✅✅Ley De Signos Suma, Resta, Multiplicación y División 2019-🤣😅Matemáticas

✅✅Ley De Signos Suma, Resta, Multiplicación y División 2019-🤣😅Matemáticas

SUBTITLE'S INFO:

Language: Persian

Type: Robot

Number of phrases: 286

Number of words: 4461

Number of symbols: 15292

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
00:02
سلام دوستان دوباره اینجا در کانال شما TESLA WORLD MATH امروز ما می خواهیم موضوعی به نام LAW OF SIGNS را با روشی آسان اما ببینیم می خواهم این موضوع را روشن کنم متأسفانه بسیار مهم است بسیاری از مؤسسات آموزشی آن را تصویب می کنند خیلی سریع در کلاس ، این موضوع است بسیار مهم است زیرا تأثیر خواهد گذاشت در موضوعات بسیار زیاد است بعداً به عنوان معادلات نیز در مباحث فیزیک در مثلثات بنابراین ما می خواهیم به طریقی توسعه یابد خوب خاص ، بنابراین شما بچه ها می توانید به راحتی می فهمید که چگونه حل کنید این نوع تمرینات به طوری که بیشتر پیش بروید اشتباه نکنید در این عملیات علاوه بر این یا تفریق ، بیایید شروع کنیم. آنچه آنها باید انجام دهند موارد زیر است هنگامی که آنها علائم یکسان دارند !!! آنها باید شرایط را بله ما اضافه کنیم علائم مختلفی که ما تقسیم کردیم !! و جواب همیشه نشانه این خواهد بود تعداد بیشتر به عنوان مثال به عنوان ما
01:04
این عبارتی که می خواهیم توسعه دهیم اینجا، ما عملی خواهیم بود و خواهیم گذاشت یک بار مثال اگر منهای 5 داشته باشیم و اضافه کنیم به علاوه 3 بیایید بگوییم که خوب است اولین کاری که باید انجام دهند این است علامت بزرگترین تعداد بیایید بگوییم همانطور که در اینجا ما 5 و در اینجا ما 3 بیشترین تعداد 5 عدد خواهد بود 5 علامت منفی دارد جواب دهید همانطور که در اینجا می گوید علامت پاسخ ، تعداد بیشتر جواب تعداد بیشتر خواهد بود منفی بودن اولین کاری است که باید انجام دهند دوم اینکه همیشه این قانون را به خاطر بسپار علائم مساوی اضافه شده و علائم متفاوت تفریق می شود در اینجا می بینیم که 5 علامت منفی و 3 دارد نشانه ای مثبت دارد به یاد داشته باشید که نشان همیشه در سمت چپ است بعد از علامتها شماره بگیرید متفاوت است همانطور که می توانید در اینجا مشاهده کنید برای تفریق همانطور که در اینجا می گوید 5 منهای 3 برابر 2 است
02:05
و این جواب خواهد بود بیایید مثال دیگری بزنیم بیایید بگوییم که داریم بیایید بگوییم منفی 2 منهای 5 داریم دوباره می گوییم بیشترین تعداد چه نشانه ای دارد ، چه 5 است و آیا نشانه ای دارد؟ منفی پس از آن جواب خواهد داد منفی است و اکنون قانون خود را به خاطر می آوریم قانون قانون ، نشانه ها همان اضافه شده و همانطور که در اینجا می بینیم 2 این یک نشانه منفی است و 5 نیز این همچنین یک نشانه منفی دارد ، بنابراین چگونه آنها هستند دو برابر باید 5 به اضافه 2 به اضافه هفت و این جواب خواهد بود یک مثال دیگر اگر داشته باشیم + 2 بگذارید منهای 3 بگوییم یک بار دیگر بیشترین تعداد را می گوییم که می تواند 3 باشد نشانه منفی است سپس جواب منفی خواهد بود و آنها مطابق قانون علائم مختلفی هستند علائم باید 3 - 2 از ما کم شود
03:09
1 را بدهید و این جواب خواهد بود. این است راه عملی تر برای توسعه تمرین با قانون ثبت نام ظاهرا این ساده است اما در به عنوان این پیشرفت می کند پیچیده است و بگذارید بگوییم پیچیده نیست اما ما باید بیشتر مراقب باشیم بگذارید بگوییم که می توانیم چنین چیزی داشته باشیم مسیر منهای 3 به علاوه 5 منهای 8 چگونه این تمرین را حل کنیم من توصیه می کنم که این کار را انجام دهید به صورت جفت ابتدا دو مورد آنها را حل می کنیم و آنچه را که قبلاً آموخته ایم اعمال می کنیم بیشترین تعداد این دو مورد خواهد بود 5 و 5 نشانه مثبتی دارند ابتدا علامت ، جواب را تحلیل می کنیم مثبت خواهد بود و اکنون 5 مورد نشانه مثبت ، 3 علامت منفی دارد زیرا آنها نشانه های مختلفی هستند که ما باید با تفریق آنها ، 5 منهای سه به ما 2 و می دهد اکنون اگر فقط 8 ، منهای 8 افت کند
04:12
و دوباره می گوییم از آنها دو بیشترین تعداد 8 و این 8 خواهد بود نشانه منفی دارد جواب منفی است و مانند 8 علامت منفی دارد و او 2 علامت دارد مثبت ، علائم مختلف کم می شود ، 8 منهای 2 و ما 6 مورد خواهیم داشت و این جواب می دهد. حال می خواهیم مثالی دیگر را به خوبی استفاده کنیم در اینجا ما یک مثال دیگر انجام خواهیم داد بیایید بگوییم که ما 3 به علاوه 7 منهای 10 داریم منهای 15 سپس دوباره همانطور که گفتم لحظه ای که دو تا دو انجام می دهیم ما هر دو را حل می کنیم و آن دو موارد زیر را به یاد داشته باشید ، اولین بار که دارید چه چیزی برای دیدن علائم در حال حاضر تمام شماره های ثبت شده دارای 0 اعتبار هستند به یاد داشته باشید که ، تمام اعداد واقعی است نشانه ای دارند و در سمت چپ هستند وقتی نشانه ای را نمی بینید ، من فرض می کنم که شما قبلاً می دانید اما برای کسانی که نمی دانند چه چیزی هستند
05:13
من همیشه می گویم وقتی که شما این را نمی بینید امضا کنید ، می دانید که شما اینجا مثبت هستید اما معمولاً نتیجه نمی گیرد وقتی علامت را نمی بینید ، مثبت است. بنابراین با گفتن اینکه می گوییم ، تعداد بیشتر از این تعداد 7 عدد است و بیشتر است علامت مثبت که بدان معنی است جواب مثبت خواهد بود و بعد می گوییم قانون علائم را به خاطر می آوریم ، تعداد برابر با تعداد متاسفم با علائم مساوی چون هر دو هستند مثبت باید اضافه شود 3 + 7 به ما می دهد 10 این در حال حاضر ما هر دو را گرفتن دوباره بیشترین تعداد خواهد بود 15 و دارای یک علامت منفی است جواب منفی خواهد بود و از آنجا که آنها براساس قانون علائم برابر هستند وقتی دو عدد امضا شده دارید شما باید 10 + 15 اضافه کنید 25 به ما می دهد اکنون قدم به قدم حل می کنیم ما باید به علاوه 10 - 25 دوباره آنها را در کنار هم قرار می دهیم و ما همیشه می بینیم ، اولین علامت است
06:20
تعداد بیشتر این دو نفر 25 است ، که نشانه آن 25 است ، از آن زمان منفی است منفی می گذاریم و سرانجام به یاد آوردن قانون علائمی که می گوییم 25 علامت منفی 10 علامت دارد علائم مختلف مثبت مطابق قانون علائم باید کم شود ، 25 منهای 10 به ما 15 می دهد و حل می شود حالا بیایید مثال دیگری بزنیم برای شما می دانید که ما یک انواع مختلفی از اینجا در کانال شما جهان ریاضی تسلا. بیایید بگوییم ما این را داریم که متفاوت تر است نگاهی به منهای 2،343 به علاوه 1،132 بیایید بگوییم که این است کمی متفاوت است که چگونه شما بچه ها می توانید دیدن اما ایده آن نه تنها با تعداد کمی هم کار می کند با تعداد زیادی ، از تعداد ارقامی که می خواهید ، چه چیزی داریم برای دیدن اینجا اول که همانطور که گفتیم علامتی که بیشترین تعداد را دارد در اینجا 1132 داریم سمت راست و ما 2343 در سمت چپ داریم
07:23
بدیهی است که این تعداد بزرگتر است چگونه می توانید بگویید و شماره چیست بزرگتر از علامت آن است ، منفی در حال حاضر ما می دانیم که جواب بیرون خواهد آمد منفی در حال حاضر چه می خواهیم انجام دهیم از آنجا که دو عدد وجود دارد این نشانه دارد منفی است و او مطابق با آن علامت مثبتی دارد قانون علائم پس از آن باید آنها را تفریق کنیم ما فقط در اینجا انجام می دهیم بیایید یک پرانتز می گیریم و همانطور که می دانیم 3434 را تفریق می کنیم منهای 1132 و همانطور که داریم تفریق می کنیم آموزش 3 - 2 به ما می دهد 1.4 منهای 3 به ما می دهد 1.3 منهای 1 به ما 2 می دهد و 2 منهای 1 به ما 1 می دهد. این جواب است اما بالاخره ما می گوییم اما جواب وجود دارد اما با علامت منفی که در ابتدا پاک کرده بودیم می تواند 1،211 باشد که می تواند پاسخی باشد
08:27
این مثال اکنون با یک مثال دیگر می رویم خوب دوستان پیروی از قانون اکنون علائم را بیایید ببینیم چگونه کار می کند قانون علائم ضرب و تقسیم در اینجا به عنوان یک قاعده کلی متفاوت است ما قانون علائم را وضع می کنیم وقتی آنها از نظر مثبت ما مثبت هستند مثبت ، به یاد داشته باشید که می گذارم نقطه بین پرانتز برای نشان می دهد که این محصول است اما به طور معمول ، شما همیشه بچه ها را نمی گیرید آنها پرانتزی را می بینند که از قبل باید بدانند که این یک محصول خوب است سپس ما دوباره ، بیشتر برای بیشتر یا نشانه مثبت به ما نشان می دهد یک نشانه مثبت نشانه منفی برای یک علامت منفی دیگر آنطور که می بینید در اینجا مثبت است اگر این علائم باشد شما در این دو مورد هستید همان ، من در محصول روشن می کنم ، ما نیستیم در صورت علائم صحبت از جمع یا تفریق محصول مشابه است جواب مثبت است هرگز آن علائم برابر را فراموش نکنید
09:31
بگذارید بگوییم محصول یا تقسیم همان است برای علائم آنها به ما مثبت می دهند و اگر علامت مثبت را با علامت ضرب کنید اگر منفی دوباره به ما منفی می دهد ما با علامت منفی ضرب می کنیم نشانه مثبت به ما منفی می دهد ، چه نتیجه گیری است ، علائم مختلف در محصول یا بخش تقاضای منفی هستند !!!! به ترتیب که آنها به علاوه x منفی هستند یا کمتر برای بیشتر به ما منفی می دهد یک بار دیگر به شما می گویم علائم مساوی در محصول یا تقسیم یک نشانه مثبت است علائم مختلف در ضرب و بیایید تقسیم به ما علامت منفی می دهد مثلاً در اینجا مثال بزنید در کانال شما من از این فرصت استفاده می کنم تا به شما بگویم فراموش نکنید که برای به اشتراک گذاشتن ، به ما امکان دهید تا رشد خود را حفظ کنید ، آن را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید با دوستانش با همکلاسی هایش مطالعه. اولین مورد بیایید کاری را که باید انجام دهند انجام دهیم شما به طور گسترده ای علائم را فراموش کرده و ما را فراموش خواهید کرد
10:34
از اعداد برای لحظه ای علائم ابتدا همیشه علائم اول ، ما با علامت علامت منفی می گوییم منفی ، یک بار به ما مثبت می دهد شما علائم را قبلاً عمل کرده اید آنها علائم را فراموش می کنند و فقط عملکرد 3 برای 2 به ما 6 می دهد به یاد داشته باشید که این عبارت می تواند بیاید همچنین در این روش -3 پرانتز -2 ، همه ما انجام می دهیم تغییرات ، بنابراین شما بچه ها نیست در امتحان خود سوالی دارید زیرا به گفته معلم این است که آنها این تمرین را برای شما مشخص می کنند دانستن اینکه می توان آن را با a قرار داد نقطه ای که به معنای محصول مانند a است پرانتز یا عدم موفقیت آنطور که انجام شد قبلاً با علامت برای ، که بود x کوچک بنابراین به هر سه روش آنها مجبورند همین را بدانید با امضا به یاد داشته باشید به یاد داشته باشید که در اینجا است محصول هر زمان که آنها پرانتز را مشاهده کردند محصولی است که کمتر دوباره به ما می دهد بیشتر و 3 بار 2 به ما 6 می دهد و سرانجام در اینجا
11:37
همین امر کمتر برای حقیقت کمتر خواهد آمد به ما بیشتر می دهد و 3 بار 2 به ما می گوید 6 ، همانطور که می گویم دوباره به معلمی بستگی دارد که هر کجا که هستند زیرا این کار می کند برای همه در نحوه بیان آن می خواهید یا با نقطه با پرانتز یا مانند روش قدیمی اما با آن معتبر است معنی x کوچک توسط ما کار دیگری انجام می دهیم مثلاً بگذارید بگوییم که داریم -4 در 3 چطور اینطور که گفتیم حل کنیم قبلاً علائم اولیه همیشه به یاد داشته باشید که وقتی یک شماره است این هیچ نشانه ای نیست بلکه دارد که مثبت است که شناخته شده است در آنجا من نگفتم که ما آن را نمی گویم فرض کنید می دانید نشانه وجود دارد ، سپس ابتدا علائم را دنبال می کنیم همانطور که ما برای بیشتر ما کمتر آموخته ایم کمتر بده و در آخر 4 x 3 به ما 12 می دهد. مثال دیگری که اکنون تقسیم شده است بیایید بگوییم که داریم 8
12:44
بین -2 چگونه این کار را انجام دهیم ، چگونه این کار را انجام خواهیم داد با ضرب توسط قانون برای هر دو ضرب و تقسیم ، ابتدا این 8 را علامت گذاری می کند هیچ نشانه ای که ظاهراً می دانید که مثبت است ، همانطور که می گویم هرگز نمی دانم قرار می دهد اما می دانید نشانه ای وجود دارد ، علامت همیشه به سمت چپ می رود هرگز شماره را فراموش نکنید ، بنابراین می گویم هر چه بیشتر به ما کمتر می دهد و اکنون اگر 8 بین 2 به ما 4 می دهد ، در این بخش نیز می تواند به این ترتیب 8 دو نقطه -2 ظاهر می شود همچنین معتبر است و همچنین ضرب در تقسیم نیز روش های مختلفی برای ابراز توافق وجود دارد جایی که هستی یا معلم 8 منهای 2 بار دیگر ما می گوییم همان 8 علامت دارد مثبت است که شما کمتر نمی بینید به ما کمتر می دهد و 8 از بین 8 به ما 4 می دهد و همچنین می تواند از این طریق باشد 8 بیش از منهای دو نیز نشان می دهد
13:48
خط کسری را نیز تقسیم کنید نشان می دهد تقسیم ما همان کار را انجام می دهیم 8 نشانه مثبت در اینجا و ما می گویم بیشتر کمتر به ما کمتر می دهد طبق قانون علائم و 8 بین 2 به ما 4.Les می دهد ما اینجا را ارائه می دهیم راه هایی که می توانید الف کنید تقسیم و همه راههایی که شما می تواند ضرب برای ارائه دهد که شک ندارید آماده ، حالا بگذارید به مثال دیگری برویم. برای مثال بیایید بگوییم که ما یک هر چهار عدد محصول که با علائم خود همانطور که می دانید و آنها من تکرار می کنم که تمام اعداد دارای علامت هستند به جز صفر که خنثی است ، سپس ساده ترین راه برای انجام آن بیایید بگوییم که گام به گام است ، من آن را توضیح خواهم داد قدم به قدم اما کسی که می تواند مستقیماً این کار را انجام دهد ، مشکلی ندارد که ما از آن استفاده کنیم دو به دو و ما اول می گوییم علائم همانطور که قبلاً کمتر گفته ایم کمتر به ما بیشتر و 3 برای 2 می دهد به ما 6 می دهد ، اکنون در اینجا آماده است
14:53
- با علامت 4 می دانید که چیست مثبت اما دیده نشده است - مهم نیست که چطور کمتر می دهد و 2 بار 4 به ما 8 ، ما به اینجا ادامه می دهیم دوباره اول علائم به علاوه برای کمتر منهای 6 برابر 8 بار به ما می دهد و 48 می شود جواب دهید و اگر شما بچه ها کمی هستید سریعتر فقط بگو ، همینطور آنها می توانند این کار را از این طریق انجام دهند. اول نشانه ها از همه اعداد و آنها کمتر می گویند برای کمتر به ما بیشتر می دهد ، که بیشتر برای این کمتر به ما كمتر مي دهد و كمتر از اين براي ما کمتر بده و در آخر می گوید 3 بار 2 برابر 6 است ، 6 بار 2 برابر 12 و 12 بار 4 به ما 48 می دهد. همانطور که لحظه ای قبل پیدا کردیم همان جواب به همان روشی که شما حل خواهید کرد ، بیرون خواهد آمد.
15:55
خوب اکنون با این تمرین ادامه می دهیم این یک تمرین ترکیبی است ما یک محصول فوق ، تقسیم و قبل از اینکه بخواهم بپرسم محصول زیر است همه SUBSCRIBE ، به این CHANNEL جدید بنام تسلا جهانی ریاضی کمک کنید کجا می خواهیم یاد بگیریم علوم ریاضی فیزیک شیمی و بعد از این مشکل می رویم تا یک مشکل دیگر انجام دهند تا ببینند دانش آموزان کجا اشتباه می کنند زیرا می توان گفت نه - البته 2 - 3 آسان به ما 5 کمتر می دهد آسان است البته آسان است که به آنها می گویم اما در همان زمان امتحان با تغییر موارد خاص دانش آموزان اشتباه می کنند و این همان چیزی است که من هستم امروز قصد دارم به شما نشان دهم کجاست آیا آنها به اشتباه می روند یا جایی که شما مجبور نیستید اشتباه کنید ، بنابراین آنها از روی آنها برازنده می شوند امتحان پس تا آخر بمان از این فیلم ، بنابراین آنها می آموزند که چه چیزی هستند ترفندها ، اشتباهات چیست که آنها نباید مرتکب شوند ، اکنون این تمرین را حل خواهیم کرد -3 در -4 توسط 2 که می خواهیم آنها را ابتدا حل کنید تا این کار را انجام دهید قدم به قدم اول این دو ، و ما می گوییم که چگونه قبلاً آموخته ایم اول علائم منفی برای ما بیشتر می دهد ، 3 4 4 به ما 12 آماده برای 2 می گوید درست است
17:05
ما آن را قرار می دهیم همان است و من پایین ندارم کاری نکرده ایم که ما هنوز قصد ترک آن را نداریم همین کار را انجام دهید تا گام به گام هیچ کس مرا پیچیده نمی کند دوباره می گوییم اکنون دو مورد را داریم ما دوباره ورزش را کاهش داده ایم بیشتر برای فراموش نکنید که شما علامت را نمی بینید اما می دانید که در اینجا مثبت است همیشه این را بخاطر بسپارید و ما بیشتر می گوییم برای بیشتر به ما بیشتر می دهد ، 12 برای 2 به ما 24 می دهد و پایین آن را به عنوان اولین بار دیگر خواهد بود علائم منفی برای ما بیشتر می دهد 2 برای 6 به ما 12 خیلی خوب می دهد ، اکنون یک بخش ساده دیگر داریم اولین بار به علاوه علائم بیشتری را نشان می دهد می دهد 24 بیشتر از 12 به ما 2 می دهد و این خواهد بود دانشجویان پاسخ می دهند همانطور که می گویم ساده به نظر می رسد
18:07
اکنون واقعاً ساده است بیایید یک تمرین پیچیده تر بگوییم ، کجاست که مردم دانش آموزان را اشتباه می کنند خوب دوستان پس از آن حالا خوب از این موضوع ، بخشی که می خواهیم بگوییم مهمترین این موضوع مانند گذشته ما -3 منهای 2 را یاد گرفته ایم آسان به ما 5 کمتر نمی دهد اکنون بیایید به تنوع در این مورد بپردازیم بیان بنابراین آنها می بینند که در آن است بسیاری از دانش آموزان در سراسر اشتباه می کنند سالهایی که دیدم اشتباه است همیشه به همین من امیدوارم که شما بچه ها در حال حاضر نه بعد از تماشای این فیلم ، بیایید بگوییم سه مورد به علاوه دو داریم که بدیهی است برای بسیاری از این آسان است به ما 5 می دهد ما همچنین می توانستیم داشته باشیم 3 منهای 2 این به ما 1 می دهد ما همچنین می توانیم 2 منهای 3 و این به ما می دهد ..... و بسیاری از مردم به من می گویند این منهای 6 است و من باید به شما بگویم این است که اشتباه شده است !!!! زیرا این کار بدیهی است که قبلاً هم اشتباه بوده اند
19:10
متوجه شد اما بسیاری از مردم آنچه انجام می دهد در حال حاضر می گوید این ، 2 منهای 3 می گوید بیشتر برای کمتر کمتر است و 2 برای 3 به ما 6 می دهد و در اینجا دوستان خطا وجود دارند در اینجا اشتباه چشم با این است برای شما ساده به نظر می رسد اما در امتحان خیلی اتفاق می افتد بنابراین به شما می گویم در حالی که شما بین دو شماره تعداد کشتارها نمی بینید ، ... قانون نشانه ضرب را اعمال نکنید این کار را در اینجا انجام نده شما فقط 2 منهای 3 دارید برای اجرای قانون اما به شما آموزش می دهد آنچه را می خواهید اضافه یا تفریق کنید آن را بگو 2 - 3 اگر در اینجا نمی بینید ضرب یا تقسیم یک نکته را مشاهده نکنید ، یک x را مشاهده نکنید ، یک اصل را مشاهده نکنید فقط باید مبلغ را اعمال کنید یا آنچه را که می گویید تفریق کنید ، 2 علامت دارد مثبت و 3 علامت منفی دارد تعداد بزرگتر آن علامت است منفی و همانطور که علائم مختلفی دارند با علائم آنها مجبور به تفریق 3 - 2 می شوند
20:11
مقدار دانش آموزان در این باره اشتباه می کنند من به ایجاد تغییرات کمتر ادامه خواهم داد 2 منهای 3 این منهای 5 است ، -5 بسیاری از افراد این اشتباه را مرتکب می شوند - 2 - 3 و آنها به من می گویند 6 و این هم BAD !!! ضرب کمتر شود این به من بیشتر می دهد و در بالاتر آنها بیشتر توضیح می دهند و 2 بار 3 است 6 ، مراقب باشید !!! همچنین با این آقایان مراقب باشید !!! ، من دوباره به شما می گویم ، بنابراین شما نمی دانید من شما را فراموش کردم در حالی که شما نمی بینید بین این دو عدد a ضرب یک بخش پرانتز یا یک نقطه ، این جمع یا است تفریق چیز دیگری نیست که تنها آنها داشته باشند چه باید بکنید دیدن علامت شماره است در این حالت 3 برابر بیشتر است پاسخ منفی و ببینید که آیا آنها علائم هستند اگر وجود داشته باشد همین یا علائم مختلفی دارند علائم مساوی باید اضافه شود
21:12
3 به علاوه 2 به ما 5 می دهد همانطور که می بینید جواب است و اگر این علائم مختلفی داشتند ، مجبور به تفریق آن هستند ، نه اشتباه کردن در ضرب یا تقسیم کنید وقتی یک جمع یا تفریق است سپس دوستان از طریق بررسی 90 بیایید خلاصه ای از همه چیزهایی که داریم بگوییم مشاهده شده و این را بخاطر داشته باشید وقتی که می روید مرور 4 به علاوه 6 به ما 10 می دهد ، علائم مساوی هستند باید اضافه کنید و نشانه اصلی به علاوه 10 مورد توجه !! 4 - 6 ، به عنوان من نمی بینم که وجود دارد ضرب علاوه بر و تفریق اعمال می شود بیشترین تعداد علامت دارد پاسخ منفی است منفی و به عنوان علامت دیگری که داریم که تفریق 6 منفی 4 به ما 2 می دهد در حال حاضر 6 منهای 4.6 منهای 4 به عنوان توجه نمی بینم !!! با آنچه می گویم ، همانطور که هیچ نشانی از آن نمی بینم ضرب و تقسیم بین آنها دو من فقط باید علاوه بر این یا تفریق استفاده کنم
22:15
به یاد داشته باشید که 6 علامت دارد در اینجا مثبت است و ما بیشترین تعداد را می گوییم بزرگ در این مورد 6 علامت دارد پاسخ مثبت است مثبت و به عنوان متفاوت هستند آن را امضا کنید آنها مجبور به تفریق 6 منهای 4 به ما 2 می دهند ما هنوز در اینجا 6 در -4 هستیم در اینجا متفاوت است ، توجه !!! این دو نگاه کن این یک SUBTRACT است و این یک محصول است در اینجا تفاوت است ، بنابراین در اینجا چگونه است ما به عنوان یک محصول کاربردی کار می کنیم قانون ثبت نام محصول ، او دارای است نشانه مثبت شما می دانید و ما بیشتر اعمال می کنیم x کمتر به ما کمتر می دهد ، 6 برابر 4 به ما 24 می دهد توجه با این پاسخ ها یک چیز این است که کم یا اضافه کنیم و اگر منفی -6 را با -4 داشته باشیم چیز دیگر ضرب است. دوباره ما محصولی را داریم که اعمال می کنیم قانون ثبت نام محصول منهای در هر
23:19
کمتر به ما 6 بار بیشتر می دهد 4 به ما 24 می دهد ، اگر منهای 6 منهای 4 توجه داشته باشیم !!!! اینجا محصولی که شما نیز ندارید فاکتور محصول در اینجا به سادگی اضافه یا تفریق سپس ما اعمال می کنیم امضای قانون برای جمع و تفریق من بیشترین تعداد 6 عدد را نشان می دهد که منفی است و از آنجا که آنها علائم مساوی هستند ، باید 6 به علاوه 4 حقیقت را به ما بدهد و با پایان دادن به اینجا می توانیم بگوییم همچنین منهای 6 منهای 4 a که برابر است بخشی است که ما اعمال می کنیم امضای قانون تقسیم منهای بین کمتر به من بیشتر و 6 از 4 می دهد ، ما 6 را بین آنها می گذاریم 4 یا می توانید نیم و نیم را نیز حذف کنید آن را به ما می دهد 3 معنی دیگر ، آنچه من می خواهم ببینید من VARIATION در حال کار هستم فقط با 6 و با 4 نگاه کنید اینجا در طول این تمرین که برای آن کار می کنم
24:21
6 و با 4 در همه تغییرات علائم شما برای دیدن جوابها متفاوت است که هر عملیاتی به گونه ای ارائه می دهد که اشتباه نکنند بنابراین برای توصیه نهایی چه موقع برو تمرینی مثل این را حل کن موضوع اولین چیزی که باید به اینجا نگاه شود اگر وسط اعداد است نگاه کنید که یک عامل ضرب یا تقسیم اگر این عامل وجود دارد ضرب یا تقسیم ، فقط اعمال کنید قانون علائم اضافه یا تفریق تنها کاری که باید انجام دهند دیدن است چه کسی بیشترین تعداد را دارد و آنها قرار داده اند علائم شما از بیشترین تعداد و اگر در این مورد ما نشانه های مختلفی هستیم ما باید 5 منهای 3 برابر با 2 و علائم مساوی خارج از آن را به آن اضافه کنیم دوباره آخرین نمونه ای است که اکنون باید به آن بروید ، فراموش نکنید که برای دوستان خود ارسال کنید برای ادامه رشد کانال ریاضی جهان تسلا ، دست ما را ترک کنید شبکه های اجتماعی یا فیس بوک خود را به اشتراک بگذارید در صفحاتش در همه جا می تواند به طوری که همه می توانند یاد بگیرند. این مورد اولین چیزی است که باید ببینم
25:22
این است که من در اینجا می بینم که نشانه ای از وجود دارد ضرب من قانون علامت های تعدیل شده خود را اعمال می کنم در اینجا کمتر است بیشتر به ما 3 بار کمتر می دهد 5 به ما 15 می دهد و آن همه چیز خواهد بود خوب دوستان من فکر می کنم با همه این چیزی که ما ایجاد کرده ایم باقی مانده است البته قانون علائم برای همه شما اگر آنها قصد اشتباه ندارند مرتباً این تمرینات را در خانه مرور کنید تا آنها آن را انجام دهند بسیار واضح است و اشتباه نیست امتحانات خیلی ممنونم و به زودی می بینم

DOWNLOAD SUBTITLES: