✅✅Ley De Signos Suma, Resta, Multiplicación y División 2019-🤣😅Matemáticas

✅✅Ley De Signos Suma, Resta, Multiplicación y División 2019-🤣😅Matemáticas

SUBTITLE'S INFO:

Language: Vietnamese

Type: Human

Number of phrases: 286

Number of words: 4937

Number of symbols: 15587

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:02
Xin chào bạn bè ở đây một lần nữa trên kênh của bạn THẾ GIỚI TESLA hôm nay chúng ta sẽ thấy một chủ đề gọi là LUẬT KÝ HIỆU một cách dễ dàng nhưng Tôi muốn làm rõ rằng chủ đề này không may là rất quan trọng trong nhiều tổ chức giáo dục vượt qua nó rất nhanh trong lớp, chủ đề này là rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong các môn học sau này là phương trình cũng trong chủ đề vật lý trong lượng giác vì vậy chúng tôi sẽ phát triển theo cách cũng cụ thể để các bạn có thể dễ dàng hiểu cách giải quyết loại bài tập này để nhiều hơn Đi trước không có lỗi trong các hoạt động này cộng hoặc trừ, hãy bắt đầu. Những gì họ phải làm là sau đây khi họ có TÍN HIỆU !!! HỌ CẦN THÊM CÁC ĐIỀU KHOẢN CÁC DẤU HIỆU KHÁC NHAU CHÚNG TÔI ĐĂNG KÝ !! và câu trả lời sẽ luôn là dấu hiệu của số lượng lớn hơn ví dụ như chúng ta có
01:04
biểu hiện này mà chúng ta sẽ phát triển đây, chúng tôi sẽ thực tế và chúng tôi sẽ đặt ví dụ một lần nếu chúng ta có âm 5 và chúng ta thêm cộng với 3 hãy nói rằng chúng ta có tốt điều đầu tiên họ phải làm là dấu hiệu của số lớn nhất hãy nói như ở đây chúng ta có 5 và ở đây chúng ta có 3 số lượng lớn nhất sẽ là 5 5 có dấu âm nên trả lời như ở đây trả lời dấu, số càng lớn câu trả lời sẽ là số càng cao trở nên tiêu cực là điều đầu tiên họ phải làm thứ hai luôn luôn nhớ quy tắc này dấu bằng được thêm vào và dấu hiệu khác nhau được trừ ở đây chúng ta thấy rằng 5 có dấu âm và 3 có một dấu hiệu tích cực hãy nhớ rằng dấu hiệu luôn ở bên trái của số sau đó là dấu hiệu khác nhau như bạn có thể thấy ở đây chúng tôi có trừ đi như đã nói ở đây 5 trừ 3 là 2
02:05
và đó sẽ là câu trả lời. Hãy làm một ví dụ khác, giả sử chúng ta có giả sử chúng ta có 2 điểm trừ 5 một lần nữa chúng tôi nói số lượng lớn nhất nó có dấu hiệu gì, 5 là gì và nó có dấu hiệu gì không tiêu cực thì câu trả lời sẽ tiêu cực và bây giờ chúng tôi nhớ luật của chúng tôi lên đây luật của dấu hiệu, dấu hiệu tương tự được thêm vào và như chúng ta thấy ở đây 2 nó có một dấu hiệu tiêu cực và 5 cũng nó cũng có một dấu hiệu tiêu cực vậy họ thế nào hai bằng phải thêm 5 cộng 2 là bảy và đó sẽ là câu trả lời. một ví dụ nữa nếu chúng ta có + 2 hãy nói trừ 3 một lần nữa chúng ta nói số lớn nhất đó sẽ là 3 có dấu âm sau đó câu trả lời sẽ là phủ định và vì chúng là những dấu hiệu khác nhau theo luật các dấu hiệu phải được trừ 3 - 2 chúng tôi
03:09
cho 1 và đó sẽ là câu trả lời. Đây là cách thực tế hơn để phát triển bài tập với luật ký Rõ ràng điều này là đơn giản nhưng tại vì điều này tiến triển nó phức tạp và hãy nói rằng nó không phức tạp nhưng chúng ta phải cẩn thận hơn với bài tập hãy nói rằng chúng ta có thể có cái này đường trừ 3 cộng 5 trừ 8 chúng ta sẽ giải bài tập này như thế nào Tôi khuyên bạn nên làm điều đó theo cặp đầu tiên chúng ta giải quyết hai và chúng tôi áp dụng những gì chúng tôi đã học được số lượng lớn nhất trong hai người này sẽ là 5 và 5 có dấu hiệu tích cực đầu tiên chúng tôi phân tích các dấu hiệu, câu trả lời sẽ là tích cực và bây giờ 5 dấu dương, 3 có dấu âm vì chúng là những dấu hiệu khác nhau mà chúng ta phải trừ đi, 5 trừ ba cho chúng ta 2 và Bây giờ nếu nó chỉ giảm 8, trừ 8
04:12
và một lần nữa chúng ta nói của hai họ số lớn nhất sẽ là 8 và 8 này có dấu hiệu tiêu cực nên câu trả lời sẽ là phủ định và giống như 8 có dấu âm và anh 2 có dấu dương, các dấu hiệu khác nhau được trừ, 8 trừ 2 và Chúng tôi sẽ có 6 và đó sẽ là câu trả lời. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một ví dụ khác, tốt ở đây chúng ta sẽ làm một ví dụ khác, hãy nói chúng ta có 3 cộng 7 trừ 10 trừ 15 sau đó một lần nữa như tôi đã nói Khoảnh khắc chúng tôi làm hai chúng tôi giải quyết cả hai và hai Hãy nhớ những điều sau đây, ĐẦU TIÊN BẠN CÓ NHỮNG GÌ ĐỂ XEM CÁC DẤU HIỆU TẤT CẢ CÁC SỐ ĐÃ ĐĂNG KÝ NGOẠI TRỪ 0 hãy nhớ rằng, tất cả các số thực có một dấu hiệu và ở bên trái Khi bạn không nhìn thấy dấu hiệu tôi cho rằng bạn đã biết nhưng đối với những người không biết những gì
05:13
Tôi luôn nói khi bạn không nhìn thấy dấu hiệu, BẠN BIẾT BẠN ĐANG TÍCH CỰC đang ở đây lên nhưng bình thường thì không được nhưng Khi bạn không nhìn thấy dấu hiệu, nó tích cực. Vì vậy, đã nói rằng chúng ta nói, số lớn hơn của hai là 7 và nó có dấu hiệu tích cực có nghĩa là câu trả lời sẽ là tích cực và sau đó chúng ta nói ghi nhớ luật của các dấu hiệu, số bằng nhau xin lỗi số với dấu bằng vì cả hai đều tích cực phải được thêm 3 + 7 cho chúng ta 10 đó là bây giờ chúng tôi lấy cả hai một lần nữa số lượng lớn nhất sẽ là 15 và có dấu âm câu trả lời sẽ là tiêu cực và vì chúng là dấu hiệu bình đẳng theo luật dấu hiệu khi bạn có hai số đã ký bạn phải thêm 10 + 15 cho chúng tôi 25 chúng tôi đang giải quyết từng bước một chúng ta sẽ có cộng thêm 10 - 25 lần nữa chúng tôi ghép hai người lại với nhau và chúng ta thấy, dấu hiệu đầu tiên luôn luôn là dấu hiệu
06:20
số lượng lớn hơn của hai là 25, Dấu nào có 25, âm rồi chúng tôi đặt tiêu cực và cuối cùng ghi nhớ luật của các dấu hiệu chúng ta nói 25 dấu âm 10 có dấu dấu hiệu tích cực khác nhau theo quy luật của dấu hiệu phải trừ đi, 25 trừ 10 nó cho chúng ta 15 và nó sẽ được giải quyết bây giờ hãy làm một ví dụ khác cho bạn thấy rằng chúng tôi thực hiện một nhiều vấn đề ở đây trên kênh của bạn toán tesla thế giới. Hãy cùng nói nào chúng ta có cái này đã khác hơn nhìn vào trừ 2,43 cộng với 1,132 giả sử đây là một chút khác nhau làm thế nào các bạn có thể xem nhưng ý tưởng của nó không chỉ làm việc với số lượng nhỏ quá với số lượng lớn, số lượng số liệu bạn muốn, những gì chúng tôi có để xem ở đây đầu tiên, như chúng ta đã nói, dấu hiệu có số lượng lớn nhất chúng tôi có 1132 ở đây cho bên phải và chúng ta có 2343 bên trái
07:23
rõ ràng con số này nó lớn hơn làm thế nào bạn có thể nói và số là gì lớn hơn dấu hiệu của nó, tiêu cực đã chúng tôi biết câu trả lời sẽ ra tiêu cực bây giờ chúng ta sẽ làm gì vì có hai số này có dấu tiêu cực và anh ta có một dấu hiệu tích cực theo quy luật của các dấu hiệu chúng ta phải trừ chúng sau đó chúng ta chỉ làm ở đây thôi dấu ngoặc đơn và chúng tôi trừ đi khi chúng tôi biết 2.343 trừ 1.132 và chúng tôi trừ đi khi có dạy 3 - 2 cho chúng ta 1,4 trừ 3 cho chúng ta 1,3 trừ 1 cho chúng ta 2 và 2 trừ 1 cho chúng ta 1. đây là câu trả lời nhưng cuối cùng chúng ta nói nhưng có câu trả lời nhưng với dấu hiệu tiêu cực rằng chúng tôi đã xóa đầu tiên sẽ là -1,211 sẽ là câu trả lời cho
08:27
ví dụ này bây giờ chúng ta đi với một ví dụ khác bạn tốt theo luật của các dấu hiệu bây giờ hãy xem cách nó hoạt động quy luật của các dấu hiệu cho phép nhân và bộ phận là khác nhau, ở đây như là một quy tắc chung chúng ta đang đặt ra những gì là luật của các dấu hiệu Khi họ có tích cực cho tích cực, chúng tôi tích cực, hãy nhớ rằng tôi đang đặt điểm ở giữa các dấu ngoặc đơn cho để chỉ ra rằng nó là một sản phẩm nhưng thông thường bạn không có được các bạn luôn rằng họ thấy dấu ngoặc đơn họ đã biết rằng đây là một sản phẩm tốt sau đó chúng tôi trở lại, nhiều hơn để biết thêm hoặc dấu hiệu tích cực cho dấu hiệu tích cực cho chúng ta một dấu hiệu tích cực dấu hiệu tiêu cực cho một dấu hiệu tiêu cực khác nó mang lại cho chúng tôi sự tích cực như bạn có thể thấy ở đây bạn trong hai nếu các dấu hiệu là Tương tự, tôi làm rõ trong sản phẩm, chúng tôi không Nói về phép cộng hoặc phép trừ, nếu các dấu hiệu sản phẩm giống nhau câu trả lời là tích cực không bao giờ quên những dấu hiệu bằng nhau trong
09:31
sản phẩm hoặc bộ phận là như nhau hãy nói cho những dấu hiệu họ cho chúng ta tích cực và nếu nhân dấu dương tiêu cực cho chúng ta tiêu cực một lần nữa nếu chúng tôi nhân một dấu âm dấu hiệu tích cực cho chúng ta tiêu cực, Kết luận là gì, CÁC DẤU HIỆU KHÁC BIỆT TRONG SẢN PHẨM HOẶC PHÂN CÔNG CHO CHÚNG TÔI !!!! theo thứ tự cộng chúng trừ x hoặc ít hơn cho nhiều hơn cho chúng ta tiêu cực một lần nữa tôi nói với bạn các dấu bằng trong sản phẩm hoặc bộ phận ném cho chúng ta một dấu hiệu tích cực các dấu hiệu khác nhau trong phép nhân và phân chia cho chúng ta dấu hiệu tiêu cực làm một ví dụ, tất cả bằng ví dụ ở đây trên kênh của bạn. Tôi nhân cơ hội này để nói với bạn rằng ĐỪNG BỎ QUA ĐỂ ĐĂNG KÝ, HÃY CHO CHÚNG TÔI THÍCH GIỎI TĂNG TRƯỞNG, CHIA SẺ CNTT TRÊN MẠNG XÃ HỘI CỦA BẠN với bạn bè của mình với bạn cùng lớp học. Cái đầu tiên hãy làm những gì họ phải làm là bạn NHIỀU DẤU HIỆU VÀ quên chúng tôi đi
10:34
của những con số trong một khoảnh khắc dấu hiệu đầu tiên luôn luôn dấu hiệu đầu tiên, chúng tôi nói dấu hiệu tiêu cực bằng dấu hiệu tiêu cực cho chúng ta tích cực, một lần bạn đã vận hành các dấu hiệu rồi họ quên các dấu hiệu và chỉ hoạt động 3 cho 2 cho chúng ta 6 hãy nhớ rằng biểu hiện này có thể đến cũng theo cách này -3 dấu ngoặc đơn -2, chúng tôi làm tất cả các biến thể để các bạn không có bất kỳ câu hỏi về bài kiểm tra của bạn bởi vì theo giáo viên họ phát âm bài tập cho bạn, bạn có để biết rằng nó có thể được đặt với một điểm có nghĩa là sản phẩm như một dấu ngoặc đơn hoặc không thành công trước đây với dấu hiệu cho, đó là một x nhỏ. Vì vậy, trong cả ba cách họ phải biết giống nhau ký bằng dấu hiệu nhớ rằng đây là một sản phẩm bất cứ khi nào họ nhìn thấy dấu ngoặc đơn là một sản phẩm ít hơn một lần nữa cho chúng ta nhiều hơn và 3 lần 2 cho chúng ta 6 và cuối cùng ở đây
11:37
điều tương tự sẽ trở thành sự thật ít hơn cho chúng tôi nhiều hơn và 3 lần 2 cho chúng tôi 6, như tôi nói lại phụ thuộc vào giáo viên dù họ ở đâu vì điều này hoạt động cho tất cả mọi người theo cách bạn sẽ thể hiện nó hoặc có điểm với dấu ngoặc đơn hoặc như cách cũ nhưng nó hợp lệ với x nhỏ có nghĩa là. Chúng tôi làm việc khác ví dụ giả sử chúng ta có -4 bằng 3 làm thế nào để chúng ta giải quyết điều này như chúng ta đã nói trước đây là những ký hiệu đầu tiên luôn luôn nhớ rằng khi một số Nó không có dấu hiệu không phải là nó có nhưng đó là tích cực được biết đến là ở đó tôi không nói chúng ta không nói điều đó Giả sử bạn biết dấu hiệu ở đó, sau đó chúng tôi theo dấu hiệu đầu tiên vì chúng ta đã học ít hơn để có nhiều hơn cho ít và cuối cùng 4 x 3 cho chúng ta 12. Sẵn sàng một ví dụ khác, bây giờ của phân chia hãy nói rằng chúng ta có số 8
12:44
giữa -2 chúng ta sẽ làm điều này như thế nào, chúng ta cũng sẽ làm điều đó như thế nào nhân với quy tắc áp dụng cho cả phép nhân và phân chia, đầu tiên ký 8 này là không có dấu hiệu rõ ràng bạn biết Điều này là tích cực, như tôi nói tôi không bao giờ biết đặt nhưng bạn biết có một dấu hiệu, biển báo luôn đi về phía bên trái không bao giờ quên số, vì vậy chúng tôi nói càng nhiều càng ít nó mang lại cho chúng ta và bây giờ nếu 8 giữa 2 cho chúng ta 4, trong phân chia nó cũng có thể xuất hiện theo cách này 8 hai điểm -2 nó cũng có giá trị cũng như phép nhân cũng chia có một số cách để thể hiện sự đồng ý bạn đang ở đâu hay giáo viên 8 trừ 2 thêm một lần nữa chúng ta nói 8 cái giống nhau tích cực rằng bạn không nhìn thấy nhiều hơn cho chúng ta ít hơn và 8 giữa hai cho chúng ta 4 và nó cũng có thể theo cách này 8 trừ đi hai điều này cũng chỉ ra một
13:48
chia dòng phân số cũng chỉ ra một bộ phận chúng ta làm tương tự 8 có dấu hiệu tích cực ở đây và chúng ta nói càng nhiều càng ít cho chúng ta càng ít theo luật ký hiệu và 8 giữa 2 cho chúng ta 4.Les chúng tôi đang trình bày ở đây tất cả những cách bạn có thể nộp phân chia và tất cả các cách mà bạn có thể trình bày một phép nhân cho mà bạn không có nghi ngờ. Sẵn sàng, bây giờ hãy chuyển sang một ví dụ khác. Ví dụ: giả sử chúng ta có một mỗi sản phẩm gồm bốn số ai có dấu hiệu như bạn biết và họ Tôi lặp lại tất cả các số có một dấu trừ số 0 là trung tính, cách dễ nhất để làm điều đó Hãy nói nó là từng bước, tôi sẽ giải thích nó Từng bước một nhưng bất cứ ai có thể làm điều đó trực tiếp làm điều đó, không có vấn đề gì chúng tôi lấy hai bởi hai và chúng tôi nói đầu tiên những dấu hiệu như chúng ta đã nói ít hơn cho ít hơn cho chúng tôi nhiều hơn và 3 cho 2 cho chúng tôi 6, sẵn sàng ngay bây giờ ở đây
14:53
- bằng dấu hiệu của 4 bạn đã biết nó là gì tích cực nhưng không nhìn thấy - dù thế nào cho ít hơn và 2 lần 4 cho chúng ta 8, chúng tôi tiến hành ở đây lần đầu tiên các dấu cộng cho ít cho chúng tôi trừ 6 lần 8 cho chúng tôi 48 và nó sẽ là trả lời và nếu các bạn là một chút nhanh hơn chỉ cần nói, quá họ có thể làm theo cách này. dấu hiệu đầu tiên trong số tất cả các số và họ nói ít hơn cho ít hơn cho chúng ta nhiều hơn, nhiều hơn cho điều này ít hơn cung cấp cho chúng tôi ít hơn và ít hơn cho điều này nhiều hơn chúng tôi cho ít và cuối cùng nó nói 3 lần 2 là 6, 6 lần 2 là 12 và 12 lần 4 cho chúng ta 48. Như chúng ta đã tìm thấy một lúc trước cùng một câu trả lời sẽ đưa ra cách bạn giải quyết.
15:55
bây giờ chúng ta tiếp tục với bài tập này nó đã là một bài tập kết hợp chúng tôi có một sản phẩm ở trên, phân chia và sản phẩm dưới đây, trước khi tôi muốn hỏi tất cả SUBSCRIBE, GIÚP TĂNG TRƯỞNG KÊNH MỚI này được gọi là Tesla World Math chúng ta sẽ học ở đâu mọi thứ khoa học vật lý hóa học và sau vấn đề này chúng ta đi làm thêm một vấn đề nữa để họ có thể thấy học sinh sai ở đâu bởi vì bạn có thể nói không tất nhiên - 2 - 3 dễ cho ta ít 5 là dễ tất nhiên là dễ dàng tôi nói với họ nhưng tại thời điểm đó của kỳ thi bằng cách thay đổi một số điều sinh viên sai và đó là những gì tôi Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn họ sẽ đi sai hay bạn không cần phải phạm sai lầm để họ có được duyên dáng từ thi nên ở lại đến hết của video để họ tìm hiểu chúng là gì những mánh khóe, những sai lầm là gì rằng họ không nên cam kết, bây giờ chúng ta sẽ giải bài tập này -3 by -4 by 2 chúng ta sẽ giải quyết chúng trước để làm điều đó Từng bước đầu tiên hai người họ, và chúng ta nói chúng ta đã học như thế nào đầu tiên các dấu trừ cho ít hơn cho chúng ta nhiều hơn, 3 x 4 cho chúng ta 12 sẵn sàng cho 2 nói đúng
17:05
chúng tôi đang đặt nó giống nhau và tôi không không làm gì cả, chúng tôi vẫn sẽ không rời đi tương tự làm từng bước một không ai làm phức tạp tôi một lần nữa chúng tôi nói bây giờ chúng tôi đã có hai chúng tôi đã giảm tập thể dục một lần nữa nhiều hơn cho đừng quên bạn không nhìn thấy dấu hiệu nhưng bạn biết có một sự tích cực ở đây luôn luôn nhớ điều đó và chúng tôi nói nhiều hơn để biết thêm, nó cho chúng ta nhiều hơn, 12 cho 2 nó cho chúng ta 24 và xuống như lần đầu tiên các dấu trừ cho ít hơn cho chúng ta nhiều hơn 2 cho 6 cho chúng ta 12 rất tốt cho đến nay, bây giờ chúng ta có một bộ phận đơn giản khác lần đầu tiên dấu cộng càng nhiều cung cấp thêm 24 giữa 12 cho chúng ta 2 và điều này sẽ là học sinh trả lời như tôi nói điều này có vẻ đơn giản
18:07
thực sự đơn giản bây giờ hãy xem Hãy nói một bài tập phức tạp hơn, mọi người mắc lỗi ở đâu bạn bè tốt bây giờ nếu nó đến tốt về chủ đề này, phần hãy nói quan trọng nhất của chủ đề này là đã chúng ta đã học -3 trừ 2 dễ dàng không cho chúng tôi ít hơn 5 bây giờ hãy xem xét một biến thể về điều này biểu hiện để họ thấy nó ở đâu nhiều học sinh mắc lỗi trong suốt Những năm tôi đã thấy là sai luôn luôn như vậy tôi hy vọng các bạn đã không phải sau khi xem video này, hãy nói rõ ràng chúng ta có ba cộng hai đối với nhiều người, nó dễ dàng cho chúng ta 5 chúng ta cũng có thể có 3 trừ 2 điều này cho chúng ta 1 chúng ta cũng có thể có 2 trừ 3 và điều này mang lại cho chúng tôi ..... và nhiều người nói với tôi rằng đây là âm 6 và tôi phải nói với bạn rằng đây là SAU !!!! bởi vì nó sai rõ ràng là họ đã
19:10
nhận ra nhưng rất nhiều người làm những gì anh ấy làm đã nói điều này, 2 trừ 3 nói nhiều hơn với ít hơn là ít hơn và 2 cho 3 cho chúng tôi 6 và đây là lỗi bạn bè Đây là lỗi mắt với điều này Nó có vẻ đơn giản với bạn nhưng nó xảy ra rất nhiều trong kỳ thi nên tôi nói với bạn KHI BẠN KHÔNG XEM GIỮA HAI HAI SỐ ĐA NĂNG, ... không áp dụng luật ký hiệu nhân đừng làm ở đây bạn chỉ có 2 trừ 3 bạn có áp dụng luật của nhưng để dạy bạn để thêm hoặc bớt, bạn muốn gì nói rằng 2 - 3 nếu bạn không thấy ở đây phép nhân hoặc phép chia KHÔNG XEM MỘT ĐIỂM, KHÔNG XEM AN x, KHÔNG XEM PHỤ HUYNH bạn chỉ cần áp dụng tổng hoặc trừ đi những gì bạn nói, 2 có dấu dương và 3 có dấu âm số lớn hơn mà dấu hiệu có tiêu cực và vì chúng là những dấu hiệu khác nhau bằng dấu hiệu họ phải trừ 3 - 2
20:11
số lượng lần sinh viên sai về điều này Tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biến thể ít hơn 2 trừ 3 đây là âm 5 làm rõ -5 nhiều người mắc lỗi này - 2 - 3 và họ nói với tôi 6 và đây cũng là BẮT ĐẦU !!! nhân ít hơn ít nó mang lại cho tôi nhiều hơn và trên hết họ làm rõ hơn và 2 lần 3 là 6, HÃY THỬ !!! cũng với quý ông này HÃY THỬ !!!, tôi nói lại với bạn để bạn không biết Tôi đã quên bạn trong khi bạn không nhìn thấy giữa hai số này nhân một chia một dấu ngoặc đơn hoặc một điểm, đây là tổng hoặc phép trừ là thứ duy nhất họ có những gì cần làm là xem dấu hiệu của số lớn hơn trong trường hợp này là 3 câu trả lời tiêu cực và xem nếu chúng là dấu hiệu giống nhau hoặc là những dấu hiệu khác nhau, nếu chúng là dấu bằng phải được thêm vào
21:12
3 cộng 2 cho chúng ta 5 như bạn thấy là câu trả lời và nếu chúng là những dấu hiệu khác nhau, chúng phải trừ đi, không mắc sai lầm đó khi nhân hoặc chia khi nó là một phép cộng hoặc phép trừ sau đó bạn bè bằng cách xem xét 90 hãy nói tóm tắt về tất cả mọi thứ chúng ta đã xem và ghi nhớ điều đó khi bạn đi đến xem lại 4 cộng 6 cho chúng ta 10, dấu bằng là phải thêm và dấu hiệu của chính cộng với 10 chu đáo !! 4 - 6, vì tôi không thấy rằng có một phép nhân áp dụng phép cộng và phép trừ số lớn nhất có một dấu hiệu tiêu cực vì vậy câu trả lời là tiêu cực và như một dấu hiệu khác nhau, chúng ta có trừ đi 6 trừ 4 cho chúng ta 2 Bây giờ 6 trừ 4,6 trừ 4 vì tôi không thấy ATTENTION !!! với những gì tôi nói, như tôi thấy không có dấu hiệu của nhân và chia giữa chúng hai tôi chỉ phải áp dụng phép cộng hoặc phép trừ
22:15
hãy nhớ rằng 6 có một dấu hiệu tích cực ở đây và chúng tôi nói số lượng nhiều nhất lớn trong trường hợp này là 6 có dấu tích cực thì câu trả lời là tích cực và như họ là dấu hiệu khác nhau họ phải trừ 6 trừ 4 cho chúng ta 2 chúng tôi vẫn ở đây 6 by -4 Ở đây thì khác, CHÚ Ý !!! hai cái này nhìn Đây là một SUBTRACT và đây là một SẢN PHẨM Đây là sự khác biệt, vì vậy đây là cách chúng tôi làm việc như một sản phẩm được áp dụng luật ký sản phẩm, anh có một dấu hiệu tích cực bạn biết và chúng tôi áp dụng nhiều hơn x ít cho chúng ta ít hơn, 6 lần 4 cho chúng ta 24 CHÚ Ý với những câu trả lời này, một điều là trừ hoặc thêm và một điều nữa là nhân, nếu chúng ta có âm -6 bằng -4 một lần nữa chúng tôi có một sản phẩm chúng tôi áp dụng luật ký sản phẩm trừ mỗi
23:19
ít hơn cho chúng tôi nhiều hơn 6 lần 4 cho chúng tôi 24, nếu chúng ta có 6 điểm trừ 4 CHÚ Ý !!!! đây KHÔNG phải là sản phẩm bạn cũng không có yếu tố sản phẩm ở đây đơn giản cộng hoặc trừ thì chúng ta áp dụng ký luật để cộng và trừ Số lớn nhất là 6 mà dấu có âm tôi đặt âm và vì chúng là các dấu bằng nhau nên tôi phải thêm 6 cộng 4 cho chúng ta 10 sự thật và kết thúc ở đây chúng ta có thể nói cũng trừ 6 trừ 4 a bằng là một bộ phận chúng tôi áp dụng ký luật cho sự phân chia trừ giữa ít hơn cho tôi nhiều hơn và 6 giữa 4, chúng tôi để lại 6 giữa 4 hoặc bạn cũng có thể loại bỏ một nửa và một nửa nó cho chúng ta thêm 3 phương tiện, những gì tôi muốn xem những gì tôi đang làm việc chỉ với 6 và với 4 nhìn vào đây trong suốt bài tập này tôi làm việc cho
24:21
6 và với 4 trong tất cả các biến thể của dấu hiệu của bạn để XEM câu trả lời KHÁC BIỆT rằng mỗi hoạt động cung cấp để họ không bị nhầm lẫn vì vậy cho khuyến nghị cuối cùng khi đi giải một bài tập như thế này chủ đề những gì phải được nhìn đầu tiên ở đây nhìn vào giữa các con số nếu nó có một yếu tố nhân hoặc phân chia nếu có yếu tố đó nhân hoặc chia, chỉ cần áp dụng định luật về dấu cộng hoặc phép trừ tất cả những gì họ phải làm là nhìn thấy ai là số lớn nhất và họ đặt dấu hiệu của bạn về số lượng lớn nhất và nếu là những dấu hiệu khác nhau trong trường hợp này, chúng tôi chúng ta phải trừ 5 trừ 3 bằng 2 và bên ngoài các dấu bằng chúng ta phải thêm nó một lần nữa, ví dụ cuối cùng ở đây để đi ngay bây giờ, ĐỪNG BỎ QUA ĐỂ ĐĂNG KÝ BẠN B .. HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI TAY LÊN để tiếp tục phát triển kênh Math World Tesla của chúng tôi chia sẻ mạng xã hội hoặc facebook của bạn trên các trang của nó ở mọi nơi có thể để mọi người có thể học hỏi trường hợp này là điều đầu tiên tôi phải thấy
25:22
như tôi thấy ở đây có một dấu hiệu của phép nhân Tôi áp dụng LUẬT ĐĂNG KÝ ĐA CẤP ở đây ít hơn cho nhiều hơn cho chúng ta ít hơn 3 lần 5 cho chúng ta 15 và đó sẽ là tất cả Bạn bè tôi nghĩ rằng với tất cả điều này mà chúng tôi đã phát triển vẫn còn tất nhiên là LUẬT KÝ HIỆU cho tất cả các bạn nếu họ không phạm sai lầm liên tục xem lại các bài tập này ở nhà để họ có nó rất rõ ràng và những điều này sẽ không sai kỳ thi cảm ơn bạn rất nhiều và hẹn gặp lại

DOWNLOAD SUBTITLES: