The Dyatlov Pass Case

The Dyatlov Pass Case

SUBTITLE'S INFO:

Language: Serbian )

Type: Human

Number of phrases: 215

Number of words: 2085

Number of symbols: 11180

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:13
Brzy v roce 1959 se skupina horolezců rozhodla vyrazit na expedici. napříč hornatou oblastí západního Ruska. Skupina se skládala z devíti zkušených mužů a žen, obeznámeni se sibiřskou divočinou. Tato výprava se bohužel ukázala jako jejich poslední. I přes kriminální vyšetřování, fotografie a zápisy do deníků, případ zůstává záhadou i po více než půl století. Tohle je případ Ďatlovova průsmyku. -Horolezci- Brzo ráno 23 ledna, 1959, skupina lyžařského a horolezeckého týmu deseti členů nastoupila do vlaku mířícího do Uralských hor uprostřed Sovětského svazu Skupina se skládala z osmi mužů a dvou žen, s Igorem Ďatlovem jako vedoucím týmu Jak se vlak pomalu blížil hluboko do hornaté Sibiřské tajgy, skupinový deník obdržel poslední záznam. "Zajímalo by mě co nás na této výpravě čeká? Stane se něco nového?"
01:29
Po několik dní skupina střídá způsob přepravy. Nejdříve autobus, poté náklaďák, pak sáně s koňmi a nakonec cestují pěšky a na lyžích. 28. ledna, se jeden z horolezců, Juri Judin, začal cítit docela nemocný a nakonec se rozhodne vyrazit zpět, zatímco skupina devíti členů pokračuje podle plánu. Tyto fotky byly pořízeny těsně před tím, než se rozdělili a taky to bylo naposled, kdy viděl své přátele naživu. Skupina pokračovala v expedici napříč sněhem pokrytou pustinou a dokumentovala všechno pomocí diářů ale také několika kamer. Objevené fotografie a záznamy v diářích naznačují, že výprava pokračovala tak , jak o každý očekával s žádnými nepředpokládanými komplikacemi. Jen hodně sněhu, mrazivá zima a čím dál náročnější terén. 1. února dorazili k hoře známá domorodým kmenem Mansi jako Mrtvá hora Skupina strávila lepší část dne stoupáním do svahu a nakonec se rozhodnou
02:31
postavit tábor jen několik stovek metrů od vrcholu. Tohle jsou jedny z mála fotek získané z kamer, a poslední věta ze zápisů: "Je těžké si představit nějaké pohodlí na hřbetu hor, s ostrým mrazivým větrem, stovky kilometrů daleko od lidských obydlí." -Hledání- O několik týdnů později si přátelé a příbuzní začínají dělat starosti. Nikdo o Igorovi nebo komukoliv ze skupiny neslyšel. Po mnoha debatách se skupina dobrovolníků rozhodne vyrazit je najít. 26. února je pátrací skupina konečně schopna najít tábor na svahu. Je na první pohled jasné, že se stalo něco hrozného. Stan je roztrhaný na kusy, pokrytý tenkou vrstvou sněhu. Osobní věci a vybavení horolezců jsou uspořádány ve stanu, ale stan sám o sobě byl rozříznutý nožem, zevnitř.
03:39
Další den, devět párů stop dovedly hledající dobrovolníky dolů ze svahu k blízkému lesu. Vzhledem k tomu, že stopy byly pravidelné, naznačovalo že sešli svah spořádaně a v klidu, než že by utíkali pryč v panice. Stopy dovedly průzkumníky půl kilometru daleko od stanu, dokud nebyly úplně pokryté sněhem. A tak pokračovali ve směru stop až k velkému cedrovému stromu na okraji lesa. Vedle zbytků improvizovaného ohniště našli zmrzlá těla Jurije Dorošenka a Jurije Krivonišenka. -Těla- Trvalo to přes dva měsíce, než byla nalezena všechna těla ze skupiny horolezců. První dva byli velmi lehce oblečeni. Žádné kabáty, kalhoty, rukavice, čepice, boty nebo cokoliv, co by se čekalo při těchto podmínkách. Pouze lehké košile, spodní oblečení, a ponožky.
04:40
V čase jejich smrti bylo okolo -30°C Na cedrovém stromu byly známky poškození, jakoby na něj někdo vylezl, se zlámanými větvemi až 5 metrů vysoko. Možná se pokoušeli znovu najít stan v neproniknutelné tmě, nebo se možná pokoušeli schovat před někým nebo něčím. Další tři horolezci byly nalezeni v různých vzdálenostech mezi stanem a stromem, pokryti několika centimetry sněhu. Byli lépe oblečeni než ti předchozí dva, ale ne o moc, protože jim stále chyběly nezbytné vybavení jako boty, čepice a rukavice Všichni byli nalezeni otočeni směrem ke stanu, jako by se z posledních sil snažili vrátit ve chvílích smrti. Zatímco někteří utrpěli lehká zranění, všech pět zemřelo na podchlazení Mělo by také být poznamenáno, že čtyři z nich byli pod vlivem alkoholu když zemřeli. Zbylí čtyři horolezci byli nalezeni ve spodu malého kopce, pokryti třemi metry sněhu, 75 metrů od stromu, v opačném směru od stanu.
05:41
Tři z nich utrpěli vážná zranění. Jeden měl roztříštěnou lebku a dva měli zlomená žebra a utrpěli masivní vnitřní krvácení. Lékařský vyšetřovatel věřil, že zranění byla utrpěna z pádu, a přirovnal je k autonehodě. Zranění utrpěli, když byli všichni naživu a nemohly být způsobeny někým jiným. Dva z nich byli nalezeni se zejícími očnímy důlky a jedné z žen chyběl jazyk. Poslední ze čtyř měl zlomený nos a zdeformovaný krk ale zemřel na podchlazení. Nejpodivuhodnější ze všeho bylo, že tři části oblečení byly abnormálně radioaktivní. 28. května byl kriminální případ uzavřen, se záhadným a neuvěřitelně nejasným závěrem. Vedoucí vyšetřovatel zapsal poslední zprávu: "Příčina smrti byla neznámá nepřekonatelná síla, kterou horolezci nebyli schopni překonat." Ne úplně uspokojující odpověď a těžko i nějaký závěr.
06:47
Takže v případě, že Vesmírné Impérium se smrtí horolezců nemělo nic společného, je možné vysvětlit nějaké z tajemných detailů v méně nejasném a více důvěryhodném smyslu? Zkusíme to. -Chybějící jazyk- Fakt, že Dubunina neměla jazyk, byl vzat na úplně špatnou míru. Někdo říká, že vyříznut nebo vytrhnut, když byla ještě naživu, ostatní tvrdí, že ho sežrali mrchožrouti po smrti, zatímco někdo dokonce tvrdí, že byl nalezen někde jinde. Ale já jsem četl lékařské posudky a tohle jsem našel: "Spodní čelist a jazyk chybí." Toť vše. Neříká se tam nic o řezání nebo trhání nebo cokoliv jiného. Nevím jak nebo kde to začalo, ale vypadá to, že se dává přehnaná důležitost chybějícímu jazyku, když je to doopravdy jen malý detail. Aspoň lékařský vyšetřovatel věřil, že je to malý detail, jinak by zpráva byla více propracovaná. Například, ta samá sekce stejné zprávy tvrdí:
07:48
"Zející důlky, oční bulvy chybí." Stejně záhadné, že? No, ne, protože lékařský vyšetřovatel poskytuje vysvětlení pro oba. "Zranění měkkých tkání jsou posmrtné změny na Dubinině těle, které bylo poslední dobou vystaveno vodě, neidentifikovatelné pouhým okem." Dokonce přidává "(hniloba rozklad)" v závorce pro potvrzení co tím myslí. A tohle se netýkalo pouze Dubininy, vzhledem k tomu, že všechna čtyři těla byla poškozena tajícím sněhem. Ale ti, kteří tvrdí, že její jazyk byl odebrán když byla ještě naživu poukázali na fakt, že měla v žaludku 100 gramů krve. Ale to také není úplně pravda. Příslušná část forenzního vyšetřování tvrdí: "Žaludek obsahoval až 100 cm3 temně červené slizké hmoty." To je asi 10 centilitrů něčeho (pravděodobně jídla) smíchaného s něčím červeným (pravděpodobně krví). Takže nevíme kolik krve bylo v jejím žaludku, jen že v jejím žaludku byla krev.
08:52
Což nebyla úplně záhada, vzhledem k tomu, že utrpěla masivní vnitřní krvácení. -Radioaktivita- Jeden z nejzáhadnějších aspektů tohoto případu je, že 3 části oblečení, nalezeny na dvou tělech, byly radioaktivní. Což opravdu zní záhadně, ale nesmíte zapomenout, že všechno je tak trochu radioaktivní. Takže potřebujeme více detailů. Radiologické průzkumy ukazují, že za normálních podmínek oblast o 150 cm2 by neměla překonat 5000 rozpadů za minutu (dpm). Jen tři části oblečení překonaly nebo se rovnaly tento limit, 5000 dpm, 5600 dpm a 9900 dpm. Jediné vysvětlení ve zprávě je toto: "...oblečení bylo kontaminováno radioaktivním prachem padajícím z atmosféry, nebo mělo oblečení přístup ke kontaminaci v kontaktu s radioativními látkami."
09:52
Jinými slovy, nebyli shcopni přesně určit, jak bylo oblečení kontaminováno ale není nerealistické věřit, že to byl výsledek přírodních procesů. Ale v případě, že to nebylo výsledkem živlů, je tu i alternativní vysvětlení. Kolevatov dříve pracoval v zařízení na výrobu nukleárních materiálů a Krivonišenko dříve pracoval v přísně tajné továrně na produkci plutonia pro nukleární zbraně. A ty tři části oblečení patřily Kolevatovovi a Krivonišenkovi. -Pozorování UFO- V čase zmizení horolezců, mnoho zdrojů tvrdilo, že viděli UFO ve formě koulí světla pohybující se po noční obloze od pár sekund až po několik minut. Tyto zdroje zahrnují tři vojáky, a dvě rozdílné skupiny horolezců. Někteří svědci dokonce tvrdili, že domorodý kmen Mansi, stejně jako skupiny geologů jim řekli, že viděli ohnivé koule na obloze v čase ztracení skupiny. Problém s pozorováním UFO je ten, že jsou, no, neidentifikovatelné a často ve výsledku neověřitelné.
11:01
Pouze jedna z horolezeclých skupin nahlásila, že vidělo UFO během noci ztracení skupiny, zatímco ostatní pozorování se objevily před, nebo potom. Pak je tu tohle Tohle je poslední fotografie pořízená jedním z horolezců. Vypadá to jako fotografie nějakého druhu světla uprostřen noci. Naneštěstí, tato fotografie je stejně neurčitá, jako UFO které má zachycovat. Moho by to ,bez pochyby, být fotografie UFO a mohlo by to ,bez pochyby, být fotografie svíčky baterky, ohně, sporáku nebo čehokoliv jiného. Ale uznejme, že tohle je fotografie něčeho na noční obloze, co by tedy mohla zachycovat? Napadá mě pár možností. Raketa, kus rakety, vesmírné trosky při pádu z vesmíru, padající letadlo, nebo možná meteor. Nic z toho by bylo překvapující, vzhledem k tomu, že tohle je Sovětský svaz uprostřed studené války, tak jako uprostřed vesmírného závodu.
12:03
Takže by se objevovalo mnoho letecké aktivity. V dobách kdy vesmírný průzkum byl tak mladý, jako princ žijící v bohatém sousedství L.A., není překvapivé, že lidé nebyli schopni určit původ záhadných světel. Přesto, nemohlo to dopadnout blízko horolezců, protože by to průzkumné týmy dávno našly. A kdyby objekty byly již odvezeny, byly by zanechány důkazy ve formě zbytků havárie, stopy a ostatní aktivity ne zemi. Takže, vzhledem k tomu, že zde není žádná jasná spojitost mezi UFO a zmizením horolezců, dám to do strašidelné krabice s falešnými stopami. -Závěr- Takže, co se stalo? Proč opustili stan? Proč byl stan rozříznut zevnitř? Proč někteří z nich utrpěli vážná zranění, zatímco ostatní prostě umrzli zimou? Proč byla většina z nich tak málo oblečená? Myslím si, že největší záhadou je, jak to mohlo po tak dlouhou dobu zůstat záhadou, vzhledem k počtu informací.
13:04
Takže, po strávení toho lepšího času tohoto měsíce najímání mnoha Ruských překladatelů, čtení masivního množství materiálů sahající od teorií o ututlaném incidentu KGB po prosté zavalení lavinou, věřím, že tohle je nejdůvěryhodnější vysvětlení: Zaprvé, proč vůbec opustili stan? To vypadá jako nejdůležitější chybící část skládačky. Hádal bych se, že jediná věc, která by je přinutila opustit stan, je okamžité nebezpečí uvnitř stanu. Jestli něco bylo venku, jako například zvíře, nebo UFO, pak by nebyl jediný důvod opustit stan. Nebyly nalezeny žádné stopy laviny, avšak, mohli utéct v myšlence že se na ně řítí lavina. Problém s touto teorií je, že stopy ukazují že odešli klidně a spořádaně dolů po svahu narozdíl od utíkání v panice. Takže je něco způsobilo zpanikařit ve stanu, ale když vyšli ven, tak se uklidnili a vědomě se shodli sejít dolů po svahu.
14:06
Teď se podívejte na tuto fotografii Trubka trčící ze vstupu do stanu je výfuková trubka vnitřích kamen. Tohle je kompletně unikátní design, protože vedoucí skupiny postavil kamna úplně sám. Víme, že používali kamna v tu noc, než se stala ta nehoda protože uvnitř stanu byly nalezeny kousky pečené šunky a slaniny. Myslím si, že po rozebrání kamen a odstranění výfukové trubky, žhavý popel uvnitř kamen se omylem znovu zapálil. Protože výfuková trubkabyla odebrána, kouř naplnil stan během sekund. Jak se pokoušeli dostat oheň pod kontrolu, vyřízli několik děr do vrcholu stanu pro vyvětrání kouře. Když to nezafungovalo a dýchání začalo být čím dál těžší, stěna stanu byla rozříznuta a všichni uvnitř utekli v panice ven. Je zde i více důkazů na podporu této teorie. Několik členů skupiny bylo nalezeno se známkami popálenin na těle a na oblečení. Což mohly být známky improvizovaného ohně pod stromem,
15:09
nebo žhavých kovových kamen ve stanu. Někteří z členů byli nalezeni s krví kolem jejich úst a kašlání krve je příznak vdechnutí kouře. Potom je tu fotografie pořízena den před nehodou. Bunda je očividně spálená, ale otázka zní jak? Je možné že jiskry z kamen mohly omylem bundu zapálit. Dobře, dostali se ven a rychle si uvědomili v jaké hrozné situaci teď jsou. Teploty pod nulou, žádný úkryt, skoro žádné oblečení, uprostřed sněhové bouře, uprostřed noci, uprostřed ničeho. Myslím si, že v této chvíli jeden nebo více z nich se rozhodli jít k nejbližšímu úkrytu, který vědí že je v lese. Důvod pro toto rozhodnutí je mnohostranný. Kouř ze stanu dělal pobyt poblíž nemožný a/nebo kouř je zapříčinil myslet si, že stan hoří. Někteří byli přiotráveni kouřem což mohlo ovlivnit jejich úsudky tak jako jejich citlivost na chlad.
16:10
A také mohli věřit že jsou blíž k lesu než dooprady byli. Takže konečně došli k lesu a okamžitě začnou rozdělávat oheň. Někdo vyleze na strom aby se porozhlédl po okolí, zatímco ti lépe oblečení zamíří hlouběji do lesů. Asi 75 metrů od stromu, čtyři z nich spustí malou lavinu, která je sebou vezme na okraj 3 metry hluboké rokle. Vzhledem k tomu, že dno je plné kamenů a ledu, horolezci utrpí smrtelná zranění. Tři ze zbylých pěti horolezců se rozhodnou zamířit zpět ke stanu zatímco zbývající dva, pomalu umrzají k smrti kolem hasnoucího ohně.

DOWNLOAD SUBTITLES: