ENG SUB《陈情令 The Untamed》EP49——主演:肖战、王一博、孟子义

ENG SUB《陈情令 The Untamed》EP49——主演:肖战、王一博、孟子义

SUBTITLE'S INFO:

Language: Hungarian

Type: Human

Number of phrases: 329

Number of words: 1725

Number of symbols: 9598

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:01
A rész fordítását paltime_e készítette. (The Untamed Magyar Fordítói Csapat) The Untamed 49. rész Második fivérem, olyan régóta ismerjük már egymást. Midezek után tudhatnád hogy miként érzek irántad. Nem áll szándékomban a Főkultivátori cím megtartása. A Sötét Tigris Amulettet is átadtam. Ma este elutazok a messzi keletre, Dongyingba, és nem térek vissza többé. Ebből kifolyólag, kérlek, engedjetek el. Jin klánvezér. Azt hiszem világosan elmondtam miután véghezvitted a terved Hant Halmon, hogy nem kell többé fivérednek szólítanod. Második fivérem. A Hant Halmon történtek csak egy pillanatnyi gyengeség volt, egy hatalmas hiba. De... nem volt más választásom. Hogy érted, hogy nem volt más választásod?
03:55
- El... - Bátyám. Ne figyelj rá. Igaza van, Zewu-Jun. Elfelejtetted, hogy mit tanácsoltál az előbb Jiang klánvezérnek? Ne vesztegessük az energiánk rá. Második fivérem, igazat beszélek. Kaptam egy levelet. Milyen levelet? Egy zsaroló levelet. Azt írta, hogy hét nap múlva mindenkinek felfedi tetteim. Vagy bűnbánatból végzek magammal, vagy várjam meg a kivégzésem. Ezért inkább összehívtad a klánokat és újabb ostromot vezettél Hant Halom ellen. Így ha hét nap múlva fel is fedik a titkaid, a kultivátor klánok túl kimerültek, hogy ellened forduljanak. Akkor sem lett volna szabad, ilyen messzire menned és kegyetlenül megpróbálni végezni mindenkivel. Amit csináltál... Mi mást tehettem volna? Várjak, amíg lelepleznek, amíg mindenki hall róla és a kultivátor világ bohócává válok? Hogy utána térden állva könyörögjek nekik a bocsánatukért és könyörületükért?
05:24
Második fivérem, számomra nem volt harmadik lehetőség. Vagy ők halnak meg, vagy én. Nem te hoztad magadra a sorsod? Ha nem követted volna el azokat a szörnyűségeket, akkor senki sem használhatta volna fel őket ellened. Nem tagadom tetteim. Nem is tudnád tagadni az igazságot. Te... Ha lett volna más választásom, akkor miért így csináltam volna? Második fivérem... Egy kicsit sem hiszel nekem? Rendben. Hadd tegyek fel egy pár kérdést. Egyesével megválaszolhatod őket. Bátyám. Wangji, tudom, mit csinálok. Nem fog próbálkozni semmivel. Első kérdés, a... a húgod, Qin Su, tudtad, hogy milyen kapcsolat fűz hozzá, miért vetted feleségül? Tényleg nem volt más választásom. Második fivérem, muszáj volt feleségül vennem. Hogy ne lett volna más választásod? A te házasságod volt! Könyörületesebb lett volna nem feleségül venni, mint tönkretenni a lányt, aki őszintén szeretett és tisztelt téged. Nem igaz?
07:49
Második fivérem. Én nem szerettem viszont? Igen. Valóban az én házasságom volt. De tényleg lemondhattam volna az esküvőt a saját akaratomból? Meglep a naivitásod. Annyi munkámba és megpróbáltatásba került, hogy elnyerjem Qin Cangyetől a lánya kezét. Az esküvő napjának közeledtével végre Qin Cangye és Jin Guangshan is elégedettek voltak. Milyen indokot használhattam volna az esküvő lemondására? Mit mondhattam volna nekik? Második fivérem, tudod mit éreztem, amikor végre azt hittem minden remekül halad és Qin asszony titokban felfedte előttem az igazságot? Ha villám csapott volna belém sem lehetett volna rosszabb. Tudod, hogy miért nem Jin Guangshannak mondta el és inkább nekem könyörgött titokban? Mert Jin Guangshan megerőszakolta! Az a jóságos apám, még a sok éve hűséges alattvalójának feleségét sem kímélte.
09:23
Arra sem emlékezett, hogy volt egy lánya. Az évek alatt, még arra sem volt bátorsága, hogy a férjének elmondja. Mi lett volna ha hirtelen lemondom az esküvőt? Csak vitát szított volna Jin Guangshan és Qin Cangye között. Megsértettem volna mind a két felet. És ki jött volna ki a dologból a legrosszabbul? Még ha... Még ha nem is volt más választásod. Még ha el is kellett venned feleségül. Elkerülhetted volna a társaságát. Miért kellett vele gyermeket... Ezen a ponton nem tudom, kit gyűlöljek jobban. A szörnyeteg apámat, vagy azt a paranoiás, túlgondoló embert, akivé váltam. Ezért inkább megölted az apádat. Igen. Megöltem. És milyen gyalázatos módszerrel. Igen. [Száz pázsit viraggal] Apám, elhoztam neked a kedvenc nőidet. Milyen sokan vannak. Nem örülsz? A-Yao. Mivel ezt a két dolgot beismerted,
11:28
lenne még egy kérdésem. Mi volt Jin Zixuannal? Ne keress kifogásokat. Te tervelted ki Jin úrfi megölését? Jin Zixuan... igaz, hogy nem véletlen botlottam belé. Mit tettél? Mi a fenét csináltál? Beszélj! A-Yao. Gyorsan. Siess. [Vitéz gyönyörűség csarnok] A-Yao, mit keresel itt? Mi történt? Semmi. Semmi sem történt. A-Yao, sosem tudsz a szemembe nézni, amikor hazudsz. Mondd el az igazat. Mi történt? A-Yao. Az egész az én hibám, csak egy pillanatra nem figyeltem és Zixun egy csapat emberrel elment... Merre mentek? Merre mentek volna? A Qiongqi Ösvényre, megtámadni Wei Wuxiant. Micsoda? Miért nem állítottad meg? Honnan tudhattam volna? Csak annyit mondott, hogy távoznak. Nem... Nem mintha beleszólhatnék abba, hogy mit csinál. Majd én utána megyek. Miért? Miért? Miért? Fiatalabbik nagybátyám, miért tetted?
14:14
Mondd el, hogy miért csináltad? Miért? Mondj valamit! Miért tetted? Miért? Miért? A-Ling, meg tudod nekem mondani, hogy miért? Mondd meg, hogy miért van az, hogy míg én mindig mosolyogva fogadok mindenkit, ám viszonzásul a legkisebb tiszteletet sem kapom meg. Addig az apád egy pökhendi, felfuvalkodott alak volt, de mégis mindenki körbe rajongta. Meg tudod magyarázni, hogy bár ugyanaz volt az apánk, ő miért lophatta a napot drága feleségével, vagy kisfiával játszva, amíg engem saját apám köszönet nélkül ugráltatott a legmocskosabb feladatok elvégzésére? Miért van az, hogy bár egy napon születtünk Jin Guangshan hatalmas ünnepséget tartott az egyik fia tiszteletére, addig végignézte, hogy a másikat a saját őrei hajítanak ki Aranyhal Bástyából?
16:05
Megparancsolta az embereinek, hogy vessenek le az Aranyhal Bástya legfelső lépcsőfokáról egészen a legalsóig. A-Ling, mondd csak. Miért történtek velem ezek? Én jó ember akartam lenni. Rengeteg reményt fűztem az apámhoz. Akkoriban, ha az volt a parancsa, hogy csaljam csapdába Wei úrfit, vagy védjem meg Xue Yangot, nem számított, hogy milyen ostobának találtam, vagy hogy mennyire gyűlöltem gondolkodás nélkül engedelmeskedtem. A-Ling, tudod mi miatt vesztettem el minden reményem? Nem azért, mert az ő szemében Jin Zixuan egyetlen hajszála is többet ért, mint én, vagy hogy befogadta Mo Xuanyut, vagy hogy azt sem engedte meg, hogy a karjaimba vegyelek, még az sem számított, hogy mindent megtett, hogy aláássa a befolyásomat... Nem, ezek miatt... Hanem azok a mézes szavak miatt, amiket a ringyóknak mondott maga körül,
18:10
amikor italt, vagy kéjt kívánt. Tudod, hogy egy hozzá hasonló hatalmas klánvezér, akinek a kisujjából is pénz folyik miért nem volt hajlandó egy olyan apróságra, mint megvásárolni az anyám szabadságát? Megvenni a szabadságát? Nem, az sohasem fog megtörténni. A nőkkel csak a gond van. Főleg azokkal, akiknek akadt is már könyv a kezébe. Ha megváltom a szabadságát, akkor életem végéig nem fogok tudni tőle megszabadulni. Egyen egy szőlőt. Finom. Nagyon ízletes. Uram, magának nincs egy fia? Fiam? Róla még beszélni sem érdemes. Igyunk! Tessék! Második fivérem. Fiaként csak pár szót értem neki. "Róla még beszélni sem érdemes." Attól még az apád volt... De te... Mi haszna van mindezt elmondanod? Tényleg nincs értelme. Már túl késő. Már nincs kiút. Annyi gonoszság után, még mindig irgalomra vágyok. Én... már csak ilyen ember vagyok.
20:52
Jin Ling. Ne mozdulj! Wei Wuxian, nem vetted el a fegyvereit? Elvettem az összes húrt tőle. Hacsak Jin Guangyao nem olyan erős, hogy a semmiből varázsolja elő. A saját testében rejtette el. Van még egy pár trükk a tarsolyában. A-Ling. Nem kell úgy megijedni. Elvégre, A-Ling a szemem előtt nőtt fel. A szavaim ugyanazok, én megyek a magam útjára, ti pedig a tiétekére. Egy kis idő múlva újra láthatjátok A-Linget teljesen sértetlenül. Jin Guangyao, ha túszt akarsz, használj engem. Ugyanazt éred el velem is. Nem, ez nem igaz. Jiang klánvezér, te megsérültél. Nehezen tudsz mozogni. Csak hátráltatnál. Jin klánvezér, nem hagytad itt a legfontosabbat? A hű szolgádat itt mellettem. Klánvezér, ne foglalkozzon velem. Nagyra értékelem. Jin klánvezér, megint hazudtál. Csak még egyszer utoljára. Nem fog többet előfordulni. A múltkor is ezt mondtad. Már nem tudom, melyik szavad igaz. Sizhui? Wei úfri, Hanguang-Jun. Nem tudtam tovább visszatartani. Kit visszatartani?
23:57
Bátyám! Baxia. Idősebb fivérem? Nem ő az, hanem Wen Ning. Wei Wuxian, mi folyik itt? Miért van Wen Ningnél Baxia? Nem tudom. Sizhui, mi történt? Fogalmam sincs. Már ilyen volt, amikor összefutottam vele odakint. Próbáltam megállítani, de nem tudtam. Mi történik? Miért nem hallgat rám Wen Ning? Lehetséges lenne, hogy... A szablya lélek megszállta a testét. Wei Wuxian. Jin Ling. Jin Ling. Jin Ling, jól vagy? Jól vagyok. Minden rendben. Klánvezér! Lan klánvezér, van magánál orvosság? Kérem segítsen! Klánvezér mindig tisztelettel bánt magával. Kérem segítsen rajta, klánvezér! Klánvezér! Klánvezér! Klánvezér, meneküljön! Fogd be a szád! Wen Qionglin. Úrfi. Wen Ning. Úrfi. Nem tudom irányítani. Te... Visszatartom! Meneküljenek! Wei úrfi. Wei Wuxian. Nem... Nem... Su She, miért akarsz megölni? Nem... Nem... Segítség! Nem én voltam... Nem én voltam.. Nem én voltam. Te voltál! Segítség. Segítség!
35:54
Segítség! Nem én voltam. Vigyázz! Klánvezér... Minshan. Minshan. [Guanyin Csarnok] Fáj... fáj... Gyengédebben, Xichen bátyám. Megmarad a lábam, Xichen bátyám? Rendbe fog jönni, Huaisang. Nem kell félned. Csak egy szúrt seb. Nincs eltörve. Szúrt seb? Hogy ne féljek, ha leszúrtak? Xichen bátyám, segíts! Meg fogok halni! Nem olyan súlyos. Tessék, nyeld le. Enyhít a fájdalmon. Hogy lehetek ilyen szerencsétlen? Su Minshan a semmiből ok nélkül elrabolt. Gyengéden, gyengéden. Még le is kellett szúrnia menekülés közben. Nem tudott volna inkább félre lökni? Miért kellett ellenem kardot ragadnia? Fáj. Fáj. Pihenj egy kicsit. Gyere. Jin klánvezér. Ne tégy felesleges mozdulatot. Különben, nem fogok irgalmazni és megöllek. Köszönöm, Zewu-Jun. Huaisang, kérlek add ide a gyógyszert. Azonnal. Huaisang. Xichen bátyám, vigyázz! Mögötted!
41:58
Te... Mi történt? Az előbb... láttam, ahogy harmadik bátyám... Nem... úgy értem... Jin klánvezér maga mögé nyúl. Nem vagyok benne biztos, hogy mit tervezett... A feliratot paltime_e készítette. www.theuntamed-hun.blogspot.com ♫ A fuvola hangját hallva, átölelem magányos fájdalmam ♫ ♫ Az ég még mindig felhős és az éj sötét ♫ ♫ Helyes, vagy helytelen mind a múlt részei ♫ ♫ Hogyan kezelhetném csupán álomként, ha ébren is vagyok ♫ ♫ Hogyan mérik a hírnév pusztulását, nyereséget, vagy veszteséget e földi világban ♫ ♫ Forró vér és hideg pengék vesznek minket körül ♫ ♫ A hegycsúcs magas, a folyó távoli ♫ ♫ A qin hangját ismét hallom ♫ ♫ Régi érzésem még nem hunyt ki. Puha virágok mezején fekszem a Holdat átölelve, amely olyan, mint a hó ♫
43:53
♫ Önts egy italt, aminek íze akár az élet, halál, bánat és boldogság. Gyászolj vele egy fiatal ifjút. ♫ ♫ Amíg a Hold felkel, nincs ok bánkódásra ♫ ♫ Miért ne éljünk láncok nélkül, együtt átküzdve magunkat minden nehézségen ♫ ♫ Játsszunk egy dalt és utazzunk a világ végére ♫ ♫ Önts egy italt, aminek íze akár az élet, halál, bánat és boldogság. Gyászolj vele egy fiatal ifjút. ♫ ♫ Amíg a Hold felkel, nincs ok bánkódásra ♫ ♫ Miért ne éljünk láncok nélkül, együtt átküzdve magunkat minden nehézségen ♫ ♫ Játsszunk egy dalt és utazzunk a világ végére ♫

DOWNLOAD SUBTITLES: