✅✅Ley De Signos Suma, Resta, Multiplicación y División 2019-🤣😅Matemáticas

✅✅Ley De Signos Suma, Resta, Multiplicación y División 2019-🤣😅Matemáticas

SUBTITLE'S INFO:

Language: Danish

Type: Human

Number of phrases: 286

Number of words: 3895

Number of symbols: 15914

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:02
Hej venner her igen på din kanal TESLA WORLD MATH i dag skal vi se et emne kaldet TEGNLOVEN på en nem måde, men Jeg vil præcisere, at dette emne er desværre meget vigtigt i mange uddannelsesinstitutioner passerer det meget hurtigt i klassen, dette emne er så vigtigt, fordi det vil påvirke meget i fagene senere som ligninger også i fysikemner i trigonometri, så vi skal udvikle sig på en måde godt specifikt, så I kan let forstå, hvordan man løser denne type øvelser, så mere Gå foran, gør ingen fejl i disse operationer tilføjelse eller subtraktion, lad os starte. Hvad de skal gøre, er følgende når de har SAMME TEGNER !!! De skal tilføje vilkårene, ja, det har vi FORSKELLIGE TEGNER, SOM VI UNDERTRAKTERET !! og svaret vil altid være tegn på større antal for eksempel som vi har
01:04
dette udtryk, som vi vil udvikle her, vi vil være praktiske, og vi vil lægge eksempler én gang hvis vi har minus 5, og vi tilføjer plus 3 lad os sige, at vi har det godt den første ting de skal gøre er tegn på det største antal lad os sige som her har vi 5 og her har vi 3 det største antal ville være 5 5 har et negativt tegn, så svar som det siger her svar tegn, jo større antal svaret vil være det højere antal At være negativ er den første ting de skal gøre for det andet skal du altid huske denne regel lige tegn er tilføjet og tegn forskellige trækkes fra her ser vi, at 5 har et negativt tegn og 3 har et positivt tegn husk, at skiltet altid er til venstre for nummer derefter som tegnene er anderledes, som du kan se her, vi har at trække som det siger her 5 minus 3 er 2
02:05
og det ville være svaret. Lad os gøre et andet eksempel, lad os sige, at vi har det lad os sige, at vi har minus 2 minus 5 igen siger vi det største antal hvad tegn har det, hvad er 5 og har det et tegn negativt, så vil svaret negativ, og nu husker vi vores lov her oppe lov om tegn, tegn de samme tilføjes, og som vi ser her 2 det har et negativt tegn og 5 også det har også et negativt tegn, så hvordan har de det? de to ligestillinger skal tilføje 5 plus 2 er syv og det ville være svaret. endnu et eksempel hvis vi har det + 2 lad os sige minus 3 igen siger vi det største antal hvilket ville være 3 har det negative tegn så vil svaret være negativt og da de er forskellige tegn i henhold til loven af tegn skal trækkes fra 3 - 2 os
03:09
give 1, og det ville være svaret. Dette er mere praktisk måde at udvikle sig på øvelser med tegn lov tilsyneladende er dette enkelt, men kl som dette skrider fremad komplicerer og lad os sige, at det ikke er kompliceret, men vi skal være mere forsigtige med Lad os sige, at vi kan have dette vej minus 3 plus 5 minus 8 hvordan ville vi løse denne øvelse Jeg anbefaler, at du gør det i par først løser vi dem to og vi anvender det, vi allerede har lært det største antal af disse to ville være 5 og 5 har et positivt tegn først analyserer vi tegnet, svaret vil være positiv, og nu har de 5 det positivt tegn, 3 har negativt tegn da de er forskellige tegn, vi er nødt til trække dem, 5 minus tre giver os 2 og nu hvis det bare falder 8, minus 8
04:12
og igen siger vi af dem to det største antal ville være 8 og denne 8 har et negativt tegn, så svaret ville være negativt og ligesom 8 har et negativt tegn og han 2 har et tegn positive, forskellige tegn trækkes fra, 8 minus 2 og Vi ville have 6, og det ville være svaret. Nu skal vi bruge et andet eksempel her vil vi gøre et andet eksempel lad os sige at vi har 3 plus 7 minus 10 minus 15 så igen som sagt a øjeblik vi gør to for to vi løser dem begge og de to husk følgende, FØRSTE DU HAR HVAD TIL SE SEGNINGERNE, HAR ALLE TALLERE TILMELD TIL 0 husk at alle de reelle tal har et skilt og er til venstre når du ikke kan se skiltet antager jeg det du ved allerede, men for dem, der ikke ved hvad
05:13
Jeg siger altid, når du ikke ser det underskrive, DU VED AT DU ER POSITIV er her op, men normalt bliver det ikke, men når du ikke ser skiltet, er det positivt. Så når det er sagt, siger vi, the større antal af de to er 7 og det har det positive tegn, der betyder det svaret vil være positivt og så siger vi at huske tegnetoven, lige antal beklager numre med lige tegn, fordi de begge er positive skal tilføjes 3 + 7 giver os 10 det er det nu vi griber begge igen ville det største antal være 15 og har et negativt tegn derefter svaret vil være negativt og da de er lige tegn ved tegnloven når du har to underskrevne numre du skal tilføje 10 + 15 giver os 25 vi løser trin for trin nu vi ville have plus 10 - 25 igen sætter vi de to sammen og vi ser, tegnet først tegnet
06:20
det større antal af de to er 25, hvilket tegn har 25, negativt derefter vi sætter negativt og til sidst husker vi loven om tegn, vi siger 25 negativt tegn 10 har tegn positive forskellige tegn i henhold til tegnloven skal trækkes fra, 25 minus 10 det giver os 15, og det ville blive løst lad os nu gøre et andet eksempel for at du kan se, at vi laver en forskellige problemer her på din kanal math tesla verden. Lad os sige vi har dette, som allerede er mere anderledes se på minus 2.343 plus 1.132 lad os sige, at dette er lidt anderledes, hvordan I kan se men ideen om det ikke kun fungerer også med små numre med stort antal af det beløb, du ønsker, hvad vi har at se her først, som er, som vi sagde, det tegn, der har det største antal vi har 1132 her til til højre, og vi har 2343 til venstre
07:23
selvfølgelig dette nummer det er større hvordan kan du fortælle, og hvad er antallet større end det har tegn, allerede negativ vi ved, at svaret vil komme ud negativt nu, hvad skal vi gøre? da der er to tal, har dette et tegn negativ og han har et positivt tegn ifølge loven om tegn skal vi derefter trække dem fra vi gør bare her, lad os sige a parenteser, og vi trækker som vi ved 2.343 minus 1.132 og vi trækker som vi har undervist 3 - 2 giver os 1,4 minus 3 giver os 1,3 minus 1 giver os 2 og 2 minus 1 giver os 1. dette er svaret, men endelig siger vi men der er svaret men med tegnet negativt, at vi først havde ryddet op ville være -1.211, der ville være svaret på
08:27
dette eksempel nu går vi med et andet eksempel godt venner følger loven om tegn nu, lad os se, hvordan det fungerer loven om tegn til multiplikation og division er anderledes, her som en generel regel vi lægger hvad der er loven om tegn når de har positive for positive vi positive, husk jeg lægger punktet mellem parenteserne for for at indikere, at det er et produkt, men normalt får du ikke jer altid at de ser parenteser, de allerede har at vide at dette er et produkt er fint så kommer vi tilbage, mere for mere eller positive tegn for positive tegn giver os et positivt tegn negativt tegn for endnu et negativt tegn det giver os positive, som du kan se her du i disse to, hvis tegnene er det samme, jeg præciserer i produktet, det er vi ikke taler om tilføjelse eller subtraktion, hvis tegnene produktet er det samme svaret er positivt glem aldrig de lige tegn i
09:31
produkt eller division er det samme, lad os sige for de tegn, de giver os positive, og hvis multiplicere positive tegn ved tegn negativ giver os negative igen hvis multiplicerer vi et negativt tegn med a positive tegn giver os negative, Hvad er konklusionen, FORSKELLIGE TEGNER I PRODUKT ELLER UDDELING Giver USAs NEGATIVE !!!! i den rækkefølge, at de er plus x minus eller mindre for mere giver os negative igen fortæller jeg dig lige tegn i produkt eller division kaster os et positivt tegn forskellige tegn i multiplikation og division giver os et negativt tegn lad os lav et eksempel, alle med eksempler her på din kanal. Jeg benytter lejligheden til at fortælle det Glem ikke at abonnere, give os en lignende til at holde voksende, DEL DET PÅ DINE SOCIALE NETVÆRK med sine venner med sine klassekammerater undersøgelse. Den første der lad os gøre, hvad de skal gøre, er du MULTIPLIGT TEGNERNE og glem os
10:34
af numrene et øjeblik tegn først altid tegn først siger vi negativt tegn ved tegn negativ giver os positive, en gang du har allerede betegnet skiltene de glemmer tegnene og bare betjener 3 for 2 giver os 6 husk, at dette udtryk kan komme også på denne måde -3 parenteser -2, vi gør alle variationer, så I ikke gør det har spørgsmål til din eksamen for ifølge læreren er det det de frigiver øvelsen til dig, du har at vide, at det kan placeres med en punkt, der betyder produkt som et parentes eller svigter, som det blev gjort tidligere med skiltet til, som var en x lille. Så på alle tre måder, de er nødt til ved det samme tegn ved tegn husk, at her er en produkt, når de ser parenteser er et produkt, som mindre for mindre igen giver os mere og 3 gange 2 giver os 6 og endelig her
11:37
det samme kommer mindre ud for mindre giver os mere og 3 gange 2 giver os 6, som jeg siger igen afhænger af læreren der uanset hvor de er, fordi dette fungerer for alle i vejen for hvordan du skal udtrykke det enten med punkt med parenteser eller som den gamle måde, men det er gyldigt med lille x betydning af. Vi gør en anden eksempel lad os sige, at vi har -4 med 3 hvordan løser vi dette som vi sagde tidligere FIRST SIGNS husk altid, at når et tal det har ingen tegn er ikke, at det har, men hvilket er det positive, der vides at være der sagde jeg ikke, at vi ikke siger det Antag, at du ved, at skiltet er der, så følger vi først skiltene som vi har lært mindre for mere vi give mindre og til sidst giver 4 x 3 os 12. Klar endnu et eksempel, nu opdelingen lad os sige, vi har 8
12:44
mellem -2 hvordan ville vi gøre dette, hvordan ville vi også gøre det med multiplikation med reglen gælder både for multiplikation og division, underskriver først denne 8 som intet tegn tilsyneladende ved du hvilket er positivt, som jeg siger, at jeg aldrig ved sætter, men du ved, at der er et tegn, skiltet går altid til venstre glem aldrig antallet, så siger vi mere desto mindre desto mindre giver det os, og nu hvis 8 mellem 2 giver os 4, i divisionen kan det også vises på denne måde 8 to punkter -2 det er også gyldigt såvel som multiplikation i opdeling også der er flere måder at udtrykke enighed om hvor du er eller lærer 8 minus 2 endnu en gang vi siger det samme de 8 har tegnet positivt at du ikke ser mere desto mindre giver os mindre og 8 mellem to giver os 4 og det kan også være på denne måde 8 over minus to indikerer dette også a
13:48
opdel også brøklinjen angiver en opdeling, vi gør det samme 8 har det positive tegn her og vi siger mere jo mindre giver os jo mindre ved tegnloven og 8 mellem 2 giver os 4.Les vi præsenterer her alle måder, du kan arkivere a opdeling og alle de måder, du har kan præsentere en multiplikation for at du ikke er i tvivl. Klar, lad os nu gå videre til et andet eksempel. Lad os for eksempel sige, at vi har en produkt med fire numre hver hver der med deres tegn som du kender og de Jeg gentager, at alle numre har et tegn undtagen nulet, der er neutral, så den nemmeste måde at gøre det på Lad os sige, at det er trin for trin, jeg vil forklare det trin for trin, men den, der kan gøre det direkte, gør det, ikke noget problem vi griber fat i to efter to, og vi siger først som vi allerede har sagt mindre for mindre giver os mere og 3 for 2 giver os 6, klar nu her
14:53
- ved tegnet af 4 ved du allerede, hvad det er positiv, men ikke set - uanset hvordan giver mindre og 2 gange 4 giver os 8, vi fortsætter her igen først plustegnene for mindre giver os minus 6 gange 8 giver os 48, og det ville være svar, og hvis I er lidt hurtigere sig bare, så også de kan gøre det på denne måde. tegn først af alle numrene, og de siger mindre for mindre giver os mere, at mere for dette mindre giver os mindre og det mindre for dette mere vi give mindre og til sidst står det 3 gange 2 er 6, 6 gange 2 er 12 og 12 gange 4 giver os 48. Som vi fandt et øjeblik siden det samme svar kommer ud, som du løser.
15:55
Nå fortsætter vi med denne øvelse det ville allerede være en kombineret øvelse vi har et produkt ovenfor, division og produkt nedenfor, før jeg vil spørge alle TILBUD, HJÆLP TIL VÆK DENNE NYE KANAL kaldet Tesla World Math hvor skal vi lære alt fysik matematik kemi og efter dette problem går vi at gøre endnu et problem, så de kan se hvor er de studerende forkerte fordi du selvfølgelig kan sige nej - 2 - 3 let giver os mindre 5 er let selvfølgelig er det let siger jeg dem, men på det tidspunkt af eksamen ved at ændre visse ting studerende tager fejl, og det er hvad jeg Jeg viser dig i dag hvor skal de gå galt, eller hvor du ikke behøver begå en fejl, så de bliver yndefulde ud af deres eksamen så bliv indtil slutningen af videoen, så de lærer, hvad de er tricks, hvad er fejlene at de ikke skulle forpligte sig, nu løser vi denne øvelse -3 med -4 af 2, vi skal til løse dem først for at gøre det trin for trin først de to, og vi siger, hvordan vi allerede har lært først giver minus-tegn for mindre os mere, 3 x 4 giver os 12 klar til 2 siger sandt
17:05
vi lægger det samme, og det har jeg ikke ikke gjort noget, vil vi stadig ikke forlade det samme for at gøre trin for trin, så ingen komplicerer mig igen siger vi, at vi allerede har to vi har reduceret træningen igen mere for glem ikke at du ikke ser skiltet men du ved, at der er et positivt her husk altid det, og vi siger mere for mere giver det os mere, 12 for 2 giver det os 24 og ned som det ville være igen først minus-tegn for mindre giver os mere 2 for 6 giver os 12 meget godt indtil videre, nu har vi en simpel opdeling en anden første gang plussignalet er, jo mere er vi giver mere 24 mellem 12 giver os 2, og det ville være de studerende svarer som jeg siger, det virker simpelt
18:07
enkle faktisk nu lad os se lad os sige en mere kompliceret øvelse, hvor er det, at folk begår fejl eleverne vel venner så nu hvis det kommer godt med dette emne, lad os sige det det vigtigste af dette emne som allerede vi har lært -3 minus 2 let giver os ikke mindre 5 lad os nu se på en variation på dette udtryk, så de ser hvor det er mange studerende begår fejl i hele vejen De år, jeg har set, er forkerte altid det samme, jeg håber I allerede er ikke efter at have set denne video, lad os sige Vi har naturligvis tre plus to for mange er det let, det giver os 5 vi kunne også have 3 minus 2 dette giver os 1 vi kan også have 2 minus 3 og dette giver os ..... og mange mennesker fortæller mig det dette er minus 6 og jeg må sige, at det er FORKENDT !!!! fordi det er forkert åbenlyst, de allerede har
19:10
indså, men mange mennesker, hvad han gør siger allerede dette, 2 minus 3 siger mere for mindre er mindre og 2 for 3 giver os 6, og her er fejlen venner her er øjefejlen med dette Det vil se enkelt ud for dig, men det sker meget i prøven, så jeg siger det Mens du ikke ser mellem disse to antallet af multiplikation, ... anvender ikke multiplikationsskiltloven ikke gør det her du har bare 2 minus 3 du har at anvende loven om, men for at lære dig at tilføje eller trække, hvad vil du have? sig det 2 - 3, hvis du ikke kan se her multiplikation eller opdeling SE IKKE ET PUNKT, SE IKKE EN x, SE IKKE ET FORældRE du skal bare anvende summen eller træk det, du siger, 2 har tegnet positive og 3 har et negativt tegn større antal dette tegn har negativ, og da de er forskellige tegn ved tegn skal de trække fra 3 til 2
20:11
mængden af gange studerende tager fejl af dette Jeg vil fortsætte med at gøre variationer mindre 2 minus 3 dette er minus 5, afklar -5 mange mennesker begår denne fejl - 2 - 3 og de fortæller mig 6, og dette er også DÅRLIGT !!! multiplicere mindre med mindre giver mig mere, og på toppen afklarer de det mere og 2 gange 3 er 6, pas på !!! også med disse herrer Vær forsigtig !!!, jeg siger dig igen, så du ikke ved det Jeg glemte dig, mens du ikke kan se mellem disse to tal a multiplikation en division en parenteser eller et punkt, dette er summen eller subtraktion er intet andet det eneste, de har hvad man skal gøre er at se tegnet på nummeret større i dette tilfælde er 3 at være negativt svar og se, om det er tegn det samme eller er forskellige tegn, hvis de er lige tegn skal tilføjes
21:12
3 plus 2 giver os 5 som du ser er svaret og hvis de var forskellige tegn, skal de trække det fra, nej begå den fejl ved at multiplicere eller deles, når det er en tilføjelse eller en subtraktion derefter venner som anmeldelse 90 lad os sige en oversigt over alt, hvad vi har har set og husk det, når du går til gennemgang af 4 plus 6 giver os 10, lige tegn er nødt til at tilføje og tegnet på det store plus 10 opmærksomme !! 4 - 6, da jeg ikke kan se, at der er en multiplikation anvendte tilføjelse og subtraktion det største antal har et tegn negativt, så svaret er negativt og som et andet tegn, vi har at fratrække 6 minus 4 giver os 2 Nu 6 minus 4,6 minus 4, da jeg ikke kan se ATTENTION !!! med det, jeg siger, da jeg ikke ser noget tegn på multiplikation og opdeling mellem dem to Jeg er bare nødt til at anvende tilføjelse eller subtraktion
22:15
husk, at 6 har et tegn positive her, og vi siger det mest antal stort i dette tilfælde er 6 har tegn positiv, så er svaret positive, og da de er forskellige, underskriv det de skal trække 6 minus 4 giver os 2 vi er stadig her 6 med -4 her er anderledes, OBS !!! disse to se dette er en UNDTRAKT og dette er et PRODUKT her er forskellen, så her er hvordan vi arbejder som et produkt anvendt produkt tegn lov, han har en positive tegn, du kender, og vi anvender mere x mindre giver os mindre, 6 gange 4 giver os 24 OBS med disse svar en ting er at trække eller tilføje, og en anden ting er at formere sig, hvis vi har minus -6 med -4 igen har vi et produkt, vi anvender produktskiltloven minus pr
23:19
mindre giver os mere 6 gange 4 giver os 24, hvis vi har minus 6 minus 4 OBS !!!! her IKKE ET PRODUKT, som du heller ikke er produktfaktor her ganske enkelt tilføje eller trække så anvender vi underskrive lov for tilføjelse og subtraktion Det største antal, der er 6, hvilket tegn har negativ, jeg sætter det negative og da de er lige store tegn, må jeg tilføje 6 plus 4 giver os 10 sandheder og slutter her kan vi sige også minus 6 minus 4 a, der er ens er en division, vi anvender underskrive lov for opdelingen minus mellem mindre giver mig mere og 6 mellem 4, vi forlader 6 mellem 4, eller du kan også fjerne halvdelen det giver os 3 flere midler, hvad jeg vil se hvad VARIATIONEN er, jeg arbejder kun med 6 og med 4 se her hvad gennem denne øvelse arbejder jeg for
24:21
6 og med 4 i alle variationer af dine tegn til at SE svarene FORSKELLIGE, at hver operation giver, så de ikke forveksles så til den endelige anbefaling, hvornår gå løs en øvelse som denne tema hvad skal først se her se på midten af ​​tallene, hvis det er at der er en multiplikationsfaktor eller opdeling, hvis der er denne faktor af multiplikation eller opdeling, skal du bare anvende loven om tegn til tilføjelse eller subtraktion alt hvad de skal gøre er at se hvem der er det største antal, og de lægger dine tegn på det største antal og hvis er forskellige tegn i dette tilfælde vi vi er nødt til at trække 5 minus 3 lig med 2 og uden for lige tegn skal vi tilføje det igen det sidste eksempel her til at gå nu, Glem ikke at abonnere på venner FORLAG OSS HÅNDTERING for at fortsætte med at udvide vores Math World Tesla-kanal del dine sociale netværk eller facebook på sine sider overalt hvor kan, så alle kan lære. denne sag er den første ting jeg må se
25:22
er det, som jeg ser her, at der er et tegn på multiplikation Jeg anvender min MULTIPLICATION SIGNS Law her er mindre for mere giver os mindre 3 gange 5 giver os 15 og det ville være alt. Nå venner jeg tror det med alt dette, vi har udviklet, forbliver selvfølgelig TEGNLOVEN for jer alle hvis de ikke vil begå en fejl gennemgå konstant disse øvelser derhjemme, så de har det meget klar, og disse vil ikke være forkert eksamen tak meget og se dig snart

DOWNLOAD SUBTITLES: