Google — Year in Search 2019

Google — Year in Search 2019

SUBTITLE'S INFO:

Language: Slovak

Type: Human

Number of phrases: 51

Number of words: 275

Number of symbols: 1662

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
V období neistoty ľudia na celom svete odjakživa hľadali hrdinov. Počet vyhľadávaní hrdinov v roku 2019 prudko stúpol. [hrá hudba] [AKÍ SUPERHRDINOVIA EXISTUJÚ] Hrdinovia z pobrežnej stráže prichádzajú na súostrovie Abaco. [SKUTOČNÍ SUPERHRDINOVIA] Päť chlapcov vytvorilo záchrannú trampolínu. [SKUTOČNÍ SUPERHRDINOVIA] Prvý človek, ktorý zabehol maratón pod dve hodiny. [NADĽUDSKÉ SCHOPNOSTI] Videli sme niečo, čo sme pokladali za nemožné. Skupina psov prevedie nevidomého bežca [NEDOCENENÍ HRDINOVIA] Toma Paneka cieľovou čiarou. [NEDOCENENÍ HRDINOVIA] Nicholas Mahut prehral na turnaji French Open, [NEOČAKÁVANÍ HRDINOVIA] ale jeho sedemročný syn [NEOČAKÁVANÍ HRDINOVIA] vbehol na kurt a vrúcne ho objal. [NEOČAKÁVANÍ HRDINOVIA] [HRDINKY] (dav buráca) [HRDINKY] …spolu so svojou sestrou sú hrdinky [HRDINKY] pre mnoho mladých dievčat na svete. Chcem sa poďakovať svojej skvelej mame. [SUPERMAMA] Je mojou hrdinkou. Dva… Mám ťa rada. …Tri (nezrozumiteľná detská reč) [SUPEROTEC] Presne to som si myslel. [SUPEROTEC] [SUPERHRDINOVIA, KTORÍ DOKÁŽU LIETAŤ] Keď môžeš byť sám sebou, je to ten najlepší pocit na svete. [AKO VYZERAJÚ HRDINOVIA] Tento človek je Sully Sullenberger [NIE VŠETCI HRDINOVIA NOSIA PLÁŠTE] pizze. [NIE VŠETCI HRDINOVIA NOSIA PLÁŠTE]
01:13
Moja rodina dáva grant [AKO SA STAŤ HRDINOM] na splatenie ich študentských pôžičiek. [AKO SA STAŤ HRDINOM] Hlboko v duši cítime, čo je správne [AKO SA STAŤ HRDINOM] a potrebné. Budem proti tomu bojovať. Kto tvrdí, že to nedokážem? NIKTO! Teraz to príde. V súťaži to ešte nikto nikdy nepredviedol. (dav sa raduje) [hudba] Kategória je láska, láska pre všetkých. Pomáhajte, ozdravujte, [MÔŽE BYŤ HRDINOM KTOKOĽVEK] súciťte a spájajte svojím srdcom, [MÔŽE BYŤ HRDINOM KTOKOĽVEK] odvahou a víziou. [MÔŽE BYŤ HRDINOM KTOKOĽVEK] Pretože hrdina žije pre druhých a to je jeho poslanie. [VY VŠETCI, KTORÍ SVOJIMI SCHOPNOSŤAMI POMÁHATE OSTATNÝM] [HĽADAJTE ĎALEJ.]

DOWNLOAD SUBTITLES: