The Rise of the Machines – Why Automation is Different this Time

The Rise of the Machines – Why Automation is Different this Time

SUBTITLE'S INFO:

Language: Finnish

Type: Human

Number of phrases: 186

Number of words: 1282

Number of symbols: 9137

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:01
Kaunko luulet kestävän, ennen kuin koneet tekevät työsi paremmin kuin sinä? Automaatio tarkoitti aiemmin isoja tyhmiä koneita tekemässä toistuvia töitä tehtaissa. Nykyään ne voivat laskeutua lentokoneilla, diagnosoida syövän ja vaihtaa osakkeita. Olemme siirtymässä uuteen vaiheeseen automaatiossa, joka on täysin erilainen kuin kaikki aiemmat. Vuoden 2013 tutkimuksen mukaan lähes puolet kaikista töistä Yhdysvalloissa voitaisiin koneellistaa seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. Mutta hetkinen Eikö automatisaatiota ole ollut olemassa jo vuosikymmenten ajan? Miten se on erilaista tällä kertaa? Innovaatiot ennen Ennen kaikki oli yksinkertaisempaa. Innovaatioiden myötä ihmisten työ helpottui ja tuottavuus kasvoi. Tämä tarkoitti sitä, että palveluammattien osuus kasvoi samassa määrässä työntekijöitä. Tämä poisti monia työpaikkoja, mutta loi monia uusia, parempia töitä. Tämä oli tärkeää, koska kasvava väestö tarvitsi töitä. Pähkinänkuoressa: innovaatio -> korkeampi tuottavuus -> vähemmän vanhoja töitä, ja monia uusia sekä yleensä parempia töitä. Kaikenkaikkiaan tämä toimi suurimmalle osalle ihmisistä hyvin ja elintaso nousi.
01:21
Ihmisten töiden luonteessa on nähtävissä selvä kehitys. Pisimpään työskentelimme maanviljelyksen parissa. Teollisen vallankumouksen myötä työt vaihtuivat tuotantotehtäviin, ja kun automaatio levisi edelleen, ihmiset vaihtoivat palvelualoille. Ja vain vähän aikaa sitten tietotekniikan aikakausi alkoi. Tilanne oli yhtäkkiä muuttunut. Nyt koneet korvaavat töitämme nopeammin kuin ennen. Se on tietenkin huolestuttavaa. Mutta innovaatiot kuitenkin pelastavat meidät? Kun uudet tietotekniikan ajan yritykset kasvavat, ne luovat yhä vähemmän uusia työpaikkoja. Vuonna 1979 General Motors työllisti yli 800 000 työntekijää ja tuotti noin 11 miljardia dollaria. Vuonna 2012 Google tuotti noin 14 miljardia dollaria ja työllisti 50 000 ihmistä. Et ehkä pidä tästä vertailusta, mutta Google on esimerkki siitä, mikä uusia työpaikkoja viime aikoina synnytti: Innovatiiviset uudet teollisuudenalat. Vanhat keksinnöt alkavat olla loppuun keksittyjä. Esimerkiksi autot. Kun ne yleistyivät 100 vuotta sitten, ne synnyttivät valtavasti teollisuutta.
02:32
Ne muuttivat elintapojamme, infastruktuuriamme ja kaupunkejamme. Miljoonat ihmiset saivat töitä joko suoraan tai epäsuorasti. Vuosikymmenten investoinnit pitivät tämän vauhdissa. Nykyään prosessi alkaa olla ohi. Innovaatiot autoalalla eivät enää luo yhtä paljon työpaikkoja kuin ennen. Vaikka sähköautot ovatkin mahtavia, ne eivät tule luomaan miljoonittain työpaikkoja. Mutta hetkinen, entä internet? Jotkut teknologit väittävät, että internet on sähkön keksimiseen rinnastettava innovaatio. Jos jatkamme tätä vertailua, näemme, kuinka moderni innovaatio eroaa vanhasta. Internet loi uusia teollisuudenaloja, mutta ne eivät luo tarpeeksi työpaikkoja kasvavalle väestölle korvatakseen kaikki ne työpaikat, jotka internet on hävittänyt. Vuonna 2004 kasvun ollessa huipullaan Blockbusterilla oli 84 000 työntekijää ja sen tulot olivat 6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2016 Netflixillä oli 4 500 työntekijää tuoton ollessa 9 miljardia dollaria. Tai katso vaikka meitä. Täysipäiväisellä 12 hengen tiimillään Kurzgesagt tavoittaa miljoonia ihmisiä.
03:41
TV-asema samanlaisella katsojamäärällä vaatii paljon enemmän työntekijöitä. Tietotekniikan aikakauden innovaatiot eivät vastaa uusien työpaikkojen syntymistä, joka jo itsessään on huono asia, mutta nyt, automaation ja uuden sukupolven koneiden aalto on pikku hiljaa pyyhkimässä ylitsemme. Uudenlainen kone Ymmärtääksemme tätä meidän täytyy ensin ymmärtää itseämme. Ihmiskunnan kehitys on perustunut työnjakoon. Kehittyessämme tuhansien vuosien aikana työt ovat alkaneet erikoistua yhä enemmän. Vaikka älykkäimmätkin koneemme ovat huonoja tekemään monimutkaisia töitä, ne ovat erinomaisia tarkasti määritellyissä ja ennakoitavissa tehtävissä. Tämä tuhosi tehdastyöt. Mutta kun monimutkaisia tehtäviä tutkii tarkemmin, huomaa, että nekin ovat pohjimmiltaan vain tarkasti määriteltyjä ja ennakoitavia tehtäviä, yksi toisensa jälkeen. Koneet ovat niin lähellä oppimaan rikkomaan monimutkaisia tehtäviä useiksi ennakoitaviksi tehtäviksi, että monille ihmisille ei ole enää tilaa erikoistua. Olemme syrjäytymisen partaalla.
04:51
Digitaaliset koneet tekevät tätä tekoälyoppimisen kautta, mikä sallii niiden kartuttaa tietojaan ja taitojaan analysoimalla dataa. Ne löytävät yhteyksiä asioiden väliltä ja tulevat siten paremmiksi jossain. Koneet opettavat itseään. Me teemme tämän mahdolliseksi antamalla tietokoneelle paljon dataa asiasta, jossa sen halutaan kehittyvän. Näytä koneelle kaikki verkosta ostamasi tavarat, ja se oppii pikku hiljaa tekemään sinulle suosituksia, jotta ostaisit lisää. Koneiden oppiminen on nyt saavuttamassa surempaa osaa potentiaalistaan, koska viime vuosina ihmiset ovat alkaneet kerätä dataa kaikesta. Käyttäytymisestä, säämalleista, terveystiedoista, kommunikaatiosysteemeistä, liikkumisesta ja tietenkin dataa myös siitä, mitä teemme työajallamme. Se, mitä olemme vahingossa luoneet, on suuri kirjasto jota koneet voivat käyttää oppiakseen enemmän ihmisistä. Nämä digitaaliset koneet voivat olla kaikkein pahimpia työpaikkojen tappajia. Niitä voidaan kopioida välittömästi ja ilmaiseksi. Kun ne kehittyvät, niihin ei tarvitse investoida suuria metalliosia; voit vain käyttää uutta koodia.
05:58
Ja niillä on kykyä kehittyä nopeasti. Kuinka nopeasti? Jos työnkuvasi sisältää monimutkaisia tehtäviä tietokoneella, saatat jäädä työttömäksi jopa aiemmin kuin nykyiset tehdastyöläiset. Tosielämästä löytyy esimerkkejä siitä, kuinka tämä siirtyminen voi olla jo käynnissä. San Franciscolainen yritys tarjoaa projektinhallintaohjelmaa suurille yrityksille, jonka olisi tarkoitus eliminoida johtajien töitä. Kun sitä käytetään uudessa projektissa, ohjelma päättää ensiksi, mitkä työt voidaan automatisoida, ja missä tarvitaan ihmisvoimaa. Sen jälkeen se kokoaa ryhmän freelancereita netissä. Ohjelma jakaa työt ihmisille ja valvoo työn laatua, seuraten jokaisen yksittäistä työskentelyä projektin loppuun saakka. Ok, tämä ei kuulosta kovin pahalta. Vaikka kone poistaakin yhden työpaikan, se luo töitä freelancereille, eikö vain? No, samalla kun freelancerit suorittavat työnsä, oppimisalgoritmit seuraavat ja keräävät dataa työstä ja minkälaisia tehtäviä siihen kuuluu Joten itseasiassa kyse on siitä,
07:04
että freelancerit opettavat koneita korvaamaan heidät. Keskimäärin tämä ohjelma vähentää kuluja noin 50 % ensimmäisenä vuonna, ja toiset 25 % seuraavana. Tämä on vain yksi monista esimerkeistä. On koneita ja ohjelmia, joista on tulossa yhtä hyviä tai parempia kuin ihmiset monenlaisilla aloilla. Lääkealan asiantuntijoista aina analyytikoihin, toimittajiin, radiologeihin kassavirkailijoihin, pankkineuvojiin, tai kehnoihin pihvinkääntäjiin. Kaikki nämä työt eivät katoa yhdessä yössä, mutta yhä harvemmat tekevät niitä. Keskustelemme muutamista tapauksista toisessa videossa. Ja vaikka työpaikkojen katoaminen on huono juttu, se on vain osa todellisuudesta. Pysyäksemme paikallamme meidän täytyy toimia hyvin nopeasti Pelkästään vanhojen työpaikkojen korvaaminen uusilla ei riitä. Meidän täytyy jatkuvasti luoda lisää työpaikkoja, sillä maailman väestö kasvaa. Menneisyydessä ratkaisimme tämän innovaatioilla. Mutta vuodesta 1973 lähtien uusien työpaikkojen määrä Yhdysvalloissa on vähentynyt. Ja 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen oli ensimmäinen, jossa
08:12
työpaikkojen yhteismäärä Yhdysvalloissa ei kasvanut. Maassa, jossa täytyisi luoda 150 000 uutta työpaikkaa per kuukausi, pelkästään väestönkasvusta selviämiseen, tämä on huono uutinen. Tämä alkaa myös vaikuttaa elintasoon. Menneisyydessä oli selvää, että tuottavuuden kasvusta seurasi enemmän ja parempia töitä. Mutta tilastot kertovat toista. Vuonna 1998 Yhdysvaltalaiset työntekijät työskentelivät yhteensä 194 miljardin tunnin edestä. Seuraavan 15 vuoden aikana tuotanto kasvoi 42 %. Mutta 2013 työntuntien määrä oli yhä 194 mrd. tuntia. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka tuottavuus kasvoi huimasti, tuhansia uusia yrityksiä perustettiin, ja Yhdysvaltain väestö kasvoi yli 40 miljoonalla, työtuntien määrä ei kasvanut lainkaan 15 vuodessa. Samaan aikaan yliopistosta valmistuneiden palkat Yhdysvalloissa ovat laskeneet viimeisen vuosikymmenen ajan,
09:18
kun taas jopa 40 % valmistuneista pakotetaan hyväksymään töitä, jotka eivät vaadi loppututkintoa. Johtopäätökset Tuottavuus on erkaantumassa työvoimasta. Innovaatioiden luonne tietotekniikan aikana on erilainen kuin mitä olemme tavanneet aiemmin. Tämä prosessi alkoi vuosia sitten ja on jo hyvässä vauhdissa. Jopa huolimatta uusista häiriöistä, kuten itsestään ajavista autoista tai robottiavustajista, koneellistuminen näyttäisi tällä kertaa olevan erilaista. Tällä kertaa koneet voivat oikeasti viedä työpaikkamme. Taloutemme perustuu siihen, että ihmiset kuluttavat. Mutta jos yhä harvemmalla ihmisellä on kunnollinen työpaikka, kenellä on varaa kulutttaa? Jatkammeko tuottamista yhä halvemmalla, kunnes tulemme siihen pisteeseen, missä liian harva ihminen voi oikeasti ostaa tavaroitamme ja palvelujamme? Vai näemmekö tulevaisuudessa pienen superrikkaiden ihmisten vähemmistön, joka omistaa kaikki koneet ja hallitsee meitä muita? Täytyykö tulevaisuutemme todella olla näin synkkä? Vaikka tämä video olikin melko synkkä, ei ole läheskään varmaa, että kaikki päättyy huonosti.
10:27
Tietotekniikan aikakausi ja moderni koneellistuminen voivat olla suuri mahdollisuus muuttaa yhteiskuntaa sekä vähentää köyhyttä ja eriarvoisuutta huomattavasti. Se voi olla merkittävä kohta ihmisen historiassa. Puhumme tästä potentiaalista ja mahdollisista ratkaisuista kuten maailmanlaajuisesta perustulosta tämän videosarjan 2. osassa. Nyt täytyy ajatella ja nopeasti. Koska yksi asia on varmaa: Koneet eivät ole tulossa. Ne ovat jo täällä. Tämän videon teko kesti noin 900 tuntia ja olemme työskennelleet sen parissa yli 9 kuukautta. Tämänkaltaiset projektit eivät olisi mahdollisia ilman sinun tukeasi patreon.com:ssa. Jos haluat auttaa meitä ja saada oman Kurzgesagt-linnun, siitä olisi suursti apua. Tämä video perustui kahteen erinomaiseen kirjaan: Robottien kukoistus ja The Second Machine Age Molempiin löytyy linkki kuvauksesta. Suosittelen! Teimme myös robottijulisteen. Voit ostaa sen ja paljon muuta tavaraa DFTBA-kaupastamme. Tämä video on osa suurempaa sarjaa, joka käsittelee teknologian muutoksia ihmisten elämään. Jos haluat jatkaa katselua, meillä on pari soittolistaa.

DOWNLOAD SUBTITLES: