Google — Year in Search 2019

Google — Year in Search 2019

SUBTITLE'S INFO:

Language: Filipino

Type: Human

Number of phrases: 51

Number of words: 356

Number of symbols: 1820

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Sa kabuuan ng kasaysayan, sa mga oras ng kawalan ng katiyakan Naghahanap ng mga hero ang mundo Noong 2019, dumami ang pag-search sa mga hero [nagpe-play na musika] [WHAT KIND OF SUPER HEROES ARE THERE] Mga Coast Guard Hero na pumunta sa Abaco islands [REAL LIFE SUPERHEROES] Limang batang lalaki na gumawa ng pansagip na trampoline [REAL LIFE SUPERHEROES] Ang pinakaunang nakatapos ng marathon nang wala pang dalawang oras [PEOPLE WITH SUPERPOWERS] Nakita na naTin ang akala nating imposible Gagabayan ng mga aso ang bulag na runner [UNSUNG HEROES] na si Tom Panek sa finish line [UNSUNG HEROES] Natalo si Nicholas Mahut sa French Open [UNLIKELY HEROES] pero tumakbo ang 7 taong gulang niyang anak na lalaki [UNLIKELY HEROES] sa court para yakapin nang mahigpit ang kanyang tatay [UNLIKELY HEROES] [SHEROES] (nag-cheer ang crowd) [SHEROES] ...hero siya at ang kapatid niyang babae [SHEROES] para sa maraming batang babae Gusto kong pasalamatan ang pambihira kong nanay [SUPERMOM] Siya ang hero ko Dalawa... Mahal kita ...Tatlo (hindi maunawaang baby talk) [SUPERDAD] Sakto sa iniisip ko [SUPERDAD] [SUPERHEROES THAT CAN FLY] Kapag malaya kang maging ikaw, ito ang pinakamasarap na pakiramdam sa mundo [WHAT DO HEROES LOOK LIKE] Siya ang Sully Sullenberger [NOT ALL HEROES WEAR CAPES] ng pizza [NOT ALL HEROES WEAR CAPES] Gumagawa ng grant ang pamilya ko [WHAT MAKES A PERSON A HERO]
01:15
para maalis ang lahat ng student loan nila [WHAT MAKES A PERSON A HERO] Alam naman talaga natin kung ano ang tama [WHAT MAKES A PERSON A HERO] at kung ano ang kinakailangan Lalabanan ko ito Sino ang nagsasabing hindi ko kaya? WALANG SINUMAN! Ito na Hindi pa kailanman nagawa sa kumpetisyon (nag-cheer ang crowd) [musika] Ang kategorya ay pag-ibig, pag-ibig lang Gamitin mo ang puso mo, ang tapang mo [CAN ANYONE BE A HERO] at ang pananaw mo para mag-ayos, para maghilom [CAN ANYONE BE A HERO] para makisimpatya, para makipag-ugnayan [CAN ANYONE BE A HERO] Dahil ang pagharap sa buhay para sa isang bagay na mas mahalaga sa sarili mo ay isang paglalakbay ng hero [SA LAHAT NG GUMAGAMIT NG KANILANG POWER PARA I-EMPOWER ANG IBANG TAO] [MAGPATULOY LANG SA PAG-SEARCH.]

DOWNLOAD SUBTITLES: