The Rise of the Machines – Why Automation is Different this Time

The Rise of the Machines – Why Automation is Different this Time

SUBTITLE'S INFO:

Language: Serbian )

Type: Human

Number of phrases: 145

Number of words: 1584

Number of symbols: 8387

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:01
Jak dlouho myslíte, že potrvá než budou stroje dělat vaší práci lépe než ji děláte vy? Automatizace dříve znamenala velké hloupé stroje, které dělaly opakující se úlohy v továrnách. Dnes umí stroje přistát s letadlem, diagnostikovat rakovinu a obchodovat na burze. Vstupujeme do nového věku automatizace, který je úplně jiný než vše co jsme kdy dříve viděli. Podle studie z roku 2013, téměř polovina všech pracovních míst v USA může být potencionálně automatizována, a to v příštích dvaceti letech. Ale moment; Nebyla tu automatizace s námi už desítky let? Co je jiné tentokrát? INOVACE V MINULOSTI Vše bývalo jednodušší. Inovace usnadnila lidem práci a produktivita rostla. To znamená, že se mohlo vyprodukovat za hodinu více zboží nebo služeb za hodinu a to za použití stejného počtu pracovníků. Tohle způsobilo zánik mnoha pracovních míst, ale zároveň také vznikly nová a lepší pracovní místa . To bylo důležité, protože rostoucí populace potřebovala práci. Takže, v kostce, inovace, vyšší produktivita, méně staré práce a mnoho nových a často lepších prací. Celkově, tohle vše dobře fungovalo pro většinu lidí a životní úroveň se zvyšovala.
01:21
Je zde jasný pokrok ve způsobu lidské obživy. Nejdéle jsme se živili zemědělstvím. Během Průmyslové revoluce jsme přešli k výrobním pozicím. A jak se automatizace rozšiřovala, lidé přecházeli do služeb. A pak, jen za chvíli v lidské historii nastala doba Informační. Náhle se změnila pravidla. Naše zaměstnání jsou přebírána stroji rychleji než dříve. To je samozřejmě zneklidňující ... ale inovace nás zachrání, ne? Zatímco nová odvětví doby Informační prožívají obrovský boom, vytvářejí méně a méně nových pracovních příležitostí. General Motors v roce 1979 zaměstnával více než 800.000 lidí a vydělal více než 11 miliard dolarů. Google, v roce 2012, vydělal 14 miliard dolarů, zatímco zaměstnal 58 tisíc lidí. Tohle porovnání se vám nemusí líbit, ale Google je příkladem toho, co vytvářelo místa v minulosti. Nová, inovativní odvětví Starým inovativním odvětvím dochází pára. Jen se podívejme na auta.
02:28
Když se před 100 lety objevila, vytvořila celá obrovská odvětví. Auta změnila způsob našeho života, naší infrastrukturu i naše města. Miliony lidí našly práci, přímo, či nepřímo právě díky nim. Desítky let investic udržely tuto setrvačnost. Dnes je tento proces z většiny kompletní, inovace v automobilovém průmyslu nevytváří tolik míst jako dříve. Zatímco elektromobily jsou skvělé, nevytvoří miliony nových pracovních míst. Ale moment; Co internet? Někteří technologové tvrdí, že Internet je inovací na úrovni objevu elektřiny Pokud se podržíme tohoto porovnání, tak můžeme vidět jak moc se liší dnešní inovace od té v minulosti. Internet stvořil nová odvětví, ale nevytvořil dostatek pracovních míst ve vztahu s růstem populace nebo aby kompenzoval zánik těch odvětví, které Internet zabil. Na svém vrcholu v roce 2004, měla společnost Blockbuster 84 tisíc zaměstnanců a tržby 6 miliard USD. V roce 2016 měl Netflix 4,500 zaměstnanců a tržby 9 miliard dolarů.
03:35
Nebo my, například. S týmem na plný úvazek, který čítá jen 12 členů má Kurzgesagt dosah k milionům lidí. Televize se stejným počtem diváků potřebuje mnohem více zaměstnanců. Inovace v době Informační nerovná se vytváření dostatku volných míst. Cože je špatné samo o sobě. Ale dnes přichází nová vlna automatizace a nová generace strojů pomalu přebírá naše místa. NOVÝ TYP STROJŮ Abychom ho pochopili musíme nejdříve pochopit sami sebe. Lidský pokrok je založen na dělbě práce. Jak během tisíciletí postupujeme, stává se naše práce více a více specializovaná. Jak jsou naše nejchytřejší stroje špatné v komplikovaných úlohách, tak jsou extrémně dobré v úzce definovaných a předvídatelných úlohách. Tohle zničilo místa v továrnách. Ale stačí se jen dlouze a pořádně podívat na složité úlohy a zjistíte, že složitá úloha je vlastně jen mnoho úzce definovaných a předvídatelných úloh, jedna za druhou.
04:37
Stroje jsou jen kousek být velmi dobrými v rozdělování složitých úloh na mnoho předvídatelných, takže pro mnoho lidí už nebude další prostor se na něco specializovat. Jsme na pokraji toho, že se staneme překonanými. Digitální stroje to dělají pomocí strojového učení, které jim umožňuje získávat informace a schopnosti analýzou dat. To jim umožňuje zlepšovat se v něčem pomocí vztahů, které objeví. Stroje se učí samy. Umožnili jsme to tím, že jsme počítačům svěřili data o tom, v čem jsme se chtěli zlepšit. Ukaž stroji vše co sis koupil online a on se pomalu naučí co ti doporučit, aby sis toho koupil ještě více. Strojové učení dnes více naplňuje svůj potenciál, protože lidstvo začalo v posledních letech sbírat data o všem. Chování, vzory počasí, lékařské záznamy, komunikační systémy, cestovatelská data, a samozřejmě data o tom, co děláme v práci. Co jsme náhodou vytvořili je obrovská knihovna, kterou můžou stroje použít k naučení toho, jak lidé dělají různé věci a naučení toho, jak je dělat lépe
05:45
Tyto digitální stroje můžou být vůbec největším zabijákem pracovních míst ze všech. Můžou být okamžitě zkopírovány, a to zdarma. Když se zlepšují, není potřeba investovat do velkých železných věcí, můžete rovnou použít nový kód. A mají schopnost se zlepšovat velmi rychle. Jak rychle? Pokud dnes vaše práce zahrnuje složité úlohy na počítači, můžete být bez práce dokonce dříve, než ti kteří stále ještě pracují v továrnách. Dokonce jsou i skutečné příklady, jak by se tento přechod mohl udát. San Franciská společnost nabízí manažerský software pro velké korporace, který má odstranit pozice ve středním managementu. Když je "najatý" na nový projekt, tak software nejprve rozhodne, které části mohou být automatizovány a kde přesně potřebuje skutečného profesionála z masa a kostí. Pak pomáhá přes Internet složit tým freelancerů. Software pak rozdává úkoly lidem, kontroluje kvalitu práce, sleduje individuální výkon až do úplného dokončení projektu. Okay. To nezní zase tak špatně. I když stroj zabíjí některá pracovní místa,
06:51
vytváří přece nová, pro freelancery, ne? No, jak freelanceři pracují na jejich úkolech, tak je sleduje učící se algoritmus, který sbírá data o jejich práci a úlohách z nichž se skládá. Takže to, co se ve skutečnosti děje je to, že freelacneři učí stoje jak je mají nahradit. Tento software v průměru ušetří 50% nákladů v prvním roce a dalších 25% v druhém roce. Tohle je jen jeden příklad z mnoha Jsou stroje a programy, které se stávají stejně dobrými nebo i lepšími v mnoha oborech. Od lékárníků po analytiky, novinářů po radiology, od pokladních po bankovní pokladní nebo nekvalifikované pracovníky obracející hamburgery. Všechny tyhle zaměstnání nezmizí přes noc, ale méně a méně lidí je bude vykonávat. Pár příkladů probereme v následujícím videu. Ale jak je mizení pracovních míst špatné, jde jen o polovinu příběhu. ABYCHOM SE NEHÝBALI, MUSÍME SE POHYBOVAT VELMI RYCHLE Nestačí jen nahradit stará zaměstnání novými, musíme vytvářet nová místa konstantě,
07:57
protože světová populace roste. V minulosti jsme tohle vyřešili inovací. Ale od roku 1973 se začal počet nových pracovních míst v USA snižovat. A první desetiletí 21. století bylo tím prvním, kdy celkový počet pracovních míst v USA nevzrostl. Pro stát, který potřebuje vytvářet až 150 000 nových pracovních míst měsíčně, jen aby udržel krok s růstem populace jde o špatnou zprávu. Tohle také začíná ovlivňovat životní úroveň. V minulosti bylo očividné, že s rostoucí produktivitou vznikne více nových a lepších pracovních míst. Ale čísla říkají něco jiného. V roce 1998 odpracovali zaměstnanci v USA celkem 194 miliard hodin. Během 15 let se jejich výstup zvýšil o 42%. Ale v roce 2013, odpracovali zaměstnanci v USA celkem stále stejných 194 miliard hodin. Což znamená, že navzdory drastickému růstu produktivity , vzniku tisíců nových firem
09:04
a růstu americké populace o 40 milionů lidí, nedošlo za 15 let k žádnému nárůstu počtu odpracovaných hodin. Zároveň mzdy pro čerstvé absolventy v USA během posledních deseti let klesaly a až 40% nových absolventů bylo nuceno vzít zaměstnání, kde není potřeba titul. ZÁVĚR Produktivita se odděluje od lidské práce. Podstata inovace v době Informační je jiná než cokoliv co jsme dříve viděli. Tento proces začal před lety a už je rozběhnutý. I bez nových přerušení, jako samo řídící se automobily nebo robotické účetní. Vypadá to, že automatizace je tentokrát jiná. Tentokrát nám stroje opravdu může vzít práci. Naše ekonomiky jsou postaveny na předpokladu spotřeby. Pokud bude mít méně a méně lidí slušnou práci, kdo bude pak spotřebovávat? Vyrábíme, stále levněji, abychom došli do bodu, kdy si bude naše produkty a služby moci dovolit jen málo lidí?
10:12
Nebo bude v budoucnosti maličká skupinka super bohatých, kteří vlastní stroje ... vládnoucí zbytku? A musí být naše budoucnost opravdu takto ponurá? I když jsme v tomto videu byli docela temní, je daleko od toho si být jistý, že se věci vyvinou takto negativně. Doba Informační a moderní automatizace může být obrovskou příležitostí jak změnit lidskou společnost, a drasticky omezit chudobu a nerovnost. Mohlo by jít o klíčový moment v lidské historii. O tomto potenciálu a možných řešeních, jako nepodmíněný příjem budeme mluvit ve druhém videu této série. Musíme mít velké ambice a myslet rychle. Protože jedno je jisté, stroje nepřicházejí; Ale už tu dávno jsou. Vyrobit toto video nám trvalo asi 900 hodin a pracovali jsme na něm přes devět měsíců Projekty jako tento by nebyly možné bez Vaší podpory na patreon.com Pokud nám chcete pomoci a na oplátku získat vlastního ptáčka Kurzgesagt, tak by se to bylo velmi užitečné. V tomto videu jsme čerpali z dvou velmi dobrých knih: Vzestup robotů a Druhý věk strojů Odkazy na obě knihy najdete dole v popisu videa; obě velmi doporučujeme!
11:21
Také jsme vytvořili robotí plakát, můžete ho spolu s mnoha dalšími cool věcičkami koupit v našem eshopu. Toto video je část větší série o tom jak technologie mění a navždy změní lidský život. Pokud se chcete koukat dál, tak pro vás máme pár playlistů.

DOWNLOAD SUBTITLES: