsó után is könnyűszerrel irányítom a kardom. Rendben. Hanguang-Jun. Te következel. Tessék. Majd én megiszom helyette. Rendben? Wei úrfi. Mikor értél ide? Épp most. Wei úrfi, hogyhogy ilyen későn jött? Jöjjön. Jöjjön. Jöjjön. Foglaljon helyet. Ne fáradj, csak Jin úrfitól kérdeznék valami fontosat.
08:49
Egy szóra, ha lehetne. Ha mondani akarsz nekem valamit, mondhatod az ünnepség végeztével. Mennyit kell várnom? Hat-nyolc órát. Vagy akár nyolc-tíz órát. Vagy holnapig esetleg. Attól tartok, nem várhatok addig. Ezt nem te döntöd el. Wei Wuxian. Wei úrfi mit szeretne Jin úrfitól? Ennyire sűrgős? Nagyon sűrgős. Halaszthatatlan. Gyerünk. Gyerünk. Lan klánvezér, igyunk még egyet. Rendben. Akkor majd mondom itt. Jin úrfi, hadd kérdezzem meg, ismered-e Wen Ninget? Nem ismerem. Biztos vagyok benne, hogy ismered Wen Ninget. Egy hónapja Ganquan környékén voltál Éjszakai Vadászaton és egy nyolc szárnyú denevért üldöztetek. Egészen egy, a megmaradt Wen klán lakhelyéig, vagy inkább a fogházukig, ahonnan magatokkal vittetek egy csoport Wen tanítványt. A vezetőjüket Wen Ningnek hívták. Mondtam már, hogy nem ismerem. Túl elfoglalt vagyok, hogy minden nyomorult Wen nevére emlékezzek. Rendben. Nem bánom, akkor mondom tovább. Nem tudtátok utolérni a denevért,
10:30
és összefutottatok a Wen tanítványokkal, akik jöttek megnézni mi történik. Arra kényszerítettétek őket, hogy Lélek Csalogató Zászlót viseljenek és csalinak használtátok őket. Féltek megtenni. Egyikük dadogva felszólalt ellened. Ő volt Wen Ning. A késlekedés miatt a denevér megszökött. Ezért csúnyán összeveretted az összes Wen klán tanítványt és elhurcoltattad őket. Azóta nyomukat se látták. Szeretnél még egyéb részleteket hallani? Eddig nem tértek még vissza. Ha nem téged, akkor kit kérdezzek meg erről? Wei Wuxian, ez mit jelentsen? Azt akarod, hogy adjam át őket? Ki akarsz állni azokért a nyavalyásokért? Nem a te dolgod, hogy kiállok értük vagy lefejezem őket. Csak add át őket nekem. Wei Wuxian, túl messzire mész! Hogy merészelsz itt állni és ilyen nyersen beszélni? Azt hiszed, legyőzhetetlen vagy? Hogy senki sem mer kiállni ellened? Le akarod igázni a Mennyeket? A Mennyek alatt magadra gondolsz? Bocsánat a kifejezésért, de van bőr a képeden. Ez nem olyan nagy dolog. Ti fiatalok mindenen bedühödtök. Viszont Wei úrfi, őszinte leszek.
11:52
Megzavartad a Lanling Jin klán privát estélyét. Ez helytelen, nemde? Jin klánvezér, nem állt szándékomban megzavarni az estélyt. Elnézést kérek. Jin úrfi elvitt néhány embert, akiknek a tartózkodási helye ismeretlen. Ha húzzuk az időt, félek túl késő lesz. Egyikük megmentette az életem. Ezt nem nézhetem tétlenül. Kérem bocsásson meg. Jóvá fogom tenni. Bármi is legyen, annak várnia kell. Gyere és ülj le velünk. Mindent lassan elmagyarázok. Wei Wuxian, mi a célod? Ez kedves öntől Jin klánvezér, de nem ülök le. Ez az ügy nem várhat, kérem azonnal oldjuk meg. Ha ideges vagy, én még idegesebb leszek. Nyugodj meg. Van még néhány dolog, amit nem beszéltünk meg. Mivel ma megjelentél, ezért kihasználom az alkalmat ezek tisztázására. Tisztázni micsodát? Wei úrfi, már említettem neked korábban. Nem emlékszel? A Napfogyatkozás Hadjárat során használtál egy bizonyos dolgot. A Sötét Tigris Amulettet? Gond van vele?
13:13
Hihetetlenül hasonlít a Sötét Fémre. Használtad a harctéren. Nagy az ereje, emellett megsérült miatta több kultivátorunk. Kérem térjen a lényegre. Ez a lényeg. Négy Sötét Fém darab. Három elpusztult, egy hiányzik. Nem számít hogyan kultiváltad, az ereje túl hatalmas az irányításához. Az, hogy egyetlen ember kezében legyen, attól tartok... Jin klánvezér, mire próbál utalni? Rendben, akkor hadd kérdezzek most én. Jin klánvezér azt gondolja, hogy a Qishan Wen klán megsemmisülésével majd a Jin klán veszi át a helyüket? Minden jár önöknek. Mindenkinek hallgatnia kell önökre. A Lanling Jin klán viselkedését elnézve mintha megint a Wen klán uralma alatt élnék. Wei Wuxian, te meg mit beszélsz? Valami rosszat mondtam volna? Éjtelen Városban azt hittem bosszúból teszitek mindezt, de a dolgok változta után is embereket használtok csaliként. Megveritek és terrorizáljátok őket.
14:43
Mi a különbség köztetek és a Qishan Wen klán között? Wei Ying. Hát persze, hogy mások vagyunk. A Wen tagok gonosz dolgokat tettek, ezért megérdemlik amit kapnak! Szemet szemért. Adunk nekik az orvosságukból, mi a rossz ebben? Meg kell büntetni azt, aki bánt másokat. Wen Qing és Wen Ning kezeit nem áztatja vér. Vagy csak azért akarjátok megölni őket, mert a nevük Wen? A Wen klántagok mindegyike halált érdemel. Talán igazságosnak kellene lennünk velük szemben? Sajnálatos, hogy csak néhányukat sikerült megölnöm. Az ártatlant is megölted. Szóval ha megöllek most, akkor az nem igazságos? Te.. - Wei Wuxian. - Wei Ying. Wei úrfi, ne legyen mérges. Beszéljük meg. Wei Wuxian, Jiang klánvezér is itt van. Nem vagy túl vakmerő? Ha én, Wei Wuxian, megakarok ölni valakit ki állíthat meg? Ki mer megállítani? Wei Ying, tedd le Chenqinget. Jin Zixun! Mindenki tudja, hogy hamar elvesztem a türelmem.
16:30
Máris túl sok időt vesztegettem. Visszaszámolok háromtól. Három. Kettő. Rendben. Rendben. Ez csak néhány Wen kultivátor. Ha akarod, vidd őket. Nem akarok tovább vitázni veled. Qiongqi Ösvényen megtalálod őket. Nézzenek oda. Jobb lett volna, ha hamarabb kinyitod a szád. Tudom hol vannak. Menjünk. Előbb pihenned kell. Egyedül megyek. Megígérem, hogy megmentem őt. Nem, nem. Megyek. Mennem kell. Hogyan jöhetnél ilyen állapotban? Egyél valamit és erősödj meg. Ígérem, ha ezt megeszed, elviszlek magammal. Hol van A-Ning és a többiek? Qiongqi Ösvényen. Tudtam, soha nem kellett volna magára hagynom. De nem volt más választásom. Elvittek engem egy másik helyre. Mikor visszatértem, A-Ning és a többiek már nem voltak ott. Tudtam, nem kellett volna egyedül hagynom. Higgy benne! Életben fog maradni. Menj a pokolba! Apám, kérem nyugodjon meg.
21:03
[Vitéz gyönyörűség csarnoka] A-Yao, jól vagy? Semmi bajom. Második bátyám, kérlek ülj le. Menj és öltözz át. Nem mehetek most el. Wei úrfi meggondolatlan. Hogy mondhatott ilyen dolgokat előttük? Talán nem volt igaza? Igen, igaza volt. Éppen ezért nem kellett volna kimondania mindezt. Wei úrfi viselkedése sokat változott mostanság. Menj. Tedd meg, amit tudsz. Kell az ő engedélye a Wen klántagok megbüntetéséhez? Így viselkedni ennyi klánvezér előtt! Jiang klánvezér még egy szót sem szólt, de ő már beszélt. Menj, menj, menj. Klánvezér, mi.. Nagymama. Nagymama. Nagymama. Hol van negyedik nagybátyám? Hol van A-Ning? A-Ning. Qing kisasszony. Állj! Honnan jöttél? Ki engedte meg hogy ide gyere? Keresek valakit. Keresek valakit. Nem érdekel kit vagy mit keresel. Tűnés! Ha nem mész, akkor... A-Ning! A-Ning! A-Ning! A-Ning! Láttad A-Ninget? Láttad A-Ninget? Láttad A-Ninget? A-Ning! A-Ning! Láttad A-Ninget? A-Ning?
24:26
A-Ning! A-Ning! Hol van A-Ning? Láttad A-Ninget? Láttad A-Ninget? Hol van A-Ning? Láttad őt? Hívjatok mindenkit ide! Hol vannak a Wen klán tagjai, akiket nemrég küldtek ide? Küldtek mostanság ide kultivátorokat a Wen klánból, igaz? Az egyikük dadogni szokott. Láttátok őt? Itt minden hadifogoly a Wen klán tagja. Minden nap küldenek új embereket. Mindenki itt van. Tudom, hogy biztosan itt van. Majdnem minden nap jönnek emberek felől kérdezősködni. Szerintem... megszökött. Sosem szökne meg. Hiszen itt van nagymama és a többiek, így sosem szökne meg egyedül. Azt mondjátok minden ember itt van? Hát... Mind... mind itt vannak. Mind itt vannak? Rendben. Elhiszem neked, hogy az összes élő ember itt van. Mi van a többiekkel? Úrfi, kegyelmezz! Kegyelmezz! Elmondom, elmondom! A Wen klántagok hulláit a völgybe dobáltuk. Csak, csak utasításokat követtünk! Nem mi akartuk. Vigyél oda! Itt... itt van előttünk. A-Ning! A-Ning! A-Ning!
28:40
A-Ning! A-Ning! A-Ning! A-Ning! A-Ning! A-Ning! A-Ning! A-Ning! A-Ning! A-Ning! A-Ning! A-Ning! Na mi van? Megtaláltátok? Hát mi lenne? Mióta elment Jin úrfi, azóta ott fekszik. Még ha nem is halt meg akkor, mostanra már biztosan csak egy bomló holttest! Mit álltok itt? Várjuk meg amíg Wei Wuxian és az a liba tesznek valamit? Gyorsan, menjünk! De várj már! Jin úrfi azt parancsolta, hogy figyeljük meg az embereket, mert valamit tesztelnek rajtuk. Mi van, ha felelősségre von minket amiért elmenekültünk? Mi a fontosabb, a te életed vagy az övék? Szerintem öljük meg őket, hogy ne mondhassák el miket tettünk. Akkor mire várunk? Öljük meg őket! Úrfi, kegyelmezz! Úrfi, kegyelmezz! Úrfi, kegyelmezz! Úrfi, kegyelmezz! Úrfi, kegyelmezz! Miféle gonoszt akartatok magatokhoz vonzani, mikor Lélek Csalogató Zászlókat állítottatok a testükbe? Vagy milyen sötét mágiat akartatok gyakorolni?
33:39
Ki ölte meg őket? Wei úrfi, kérem ne mondjon ilyet. Itt senki se mer embert ölni. Így van! Mindannyian ügyetlenek voltak és munka közben legurultak a hegyről. Igen, igen! Senki se mer itt embert ölni? Így van! Az életemre esküszöm! Nem hazudunk! Értem. Mivel a Wen klán tagjai nem voltak emberek a szemetekben, így embereket tényleg nem öltetek meg. Így értitek? Vagy azt hiszitek nem látok át rajtatok? A Jiang klán és Jin klán jó kapcsolatot ápol egymással. Wei úrfi, nem teheti... Milyen bátor vagy. Fenyegetni próbálsz? Nem, nem, nem! Wei úrfi, kegyelmezz! Kegyelmezz! Mivel nem akarjátok bevallani majd ő megmutatja, ki tette. Wei úrfi, kegyelmezz! Kegyelmezz! Wei úrfi, kegyelmezz! Wei úrfi, kegyelmezz! Wei úrfi, kegyelmezz! Kegyelmezz! Wen úrfi... A-Ning! Ne tedd! Hogy lehet ez? Nem tudom Wen Ninget irányítani.
35:45
Ne! Wen Ning! Ne! Wei Wuxian! Állítsd meg! A-Ning nem halt meg. Csak elvesztette a spirituális lelkét! Wen Ning! Wen Qionglin! Mi történt? Valaki... valaki eljött megszöktetni őket! Fel- feltámasztotta, hogy megöljön minket! Qing kisasszony? Ki vagy te? Mit tettél a vezetőnkkel? Semmit. Kik tartoztak Wen Ning alá? Gyorsan! Álljatok elő! Mi történik? Mindenki üljön lóra. Gyorsan! Wei úrfi, ez... Nincs időm elmagyarázni. Üljetek lóra és vágtassatok! Gyerünk! Menjünk gyorsan! Menjünk. Lan Zhan, meg akarsz állítani? Wei Ying, hová mész? Fogalmam sincs. De a világ tágas. Valahol biztos van hely számunkra is. Gondold át még egyszer. Ha elmész, azzal tényleg fellázadsz a régi eszmék ellen. Nem lesz számodra visszaút. Fellázadok a régi eszmék ellen? Miféle eszmék azok? Lan Zhan, emlékszel még az ígéretre, amit együtt tettünk? A feliratot guifei, paltime_e és itsedina készítették. (The Untamed Magyar Fordítói Csapat)
41:58
♫ A fuvola hangját hallva, átölelem magányos fájdalmam. ♫ ♫ Az ég még mindig felhős és az éj sötét ♫ ♫ Helyes, vagy helytelen mind a múlt részei. ♫ ♫ Hogyan kezelhetném csupán álomként, ha ébren is vagyok ♫ ♫ Hogyan mérik a hírnév pusztulását, nyereséget, vagy veszteséget e földi világban ♫ ♫ Forró vér és hideg pengék vesznek minket körül ♫ ♫ A hegycsúcs magas, a folyó távoli ♫ ♫ A qin hangját ismét hallom ♫ ♫ Régi érzésem még nem hunyt ki. Puha virágok mezején fekszem a Holdat átölelve, amely olyan, mint a hó ♫ ♫ Önts egy italt, aminek íze akár az élet, halál, bánat és boldogság. Gyászolj vele egy fiatal ifjút. ♫ ♫ Amíg a Hold felkel, nincs ok bánkódásra ♫ ♫ Miért ne éljünk láncok nélkül, együtt átküzdve magunkat minden nehézségen ♫ ♫ Játsszunk egy dalt és utazzunk a világ végére ♫ ♫ Önts egy italt, aminek íze akár az élet, halál, bánat és boldogság. Gyászolj vele egy fiatal ifjút. ♫
43:08
♫ Amíg a Hold felkel, nincs ok bánkódásra ♫ ♫ Miért ne éljünk láncok nélkül, együtt átküzdve magunkat minden nehézségen ♫ ♫ Játsszunk egy dalt és utazzunk a világ végére ♫

DOWNLOAD SUBTITLES: