God and Suffering

God and Suffering

SUBTITLE'S INFO:

Language: Bulgarian

Type: Human

Number of phrases: 54

Number of words: 719

Number of symbols: 3892

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Всички добри хора се ужасяват от страданията на невинните. Когато невинен човек е повален от тежка болест, или е измъчван, или е убит, ние, естествено, чувстваме тъга, безпомощност, а често и гняв. Много хора настояват, че тези страдания са доказателство, че Господ не съществува. Те твърдят следното: Ако беше вярно, че Господ е добър и всемогъщ, тогава той нямаше да позволи ненужните и несправедливи страдания. Само че, постоянно ставаме свидетели на несправедливи страдания и следователно, поне едно от твърденията за Господ трябва да е погрешно: той или не е добър, или не е всемогъщ. Или пък просто не съществува. Какво не е наред с това обяснение на нещата? Първо, нека изясним какво имаме предвид, когато казваме, че Господ не би позволил несправедливо страдание. Има две категории страдание: 1) страдания, причинявани от хората, които наричаме "страдания, причинени от деяния, извършени в разрез с морала", и 2) страдание, причинено от природата - например земетресенията или болестта "рак".
01:02
Свободната воля обяснява защо може хем Господ да е добър, хем да допуска извършването на "деяния, които са в разрез морала". Тъй като Господ е дал на хората свободна воля, те са свободни да действат против неговата воля. Затова фактът, че те вършат злини, не доказва, че Господ не е добър. Също така, ако Господ го нямаше, нямаше да имаме абсолютен критерий за това кое е добро и кое не е. Всяко преценяване предполага наличието на критерий. Това предполага и преценяването на моралността. Какъв щеше да бъде нашият критерий за да оценим злото като "зло"? Ако Господ го нямаше, за злото щяхме да можем да кажем най-много, че според субективното ни виждане, то не ни харесва, че един е причинил нещо на друг. Нямаше да има на какво да основем твърдението си, да дадена постъпка е "лоша", освен на това, че "на нас лично" тя не ни е харесала. Ето защо човешките злодеяния са "зло" само, ако Господ съществува. Колкото до страданието, причинявано от природата, то изглежда по-трудно за обяснение. Например виждаме, че невинно дете страда от нелечима болест и се възмущаваме. Разбираемо е.
02:05
Не ни харесва. Разбираемо е. Чувстваме, че това е нередно, нечестно е, и не би трябвало да се случва. Разбираемо е, но е нелогично, освен ако вярвате в Господ! Защото, ако не вярвате в Господ, тогава вашите субективни усещания са единственото основание, на базата на което можете да критикувате страданието, причинено от природата. Окей, то не ви харесва. Но как това, че нещо не ви харесва, доказва, че Господ не съществува? Замислете се над това. Точно обратното е. Нашите преценки за доброто и злото, природно или човешко, предполагат съществуването на Господ като критерий. Ако Господ го няма - то няма нито добро, нито зло. Има просто природа, която си прави каквото си прави. Ако има само природа, то значи е излишно да търсим сметка "свише" заради това, че един страда, а друг - не. Несправедливото страдание е проблем само, защото имаме усещането за това кое е справедливо, и кое не e. Но откъде идва това усещане? Със сигурност - не от природата. В нея няма нищо справедливо. В природата има единствено борба за оцеляване.
03:10
Какво тогава означава страданието да бъде "ненужно" или "неправда"? Как това се определя? Според какъв критерий? Вашият личен критерий не значи нищо (за другите хора). Моят - също. Можем да говорим смислено за "ненужност" и "несправедливост" на страданието само, ако вярваме, че съществува общ обективен критерий за това кое е доброто и кое е зло. И, ако такъв критерий съществува, това означава, че Господ съществува. Още повече, че за вярващия в Господ е несравнимо по-лесно, отколкото за атеиста, психически, както и логически, да се справи с проблема, свързан със страданията, причинени от природата. Ако приемете, че Господ съществува, е възможно също и да повярвате, че той някак си ще въведе справедливост - ако не на този свят, то на другия. Според атеиста, от друга страна, за страданията няма справедливост. За него справедливи развръзки няма. Лошият побеждава, а добрият страда. Земетресенията и ракът убиват. И толкова. Буквално.
04:15
Ако природата е всичко, то как може един чувствителен човек да не полудее в свят, в който вълни "цунами" затриват цели градове, зли хора измъчват и убиват невинни жертви, а болестите атакуват хората без да ги подбират? Отговорът е: Не е възможно. Така ли искате да живеете? Аз съм Peter Kreeft, професор по философия в Boston College, за Prager University.

DOWNLOAD SUBTITLES: