How an AK-47 Works

How an AK-47 Works

SUBTITLE'S INFO:

Language: Serbian )

Type: Human

Number of phrases: 14

Number of words: 142

Number of symbols: 833

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:13
Jak AK-47 funguje Při stisknutí spouště se „kladivo“ uvolní a zasáhne odpalovací špendlík. Vypalovací čep zasáhne „kulkový primer“, který obsahuje směs, která exploduje, aby zapálila střelný prach. Expandující plyny tlačí „plynový píst“ dozadu. „Nosič šroubu“ je tlačen zpět a vysouvá kryt. 'Bolt' vytáhne nové kolo ze zásobníku a vloží se do hlavně. Nosič šroubu vrátí „kladivo“ do výchozí polohy. „Sear“ udržuje kladivo držené na místě, dokud se nosník šroubů nevrátí do polohy. Pro automatické střílení se volič přesune do střední polohy. Tím se „odpojovač“ drží zpět a zabraňuje tomu, aby při stlačení spouště stisklo kladivo.
01:53
Modelování, texturování a animace od Matta Rittmana Zvláštní poděkování patří: Kate Rittman (manželka), Anson Call (vysokoškolský profesor) a Nic McDougal (přítel) Vytvořeno pomocí Cinema 4D, Corona Renderer a Adobe After Effects Tento projekt byl vytvořen pouze za účelem ilustrace a nemusí nutně odrážet názory nebo názory designéra.

DOWNLOAD SUBTITLES: