Google — Year in Search 2019

Google — Year in Search 2019

SUBTITLE'S INFO:

Language: Dutch

Type: Robot

Number of phrases: 49

Number of words: 280

Number of symbols: 1440

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
00:00
In tijden van onzekerheid hebben mensen altijd gezocht naar helden In 2019 zagen we een piek in zoekopdrachten naar helden [WAT VOOR SUPERHELDEN ZIJN ER] De kustwacht landt op de Abaco-eilanden [ÉCHTE SUPERHELDEN] Vijf jongens vormen een vangnet [ÉCHTE SUPERHELDEN] De eerste marathon binnen 2 uur [MENSEN MET SUPERKRACHTEN] We hebben gezien wat we dachten nooit te kunnen zien Hulphonden helpen de blinde [ONBEZONGEN HELDEN] Tom Panek over de finish [ONBEZONGEN HELDEN] Nicolas Mahut verloor in Parijs [ONWAARSCHIJNLIJKE HELDEN] maar kreeg een knuffel [ONWAARSCHIJNLIJKE HELDEN] van zijn zoon van 7 [ONWAARSCHIJNLIJKE HELDEN] [HELDINNEN] [publiek juicht] Zij en haar zus zijn heldinnen [HELDINNEN] voor veel jonge meisjes Ik wil mijn geweldige moeder bedanken [SUPERMOEDER] Ze is mijn heldin Twee… Ik hou van je …Drie [SUPERVADER] Dat dacht ik nu ook [SUPERVADER] [SUPERHELDEN DIE KUNNEN VLIEGEN] Als je vrij bent om jezelf te zijn voel je je het allerbest [HOE ZIEN HELDEN ERUIT] De Sully Sullenberger [HELDEN ZONDER CAPE] van de pizza [HELDEN ZONDER CAPE] Mijn familie schenkt [WAT MAAKT JE EEN HELD]
01:16
hun een studiebeurs [WAT MAAKT JE EEN HELD] We weten best wat goed [WAT MAAKT JE EEN HELD] en wat nodig is Ik ga hiertegen vechten Wie zegt dat ik dat niet kan? Níemand! Daar komt ie Nooit eerder gedaan in een wedstrijd [publiek juicht] De categorie is liefde, jongens. Liefde! Gebruik je hart, moed [KAN IEDEREEN EEN HELD ZIJN] en visie om alles beter te maken [KAN IEDEREEN EEN HELD ZIJN] mee te leven, banden te smeden [KAN IEDEREEN EEN HELD ZIJN] Want als je leeft voor iets groters dan jezelf leef je als een held [AAN ALLE MENSEN DIE MET HUN KRACHT ANDEREN KRACHT GEVEN] [ZOEK VERDER.]

DOWNLOAD SUBTITLES: