Why Alien Life Would be our Doom - The Great Filter

Why Alien Life Would be our Doom - The Great Filter

SUBTITLE'S INFO:

Language: Slovak

Type: Human

Number of phrases: 187

Number of words: 1265

Number of symbols: 6791

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Predstavte si, že NASA dnes oznámi, že našla mimozemský život. Baktérie na Marse, podivné mimozemské ryby v oceánoch Európy, a tiež prastaré ruiny na Titane. Nebolo by to úžasné? No...nebolo. Boli by to hrozné správy, Dokonca zničujúce. Mohlo by to znamenať, že koniec ľudstva je takmer istý a že môže byť blízko. Prečo? Ako by mohol byť najúžasnejší objav nášho života zlý? Predstavte si vývoj života od jeho počiatku až k nám ako schody schodišťa. Prvý schod je mŕtva chémia, ktorá sa potrebuje zostaviť do samo sa replikujúcich vzorov, stabilných a odolných, ale tiež schopných sa meniť a vyvíjať. Druhý schod je pre náš mladý život cesta k väčšej zložitosti, k schopnosti tvoriť komplikovanejšie štruktúry a využívaniu dostupnej energie efektívnejším spôsobom. Na ďalšom schode sa tieto bunky spájajú do mnohobunkových entít, čo umožňuje neuveriteľnú rozmanitosť a vyššiu úroveň zložitosti.
01:14
O schod vyššie vidíme druhy vyvíjajúce väčšie mozgy, začínajúce využívať nástroje, kultúru a zdieľanie vedomostí, čo vytvára ešte väčšiu zložitosť. Druh sa teraz môže stať na svojej planéte dominantným a meniť ju na podľa svojich potrieb. Objavujú sa prvé nesmelé pokusy o opustenie planéty. To je schod, kde sme teraz. Je v povahe života, tak ako ho poznáme, dosiahnuť a vyplniť každý dostupný priestor. A keďže planéty majú obmedzenú kapacitu a životnosť, ak chce druh prežiť, musí sa poobzerať po ďalších miestach, kam by sa rozšíril. Takže schody nad tým súčasným sa zdajú logické: kolonizácia našej planetárnej sústavy a potom sa šíriť ďalej k iným hviezdam a k možnému poslednému schodu: stať sa galaktickou civilizáciou. Je veľmi pravdepodobné, že toto je pre civilizácie univerzálny princíp bez ohľadu na ich pôvod. Ak je druh súťaživý a dostatočne motivovaný aby prevzal kontrolu nad planétou, pravdepodobne sa tu nezastaví. Vieme, že v rámci Mliečnej dráhy existuje až 500 miliárd planét,
02:20
minimálne 10 miliárd je podobných Zemi. Mnohé sú miliardy rokov staršie ako Zem. Ale žiadnu galaktickú civilizáciu sme nespozorovali. Mali by sme byť schopní niečo vidieť... ...ale nič tam nie je. Vesmír sa zdá prázdny a mŕtvy. To znamená, že niečo bráni živým tvorom kráčať po schodisku. nad schod, na ktorom sme práve teraz. ....niečo majúce za následok, že vznik galaktickej civilizácie je veľmi ťažký, možno nemožný. To je Veľký Filter. ...výzva alebo nebezpečenstvo, tak ťažko prekonateľné... že likviduje takmer každý druh, ktorý sa k nemu dostane. Existujú dva scenáre: Prvý znamená, že sme neuveriteľne jedineční a máme šťastie. Druhý, že sme odsúdení na zánik a prakticky už mŕtvi. Závisí to na tom, kde sa na našom schodisku nachádza onen filter. Za nami alebo pred nami? Prvý scenár: Filter je za nami. Sme prví. Ak je filter za nami, znamená to, že jeden zo schodov, ktoré sme prešli
03:29
je takmer nemožné prekonať. Ktorý schod by to mohol byť? Je život samotný extrémne vzácny? Je veľmi ťažké robiť predpovede, aké je pravdepodobné pre život povstať z neživých vecí. Neexistuje konsenzus. Niektorí vedci sa domnievajú, že sa vyvinie všade tam, kde sú správne podmienky; iní si myslia, že Zem by mohla byť jediným miestom života vo vesmíre. Ďalší kandidát je schod komplexných živočíšnych buniek. Na tomto schode sa stala veľmi pozoruhodná vec, a pokiaľ vieme, stala sa presne raz. Primitívna lovecká bunka zhltla inú bunku, ale namiesto toho, aby ju strávila, tieto dve bunky vytvorili úniu. Väčšia bunka poskytla úkryt, postarala sa o interakciu s prostredím a dodávku zdrojov, kým menšia použila svoj nový domov a voľné prostriedky k tomu, aby pre svojho hostiteľa produkovala mnoho extra energie. S energiou navyše sa mohla hostiteľská bunka zväčšiť viac ako predtým a postaviť nové a drahé veci, aby sa vylepšila, zatiaľčo sa jej hosť stal elektrárňou bunky. Všetky živočíchy na planéte sú zložené z týchto buniek.
04:36
Možno v Mliečnej dráhe existujú miliardy planét pokrytých baktériami, no ani jedna, s výnimkou našej, nedosiahla našu úroveň zložitosti... ...alebo inteligencie. My ľudia sa cítime veľmi múdri a vyspelí, s našimi osemsmerovkami a romantickými románmi. Ale veľký mozog je v prvom rade veľmi drahá evolučná investícia. Mozgy sú krehké, nepomôžu v pästnom súboji s medveďom, stoja ohromné množstvo energie, a napriek tomu dostali moderných ľudí za 200 000 rokov od drevených oštepov k civilizácii. Byť múdrym neznamená, že automaticky vyhráte. Možno inteligencia jednoducho nie je tak skvelá a máme šťastie, že u nás zafungovala. Druhý scenár: Filter je pred nami. Mnoho iných už zahynulo. Veľký filter pred nami je o rády nebezpečnejší ako čokoľvek, na čo sme narazili doteraz. Ak by aj veľká katastrofa zahubila väčšinu z nás alebo nás vrhla o tisíce rokov dozadu, prežili by sme a zotavili sa. A ak sa dokážeme zotaviť, dokonca ak by to trvalo aj milión rokov, potom to nie je Veľký filter
05:43
ale iba zábrana na ceste k prípadnej galaktickej civilizácii. Na vesmírnej časovej osi je dokonca aj milión rokov len žmurknutím oka. Ak Veľký filter naozaj leží pred nami, musí byť tak nebezpečný, tak čisto ničivý a mocný, že zničil väčšinu, ak nie všetky vyspelé civilizácie v našej galaxii. počas miliárd rokov. Skutočne skľučujúca a depresívna hypotéza je, že ak raz druh prevezme kontrolu nad planétou, je už na ceste k sebazničeniu. Technológia je dobrá cesta, ako ho dosiahnuť. Musí to byť niečo, čo je tak zjavné, že to prakticky každý objaví, a tak nebezpečné, že tento objav vedie takmer nevyhnutne k existenčnej katastrofe. Celoplanetárna atómová vojna, nanotechnológia, ktorá sa vymkne spod kontroly, geneticky naprojektovaná superbaktéria, experiment, ktorý zapáli atmosféru, môže to byť superinteligentná umelá inteligencia, ktorá náhodne (alebo cielene) zničí svojich tvorcov. Alebo veci, o ktorých dnes ešte nevieme.
06:52
Alebo je to oveľa jednoduchšie: druhy dostatočne súťaživé na to, aby ovládli svoju planétu ju nevyhnutne zničia pri vzájomnom boji o jej zdroje. Možno existuje nekontrolovateľná reťazová reakcia v každom ekosystéme, ktorá, keď sa raz dá do pohybu, nie je opraviteľná. A tak ak je raz civilizácia dostatočne mocná na to, aby menila zloženie svojej atmosféry, urobí svoju planétu neobývateľnou - vždy a bez výnimky. Dúfajme, že to nie je náš prípad. Ak je filter pred nami, naše výhliadky sú naozaj veľmi zlé. V čo môžeme dúfať? TOTO je dôvod, prečo objav života mimo Zem môže byť desivý. Čím bežnejší je život vo vesmíre, a čím pokročilejší a zložitejší je, tým pravdepodobnejšie je, že filter je pred nami. Baktérie by boli zlé, malé živočíchy ešte horšie, inteligentný život by bol alarmujúci. Ruiny prastarých mimozemských civilizácií... by boli katastrofické. V súčasnosti pre nás najlepší scenár je, že Mars je sterilný, oceány Európy sú bez života, a široké ramená Mliečnej cesty
07:59
hostia iba prázdne oceány omývajúce mŕtve kontinenty. ...že tam sú miliardy prázdnych planét čakajúcich na objavenie a na naplnenie životom. Miliardy nových domovov... čakajúcich na nás... až k nim raz dorazíme. Aká je pravdepodobnosť, že nájdeme život mimo Zeme, ktorý je nám podobný? No, to záleží na tom, koľko planét je tam vonku v Goldilockovej zóne svojej hviezdy - - oblasti okolo hviezdy, kde sa voda môže nachádzať v tekutom stave. Pretože hviezdy majú mnoho veľkostí a konfigurácií, táto zóna je pre každý hviezdny systém odlišná a jej lokalizácia preto vyžaduje trošku fyziky. Ak vám to pripadá zaujímavé, tento kvíz od Brilliant vám pomôže rozkľúčovať matematiku, ktorá je k tomu potrebná. Brilliant je problémy riešiaca webstránka, ktorá vás naučí myslieť ako vedec tým, že vás prevedie cez problémy. Vezmú koncepty podobné tomuto, rozložia ich do jednoduchých častí, ukazujú v každej časti spôsoby uvažovania/myslenia a potom ich zostavia do zaujímavých záverov. Ak navštívite brilliant.org/nutshell alebo kliknete na link v popise,
09:09
môžete sa zadarmo registrovať a naučiť všemožné veci. A ako bonus pre divákov Kurzgesagt, prvých 688 ľudí dostane 20%nú zľavu z ročného členského. A ak nájdete život na iných planétach, môže byť múdre nechať ho nejaký čas tak.

DOWNLOAD SUBTITLES: