The Rise of the Machines – Why Automation is Different this Time

The Rise of the Machines – Why Automation is Different this Time

SUBTITLE'S INFO:

Language: Slovak

Type: Human

Number of phrases: 179

Number of words: 1505

Number of symbols: 8346

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:01
Ako dlho bude podľa vás trvať, kým stroje budú robiť vašu prácu lepšie ako vy? Automatizácia znamenala veľké hlúpe stroje vykonávajúce v továrňach opakujúcu sa prácu. Dnes dokážu pristáť s lietadlom, diagnostikovať rakovinu a obchodovať na burze. Vstupujeme do nového veku automatizácie, nepodobnému žiadnemu pred ním. Podľa štúdie z roku 2013, takmer polovica všetkých zamestnaní v USA môže byť v nasledujúcich dvoch dekádach potenciálne automatizovaná. Ale počkať! Nie je tu automatizácia už desaťročia? Čo sa teraz zmenilo? Veci bývali jednoduché. Inovácia ľudskú prácu zjednodušila a zvýšila produktivitu. Čo znamená, že sa mohlo vyrobiť viac tovaru a služieb za hodinu pri tom istom počte zamestnancov. To zrušilo mnoho pracovných miest, no tiež vytvorilo mnoho nových, lepších. To bolo dôležité, pretože rastúca populácia potrebovala prácu. Takže v skratke - inovácia, vyššia produktivita, menej starých a veľa nových, často lepších pracovných miest. Celkovo to pre väčšinu ľudí fungovalo dobre a životný štandard sa zvyšoval. Je vidieť zreteľný posun v tom, čím sa človek živil.
01:24
Najdlhšie sme robili v poľnohospodárstve. S priemyselnou revolúciou došlo k zmene výrobných pracovných miest, a ako sa automatizácia rozširovala, ľudia sa viac presúvali k poskytovaniu služieb. A potom, iba za pár okamihov v ľudskej histórii, nastal informačný vek. Náhle sa pravidlá zmenili. Naše zamestnania sú preberané strojmi oveľa rýchlejšie ako v minulosti. To je samozrejme dôvod k obavám... ale inovácie nás znovu zachránia, však? Hoci priemysel informačného veku prekvitá, vytvára stále menej a menej pracovných miest. V roku 1979 zamestnával General Motors viac ako 800 000 pracovníkov a mal obrat cca 11 miliárd dolárov. V roku 2012 má Google obrat 14 miliárd dolárov a zamestnáva 58 000 ľudí. Toto porovnanie sa vám nemusí páčiť, ale Google je príklad toho, čo vytváralo nové pracovné miesta v minulosti: Inovatívny nový priemysel. Starým priemyselným odvetviam dochádza para. Len sa pozrite na autá. Keď pred sto rokmi nastúpili na scénu, vytvorili ohromný priemysel. Autá zmenili náš spôsob života, infraštruktúru i mestá.
02:37
Milióny ľudí si našli prácu: priamo či nepriamo. Dekády investícií tento trend udržiavali. Dnes je tento proces prakticky na konci. Inovácia v automobilovom priemysle nevytvára toľko pracovných miest ako kedysi. Hoci elektromobily sú skvelé, nevytvoria milióny pracovných miest. Ale počkajte; a čo Internet? Niektorí technológovia argumentujú, že internet je inovácia na úrovni nástupu elektriny. Ak vezmeme toto porovnanie, uvidíme ako sa moderné inovácie líšia od tých starých. Internet vytvoril nové priemyselné odvetvia, ale tie nevytvorili dosť pracovných miest, ktoré by držali krok s rastom populácie alebo nahradili odvetvia, ktoré internet zlikvidoval. Na svojom vrchole v roku 2004, mal Blockbuster 84 000 zamestnancov a príjmy 6 miliárd dolárov. V roku 2016 má Netflix 4 500 zamestnancov a príjmy 9 miliárd dolárov. Alebo si napríklad vezmite nás. S tímom len 12 zamestnancov sa Kurzgesagt dostáva k miliónom ľudí. TV stanica s rovnakým počtom divákov potrebuje rádovo viac zamestnancov.
03:46
Inovácia v informačnom veku sa nerovná tvorbe dostatku pracovných miest, čo by bolo zlé samo o sebe. No teraz pomaly nastupuje nová vlna automatizácie a strojov novej generácie. Aby sme tomu rozumeli, musíme najskôr rozumieť sami sebe. Ľudský progres je založený na deľbe práce. Ako sme sa tisícky rokov rozvíjali, naše práce sa stávali viac a viac špecializovanými. Kým aj naše najmúdrejšie stroje nezvládajú komplikovanú prácu, sú mimoriadne dobré pri vykonávaní presne definovaných a predvídateľných úloh. Toto zničilo pracovné miesta v továrňach. Ale ak sa na komplexnú prácu pozriete dostatočne dlho a pozorne, zistíte, že je to naozaj iba súbor mnohých presne definovaných a predvídateľných úloh za sebou. Stroje sú na pokraji toho stať sa tak dobré v rozklade komplexných činností na mnoho predpovedateľných a jednoduchých, že pre mnoho ľudí už nebude kam sa špecializovať. Sme na pokraji toho, že budeme nahradení. Digitálne stroje toho dosahujú cez strojové učenie, ktoré im umožňuje získať informácie a schopnosti analýzou dát.
04:58
Takto sa prostredníctvom vzťahov, ktoré odhaľujú, postupne v danej činnosti zlepšujú. Stroje sa samé učia. Umožňujeme im to tým, že počítačom dávame mnoho dát o veci, v ktorej chceme aby sa zlepšili. Ukážte stroju všetky veci, ktoré ste si kúpili online a on sa pomaly naučí, čo vám má odporučiť, takže si kúpite viac vecí. Strojové učenie v súčasnosti zvyšuje svoj potenciál, pretože v posledných rokoch začali ľudia zhromažďovať dáta o všetkom. Chovanie, vzory počasia, zdravotné záznamy, komunikačné systémy, cestovné dáta a samozrejme dáta o tom, čo robíme pri práci. Takže sme náhodou vytvorili obrovskú knižnicu, ktorú môžu stroje použiť k tomu, aby sa naučili ako ľudia veci robia a ako ich robiť lepšie ako oni. Tieto digitálne stroje môžu byť najväčšími likvidátormi pracovných miest všetkých čias. Môžu byť okamžite a zadarmo replikované. Keď sa zlepšia, nemusíte investovať do veľkých kovových vecí; môžete jednoducho použiť nový kód. A majú schopnosť sa zlepšovať rýchlo. Ako rýchlo? Ak dnes vaša práca pozostáva z komplexných činností na počítači,
06:06
môžte byť bez práce skôr ako ľudia, ktorí stále pracujú v továrňach. Existujú príklady zo súčasného sveta, ako sa tento prerod môže stať. Firma zo San Francisca ponúka softvér na riadenie projektov pre veľké korporácie, ktorého cieľom je odstránenie pozícií stredného manažmentu. Keď je nasadený na nový projekt, softvér najskôr posúdi, ktoré pozície môžu byť automatizované a kde presne potrebuje ľudských profesionálov. Potom pomôže zostaviť skupinu nezávislých odborníkov cez internet. Softvér potom rozdeľuje úlohy ľudom, kontroluje kvalitu práce, a sleduje výkonnosť jednotlivcov až do konca projektu. V poriadku. To neznie tak zle. Kým stroj zruší jednu pozíciu, vytvorí pozíciu pre nezávislých, však? No, zatiaľčo čo nezávislí dokončujú svoje úlohy, učiace algoritmy ich sledujú a zbierajú dáta o ich práci, a z akých úkonov pozostáva. Takže to čo sa vlastne deje je, že nezávislí učia stroj ako ich nahradiť. Priemerne tento softvér znižuje náklady o 50% v prvom roku a o ďalších 25% v druhom.
07:16
A to je iba jeden príklad z mnohých. Existujú stroje a programy, ktoré sa stávajú rovnako dobré alebo lepšie vo všetkých oblastiach. Od farmaceutov po analytikov, od novinárov po rádiológov, od pokladníkov po bankových úradníkov, či nekvalifikovaných pracovníkov otáčajúcich burgre. Všetky tieto miesta sa nestratia cez noc, ale bude ich vykonávať menej a menej ľudí. Preberieme pár príkladov v budúcom videu. Ale hoci strata pracovných miest je zlá, je iba polovicou príbehu. Nestačí nahradiť staré miesta novými. Musíme generovať nové pracovné miesta neustále, pretože svetová populácia rastie. V minulosti sme to vyriešili inováciami. Ale od roku 1973 sa generovanie nových miest v USA začalo znižovať. A prvá dekáda 21. storočia bola prvá, kedy celkový počet pracovných miest v USA nestúpol. V krajine, ktorá potrebuje vytvoriť cca 150 000 nových miest mesačne len aby udržala krok s rastom populácie, sú to zlé správy. Tiež to začína ovplyvňovať životný štandard.
08:30
V minulosti sa zadalo samozrejmé, že s rastúcou produktivitou sa bude vytvárať viac a lepších pracovných miest. Ale čísla ukazujú iný príbeh. V roku 1998 pracujúci v USA odrobili 194 miliárd hodín. V priebehu nasledujúcich 15 rokov stúpol ich výkon o 42 percent. Ale v roku 2013 bolo množstvo odpracovaných hodín stále 194 miliárd. Znamená to, že napriek drastickému rastu produktivity, objavení sa tisícov nových biznisov, a rastu populácie USA o viac ako 40 miliónov, nedošlo k nárastu počtu odpracovaných hodín za 15 rokov. V rovnakom čase mzda čerstvých absolventov univerzít v USA za poslednú dekádu klesala a takmer 40% nových absolventov bolo nútených zobrať pracovné miesta, ktoré nepotrebujú titul. Produktivita sa oddeľuje od ľudskej práce. Charakter inovácii v informačnom veku je odlišný od všetkého, s čím sme sa doteraz stretli.
09:38
Tento proces začal pred rokmi a už je dobre rozbehnutý. Aj bez nových zásahov ako autonómne autá či robotickí účtovníci to vyzerá, že automatizácia je tentokrát odlišná. Tentokrát nás stroje môžu naozaj pripraviť o prácu. Naše ekonomiky sú založené na spotrebe. Ale ak bude mať slušnú prácu čoraz menej a menej ľudí, kto bude konzumovať? Budeme produkovať ešte lacnejšie len aby sme sa dostali do bodu, kde si nakoniec primálo ľudí bude môcť kúpiť všetky naše výrobky a služby? Alebo bude budúcnosťou malé percento superboháčov vlastniacich stroje, ktorý nám budú vládnuť? A musí byť naša budúcnosť naozaj tak temná? Hoci sme boli v tomto videu dosť temní, sme ďaleko od istoty, že veci dopadnú tak zle. Informačný vek a moderná automatizácia môžu byť ohromná príležitosť zmeniť ľudskú spoločnosť, drasticky znížiť chudobu a nerovnosť. Môže to byť kľúčový moment v dejinách ľudstva. Budeme hovoriť o tomto potenciáli a možných riešeniach, ako napríklad univerzálny základný príjem, v druhej časti tejto série videí.
10:46
Musíme premýšľať vo veľkom a rýchlo. Pretože jedna vec je istá; stroje neprichádzajú: ony už sú tu. Vytvorenie tohto videa trvalo 900 hodín a pracovali sme na ňom viac ako 9 mesiacov. Podobné projekty by neboli možné bez vašej podpory cez patreon.com Ak nám chcete pomôcť a na oplátku dostať vtáka od Kurzgezagt, bolo by to ozaj nápomocné. Základy tohto videa sme postavili na dvoch veľmi dobrých knihách: a Linky na obe môžete nájsť v popise videa, veľmi odporúčame!! Tiež sme vyrobili malý roboposter. Môžete si ho a mnoho ďalšieho kúpiť v našom DFTBA shope. Toto video je časťou väčšej série o tom, ako technológia mení a zmení ľudský život - navždy. Ak chcete pokračovať v pozeraní, máme pre vás pár playlistov.

DOWNLOAD SUBTITLES: