Why the majority is always wrong | Paul Rulkens | TEDxMaastricht

Why the majority is always wrong | Paul Rulkens | TEDxMaastricht

SUBTITLE'S INFO:

Language: Lithuanian

Type: Human

Number of phrases: 196

Number of words: 1249

Number of symbols: 7189

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Translator: Sandra Dragūnaite Reviewer: Andrius Družinis-Vitkus 1942 metais Albertas Einšteinas dėstė Oksfordo universitete ir vieną dieną savo vyresniesiems studentams jis pateikė fizikos egzaminą. Jis vaikščiojo po universiteto miestelį kartu su savo asistentu ir staiga, asistentas pažvelgė į Albertą Einšteiną ir tarė, „Dr. Einšteinai, šis egzaminas, kurį ką tik davėte vyresniųjų fizikos studentų klasei, yra visiškai toks pat egzaminas, kurį davėte tai pačiai klasei prieš metus!“ „Taip, taip, pasakė Albertas Einšteinas, visiškai toks pat“. „Bet Dr. Einšteinai, kodėl taip padarėte?“ „Na, tarė Einšteinas, pasikeitė atsakymai“. (Juokas.) Pasikeitė atsakymai. Kas buvo tiesa 1942 metais, šiandien yra dar labiau tiesa. Mes gyvename pasaulyje, kur klausimas gali būti toks pat, tačiau atsakymai pasikeitę. Kitaip tariant, kas jumis atveda čia, daugiau nebenuves iki ten.
01:11
Ir jei norite pasiekti rezultatus, kurių niekada nesate pasiekę, na, tuomet reikia pradėti daryti tai, ko niekada nedarėte. Pagrindinis klausimas šiandienai šis: ar yra metodas tam pasiekti? Ar yra galimybė, kad kiekvienas mūsų padarytų neįmanoma tam, kad pasiektų neeilinius rezultatus? Gera naujiena ta, kad atsakymas į šį klausimą yra „taip“. Ir šiandien aš jums paaiškinsiu kodėl dauguma klysta, kai kalbame apie aukštus pasiekimus ir, kaip galėtume tai panaudoti, kad išgautumėte viską iš to, ką turite. Leiskite jums pristatyti kai ką įdomaus, įdomų pastebėjimą. Kai žmonės, komandos, organizacijos atsimuša į sieną, jie dažniausiai daro vieną iš dviejų dalykų: arba tą pątį daro daugiau, arba tą patį daro mažiau. Tačiau rečiau pamatysime, kad vietoje to jie darytų kažką kitaip. Įdomu, jei pažiūrėsite į šiuos duomenis, apytiksliai 3 procentai žmonių yra linkę elgtis skirtingai nei kiti
02:18
Kiti likę 97%, ir toliau trenkiasi į tą pačią sieną, lyg koks energingas steroidinis triušis. Kodėl taip yra? Jei norime suprasti, reikia savęs paklausti kito klausimo. Ir tas klausimas yra: Koks yra galvojimo tikslas? Koks yra galvojimo tikslas? Jei paklaustumėte smegenų veiklą, tyrinėjančio mokslininko, jis pasakytų, „Na, galvojimo tikslas yra nustoti galvoti“. Galvojimo tikslas yra nustoti galvoti. Ką tai reiškia? Štai: Galvojimui reikia daug energijos. Taigi, kad ir apie ką galvojame, stengiamės galvoti kuo trumpiau ir tada įjungiame automatinį pilotavimą. Daugiau nei 95% savo gyvenimo pragyvename įjungę automatinį pilotavimą. Pavyzdžiui, jei jūs kada vairavote automobilį, ir tuomet supratote, vau! Ką aš veikiau pusantros valandos? Tuomet jūsų smegenys įjungia automatinį pilotavimą. Kitas pavyzdys. Daugelis jūsų klausosi manęs, įjungę automatinį pilotavimą. Ir aš žinau, kurie iš jūsų tai daro. (Juokas.)
03:35
Jei jūsų smegenys įjungia automatinį pilotavimą, tai veda į, kaip mokslininkai vadina, psichinę trumparegystę dar taip pat žinomą, kaip tunelinį regėjimą. Jei turite tunelinį matymą, tai šiek tiek problematiška, nes trikdo žmones dėl jų pačių veiklos rezultatų. Tai priežastis, kodėl daug žmonių gyvena gyvenimą tarsi vidutinis automobilių lenktynių vairuotojas, kuris sėdi savo mašinoje, pažvelgia į galinio vaizdo veidrodėlį, pamato savo varžovus ir taip atsilieka, jog galvoja, kad yra pirmas. (Juokas.) Kitais žodžiais tariant, esame įpratę mąstyti iš dėžės, ir ši dėžė yra puiki metafora, leiskite man nupiešti dėžę. Jei pažvelgsite atidžiau, pamatysite, kad ši dėžė turi labai gerai apibrėžtas ribas ir mes mąstome viduje šių aprėžtų rėmų. Pateiksiu pavyzdį. Vienas šiš rėmų simbolizuoja teisines ribas, ir mes jų neperžengiame. Pavyzdžiui, Tik keletas jūsų pagalvotų pavogti piniginę iš šalia sėdinčio asmens. tam, kad galėtų finansuoti kitą savo verslo kūrimo pradžią.
04:49
Na, aš to tikiuos. Mes mąstome tarp teisinių ribų, tačiau yra ir kitos ribos. Mąstome technologinėse ribose, fizinėse ir taip pat moralinėse ribose. Štai ką reiškia mąstymasiš dėžėje. Na, bent taip galvojame. Nes realybėje ta dėžė, kurioje mes mąstome, atrodo šitaip: Tie, kurie sėdi gale ir negali pamatyti dėl to, nes ši dėžė yra labai maža. (Juokas.) Pateiksiu pavyzdį, kaip ši dėžė gali būti išties maža. Pavyzdžiui, jei pasakyčiau šį vakarą. „Suvalgykime ką nors, pavakarieniaukime, kokie būtų variantai?“ Greičiausiai, šie „nusipirkime picą“, „Eikime į restoraną“, „pasigaminkime ką nors namie“ ir kitos panašios idėjos. Tačiau labai mažai iš jūsų pakeltų ranką ir pasakytų „Eikime prie netoli esančio greitkelio ir pasiimkime negyvus gyvūnus šalikelėje bei paruoškime sau traškią vakarienę“. (Juokas.) Tai – trikdančios mintys. Bet yra kai kas ir linksmo,
06:04
daugeliui pasaulyje tai būtų puikiai normalus atsakymas nieko blogo nesakantis. Tai rodo, kad dėžė, kurioje mes mąstome iš tikrųjų yra, labai maža. Jei pažvelgsite arčiau, į savo veiklą, profesiją jūs taip pat mąstote iš labai mažos dėžės. Šios dėžės ribos vadinamos industrijos standartais arba industrijos normomis. Pavyzdžiui, jei turite restorano verslą, industrinis standartas yra, kai žmonės ateina į jūsų įstaigą pavalgo, ir susimoka Tai yra standartas: taip elgiasi visi. Kitas pavyzdys, jei jūsų verslas susijęs su bankininkyste, norma laikoma, kai žmonės duoda jums pinigus, jūs pasakote ačiū ir atiduodate tuos pinigus kažkam kitam. (Juokas.) Na, tai juk bankininkystė! Tai yra industrijos ar profesijos standartai, normos Bet štai ką turite žinoti: Žodis „norma“ žodžio „normalu“ santrumpa. Kitaip tariant, jei darysite tai, ką kiti daro gausite tokius rezultatus, kaip ir kiti ir štai tie „normalūs“ rezultatai.
07:13
Ir šiandien mes norime nepaprastų rezultatų. Todėl pagrindinis klausimas yra: kaip išspirti save iš tos dėžės? iš tos labai mažos industrinės ir profesinės dėžės ir persikelti į laimingesnę vietą, kur įvyksta puikios inovacijos. Kaip jums tai padaryti? Leiskite pristatyti jums smalsius Londono taksi vairuotojus. Jei norite tapti taksi vairuotoju Londone, reikia mintinai žinoti visą miestą, tai vadinima „žiniomis“. Galite įsivaizduoti, kiek metų trunka įgyti tą „žinojimą“ mintinai. Ir tai yra gan problematiška, jei norėrite plėsti savo taksi verslą. Todėl jie klausia savęs: kaip galėtume greitai išplėsti savo taksi verslą, ir tuo pačiu samdyti taksi automobilių vairuotojus, kurie nežino nieko apie Londono miestą? Ir tada jie sugalvojo sumanų sprendimą. Jie pasakė, na, galime turėti dviejų rūšių taksi vairuotojus. Normalius ir kitus su didžiule iškaba, kurioje parašyta: „Vairuotojas, kuris nežino nieko...
08:22
(Juokas.) apie Londono miestą, bet mielai išklausytų jūsų nuorodas“. Tai nuostabi idėja, nes ji atkreipia tų žmonių dėmesį, kurie gyveno Londone, ir pažįsta miestą labai gerai. ir galiausiai, galiausiai, galiausiai, gali vaidinti vadovą taksi automobilyje. (Juokas.) Puiku! Ponios ir ponai, ši istorija atrodo miela tačiau ji yra kur kas daugiau, nei mums atrodo. Nes ką mes atradome yra inovacijų proveržis ir nepaprasti dalykai nutinka kai žmonės nusprendžia sulaužyti standartus ir normas savo industrijoje ar profesijoje. Jūs matote tai vėl ir vėl. Pavyzdžiui, jei norite užsiimti baldų gamybos verslu, vieną dieną jūs nuspręsite nebemontuoti baldų savo klientams, ir, greičiausiai įkursite tokią kompaniją kaip IKEA. Kitas pavyzdys, jei turite kompiuterių verslą, ir vieną dieną nuspręsite nebepardavinėti kompiuterių fizinėje parduotuvėje,
09:31
greičiausiai, įkursite ką nors panašaus į kompanją Dell. Ponios ir ponai, tai mums sako, kad yra metodas link beprotybės Ir, jei suprasime, kad dauguma yra visada klysta, tada pasieksime aukštus veiklos rezultatus galiausiai, turite galimybę nustoti taisyti dalykus ir vietoj to, žengti masiškų inovacijų link. Ponios ir ponai, Romos imperatorius Markus Aurelijus yra pasakęs, kad gyvenimo objektas ne būti šalia daugumos, bet gyvenimo objektas yra gebėjimas surasti ir prisijungti į tas bepročių gretas. Jei darysite, kaip kiti daro jūs neišsiskirsite iš kitų ir, greičiausiai, įstrigsite. Štai kodėl, kai kalbame apie didžius pasiekimus dauguma visada klysta. ir tą mes tikrai žinome. Žinoma ir tai, kad 3% žmonių geba pasiekti nepaprastus rezultatus. Kiekvienas jūsų gali būti tarp tų trijų procentų nuspręsdami šiandien
10:44
sulaužyti industrinius standartus ir normas Yra ir kita alternatyva, galite tapti kitais 97% procentais kurie, galiausiai dirba tiems trims procentams. (Juokas.) Ir šis pasirinkimas yra tik jūsų. Labai ačiū. (Plojimai.)

DOWNLOAD SUBTITLES: