✅✅Ley De Signos Suma, Resta, Multiplicación y División 2019-🤣😅Matemáticas

✅✅Ley De Signos Suma, Resta, Multiplicación y División 2019-🤣😅Matemáticas

SUBTITLE'S INFO:

Language: Macedonian

Type: Human

Number of phrases: 286

Number of words: 3715

Number of symbols: 16109

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:02
Здраво пријатели повторно тука на вашиот канал Светски математика на Тесла денес ќе можеме да видиме тема наречена ЗАКОН на знаците на лесен начин, но Сакам да разјаснам дека оваа тема е многу важно за жал во многу образовни институции го поминуваат тоа многу брзо на час, оваа тема е толку важно затоа што тоа ќе влијае многу во предметите подоцна како равенки во теми за физика во тригонометрија, па ќе одиме развој на некој начин добро специфични за да можете момци лесно се разбере како да се реши овој вид на вежби, така што повеќе Оди напред, не направи грешка во овие операции дополнување или одземање, да започнеме. Она што треба да го сторат е следново кога имаат ИСТО СИНГИ !!! Тие треба да ги додадат УСЛОВите да РАЗЛИЧНИ ИЗВЕДНИЦИ ПОДНЕСУВАМЕ !! а одговорот секогаш ќе биде знак на поголем број на пример како што имаме
01:04
овој израз што ние ќе го развиеме еве, ќе бидеме практични и ќе ставиме примери еднаш ако имаме минус 5 и додаваме плус 3 да речеме дека имаме добро првото нешто што треба да направат е знак на најголем број да речеме како овде имаме 5 и тука имаме 3 најголем број би бил 5 5 има негативен знак така одговори како што вели овде, знак за одговор, поголем број одговорот ќе биде поголем бројот ќе бидат негативни е првото нешто што треба да направат второ, секогаш запомнете го ова правило се додаваат еднакви знаци и знаци различни се одземаат овде гледаме дека 5 има негативен знак и 3 има позитивен знак запомнете дека знакот е секогаш лево од број тогаш како што се знаците различни како што можете да видите тука имаме да се одземе како што вели овде 5 минус 3 е 2
02:05
и тоа ќе биде одговорот. Ајде да направиме уште еден пример, да речеме дека имаме да речеме дека имаме минус 2 минус 5 повторно велиме најголем број каков знак има, што е 5 и дали има знак негативно, тогаш одговорот ќе негативен и сега се сеќаваме на нашиот закон овде законот за знаци, знаци истите се додаваат и како што гледаме овде 2-те има негативен знак и 5 исто така исто така има негативен знак, па како се тие двете еднакви треба да додадат 5 плус 2 е седум и тоа ќе биде одговорот. уште еден пример ако имаме + 2 да речеме минус 3 уште еднаш велиме најголем број што би било 3 има негативен знак тогаш одговорот ќе биде негативен и бидејќи тие се различни знаци според законот знаците треба да бидат одземени од 3 - 2 нас
03:09
даде 1 и тоа ќе биде одговорот. Ова е попрактичен начин за развој вежби со закон за знаци очигледно ова е едноставно, но на бидејќи тоа напредува комплицира и да речеме дека не е комплицирано, но треба да бидеме повнимателни со вежби да речеме дека можеме да го имаме ова начин минус 3 плус 5 минус 8 како би ја решиле оваа вежба Препорачувам да го сторите тоа во парови прво ги решаваме двајца и ние го применуваме она што веќе го научивме најголем број од овие две би биле 5 и 5 имаат позитивен знак прво го анализираме знакот, одговорот ќе биде позитивна и сега 5-те имаат позитивен знак, 3 има негативен знак бидејќи тие се различни знаци што треба да ги имаме одземајќи ги, 5 минус три ни даваат 2 и сега ако само падне 8, минус 8
04:12
и повторно велиме од нив двајца најголем број би биле 8 и овој 8 има негативен знак така одговорот би бил негативен и како 8 има негативен знак и тој 2 има знак позитивни, различни знаци се одземаат, 8 минус 2 и Wouldе имаме 6 и тоа ќе биде одговорот. Сега, ќе го користиме уште еден пример овде ќе направиме уште еден пример, да речеме дека имаме 3 плус 7 минус 10 минус 15 тогаш повторно како што реков не а момент ние правиме два по два ги решаваме и едните и другите запомнете го следново, ПРВИ ТОА ШТО ДА ГО ГОДИТЕ СИНГИТЕТЕ СИТЕ БРОЈНИТЕ ПОДНЕСУВААТ ОСВЕТУВА ЗА 0 запомнете го тоа, сите реални броеви имаат знак и се лево кога не го гледате знакот, претпоставувам дека веќе знаете, но за оние кои не знаат што
05:13
Јас секогаш велам кога не го гледаш потпишете, ДА ЗНАЕТЕ ДАЛИ ПОЗИТИВНА е тука горе, но нормално не се добива, но кога не го гледате знакот, тоа е позитивно. Значи, рече дека ние велиме, поголем број од двајцата е 7 и има позитивниот знак што значи тоа одговорот ќе биде позитивен и тогаш ќе речеме сеќавајќи се на законот за знаци, еднакви броеви извини броеви со еднакви знаци затоа што и двајцата треба да се додадат позитиви 3 + 7 ни дава 10 тоа е сега, ги фаќаме и двајцата повторно најголем број би бил тој 15 и има негативен знак од тогаш одговорот ќе биде негативен и бидејќи тие се еднакви знаци според законот за знаци кога имате два потпишани броја мора да додадете 10 + 15 ни дава 25 ние се решаваме чекор по чекор, сега ќе имаме плус 10 - 25 повторно ги ставаме двете и гледаме, знакот најпрво е знакот
06:20
поголем број од двајцата е 25, кој знак има 25, тогаш негативни ставаме негативни и конечно сеќавајќи се на законот на знаци што ги кажуваме 25 негативен знак 10 има знак позитивни различни знаци според законот за знаци треба да се одземат, 25 минус 10 тоа ни дава 15 и ќе се реши сега да направиме друг пример за да видите дека ние правиме различни проблеми тука на вашиот канал математички тесла свет. Да речеме го имаме ова што е веќе поинакво погледнете во минус 2.343 плус 1.132 ајде да кажеме дека ова е малку поинаку како можеш момците види туку идејата за тоа не само работи и со мал број со голем број, од количината на бројки што сакате, она што го имаме да видиме овде прво што е, како што рековме, знакот што има најголем број имаме 1132 овде за десно и имаме 2343 од лево
07:23
очигледно овој број тоа е поголемо како можете да кажете и кој е бројот поголем отколку што има знак, веќе е негативен знаеме дека одговорот ќе излезе негативно сега што ќе правиме бидејќи има два броја ова има знак негативен и тој има позитивен знак според законот на знаци треба да ги одземеме тогаш ние само го правиме овде, да речеме а загради и ние се одземаме како што знаеме 2.343 минус 1.132 и се одземаме како што имаме научи 3 - 2 ни дава 1,4 минус 3 1,3 минус 1 ни дава 2 и 2 минус 1 ни дава 1. ова е одговорот, но конечно го кажуваме но има одговор, но со знак негативно што прво се расчистивме ќе биде -1.211 што би бил одговорот за
08:27
овој пример сега одиме со друг пример добро пријатели го следат законот на знаци сега ајде да видиме како работи законот за знаци за множење и поделба е различно, овде како општо правило ние го ставаме она што е законот за знаци кога имаат позитивни за позитивни ние позитивно, запомнете дека ставам точката помеѓу заградите за да укаже дека се работи за производ, но нормално, не ве примаат момци секогаш дека гледаат загради што веќе треба да ги знаат дека ова е производ е во ред тогаш се враќаме, повеќе за повеќе или позитивниот знак за позитивен знак ни дава позитивен знак негативен знак за друг негативен знак ни дава позитивни како што можете да видите овде вие во овие двајца ако знаците се истото, појаснувам во производот, не сме зборувајќи за додавање или одземање, ако знаците производот е ист одговорот е позитивен никогаш не ги заборавај тие еднакви знаци во
09:31
производ или поделба е ист ајде да речеме за знаците тие ни даваат позитивни и ако помножете го позитивниот знак со знак негативно ни дава негативно повторно ако помножуваме негативен знак со а позитивниот знак ни дава негативен, Кој е заклучокот, РАЗЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ПРОИЗВОД ИЛИ ДИВИЗИЈА ПОДНЕСУВА НЕГАШНО !!! по редослед дека тие се плус x минус или помалку за повеќе ни дава негативни уште еднаш да ти кажам еднакви знаци во производот или поделбата ни фрла позитивен знак различни знаци при множење и Поделбата ни дава негативен знак ајде направи пример, сите по пример овде на вашиот канал. Ја користам оваа прилика да го кажам тоа НЕ ЗАБОРАНЕТЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВАТЕ, ДА СЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВАТЕ САМО ДА СЕ ОДБИРАТЕ Споделете се на вашите социјални мрежи со пријателите со соучениците студија. Првиот тоа ајде да го направиме она што тие треба да го сторат е Вие МНОГУ СИНГИ и заборавете нè
10:34
од броевите за момент знаци прво секогаш знаци прво, ние велиме негативен знак со знак негативни ни дава позитивни, еднаш веќе сте ги управувале знаците тие ги забораваат знаците и праведно работат 3 за 2 ни дава 6 запомнете дека овој израз може да дојде исто така на овој начин -3 загради -2, ги правиме сите варијации за да не момци имајте какви било прашања на вашиот испит затоа што според наставникот тоа е тоа вежбаат за вас, имате да се знае дека може да се постави со а точка што значи производ како а заграда или не успеа како што беше направено порано со знакот за, што беше а x мали. Значи, на сите три начина знаат истото знак со знак запомнете дека еве го производ секогаш кога ќе видат загради е производ помалку за помалку повторно ни дава повеќе и 3 пати 2 ни дава 6 и конечно тука
11:37
истото ќе излезе точно помалку за помалку ни дава повеќе и 3 пати 2 ни дава 6, како што велам повторно зависи од наставникот кој каде и да се, бидејќи тоа функционира за секого на начин како ќе го изразите или со точка со загради или како стариот начин, но важи со мало x значење од. Ние правиме друг пример, да речеме дека имаме -4 од 3 како да го решиме ова како што рековме порано ПРВИТЕ СИГНИ секогаш запомнете дека кога број нема знак не е дека има, но што е позитивно за што е познато таму не реков дека не го зборуваме Да претпоставиме дека знаете дека знакот е таму, тогаш прво ги следиме знаците како што научивме помалку за повеќе ние дај помалку и конечно 4 х 3 ни дава 12. Подготвени уште еден пример, сега на поделба да речеме дека имаме 8
12:44
помеѓу -2 како би го сториле тоа, како би го сториле истото со множење по правило се однесува и на множење и поделба, прво ја потпишува оваа 8 како нема знак очигледно знаете што е позитивно, како што велам, никогаш не знам става, но знаете дека има знак, знакот секогаш оди на левата страна никогаш не го заборавај бројот, така велиме уште помалку, толку помалку ни дава и сега ако 8 помеѓу 2 ни дава 4, во поделбата исто така може се појавуваат на овој начин 8 две точки -2 тоа е исто така валидно како и множење во поделба исто така постојат неколку начини да се изрази договор каде сте или наставник 8 минус 2 уште еднаш ние велиме исто 8 има знак позитивно што не гледате повеќе помалку ни дава помалку и 8 меѓу две ни дава 4 и може да биде и на овој начин 8 над минус два ова исто така укажува на а
13:48
поделба на линијата на дел, исто така укажува на поделба ние го правиме истото 8 има позитивен знак овде и велиме дека повеќе помалку ни дава помалку според законот за знаци и 8 меѓу 2 ни дава 4.Лес ние ги презентираме овде сите начини на кои можете да поднесете а поделба и сите начини на кои вие може да претстави множење за дека не се сомневате. Подготвени, сега да преминеме на друг пример. На пример, да речеме дека имаме производ од четири броја секој од нив кои со своите знаци како што знаете и тие Повторувам дека сите броеви имаат знак освен нултата која е неутрална, тогаш најлесен начин да се направи тоа Да речеме дека е чекор по чекор, ќе го објаснам чекор по чекор, но кој може да го стори тоа директно го прави, без проблем да го зграбиме два по два и ние прво го велиме знаци како што веќе рековме помалку за помалку ни дава повеќе и 3 за 2 ни дава 6, подготвени сега овде
14:53
- со знакот на 4 веќе знаете што е тоа позитивно, но не се гледа - без разлика како ни дава помалку и 2 пати 4 ни дава 8, продолжуваме овде повторно прво плус знаците за помалку ни дава минус 6 пати 8 ни дава 48 и така би било одговори и ако момци се малку побрзо само кажи, исто така тие можат да го сторат тоа на овој начин. знаци прво од сите броеви и тие велат помалку за помалку ни дава повеќе, дека повеќе за ова помалку ни дава помалку и тоа помалку за ова повеќе ние дај помалку и конечно се вели дека 3 пати 2 е 6, 6 пати 2 е 12 и 12 пати 4 ни дава 48. Како што откривме пред еден момент истиот одговор ќе излезе како што ќе решите.
15:55
Па сега продолжуваме со оваа вежба тоа веќе ќе биде комбинирана вежба имаме производ погоре, поделба и производ подолу, пред да сакам да прашам сите СУБСКРИБЕ, ПОМОГНЕТЕ РАБОТЕТЕ НА НОВАТА КАННЕЛ наречена светска математика на Тесла каде ќе учиме сè физика математика наука хемија и по овој проблем одиме да направат уште еден проблем за да можат да видат каде е погрешно учениците затоа што не може да кажеш секако - 2 - 3 лесни ни даваат помалку 5 е лесно секако дека е лесно, им велам, но во тоа време на испитот со промена на одредени работи студентите не се во право и тоа е она што јас Iе ви покажам денес каде дали ќе тргнат наопаку или каде не треба направи грешка, така што тие добиваат грациозни од своите испит, па остани до крај на видеото за да научат какви се трикови, кои се грешките дека не треба да извршат, сега ќе ја решиме оваа вежба -3 од -4 од 2 ќе одиме реши ги прво за да го стори тоа чекор по чекор прво двајцата од нив, и ние кажуваме како што веќе научивме прво минус знаците за помалку ни дава повеќе, 3 x 4 ни дава 12 подготвени за 2 вели дека е точно
17:05
го ставаме исто и надолу, јас не не направи ништо што сè уште нема да заминеме исто да се направи чекор по чекор, така што никој не ме комплицира повторно велиме сега веќе имаме два повторно го намаливме вежбањето повеќе за не заборавајте дека не го гледате знакот но знаете дека тука има позитивно секогаш запомнете го тоа и ние кажуваме повеќе за повеќе ни дава повеќе, 12 за 2 ни дава 24 и долу како што би било повторно прво минус знаците за помалку ни дава повеќе 2 за 6 ни дава 12 многу добро досега, сега имаме едноставна поделба друга прв пат плус знаци толку повеќе ние дава повеќе 24 меѓу 12 ни дава 2 и ова би било студентите одговараат како што велам, ова изгледа едноставно
18:07
едноставна всушност сега да видиме да речеме посложена вежба, каде е тоа што луѓето прават грешки на учениците добро пријатели тогаш сега ако дојде добро на оваа тема, делот да го кажеме најважната од оваа тема како веќе научивме -3 минус 2 лесно не ни дава помалку 5 сега ајде да погледнеме варијација на ова изразување, па тие гледаат каде е тоа многу студенти прават грешки во текот на Годините што сум ги видел не се во ред секогаш исто се надевам момци веќе не по гледањето на ова видео, да речеме имаме очигледно три плус два за многумина е лесно тоа ни дава 5 можевме и да имаме 3 минус 2 ова ни дава 1 можеме да имаме и 2 минус 3 и ова ни дава ..... и многу луѓе ми го кажуваат тоа ова е минус 6 и морам да ти кажам е дека ова е погрешно !!!! затоа што не е во ред очигледно веќе
19:10
сфати, но многу луѓе што прави веќе го кажува ова, 2 минус 3 вели дека повеќе за помалку е помалку и 2 за 3 ни дава 6 и еве ги пријателите за грешка еве ја грешка во очите со ова Seemе ви изгледа едноставно, но се случува многу на испит, така да ти кажам Додека НЕ ​​ДА ГИ ЈА ВИДЕ ДА СЕ ОВИЕ ДВЕ БРОЈ НА МУЛТИПЛИКАЦИЈА, ... не го применувајте законот за знаци на множење не го прават тоа овде имате само 2 минус 3 што ги имате да се применува законот, но да ве научи да додадете или одземете, што сакате кажи го тоа 2 - 3 ако не гледате овде множење или поделба НЕ Гледајте точка, НЕ Гледајте x, НЕ Гледајте ПАРЕНТЕЗА само треба да примените сума или одземе го она што го кажуваш, 2-то има знак позитивни и 3 има негативен знак на поголем број има тој знак негативни и како што се различни знаци со знаци тие треба да го одземат 3 - 2
20:11
на износот на пати студентите не се во право за ова Continueе продолжам да правам варијации помалку 2 минус 3 ова е минус 5, разјаснат -5 многу луѓе ја прават оваа грешка - 2 - 3 и тие ми кажуваат 6 и ова е исто така BAD !!! помножете се помалку за помалку ми дава повеќе и одозгора разјаснуваат и 2 пати 3 е 6, ПРЕДУПРЕДУВАЈТЕ !!! исто така со овој господа Внимавајте !!! Те заборавив додека не гледаш помеѓу овие два броја а множење една поделба една загради или точка, ова е сума или одземањето не е ништо друго единствено нешто што го имаат што да направите е да го видите знакот на бројот поголема во овој случај е 3 да биде негативен одговор и видете дали се знаци исти или се различни знаци, доколку се треба да се додадат еднакви знаци
21:12
3 плус 2 ни дава 5 како што гледате е одговорот и ако биле различни знаци, треба да го одземат, не направете ја таа грешка на множење или подели кога е додаток или одземање потоа пријателите по пат на преглед 90 ајде да кажеме резиме на сè што имаме видени и имајте го на ум тоа кога одите прегледот 4 плус 6 ни дава 10, еднакви знаци се треба да додадете и знакот на главните плус 10 внимателен !! 4 - 6, бидејќи не гледам дека постои множење применувало додавање и одземање најголем број има знак негативен, па одговорот е негативни и како различен знак што го имаме дека одземањето 6 минус 4 ни дава 2 Сега 6 минус 4,6 минус 4 бидејќи не гледам ВНИМАНИЕ !!! со она што го велам, како што не гледам знак за множење и поделба помеѓу нив два само треба да применам додаток или одземање
22:15
запомнете дека 6 има знак позитивно овде и велиме најмногу голема во овој случај е 6 има знак позитивен, тогаш одговорот е позитивни и како што се различни го потпишуваат тие треба да одземат 6 минус 4 ни дава 2 ние сè уште сме тука 6 од -4 еве различно, ВНИМАНИЕ !!! овие двајца погледнете ова е ПОДНЕСУВА andЕ и ова е ПРОИЗВОД еве ја разликата, па еве како ние работиме како производ применет на закон за потпишување производи, тој има позитивен знак знаете и ние аплицираме повеќе x помалку ни дава помалку, 6 пати 4 ни дава 24 ВНИМАНИЕ со овие одговори една работа е да се одземе или додадеме, а друга работа е да се размножуваме, ако имаме минус -6 од -4 повторно имаме производ што го применуваме законот за знаци на производи минус на
23:19
помалку ни дава повеќе 6 пати 4 ни дава 24, ако имаме минус 6 минус 4 ВНИМАНИЕ !!!! овде НЕ ПРОИЗВОД што не исто така не фактор на производ тука едноставно додаваме или одземаме, потоа ја применуваме потпише закон за додавање и одземање Најголем број кој е 6 кој знак има негативен го ставам негативниот и бидејќи тие се еднакви знаци, морам да додадам 6 плус 4 ни дава 10 вистина и завршувајќи тука можеме да кажеме исто така минус 6 минус 4 а што е еднакво е поделба што ја применуваме потпише закон за поделба минус помеѓу помалку ми дава повеќе и 6 помеѓу 4, оставаме 6 помеѓу 4 или можете исто така да отстраните половина и половина ни дава уште 3 средства, што сакам видете што работам ВАРИЈАЦИЈА само со 6 и со 4 погледнете овде што во текот на оваа вежба за која работам
24:21
6 и со 4 во сите варијации на вашите знаци да ги видите одговорите РАЗЛИЧНО што секоја операција предвидува така што тие не се грешат па за конечна препорака кога оди решете вежба како оваа тема што треба прво да се погледне овде погледнете на средина на броевите ако е така дека постои фактор на множење или поделба ако постои тој фактор на множење или поделба, само примени законот за знаци за додавање или одземање сè што треба да сторат е да видат кој е најголем број и тие ставаат вашите знаци на најголем број и ако се различни знаци во овој случај ние мора да одземеме 5 минус 3 еднакви на 2 и надвор од еднакви знаци што треба да ги додадеме повторно последниот пример овде за да одам сега, НЕ ЗАБОРАНЕТЕ ДА СУБЕUBЕ ПРИЈАТЕЛИ Остави ги рацете на САД за да продолжиме да го развиваме нашиот канал за математички свет Тесла споделете ги социјалните мрежи или фејсбук на своите страници насекаде каде може, така што секој може да научи. овој случај првото нешто што треба да го видам
25:22
е тоа како што гледам овде дека има знак за множење ја применувам мојата ЗАПОМНИЦА ЗАКОНСКИ ЗАКОН тука е помалку за повеќе ни дава помалку 3 пати 5 ни дава 15 и тоа би било сè. Па пријатели мислам дека со сето ова што го развивме останува секако ЗАКОН ЗА СИНГИ за сите вас ако нема да направат грешка постојано прегледувајте ги овие вежби дома за да ги имаат многу јасно и овие нема да бидат погрешни испитите ви благодарам многу и ве гледаме наскоро

DOWNLOAD SUBTITLES: