✅✅Ley De Signos Suma, Resta, Multiplicación y División 2019-🤣😅Matemáticas

✅✅Ley De Signos Suma, Resta, Multiplicación y División 2019-🤣😅Matemáticas

SUBTITLE'S INFO:

Language: Norwegian, Bokmål

Type: Human

Number of phrases: 286

Number of words: 3916

Number of symbols: 15555

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:02
Hei venner her igjen på kanalen din TESLA WORLD MATH i dag skal vi se et tema som heter LOVEN AV TEGN på en enkel måte, men Jeg vil presisere at dette emnet er veldig viktig dessverre i mange utdanningsinstitusjoner passerer det veldig fort i klassen, er dette emnet så viktig fordi det vil påvirke mye i fagene senere som ligninger også i fysikkemner i trigonometri, så vi kommer til det utvikle seg på en måte vel spesifikke slik at dere kan lett forstå hvordan du skal løse denne typen øvelser slik at mer Gå foran, gjør ingen feil i disse operasjonene tillegg eller subtraksjon, la oss starte. Det de må gjøre er følgende når de har SAMME TEGNER !!! De må legge til vilkårene ja, det har vi FORSKJELLIGE TEGNER VI TILTAKET !! og svaret vil alltid være tegnet på større antall for eksempel som vi har
01:04
dette uttrykket som vi kommer til å utvikle her, vi vil være praktiske og vi vil sette eksempler en gang hvis vi har minus 5 og vi legger til pluss 3 la oss si at vi har det bra det første de må gjøre er tegn på det største antallet la oss si som her har vi 5 og her har vi 3 det største antallet ville være 5 5 har et negativt tegn, så svar som det står her svar tegn, jo større antall svaret blir jo høyere tallet det å være negativt er det første de må gjøre for det andre, husk alltid denne regelen like tegn er lagt til og tegn forskjellige trekkes fra her ser vi at 5 har et negativt tegn og 3 har et positivt tegn husk at skiltet alltid er til venstre for nummer da som skiltene er annerledes som du kan se her vi har å trekke fra som det står her 5 minus 3 er 2
02:05
og det ville være svaret. La oss gjøre et annet eksempel, la oss si at vi har det la oss si at vi har minus 2 minus 5 igjen sier vi det største tallet hva tegn har det, hva er 5 og har det et tegn negativt, så vil svaret negativt, og nå husker vi loven vår her oppe lov om tegn, tegn de samme er lagt til, og som vi ser her de 2 det har et negativt tegn og de 5 også det har også et negativt tegn, så hvordan har de det? de to likestilte må legge til 5 pluss at 2 er syv og det ville være svaret. ett eksempel til hvis vi har det + 2 la oss si minus 3 nok en gang sier vi det største tallet som vil være 3 har det negative tegnet så vil svaret være negativt og som de er forskjellige tegn i henhold til loven av tegn må trekkes fra 3 - 2 oss
03:09
gi 1, og det ville være svaret. Dette er mer praktisk måte å utvikle seg på øvelser med skiltlov tilsynelatende er dette enkelt, men kl som dette skrider frem forverrer og la oss si at det ikke er komplisert, men vi må være mer forsiktige med øvelser la oss si at vi kan ha dette vei minus 3 pluss 5 minus 8 hvordan ville vi løse denne øvelsen Jeg anbefaler at du gjør det parvis først løser vi dem to og vi bruker det vi allerede har lært det største antallet av disse to ville være 5 og 5 har et positivt tegn først analyserer vi tegnet, svaret kommer til å være positive, og nå har 5 positivt tegn, 3 har negativt tegn som de er forskjellige tegn vi må trekke dem fra, 5 minus tre gir oss 2 og nå hvis det bare synker 8, minus 8
04:12
og igjen sier vi av dem to det største antallet ville være 8 og dette 8 har et negativt tegn så svaret ville være negativt og som 8 har et negativt tegn og han 2 har et tegn positive, forskjellige tegn blir trukket fra, 8 minus 2 og Vi ville ha 6, og det vil være svaret. Nå skal vi bruke et annet eksempel, vel her vil vi gjøre et annet eksempel la oss si at vi har 3 pluss 7 minus 10 minus 15 så igjen som sagt gjør a øyeblikk vi gjør to etter to vi løser dem begge og de to husk følgende, FØRSTE DU HAR HVA Å SE TEKNIKKER Nå har alle nummerene signert unntatt for 0 husk at alle de reelle tallene ha et skilt og er til venstre når du ikke ser skiltet antar jeg det du vet allerede, men for de som ikke vet hva
05:13
Jeg sier alltid når du ikke ser det signere, DU VET AT DU ER POSITIV er her opp men normalt blir det ikke men når du ikke ser skiltet, er det positivt. Så etter å ha sagt at vi sier, the større antall av de to er 7 og det har det positive tegnet som betyr det svaret vil være positivt og da sier vi at vi husker skiltenes lov, like antall beklager tall med like tegn fordi de begge er positive må legges til 3 + 7 gir oss 10 det er det nå vi tar begge deler igjen ville det største antallet være 15 og har et negativt tegn da svaret blir negativt og siden de er like tegn etter skiltenes lov når du har to signerte nummer du må legge til 10 + 15 gir oss 25 vi løser trinn for trinn nå vi ville ha pluss 10 - 25 igjen setter vi de to sammen og vi ser, tegnet først tegnet alltid
06:20
det største antallet av de to er 25, hvilket tegn har 25, negativt da vi satte negative og til slutt husker vi loven om tegn vi sier 25 negativt skilt 10 har skilt positive forskjellige tegn i henhold til skiltenes lov må trekkes fra, 25 minus 10 det gir oss 15 og det ville bli løst la oss gjøre et annet eksempel for at du skal se at vi lager en mange problemer her på kanalen din matte tesla verden. La oss si vi har dette som allerede er mer annerledes se på minus 2,343 pluss 1132 la oss si at dette er litt annerledes hvordan dere kan se men ideen om det ikke bare fungerer med små tall også med stort antall, av mengden tall du vil ha, hva vi har å se her først som er, som vi sa, skiltet som har størst antall vi har 1132 her for til høyre og vi har 2343 til venstre
07:23
tydeligvis dette tallet den er større hvordan kan du fortelle og hva som er nummeret større enn tegn det har, negativt allerede vi vet at svaret vil komme ut negativt nå hva skal vi gjøre siden det er to tall har dette et tegn negativ og han har et positivt tegn iht loven om tegn vi må trekke dem fra da vi gjør bare her, la oss si a parenteser og vi trekker fra som vi vet 2.343 minus 1132 og vi trekker som vi har lært 3 - 2 gir oss 1,4 minus 3 gir oss 1,3 minus 1 gir oss 2 og 2 minus 1 gir oss 1. dette er svaret, men til slutt sier vi men der er svaret, men med tegnet negativt at vi først hadde ryddet opp ville være -1 211 som ville være svaret for
08:27
dette eksemplet nå går vi med et annet eksempel vel venner følger loven om signerer nå, la oss se hvordan det fungerer loven om tegn for multiplikasjon og inndeling er forskjellig, her som en generell regel vi legger det som er loven om tegn når de har positive for positive vi positivt, husk at jeg legger poenget mellom parentesene for for å indikere at det er et produkt, men vanligvis får du ikke dere alltid at de ser parenteser de allerede må kjenne at dette er et produkt er fint så kommer vi tilbake, mer for mer eller positivt tegn for positivt tegn gir oss et positivt tegn negativt tegn for enda et negativt tegn det gir oss positive som du kan se her du i disse to hvis skiltene er det samme, avklarer jeg i produktet, det er vi ikke snakker om addisjon eller subtraksjon, hvis tegnene produktet er det samme svaret er positivt aldri glem de like tegnene i
09:31
produkt eller divisjon er det samme la oss si for tegnene de gir oss positive og hvis multiplisere positive tegn ved tegn negativ gir oss negative igjen hvis multipliserer vi et negativt tegn med a positivt tegn gir oss negative, Hva er konklusjonen, FORSKJELLIGE TEGN I PRODUKT ELLER AVDELING GIR OSS NEGATIV !!!! i den rekkefølgen at de er pluss x minus eller mindre for mer gir oss negative nok en gang forteller jeg deg like tegn i produkt eller divisjon kaster oss et positivt tegn forskjellige tegn i multiplikasjon og divisjon gir oss negative tegn la oss lage et eksempel, alt med eksempel her på kanalen din. Jeg benytter anledningen til å fortelle deg det Ikke glem å abonnere, gi oss en som å holde voksende, DEL DET PÅ DIN SOSIALE NETTVERK med vennene sine med klassekameratene studere. Det første det la oss gjøre det de må gjøre er du MULTIPLY TEGNERNE og glem oss
10:34
av tallene et øyeblikk tegn først alltid tegn først sier vi negativt tegn ved tegn negativ gir oss positive, en gang du har operert skiltene allerede de glemmer skiltene og bare operer 3 for 2 gir oss 6 husk at dette uttrykket kan komme også på denne måten -3 parenteser -2, vi gjør alt varianter slik at dere ikke gjør det har spørsmål om eksamen for ifølge læreren er det det de enunciate øvelsen til deg, har du å vite at den kan plasseres med en punkt som betyr produkt som et parentes eller svikter som det ble gjort tidligere med skiltet for, som var en x liten. Så på alle tre måter de må vet det samme husk at her er et produkt når de ser parenteser er et produkt mindre for mindre igjen gir oss mer og 3 ganger 2 gir oss 6 og til slutt her
11:37
det samme vil komme ut mindre for mindre gir oss mer og 3 ganger 2 gir oss 6, som jeg sier igjen avhenger av læreren som uansett hvor de er fordi dette fungerer for alle i veien for hvordan du skal uttrykke det enten med punkt med parenteser eller som den gamle måten, men det er gyldig med liten x betydning av. Vi gjør en annen eksempel la oss si at vi har -4 av 3 hvordan løser vi dette som vi sa tidligere FØRSTE TEGN husk alltid at når et tall det har ingen tegn er ikke at den har, men som er det positive som er kjent for å være der sa jeg ikke at vi ikke sa det Anta at du vet at skiltet er der, så følger vi skiltene først som vi har lært mindre for mer vi gi mindre og til slutt 4 x 3 gir oss 12. Klar nok et eksempel, nå av divisjon la oss si at vi har det 8
12:44
mellom -2 hvordan ville vi gjort dette, hvordan ville vi gjort det også med multiplikasjon med regelen gjelder både multiplikasjon og divisjon, signerer først denne 8 som ingen tegn tilsynelatende du vet som er positivt, som jeg sier jeg aldri vet setter, men du vet at det er et tegn, skiltet går alltid til venstre aldri glem nummeret, så sier vi mer desto mindre desto mindre gir det oss og nå hvis 8 mellom 2 gir oss 4, i divisjonen kan det også vises på denne måten 8 to poeng -2 det er også gyldig så vel som multiplikasjon i divisjon også det er flere måter å uttrykke enighet om hvor du er eller lærer 8 minus 2 en gang til vi sier det samme de 8 har tegnet positivt at du ikke ser mer desto mindre gir oss mindre og 8 mellom to gir oss 4 og det kan også være på denne måten 8 over minus to indikerer dette også a
13:48
del også brøklinjen indikerer en inndeling vi gjør det samme 8 har det positive tegnet her og vi sier mer jo mindre gir oss jo mindre ved tegnsloven og 8 mellom 2 gir oss 4.Les vi presenterer her alle måter du kan arkivere a inndeling og alle måter du kan presentere en multiplikasjon for at du ikke er i tvil. Klar, la oss nå gå videre til et annet eksempel. La oss for eksempel si at vi har en produkt med fire tall hver som med sine tegn som du kjenner og de Jeg gjentar alle tallene har et tegn bortsett fra null som er nøytral, da den enkleste måten å gjøre det på La oss si at det er trinn for trinn, jeg vil forklare det trinn for trinn, men den som kan gjøre det direkte, gjør det ikke noe problem to etter to, og vi sier først tegn som vi allerede har sagt mindre for mindre gir oss mer og 3 for 2 gir oss 6, klare nå her
14:53
- ved tegnet av 4 vet du allerede hva det er positiv, men ikke sett - uansett hvordan gir mindre og 2 ganger 4 gir oss 8, vi fortsetter her igjen først plustegnene for mindre gir oss minus 6 ganger 8 gir oss 48, og det ville være den svar, og hvis dere er litt raskere bare si, det også de kan gjøre det på denne måten. tegn først av alle tallene og de sier mindre for mindre gir oss mer, at mer for dette mindre gir oss mindre og det mindre for dette mer vi gi mindre og til slutt står det 3 ganger 2 er 6, 6 ganger 2 er 12 og 12 ganger 4 gir oss 48. Som vi fant for et øyeblikk siden samme svar vil komme ut slik du løser.
15:55
Vel nå fortsetter vi med denne øvelsen det ville allerede være en kombinert øvelse vi har et produkt over, divisjon og produkt nedenfor, før jeg vil spørre alt TILSKRIFT, HJELP TILL DENNE NYE KANALEN som heter Tesla World Math hvor skal vi lære alt fysikk matematikk kjemi og etter dette problemet går vi å gjøre et problem til, så de kan se hvor er studentene galt fordi du kan si nei selvfølgelig - 2 - 3 enkle gir oss mindre 5 er enkle selvfølgelig er det lett, sier jeg dem, men den gangen av eksamen ved å endre visse ting studenter tar feil, og det er det jeg Jeg skal vise deg i dag hvor skal de gå galt eller der du ikke trenger gjør en feil slik at de blir grasiøse ut av sitt eksamen så hold deg til slutten av videoen slik at de lærer hva de er triksene, hva er feilene at de ikke skulle forplikte seg, nå skal vi løse denne øvelsen -3 med -4 av 2 vi skal til løse dem først for å gjøre det trinn for trinn først de to, og vi sier hvordan vi allerede har lært først gir minustegnene for mindre oss mer, 3 x 4 gir oss 12 klar for 2 sier sant
17:05
vi legger det samme, og jeg har ikke gjort det ikke gjort noe vi fremdeles ikke kommer til å forlate samme å gjøre trinn for trinn slik at ingen kompliserer meg igjen sier vi at vi allerede har to vi har redusert trening igjen mer for ikke glem at du ikke ser skiltet men du vet at det er positivt her husk alltid det, og vi sier mer for mer gir det oss mer, 12 for 2 gir det oss 24 og ned som det ville være igjen først minustegnene for mindre gir oss mer 2 for 6 gir oss 12 veldig bra så langt, nå har vi en enkel inndeling en annen første gang pluss signerer jo mer vi gir mer 24 mellom 12 gir oss 2 og dette vil være svarer studentene som jeg sier dette virker enkelt
18:07
enkelt faktisk nå la oss se la oss si en mer komplisert øvelse, hvor er det slik at folk gjør feil studentene vel venner så nå hvis det kommer bra med dette emnet, la oss si det viktigste av dette emnet som allerede vi har lært -3 minus 2 lett gir oss ikke mindre enn 5 la oss nå se på en variant av dette uttrykk slik at de ser hvor det er mange elever gjør feil gjennom hele tiden Årene jeg har sett er gale alltid det samme jeg håper dere allerede ikke etter å ha sett denne videoen, la oss si vi har tre pluss to dette åpenbart for mange er det enkelt det gir oss 5 vi kunne også ha 3 minus 2 dette gir oss 1 vi kan også ha 2 minus 3 og dette gir oss ..... og mange mennesker forteller meg det dette er minus 6 og jeg må si deg at dette er feil !!!! fordi det er feil, tydeligvis har de allerede
19:10
skjønte men mange mennesker hva han gjør sier allerede dette, 2 minus 3 sier mer for mindre er mindre og 2 for 3 gir oss 6, og her er feilvennene her er øyefeilen med dette Det vil virke enkelt for deg, men det skjer mye i eksamen, så jeg forteller deg Mens du ikke ser mellom disse to antallet multiplisering, ... ikke bruk multiplikasjonsskiltloven ikke gjør det her du har bare 2 minus 3 du har å anvende loven om, men for å lære deg å legge til eller trekke fra, hva vil du si det 2 - 3 hvis du ikke ser her multiplikasjon eller deling SE IKKE ET PUNKT, IKKE SE EN x, IKKE SE ET FORELDRE du må bare bruke sum eller trekke fra det du sier, de 2 har tegnet positive og 3 har et negativt tegn større antall som skiltet har negative og som de er forskjellige tegn ved tegn må de trekke fra 3 - 2
20:11
mengden ganger elevene tar feil om dette Jeg vil fortsette å gjøre varianter mindre 2 minus 3 dette er minus 5, avklare -5 mange mennesker gjør denne feilen - 2 - 3 og de forteller meg 6, og dette er også DÅRLIG !!! multiplisere mindre med mindre det gir meg mer, og på toppen avklarer de jo mer og 2 ganger 3 er 6, BEWARE !!! også med denne herrene VÆR FORSIKT !!!, jeg sier deg igjen så du ikke vet det Jeg glemte deg mens du ikke ser mellom disse to tallene a multiplikasjon en divisjon en parenteser eller et poeng, dette er summen eller subtraksjon er ikke noe annet det eneste de har hva du skal gjøre er å se tegnet på nummeret større i dette tilfellet er 3 å være negativt svar og se om de er tegn det samme eller er forskjellige tegn, hvis de er det like tegn må legges til
21:12
3 pluss 2 gir oss 5 som du ser er svaret og hvis de var forskjellige tegn, må de trekke det fra, nei gjør den feilen ved å multiplisere eller del opp når det er et tillegg eller en subtraksjon deretter venner som anmeldelse 90 la oss si en oppsummering av alt vi har Vist og husk det når du går til gjennomgang av 4 pluss 6 gir oss 10, like tegn er må legge til og tegnet på de store pluss 10 imøtekommende !! 4 - 6, da jeg ikke ser at det er en multiplikasjon anvendte tillegg og subtraksjon det største tallet har et tegn negativt, så svaret er negativt og som et annet tegn vi har at å trekke fra 6 minus 4 gir oss 2 Nå 6 minus 4,6 minus 4 da jeg ikke ser OBS !!! med det jeg sier, som jeg ikke ser noen tegn til multiplikasjon og deling mellom dem to må jeg bare bruke tillegg eller subtraksjon
22:15
husk at 6 har et tegn positive her, og vi sier flest stor i dette tilfellet er 6 har tegn positiv så er svaret positive og som de er forskjellige signerer det de må trekke fra 6 minus 4 gir oss 2 vi er fremdeles her 6 med -4 her er annerledes, OBS! disse to se dette er et TILTAK og dette er et PRODUKT her er forskjellen, så her er hvordan vi jobber som et produkt anvendt lov om produktskilt, han har en positive tegn du kjenner, og vi søker mer x mindre gir oss mindre, 6 ganger 4 gir oss 24 OBS med disse svarene er en ting å trekke fra eller legge til, og en annen ting er å multiplisere, hvis vi har minus -6 med -4 igjen har vi et produkt vi bruker produktskiltloven minus pr
23:19
mindre gir oss mer 6 ganger 4 gir oss 24, hvis vi har minus 6 minus 4 OBS !!!! her IKKE ET PRODUKT du heller ikke er produktfaktor her ganske enkelt legge til eller trekke fra så bruker vi signere lov for tillegg og subtraksjon Det største tallet som er 6 hvilket tegn har negativt setter jeg det negative og siden de er like tegn, må jeg legge til 6 pluss 4 gir oss 10 sannheter og slutter her kan vi si også minus 6 minus 4 a som er lik er en divisjon vi bruker signere lov for inndelingen minus mellom mindre gir meg mer og 6 mellom 4, vi legger 6 mellom 4, eller du kan også fjerne halvparten det gir oss 3 flere midler, hva jeg vil se hva VARIASJONEN er jeg jobber bare med 6 og med 4 se her hva gjennom denne øvelsen jeg jobber for
24:21
6 og med 4 i alle varianter av tegnene dine for å se svarene ULIKE at hver operasjon gir slik at de ikke tar feil så for endelig anbefaling når gå løs en øvelse som denne tema hva må først se her se på midten av tallene hvis det er at det er en multiplikasjonsfaktor eller inndeling hvis det er den faktoren av multiplikasjon eller deling, bare bruk loven om tegn for tillegg eller subtraksjon alt de trenger å gjøre er å se hvem som er det største antallet og de setter dine tegn på det største antallet og hvis er forskjellige tegn i dette tilfellet vi vi må trekke fra 5 minus 3 lik 2 og utenfor like tegn må vi legge det til igjen det siste eksemplet her å gå nå, IKKE GLEM TIL Å TALE INN VENNER FORLAT OSS HANDER OPP for å fortsette å vokse vår Math World Tesla-kanal del dine sosiale nettverk eller facebook på sidene overalt hvor kan slik at alle kan lære. dette tilfellet er det første jeg må se
25:22
er det som jeg ser her at det er tegn på multiplikasjon Jeg bruker MULTIPLICATION SIGNS Law her er mindre for mer gir oss mindre 3 ganger 5 gir oss 15 og det ville være alt. Vel venner tror jeg det med alt dette som vi har utviklet, gjenstår selvfølgelig tegneloven for dere alle hvis de ikke kommer til å gjøre en feil gjennomgå kontinuerlig disse øvelsene hjemme slik at de har det veldig tydelig, og disse kommer ikke til å være galt eksamener tusen takk og ses snart

DOWNLOAD SUBTITLES: