Google — Year in Search 2019

Google — Year in Search 2019

SUBTITLE'S INFO:

Language: Persian

Type: Robot

Number of phrases: 51

Number of words: 364

Number of symbols: 1599

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
00:00
در سرتاسر تاریخ، در دوران سرگشتگی دنیا به دنبال قهرمانان می گردد در سال ۲۰۱۹، جستجوی قهرمانان به اوج خود رسید [موسیقی درحال پخش است] [چگونه ابرقهرمانهایی وجود دارند] قهرمانان گارد ساحلی وارد جزایر آباکو میشوند [ابرقهرمانان دنیای واقعی] پنج پسر جوان یک ترامپولین نجات می سازند [ابرقهرمانان دنیای واقعی] اولین فردی که ماراتن را در کمتر از دو ساعت می دود [افرادی با قدرت ماورایی] چیزی را دیده ایم که گمان می کردیم غیرقابل دیدن است سگ های امداد دونده نابینا را هدایت می کنند [فهرمانان ستایش نشده] تام پانِک در خط پایان [قهرمانان ستایش نشده] نیکلاس ماهوت در مسابقات تنیس آزاد فرانسه مغلوب شد [قهرمانان باورنکردنی] اما پس از آن پسر ۷ ساله اش [قهرمانان باورنکردنی] به سمت زمین دوید تا پدرش را در آغوش بگیرد [قهرمانان باورنکردنی] [قهرمانان زن] (جمعیت تشویق می کنند) [قهرمانان زن] …او و خواهرش فهرمان [قهرمانان زن] بسیاری از دختران جهان هستند می خواهم از مادر فوق العاده ام تشکر کنم [مادر قهرمان] او قهرمان من است دو… دوستت دارم …سه (سخنان نامفهوم کودک) [پدر قهرمان] دقیقاً همان چیزی که فکر می کردم [پدر قهرمان] [ابرقهرمان هایی که می توانند پرواز کنند] وقتی آزادی که خودت باشی، این بهترین حس دنیا است [قهرمانان چه شکلی هستند] او مثل سالی سالنبرگر [همه قهرمانان شنل نمی پوشند] برای پیتزاهاست [همه قهرمانان شنل نمی پوشند]
01:14
خانواده من یک کمک هزینه آموزشی ارائه می دهد تا [چه چیز از یک فرد قهرمان می سازد] وام های دانشجویی برداشته شود [چه چیز از یک فرد قهرمان می سازد] ما در اعماق وجودمان میدانیم حق کدام است [چه چیز از یک فرد قهرمان می سازد] و نیازها کدامند من با این خواهم جنگید چه کسی می گوید من نمی توانم؟ «هیچکس»! به اینصورت چیزی که هرگز در مسابقات انجام نشده است (جمعیت تشویق می کنند) [موسیقی] ردیف این است: عاشق همتونم، عاشق بهره ببر از قلبت، از شهامتت [کسی می تواند قهرمان باشد؟] و بینشت برای برای بازسازی [کسی می تواند قهرمان باشد؟] برای همدلی، برای ارتباط [کسی می تواند قهرمان باشد؟] چون زندگی کردن برای چیزی مهمتر از خودت سفری قهرمانانه است [برای همه آن هایی که از قدرت خود برای توانمند کردن دیگران استفاده می کنند] [به جستجو ادامه دهید.]

DOWNLOAD SUBTITLES: