MULTISUB【山河令 Word Of Honor】EP02 | 张哲瀚龚俊仗剑江湖,执手天涯 | 张哲瀚/龚俊/周也/马闻远/孙浠伦/陈紫函/寇振海/黑子 | 古装剧情 | 优酷 YOUKU

MULTISUB【山河令 Word Of Honor】EP02 | 张哲瀚龚俊仗剑江湖,执手天涯 | 张哲瀚/龚俊/周也/马闻远/孙浠伦/陈紫函/寇振海/黑子 | 古装剧情 | 优酷 YOUKU

SUBTITLE'S INFO:

Language: Persian

Type: Human

Number of phrases: 617

Number of words: 3092

Number of symbols: 11664

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:28
♪ از شمشیر و خنجرت بخواه تا کینه رو از خودشون دور کنن ♪ ♪ میترسم کینه های قدیمی و جدید به آشفتگی هام اضافه بشن ♪ ♪ از هر روش و حرکتی بخواه تا ببینن چه کسی با استعداد تره ♪ ♪ سرنوشت تغییر کرده و قابل پیش بینی نیست ♪ ♪ از راه و سفر پیش رو بپرس ♪ ♪ سولمیت من کجاست؟ ♪ ♪ از باران و آسمان صاف درباره ی آشفتگی ذهنیم بپرس ♪ ♪ رویارویی با ماه، هر روز و هر شب ♪ ♪ از گل و برگ ها بپرس، رنگ هاشون زیباست ♪ ♪ شادی و غم هر دو کوتاهن، چند بهار گذشته؟ ♪ ♪ از پاییز و زمستان بپرس، کولاک ادامه داره؟ ♪ ♪ رنگین کمان نابود شده، تحمل این روزا سخته ♪ ♪ گل ها خیلی زود شکوفه دادن، کی میدونه چرا؟ ♪ ♪ بهشت ما رو کوچیک نمیشماره، تو هم بزرگ شدی ♪ ♪ جیانگ حو ناچیزه، جهان پهناوره ♪ ♪ اونا دیگه رفتن، من فراموش کردم ♪ ♪ گل ها پژمرده شدن، کی میدونه چرا؟ ♪ ♪ بهشت پر از تلخی نیست، تو هم بزرگ شدی ♪ ♪ همه ی قهرمانا مردن، زمان کمی مونده ♪ ♪ اونا دیگه رفتن ... من فراموش کردم ♪
01:44
♪ قـــول شــرف ♪ ♪ اتــحــاد کــوهــســتــان و رودخــانه ♪ ♪ قـــســمــت دوم ♪ بانوی مهربون خیلی شیرینی، اما اخلاق نداری حرفتو قبول ندارم ارباب؟ آ شیانگ، اینقدر خودت رو خجالت زده نکن تو نمیتونی بجنگی، اما حواست درست کار نمیکنه؟ بخاطر بی ادبی زیردستم من رو ببخشید نه بابا من باید عذرخواهی کنم پس شما هم هنر های رزمی بلدین ما تو دنیای هنر های رزمی دوست حساب میشیم ببخشید سربه هوا بودم من جانگ چنگ لینم من از فرقه ژی جینگ جیانگ حو هستم میتونم بپرسم شما از کدوم دسته یا فرقه هستین؟ اسمتون چیه؟ نمیخواد، نمیخواد رفیق، مریضین یا زخمی شدین؟ من زیاد چیزی بارم نیست. ار هیچ دسته یا فرقه ای هم نیستم ارباب جوان، بریم بیاین اذیتش نکنیم هروقت که به فرقه یو ژی جینگ اومدین اگه مشکلی ندارین مهمون ما باشین مهم نیست زخمی شده باشین، بیمار باشین یا براتون مشکلی پیش اومده باشه میتونین کارت اسم من رو بیارین تا در ژی جینگ بمونین ارباب جوان، حتی اگه کارت اسم داشته باشین نمیتونین به هرکی که تو خیابون دیدین بدینش ...ارباب گفتن این کارت اسم این کاریه که پدر گفت انجام بدم ما تو خونه به والدینمون تکیه میکنیم، اما بیرون به دوستامون وابسته ایم
04:16
مردان درستکار باید به همدیگه کمک کنن ببین، اون خیلی مریضه ...از وقتی دیدمش ارباب جوان از کجا میدونین که اون یه مرد درستکاره؟ به هیکلش نگاه کنین، اگه آدم بدی باشه چی؟ ارباب جوان ما باید بریم؟ اگه عجله نکنیم دیرمون میشه از مهربونیتون ممنونم ارباب جانگ سرتون شلوغه؟ نباید وقتتون رو بگیرم درسته، داشت یادم میرفت عجله داشتم که برای مامانم کلوچه بخرم رفیق، قابلتو نداشت همه چیز مثل قبله دوباره همدیگه رو میبینیم ♪ فرقه ژی جینگ، جانگ چنگ لینگ ♪ ولش کن وقتی جیو شیائو جوان بود مثل همین پسره احمق بود ارباب میخواستم تنبیهش کنم چرا نذاشتین اون مرد مریض رو تنبیه کنم؟ ♪ برج چینگ یو ♪ راه رفتنش خیلی نیرنگ آمیز بود خیلی رو مخ بود تو اصلا میتونی در مقابل نُه پادشاهی دووم بیاری؟ فن نُه پادشاهی؟ این واسه کدوم فرقه هستش؟ عمارت چهار فصل عمارت چهار فصل؟ عمارت چهار فصل چیه؟ چرا دربارش نمیدونستم؟ این مرد ممکنه جالب باشه. باید حواسم بهش باشه تو شکارم کردی، منم شکارت میکنم افسانه ای در دنیای هنر های رزمی هست
06:04
آبی از پنج دریاچه جمع شد دیگه کی سزاوار این برتری در دنیای هنر های رزمیه؟ بازم این شعر دنیای هنر های رزمی چند سالیه تشکیل شده اما جیانگ حو بازم میخوان قدرت جمع کنن و غیر منصفانه در دنیای هنر های رزمی برتر بشن اونا سزاوارش نیستن مصیبت بزرگیه تو کی هستی؟ ♪ قایق ران ♪ تو! بچه شیطون! چیکار میکنی؟ ♪ قایق ران ♪ ♪ قایق ران ♪ نمیفهمی خواب بودم؟ میتونی منو جایی ببری؟ آره میخوام به عمارت ژی جینگ برم سه نیم تیل نقره، بازم میای؟ باشه راه بیوفت بچه احمق میتونی با این پول بیست بار سفر کنی تو قیمتتو گفتی و منم قبول کردم توافق کردیم حتی اگه احمقم باشم به تو ربطی نداره وایسا ببینم بچه، تو دیوانه ای؟ طوری مریضی انگار داری میمیری فکر و خیالای بد تو سرته؟ میخوای ازم کلاه برداری کنی؟ گمشو من با تو توافقی نمیکنم گمشو دیداری که تو سرنوشته نمیشه ازش جلوگیری کرد چرا وقتی سرنوشتت نیست، زورش میکنی؟ اگه مشکلی نداری چرا با من نمیای؟ چیکار میکنی؟ تو! پسره ی پرمدعا میخوای چیکار کنی؟ مشتریای منو میدزدی؟ نمیدونی که هرکی اول اومد، همونم خدمت میکنه؟
07:52
بچه احمق، بریم خیلی خب! میتونم بیام؟ بیا بازم میبینمت بیا زود باش نگران سفرت نباش، من در آخر بهت خوش آمد میگم ارباب اون مرد مریض دقیقا کیه؟ یه آدم جالب ♪ عمارت ژی جینگ ♪ اینجا جیانگ نانه افسانه ایه، با شکوفه های زردآلو و هوای مه آلود چیکار میکنی؟ اگه اینجا بمیرم هم ارزشش رو داره عوضی! کثافت، جرات نکن ولی کنی بری پولو ندادی تو! شیطان مریض اینطور لباس پوشیدی تا کلاه برداری کنی؟ بقیه ناهار میخورن و در میرن، تو سواری میگیری و در میری؟ خیلی خودتو بالا گرفتی چطور جرات میکنی فرار کنی؟ تو فقط یه سگ ولگرد پستی پولو بده اگه پولمو ندی استخوناتو میشکنم و میریزم تو سوپم گفتی سواری میگیرم و فرار میکنم؟ آره! با تو بودم پس باید سواری بگیرم و فرار کنم فرار نکن وایسا عوضی شیطان صفت حروم زاده! عوضی پیر ♪ از شمشیر و خنجرت بخواه تا کینه رو از خودشون دور کنن ♪ ♪ میترسم کینه های قدیمی و جدید به آشفتگی هام اضافه بشن ♪ ♪ از هر روش و حرکتی بخواه تا ببینن چه کسی با استعداد تره ♪
11:21
♪ سرنوشت تغییر کرده و قابل پیش بینی نیست ♪ ♪ از راه و سفر پیش رو بپرس ♪ ♪ سولمیت من کجاست؟ ♪ ♪ از باران و آسمان صاف درباره ی آشفتگی ذهنیم بپرس ♪ ♪ رویارویی با ماه، هر روز و هر شب ♪ ♪ از گل و برگ ها بپرس، رنگ هاشون زیباست ♪ ♪ شادی و غم هر دو کوتاهن، چند بهار گذشته؟ ♪ ♪ از پاییز و زمستان بپرس، کولاک ادامه داره؟ ♪ ♪ رنگین کمان نابود شده، تحمل این روزا سخته ♪ ♪ گل ها خیلی زود شکوفه دادن، کی میدونه چرا؟ ♪ ♪ بهشت ما رو کوچیک نمیشماره، تو هم بزرگ شدی ♪ ♪ جیانگ حو ناچیزه، جهان پهناوره ♪ ♪ اونا دیگه رفتن، من فراموش کردم ♪ ♪ گل ها پژمرده شدن، کی میدونه چرا؟ ♪ ♪ بهشت پر از تلخی نیست، تو هم بزرگ شدی ♪ ♪ همه ی قهرمانا مردن، زمان کمی مونده ♪ ببخشید امیدوارم اذیت نشده باشی قدمات خیلی زیبا بود فراموش نشدنی بودن برای همین اومدم تا یه بار دیگه ببینمشون زیبا؟ عوضی ارباب جوان، چشمات مشکل داره؟
12:36
نه، حواس پنج گانم عالیه قدمات مثل برف توی باد و ماهی که پشت ابرا قایم شده خیلی زیبان این دیگه کیه؟ اون درباره ی فن نُه پادشاهی عمارت چهار فصل میدونه بنظرم تو هم نوشیدن رو دوست داری روز عالی هستش چرا روی کشتی من ننوشیم؟ همونطور که گفتن یه کوزه شراب در بین گل ها باعث میشه دیگه حس تنهایی نکنی تو تا اینجا دنبالم اومدی قصدت چیه؟ چرا واضح نمیگی؟ من دنبالت اومدم؟ مگه خودت نگفتی بازم میبینمت؟ خب منم اومدم ببینمت تو زبون ریختن حرف نداره بازم همدیگه رو میبینیم؟ ♪ عمارت ژی جینگ ♪ ارباب من مهربون و بخشندس اولین ارباب جوان و دومین ارباب جوان دوست دارن با مردان با استعداد و درستکار همکاری کنن بخاطر کوچیک بودن عمارتمون تعداد کمی رزمی کار هست هر کدوم از خودشون یه پا قهرمانن و تو هنرای رزمی حرف ندارن انتظار نداشتم ارباب جوان کوچک از اونا یاد بگیره ...اما حواس اون خیلی فرق داره آبی از پنج دریاچه جمع شد
14:09
دیگه کی سزاوار این برتری در دنیای هنر های رزمیه؟ چند وقتی از زمانی که فرقه ژو جینگ خودش رو درگیر مسائل دنیا نکرده میگذره ما باید برای کسانی که میخوان رهبر برتر دنیای هنر های رزمی بشن آرزوی موفقیت بکنیم ♪ رئیس فرقه ژی جینگ ♪ ♪ جانگ یو سِن ♪ دنیای هنر های رزمی بشن آرزوی موفقیت بکنیم ♪ رئیس فرقه ژی جینگ ♪ ♪ جانگ یو سِن ♪ اما پدر اخیرا، شعر بدتر شده یه شعر دیگه هم هست ♪ بزرگترین پسر جانگ یو سه ♪ ♪ جانگ چنگ فنگ ♪ یه شعر دیگه هم هست ♪ بزرگترین پسر جانگ یو سه ♪ ♪ جانگ چنگ فنگ ♪ متنش خیلی غیرعادیه، مشکوکه ♪ بزرگترین پسر جانگ یو سه ♪ ♪ جانگ چنگ فنگ ♪ متنش خیلی غیرعادیه، مشکوکه ابرهای رنگین ازهم پراکنده شدن، نور از هم پاشیده کی با ارواح کوهستان چینگ یا گریه میکنه؟ چی؟ ...منظور این آهنگ سلاح چنگ فنگ، مراقب حرفات باش پدر امسال، ارباب دنگ اومدن دعوتتون کنن به فستیوال میانه پاییز تا دوباره جیانگ حو رو دور هم جمع کنن چرا ما امسال به شهر یویانگ برای دیدن عمو گائو نریم؟ ♪ مهربانی برتر ♪ اون جانگ یو سه، ارباب جانگه نه؟ خیلی وقته عمو گائو رو ندیدیم اونا ارباب و اولین ارباب جون هستن جناب از این طرف ♪ همانند آب ♪ اون مرده کیه؟ اون مرده؟ اون گداییه که کارت اسم چنگ لینگ رو گرفته و دنباله پوله نمیدونم چطور همدیگه رو دیدن نمیخواستم حال و هواش رو خراب کنم پس از پیشخدمت خواستم اتاقی بهش بده چنگ فنگ تو باید حواست به هر دو برادرت باشه از امروز به بعد نباید بذاری چنگ لوان و چنگ لینگ اینجا رو ترک کنن بله پدر ♪ انبار چوب ♪
15:46
قربان قربان از اون جایی که شما دوست ارباب جوان کوچک هستین مهمان مهمی حساب میشین اما اتاق کافی نداریم ممکنه مجبور باشین تو انبار چوب بمونین انبار چوب؟ ...اگه خوشتون نمیاد انبار چوب خوبه یه چیز دیگه هم میخوام قربان لطفا بگین این کوزه شراب خالیه، شکمش به قار و قور افتاده متوجه شدم براتون شراب و غذا میارم ممنون دیگه میرم کارا انجام شد چند ژنرال بودن که متوجه موقعیت نبودن و همکاری نداشتن من کشتمشون سراشون رو در بالای ورودی شهر آویزون کنید تا درس عبرت بشن چشم عالیجناب، اخبار از طرف جاسوس فردی در جیانگ نان در میان بچه ها شعری غیرعادی پخش کرده انگار درباره ی محل تقریبی سلاح درخشانه افراد رو بفرست تحقیق کنن یه چیز دیگه جاسوسی که به دنبال جو زی شو فرستادین خیلی زود گمش کرده معلومه آماده بود. به جستجو ادامه بدین نصفه شبه هفت شی مقدس سه تپه دوباره اینجان کمک کمک فکر کنم درباره ی این شبح ماسک دار تو یه کتاب خونده بودم
19:39
دره شیاطین از کوهستان چینگ یا؟ چرا این گروه شیاطین به ژی جینگ اومدن اونا همشون خدمتکارن هیچ کدوم از رزمی کارا مقابله نمیکنن انگار قدرتشون رو از دست دادن فرقه ژی جینگ به دست اشباح ماسک دار نابود شده ارباب جوان کوچک، دنبالم بیاین پرنده حیله گر جنگی؟ چرا جاسوس تیان چوانگ اینجاست؟ ولش کن، اول باید اونا رو نجات بدم ♪ عمارت فرقه ژی جیانگ ♪ مخفی شو خوبین؟ مرد مریض؟ عوضی پیر! بچه رو ببر بریم! زودباش جانگ یو سن اگه نمیخوای زجر بکشی خیلی سریع سلاح درخشان رو تحویل بده امکان نداره خیلی خب، از مرگ نمیترسی اما از شاهد مرگ پسرات بودن چی؟ خوبین؟ جناب تو دقیقا کی هستی؟ سواری گرفتم و فرار کردم ولی من زندگیت رو نجات دادم الان برابریم اشتباه میکنی تو دوبار رو قایقم بودی این بارم کمکت کردم ولی هنوز جبران نکردی مرد مریض باید عجله کنیم نمیتونیم زیاد بمونیم من سل دارم.نمیتونم بدوام بچه رو ببر من مهم نیستم ...تو غیرممکنه. تو نجاتم دادی نمیتونم اینجا ولت کنم اگه پدرم بفهمه
24:00
بی ادبی کردم پامو میشکنه خل شدی؟ پدرت تا الان مرده هیچکس تنبیهت نمیکنه زودباش در برو پدرم نمیمیره پدرم چیو یوئه جیان، قهرمان ژی جینگه میدونم پدرت کیه چیو یوئه جیان زندگیمو نجات داد سه سال جلوی خونتون قایق میروندم چون منتظر فرصتی بودم تا لطفشو جبران کنم زودباش فرار کن به سمت دریاچه تای بدو و ارباب سوم بای رو پیدا کن اگه افراد جیانگ حو رو دیدی هویتت رو بهشون بگو من نمیرم من یه مبارزم عمو زودباش، زخمت رو با انرژی درونیت خوب کن مراقبتم ♪ مسیر ♪ ♪ روشنایی ♪ ♪ معمولی بودن ♪ ♪ همراه با خدا ♪ پسره احمق اون بچه خوبیه ولی احمقه میتونی بلند شی؟ یک ربع وقت میخوام باشه روح شناور، یکی از ده روح شیطانی کوهستان چینگ یا سلاح درخشان رو بده کمتر زجرت میدم روح احمق برو تو
26:32
عمو لی عمو لی میکشمت انتظار نداشتم که چیو یوئه جیان همچین بچه به درد نخوری داشته باشه تو روح شیطانی جرات کردی جلوم کارای شیطانی کنی تبدیل به یه روح واقعیت میکنم تو! گدا گشنه توی هنرهای رزمی خوبی شمشر خوبیه ارباب دوباره همو دیدیم لائو لی عمو لی عوضی تقریبا بخاطر نخ سیاه و سفید شیطانی کشته شدن جناب! جناب زودباش نجاتش بده چرا گریه میکنی؟ من هنوز نمردم بعد اینکه آخرین نفسمو کشیدم اون موقع زار بزن مرد مریض هنرهای رزمیت خوبه بهتر از توئه تسلیمم هیچ وقت به هیچ کس بدهکار نبودم بالاخره میتونم جبران کنم الان در آرامش میمیرم تو دوبار سوار شدی یه سفر هزینه اش یک و نیم تیل میشه ....که با سودش اگه عوضی نیستی باید پولشو بدی
32:06
میخوای چیکار کنم؟ فقط بگو میخوام که این بچه رو در امنیت کامل پیش ژائو جینگ توی جیانگ حو ببری عمو لی نه! نمیرم بچه احمق بچه خوبی هستی ولی پدرت دیگه زیادی بهت چیز میزای خوب یاد داده ....در آینده مردک مریض! اسمت چیه؟ ...من جو شو جو شو؟ باشه احترام بذار خنگول در آینده باید بهش گوش بدی زودباش عمو جو خوبه جو شو، اون احترامشو گذاشت بهش وفادار بمون ...من اسمت رو یادم میمونه خدا نگاهت میکنه
33:57
اگه قولت رو بشکنی اجدات رو حتی اگه اون دنیا باشم بازم نفرین میکنم عمو لی عمو لی عمو لی عمو لی عمو لی عمو بهت قول میدم قایق ران رو بیار چشم ♪ یوئه ♪ چی شده؟ منتظر چی هستین؟ قایق رو آماده کن شی شیونگ، این قایق خالیه ♪ شاگرد فرقه یوئه یانگ ♪ ♪ دنگ کوان ♪ شی شیونگ اینم همینطور شی شیونگ اینم همینطور اینم همینطور شی شیونگ قایق ران مرده. کل خانوادش کشته شده اسمشو میدونی؟ میدونم فامیلش لی هست لی شیونگ، لی شیونگ تو خیلی با درکی بچه رو به جو شیونگ دادی جو شیونگ بنظر خیلی سرسخته و مرد وفاداریه در آرامش بخواب ...مرسی ون...ون که شینگ اسمت جو شو هست؟ کدوم کاراکتر شو؟ ♪ به معنی گربه ♪ اونی که توی لیو شو هست ♪ به معنی گربه ♪ چه اسم خوبی یه مرد درستکار، مثل گربه پرواز میکنه
36:35
♪ مقبره عمو لی ♪ چی شده؟ عمو جو، من خوبم فقط یهویی سرم گیج رفت ببخشید اینقدر سختگیر نباش خسته شدی باید استراحت کنی نه عمو جو، میتونم ادامه بدم یه شب استراحت عیب نداره آ شیانگ آتیش و غذا درست کن نیاز نبود بگی همشون آمادست. بیا تو جو شیونگ. ارباب جوان جانگ بفرمایید ارباب ارباب شیونگ تای شما اول بخورین من بهش میرسم، باشه؟ گدا با این که توی هنرهای رزمی خوبی خیلی خودت رو محدود میکنی چی شده؟ میترسی مسمومت کنم؟ ....اگه نمیخوری پسش بده. من هنوز گشنمه اگه بهش اعتماد نداری اینو بگیر گشنم نیست ...این خیلی نسبت بهمون گارد داری اما بخاطر یک و نیم تیل گول اونو خوردی بدون اینکه بدونی کی هست قول دادی مراقبش باشی تو چی میدونی؟ یه مسافر ساده از اصول پیروی میکنه و قولشو نگه میداره بدون ترس از مرگ به سفرش ادامه میده جو، کارات نشون میدن
39:00
خیلی جنتلمن هستی منظورت چیه؟ ارباب، لطفا اینقدر خودتو همه چیز دون نشون نده سردرد میگیرم هربار اینطوری میشی اینو توی کتابای تاریخی سیما چیان نوشته شده میگه که حتی یه مرد معمولی وقتی قول میده باید نگهش داره اینطوری بدون ترس از مرگ سفرشو پیش میبره که بهشون میگن خونه به دوش پدرم اینو یادم داد ...عمو جو، من ممنون نیاز نیست تشکر کنی چی شده؟ نون دوست نداری؟ بیا کماج، بگیرش غذات رو نمیخورم بسه ارباب جوان زندگیت رو نجات دادم چرا نمیمیری و زندگیتو بهم نمیدی؟ دختره خنگ! بس کن خیلی زبونت تنده. اینطوری عمرا بتونی ازدواج کنی مردم جدیدا فرق بین خوب و بد رو نمیفهمن الان زندگیش رو نجات دادم فقط یه بار بهش پریدم و از من بدش میاد چرا به جاش نمیری با دشمنت بجنگی؟ ترسو بانو گو درست میگه ببخشید تقصیر منه مرسی زندگیمو نجات دادی نگفتم زانو بزنی که بسه، بلند شو جو شیونگ تغییر قیافه دادی؟ ارباب جوان جانگ
41:12
اسم من جانگ چنگ لینگ هست قهرمان، چنگ لینگ صدام کن بهم نگو قهرمان از قهرمانا متنفرم ارباب قبلش داشت درمورد درستکار بودن و کمک کردن حرف میزد انگار داستانگویی چیزیه فکرکردم از پس این کارا برمیاد انگار فقط چاخان میکرد وقتی مبارزه ای باشه سریع در میره و میزنه زیر گریه فقط میتونه توی نمایش ادای آدمای درستکار رو دربیاره ...تو من؟ چی؟ یه مرد هیچ وقت نباید با بقیه دعوا بگیره تو حتی نمیتونی شمشیر رو درست بگیری آ شیانگ بانوی مهربون ازتون تشکر نکردم توی لحظه حساس کمکم کردین بانوی مهربون صدام نزن باعث میشه مور مورم شه اسمم گو شیانگه این سرنوشت ماست درست زمان درست همو دیدیم همین طور توی زمان اشتباه سرنوشت توسط خدا نوشته شده تو و ارباب جوان جانگ چی؟ سرنوشتتونه؟ ارباب جوان جانگ، زخمی شدی؟ خ...خوبم ممنونم بابت محبتتون وقتی زخمی شدی باید درمان بشی
42:52
از خانوادم پزشکی یاد گرفتم ...اگه مشکلی نداری میتونم مشکلی نیست. خوبم گفت خوبه...نمیخواد زخمش رو پنهون میکنه و درمان نمیخواد اگه بخاطر بدتر شدن زخمش بمیره تقصیر من نیست ...ولی اجدادت توی اون دنیا جناب ون، اگه نیت بدی داری میشه حداقل واضح بگیش؟ نمیخواد نقش بازی کنی اگه دشمنش نیستی، اینقدر زورش نکن باشه ♪ وقتی از کنار رودخونه سرد گذشتم،آسمون خاکستری بود ♪ ♪ سایه ماه توی لیوانم، نشون دهنده ناراحتی لبخندمه ♪ ♪ کی بهم اجازه داد سوار بر اسب دور دنیا رو بگردم؟ ♪ ♪ کی توی رویاهاش مسته ولی نمیتونه موقع بهوش اومدن خونه رو پیدا کنه؟ ♪ ♪ بارون سرد پنجره منو میبوسه ♪ ♪ نفرت و تهمت برام مهم نیست، ولی افکارم پافشاری میکنن ♪
45:13
♪ بهار باد سبزی رو روی رودخونه میکشه ♪ ♪ ولی نمیتونه قلب سردمو گرم کنه ♪ ♪ نور ما جایی اطرافه؟ ♪ ♪ پشیمونم که زودتر ندیدمت، ولی خوبه که بالاخره دیدمت ♪ ♪ نذار فصل ها بی ارزش بگذرن ♪ ♪ برای یه زندگی آروم و پر آرامش،ماجراجویی سوار براسب رو بیخیال شو ♪ ♪ نور امید ده هزار خانواده ،دنیا رو روشن کرده ♪ ♪ گذشته مثل غبار طوفان شن،ناپدید میشه ♪ ♪ بقیه عمرم رو با بودن در کنار تو لذت میبرم ♪ ♪ تا ابد باهات خواهم بود ♪

DOWNLOAD SUBTITLES: