[Official Behind The Scene] เบื้องหลัง เอ้กินน้ำแข็ง

[Official Behind The Scene] เบื้องหลัง เอ้กินน้ำแข็ง

SUBTITLE'S INFO:

Language: Vietnamese

Type: Human

Number of phrases: 39

Number of words: 217

Number of symbols: 707

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:04
Cảnh 1 Bé Yim đi xuống nhà trước được không? Chú Ae sẽ xuống sau. [P'New] Ae mau hỏi Pete có ăn đá không đi Đá...Mày có muốn ăn nước đá không ? Mày có muốn ăn đá không ? Ae có thể chỉ cho mình cách ăn được không? Nó có ngon không Ae ? Vậy Ae ăn hết đi nhé :))) Cảnh 2 Mày có muốn ăn đá không ? Không sao Ae Ướt hết quần mày rồi Ae không sao đâu Cắt lần 2 cảnh 1 [P'New] Phải xấu hổ Nhìn vào mặt nhau Mày có muốn ăn đá không ? Mình ổn mà. Quần mày ướt hết rồi. Không sao đâu Ae [P'New] Ăn đá đi Ae Chỉ cần ăn đá thôi Ae Cắt lần 3 cảnh 1 (Lần cuối) Mày có muốn ăn đá không Pete ? Mình ổn mà Ae Quần mày bị ướt hết cả rồi Không sao không sao Ae Mình ổn mà *mắc nghẹn :)))* [P'New] Nó có lạnh không Ae* Nhắc Pete* Nó có lạnh không Ae Phải trả lời sao *nghẹn đến nỗi không nói lên lời* [P'New] Cho Ae ăn tiếp đi Pete Ae có muốn ăn tiếp không? Tao nghĩ mày nên ăn nó thì hơn Cắt ! P'New !!! Vietsub by HN

DOWNLOAD SUBTITLES: