Jeunesse Longevity TV - Episode 13 - Vidacell

Jeunesse Longevity TV - Episode 13 - Vidacell

SUBTITLE'S INFO:

Language: Khmer

Type: Robot

Number of phrases: 102

Number of words: 489

Number of symbols: 6196

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
00:02
សួស្ដី អ្នកទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំឈ្មោះវិលាម អែមស្លាក សូមស្វាគមន៏ មកកាន់វគ្គទី ១៣ របស់យើង នៃ ទូរទស្សន៏ អាយុវែង របស់ចន ន្នីស អ្វីទៅជា VIDA CELL ? Vida cell គឺផលិតពីអង្ករសុទ្ឋ ។ ពីរអង្ករនិងមិនមានរបស់អ្វីផ្សេងទេ ប៉ុន្ដែមិនអង្ករគ្រប់ប្រភេទ ទេ អង្ករ ក្នុងខណ្ណះពេលគេប្រើសំខាន់ អាហារឋាមពល មានគ្រឿងផ្សុំរាប់រយ បញ្ហារតែមួយគឺទទួលស្គាល់នូវគ្រឿងផ្សុំមូលដ្ឋាននិងរបៀបវិជ្ជាសាស្រ្ដ ធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវផលប្រយោជន៏ដល់សុខភាពនៃគ្រឿងផ្សុំ ទាំងនោះ ដូចេ្នះ តើមានអ្វីពិសេសសម្ងាត់ចំពោះអង្ករនេះទេ ? ជំហានដំបូងត្រូវជ្រើសយកដំណាំស្រូវក្នុងពិភពលោក: ឈ្មោះជ្រលងសាយ៉ាម ក្នុងប្រទេសថៃ
01:31
ជាដំណាំធម្មជាតិធំជាងគេក្នុងផែនដី : ជ្រលងដីខ្ពស់ជាងគេ ក្នុង សាយ៉ាម គឺសម្បូរបែបក្នុងស្ពឹង មានពួកសារាយមានអង្ករធម្មជាតិសុទ្ឋ ជំហានបន្ទាប់ត្រូវជ្រើសស្រូវ ត្រឹមត្រូវ ចូលចាំថាមានប្រភេទស្រូវចំនួន៣០០០ បានដាំដុះក្នុងសកលលោក នេះ ក្នុងចំណោម ទម្រង់៣០០០ Vidacell ត្រូវជ្រើសឲ្យយកចិត្ដទុកដាក់ចំនួន៣ ប្រភេទ ដូចេ្នះយើងគួរធ្វើជាមួយប្រភេទ៣សំខាន់នេះ ? យើងដាក់លាយប្រភេទទាំង៣ដោយ លំអងផ្ការោយ និងភាពសម្ងាត់ត្រូវធ្វើជាមួយ
02:40
ប្រើពូជនតាមបចេ្ចកវិជ្ជានិងមិនមានតម្រូវប្រភេទគំរូ ជំហានបន្ទាប់ត្រូវជ្រើសយកមុននាទីមួយនៃចំណោមគ្រឿង ផ្សុំរាប់រយ គ្រឿងផ្សុំគ្លីសេរ៉ុលប្រូទីនរួមជាមួយជាតិស្ករនិងប្រូទីន យើងដកយកជាតិ គ្លីសេរ៉ុលប្រទីនចេញពីរគ្រាប់ស្រូវ យក១០០ គីឡូក្រាមជ្រើសយកផលិតផលអង្ករមានជាតិគ្លីសេរ៉ុល ប្រទីនត្រឹមតែ ១ គឺឡូក្រាម គ្លីសេរ៉ុលប្រូទីនមានការទទួលខុសគ្នាយ៉ាងច្រើនក្នុងខ្លួនយើង រួមមាន អណូនៃការដឹកជញ្ជូន ផលិតផលនៃអង់ស៊ីមការទទួលស្គាល់ទំហុំផលិតផលអ័រម៉ូន
03:49
រួចហើយរោងម៉ាស៊ីនមានលើស ជួយសម្រួលដកកោសិកាចេញ នេះគឺធ្វើមានសម្ភារះពិសេសបង្កើតឡើងជាមួយការជួយក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្ដពីប្រទេសថៃ ឥឡូវនេះយើងមានគ្លីសេរ៉ុល ប្រូទីន បន្ថែមក្នុងទម្រង់ម្សៅ អ្វីអាចធ្វើជាមួយបាន? គ្លីសេរ៉ុលប្រូទីនពីអង្ករមានផលប្រយោជន៏ពីរយ៉ាងសារជាតិគីមីវិទ្យា មនុស្សនិងតួរនាទី ដំបូង វានឹងលើកឡើងផលិតផលឋាមពលពីរកោសិកាទី២ មានភាពតឹងតែង បង្កើនទំនាក់ទំនង កោសិកានិងទី៣ សំខាន់គេបានដកយកជាតិចេញពីក្នុងខ្លួន
04:59
ដំបូងនិយាយអំពីរឋាមពល ពេលណាយើងមានកោសិកាឋាមពលគ្រប់គ្រាន់ យើងគឺនៅក្នុងសុទិដ្ឋនិយមខ្លួនយើងអាចកែតម្រូវ រោគសញ្ញា និងជួជុលការរំលាយអាហារមានតុល្យភាព។ សុខភាពនិងការចាស់ មានទីតាំងក្នុងកោសិកាយើងនិង សម្រួលដល់ឋាមពល 32 00:05:25,740 --> 00:05:32,860 ឋាមពលគឺមកពីអំណាចខ្លួនយើង ក្នុងកោសិកាហៅថាកោសិកាបំបែតាមម្ហូបអាហារ យើងច្រើនថែមទៀត មាន២៥០០ ក្នុងកោសិកានិមួយ ដើម្បីយល់អំពីរៀបកោសិកាបំបែក អាចផលិតផលឋាមពល ចាប់ផ្ដើមដោយម្ហូបយើងបិរភោគ ពេលញុំាឬ ផឹកភេសជ្ជ ម្ហូបពេលគេរំលាយនិងបំបែក ចុះមកក្នុងអាហារបំប៉ុន ដែលមាន ប្រូទីនធាតុកាបូនហៃជ្រេត ខ្លាញ់ វិតាមីន រ៉ែកត្ដាសំណល់ អាហារបំប៉នទាំងនោះមានអំណាច ចូលក្នុងពោះវៀនជារនាំង
06:12
គេបានជ្រាបចូល ទៅតាមឈាម ហូរដល់គោដៅចុងក្រោយគឺ កោសិកា ខាងក្នុងកោសិកាគេបានទៅដល់ដុំកោសិកាជុំវិញ អំណាចនៃ កោសិកា នេះគឺពេលឋាមពលបានផ្ទេរទៅអាហារបំប៉នក្នុងឋាមពល អាហារបំប៉ននិយមួយៗ មានសម្ថតិភាពជាក់លាក់បង្កើតឋាមពល ឧទាហរណ៏ ខ្លាញ់អាចបង្កើតឋាមពលទៀត ជាងធាតុកាបូនហៃជ្រេត( កាឡារី ៩ សំរាប់ 1gr ជំនួសកាបូនហៃជ្រេត ៤ យ៉ាង) ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងប្រើ កោសិកាមូលក្នុងវិធីម្យ៉ាងនៃការវាស់ស្ទង់ឋាមពលហៅថា ATP បង្កើតATP ចេញម្ហូបរបស់យើងសំខាន់សំរាប់ជីវិត Vidacell និងជួយសម្រួលដល់ប្រតិកម្មការរំលាយអាហារដែលនាំមុនបញេ្ចញឋាមពលក្នុងទម្រង់នៃ ATP ។
07:21
ប៉ុន្ដែ Vidacell មានតួរនាទីលើសពីអ្នកសម្រួលឋាមពល Vidacell និងជួយរក្សាកោសិកានៅក្មេង និងស្រស់ថ្លា ម៉េចបានអញ្ចឹង ? មនុស្សចំនួនដឹងថាយើងមាន ឌិអិន អេ ២ មួយក្នុងសាច់ដុំរបស់យើង និងមួយទៀតមានក្នុងសេនខ្លួនយើង ( មាន២៥០០០ សេន ) និងឌី អីនអេ នៅគ្រប់ កោសិកាមូល ដែលមានតែ ២៧ សេន និងមានការផ្ទេរដោយវិធីតែម៉្យាងទៀត ( កុំសួរខ្ញុំហេតុអី ) យើងមានជាង២៥០០ កោសិកា( ក្រៅពីកោសិកាឈាមក្រហម) ប៉ុន្ដែខ្លួនមនុស្សយើងចាស់ មានចំនួន នៃតួរនាទី កោសិកាថយចុះមានន័យថា មនុស្សចាស់ឋាមពលក៏តិចជាងកេ្មង
08:30
រាល់លើកយើងផលិតឋាមពលយើងផលិត រ៉ាឌីកាលសេរីផងដែល និងរាឌីកាល់អាចខូចខាតវិញកោសិកាឌី អិន អេ ឌីអិន អេ គឺមានភាពផុយស្រួយមែនទែន រំដោះរ៉ាឌីកាល់ និង អ៊ុកស៊ីហ្សែន មានច្រើនជាងស្នូលឌី អិនអេ បើយើងមិនមានការជួសជុលសេវាកម្មខូចខាតជាបន្ទាន់យ៉ាងសំខាន់ និងបញ្ចេញឋាមបន្ថយភាពតឹងតែង Vidacell ជំរុញជួសជុល ឌីអិន អេ តាមរយប្រូទីននៃ គ្លីសេរ៉ុល យើងដឹងថាឥឡូវនេះ Vidacell ដែលបានដកយកគ្លីសេរ៉ុលចេញពីអង្ករប្រសើរបំផុតក្នុងពិភពលោក នឹង ដឹកនាំ មានឋាមពល ថែមទៀត ដោយជួយអាហារបំប៉ន ផ្ទេរ ATP កោសិកាក្នុងខ្លួន 60 00:09:39,120 --> 00:09:45,040 យើងដឹងថា Vidacell គឺការពារកោសិកាឌីអិនអេ
09:45
អ្វីអំពីរទំនាក់ទំនងកោសិកា? ទំនាក់ទំនងកោសិកា ដោយបញ្ជូននិងទទួលសញ្ញា។ សញ្ញាអាចមកពីបរិស្ថាន ឬគេអាចមកពីកោសិកាដ៏ទៃ ដើម្បីតបជាគន្លឹះ សញ្ញាទាំងនេះត្រូវតែផេ្ទរ តាមភ្នាសកោសិកា សញ្ញាធ្វើការរំខានជាមួយសរៃសប្រាសាទសម្រាប់ទទួលប្រូទីន ដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រៅ កោសិកា ក្នុងករណីនេះមានតែកោសិកាសរៃសប្រាសាទសម្រាប់ទទួល ត្រឹមត្រូវផ្ទៃក្នុងនិងឆ្លើយតប ដល់សញ្ញា បាន ។ ប្រូទីអិន ជាផ្នែកនៃ Vidacell គឺទំនាក់ទំនងសំខាន់ពីកោសិកាទៅកោសិកា កោសិកានិយាយគ្នាក្នុងចំណោមគ្នាឯង កោសិកានិយាយទៅកាន់ខួរក្បាលប្រពន្ឋ័សុំាងនឹងរោគ ។ ទំនាក់ទំនង កណ្ដាល ខាងក្នុងនៃភ្នាសកោសិកា
10:58
ជំហានដំបូងក្រមនៃកោសិកាមានសញ្ញាជាមូលដា្ឋន លើ គ្លីសេរ៉ុលប្រូទីន និង គ្លីសេរ៉ុលលីភីតបើ មានការខ្វះខាត អាចទំនាក់ទំនងជាមួយគ្លីសេរ៉ុល ចុះជាលទ្ឋផល ច្រឡុំឬរោគសញ្ញាជម្ងឺ នេះជាផលប្រយោជន៏ សុខភាពសំខាន់ ផលិតឋាមពល សម្រូលទំនាក់ទំនងមានអ្វីទៀត សំរាប់ Vidacell ? Vidacell គឺពាកពន្ឋ័ក្នុងដំណើរការបំបាត់ជាតិពុលរបស់យើង ការបំបាត់ជាតិពុលគឺស្មុគស្មាញនៃជីវិតប៉ុន្ដែមានដំណើរការពាក់ពន្ឋ័ជាមួយគ្លីសេរ៉ុល ប្រូទីន ប៉ុន្ដែដំណើរបំបាត់ជាតិពុលគឺបានចាប់ផ្ដើមមុន ការលុបបំបាត់
12:03
សំខាន់បំផុតសរីរាង្គបន្សាបឆ្ងាយពីថ្លើម ថ្លើមរបស់យើងបន្សាបជាតិពុល កណ្ដាល: ជាតិពុលបង្កដោយអតិសុខមប្រាណ ដំបូងត្រូវផ្ទាល់ តាមរយះថ្លើម ពេលគេ ផ្ទេរពីទឹកអាចរលាយកាកសំណល់។ ដើម្បីបង្កើតដូចជាកិច្ចការថ្លើមត្រូវការវិតាមីន ប្រឆាំងអ៊ុកស៊ីហ្សែន សំខាន់អណូហៅថាបរិភោគច្រើនហួសប្រមាណ បរិភាគច្រើនហួសប្រមាណមានការផលិតប្រឆាំងថ្លើម ថែរក្សាកោសិកា និងមានតួរនាទីសំខាន់ប្រឆាំង អ៊ុកស៊ីកជាពិសេសសំរាប់ឌី អិនអេ ស្នូល បំបែកកោសិកាជា ឌី អិន អេ បរិភោគច្រើនកើតមានក្រពះ( ៣ប្រូទីន) និងត្រូវការជួយផ្នែកប្រូទីននៃ Vidacell
13:14
ដែលនិងមានចូលក្នុងផលិតផល នៃ ការបរិភោគច្រើនហួស ប៉ុន្ដែឥឡូវនេះអ្នកត្រូវយល់ Vidcell ភ្លាមៗ ប្រយោជន៏សុខភាពអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកពី Vidacell? ជាក់ស្ដែងដំបូងផលប្រយោជន៏ មានលំហាត់ល្អ ដែលមិនរួមទាំងថ្ងៃទេ លំហាតពេលថ្ងៃសំដែងកីឡាអត្ដពលិក អាចប្រើអត្ដពលិកVidacell ដូចជាការដកយក អង្ករមិនគិតតែគ្រឿងផ្សុំ ពីព្រោះសកម្មភាពដកយកឋាមពល Vidacell និង បង្កើនមុខនាទីដល់ខួរក្បាលរួមមាន បង្កើនការចងចាំ ផ្ដោតយកចិត្ដទុកដាក់ខ្លាំង
14:23
Vidacell ជួយគាំទ្រខ្លួនយើងប្រឆាំងដំណើរការរោល Vidacell ផ្ដល់ប្រឆាំង អ៊ុកស៊ីដក៏ដូចជាចូលក្នុងខ្លួនមានលទ្ឋភាព ប្រឆាំងខ្លួនឯង Vidacell គាំទ្រឲ្យមានសុខភាព កំរិតខ្លាញ់ក្នុងប្រម៉ាត់ បើតាមកាសិក្សាបង្ហាញថានៅបន្ដមានសុខភាពល្អ ខ្លាញ់ក្នុងប្រម៉ាត់ កំរិត៣ខែ ត្រូវយក vidacell ដោយបង្កើនរាងកាយ ខាងគំនិតប្រាជ្ញា ឋាមពល Vidacell ចែករំលែក ឲ្យអាយុវែង កាន់តែប្រសើរ ការពារប្រឆាំងជម្ងឺរោគចាស់មុនអាយុ កាន់តែប្រសើរ ជាចុងក្រោយអំពីរបៀបប្រើវា ក្រឡុកវាឬ លាយ ជាមួយរង្វាស់ទំងន់ នៃវត្ថុរាង ( ការរំលាយកាន់តែប្រសើ ជាមួយវត្ថុរាងក្ដៅអ៊ុនៗ) បាច់លើម្ហូប 100 00:15:41,520 --> 00:15:51,160 Vidacell អាចប្រើពេលណាក៏បានថ្ងៃឬយប់ ។ ទោះបីយ៉ាងក៏ដោយ មានមនុស្សច្រើន ឃើញបទពិសោធន៏
15:51
បង្កើនការរំលាយអាហារ ពេលគេលេបVidacell ទុក១៥ នាទី មុនពេលអាហារ អ្នកអាចលេប១ទៅ ៣ កញ្ចប់តូច ក្នុងមួយថ្ងៃ និងមិនមានការបះពាល់ខាងក្នុង សូម្បីតែ ពេញចិត្ដសត្វចញ្ចឹម អាចយកវាបានហើយសូមកុំភ្លេចថា វា គ្រាន់តែជាអង្ករ !! Vidacell ជាផលិតផលម្ហូបយ៉ាងល្អ បាយ ខ្ញុំឈ្មោះ វិលាម អែមស្លាក ជួយគ្នានៅវគ្គបន្ទាប់ទៀត

DOWNLOAD SUBTITLES: