Why Alien Life Would be our Doom - The Great Filter

Why Alien Life Would be our Doom - The Great Filter

SUBTITLE'S INFO:

Language: Norwegian, Bokmål

Type: Human

Number of phrases: 142

Number of words: 1449

Number of symbols: 6964

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Tenk deg at NASA hadde kunngjort i dag at de hadde funnet romvesener, bakterier på Mars, rar romvesenfisk i havene på Europa og også forhistoriske romvesenruiner på Titan. Hadde ikke det vært flott? Vel, nei. Det hadde fryktelige nyheter. Helt forferdelig t.o.m. Det kan bety at menneskehetens slutt er nesten en garanti og at det kanskje skjer snart. Hvorfor? Hvorfor ville den mest spennende oppdagelsen i vår levetid være dårlig nytt? La oss forestille oss utviklingen av liv fra dens begynnelse og til oss i dag, som en trapp. Det første trinnet er organisk kjemi som trenger å bygge seg opp til å bli selvproduserende mønstre, stabil og elastisk, men må også være i stand til å forandre seg og utvikle seg. Det andre trinnet er at vårt tidlige liv må bli mer komplisert. Det må kunne bygge mer kompliserte strukturer, og bruke den tilgjengelige energien mye mer effektivt. På neste trinn kombinerer disse cellene til å bli multicellulære vesener, og muliggjør utrolige variasjoner og videre kompleksitet. Trinnet ovenfor gjør at arter utvikler store hjerner.
01:17
I stand til å bruke verktøy, kultur og felles kunnskap, noe som skaper enda mer kompleksitet. Artene kan nå bli den dominerende livsform på sin planet, og endre det etter sine behov. Første overfladiske forsøk på å forlate planeten er et faktum. Det er her vi er nå. Det er livets naturlige instinkter som vi kjenner det å nå ut, for å dekke alt som kan dekkes. Og siden planeter har begrenset med bæreevne og levetid, hvis en art ønsker å overleve, vil den se seg om etter flere steder å spre seg til. Så trinnene over den nåværende virker logiske. Koloniser ditt eget solsystem, deretter spre videre for å nå andre stjerner, til det muligens siste trinnet: Bli en galakseherskende sivilisasjon. Det er veldig sannsynlig at dette er et universelt prinsipp for sivilisasjoner. Uansett hvor de kommer fra. Hvis en art er konkurransedyktig og motivert nok til å ta kontroll over planeten sin, så vil de nok ikke stoppe der. Vi vet at det er opptil 500 milliarder planeter i Melkeveien, og minst 10 milliarder jordlignende planeter.
02:23
Mange av dem har eksistert milliarder av år lenger enn jorden. Men vi ser ingen galaktiske sivilisasjoner. Vi burde kunne se noe men det er ingenting. Verdensrommet virker å være tom og dødt. Dette betyr at noe hindrer levende ting fra å klatre opp trappen, utenfor trinnet som vi er på akkurat nå. Noe som gjør at det å bli en galaktisk sivilisasjon er ekstremt vanskelig og kanskje umulig. Dette er "Det Store Filteret:" En utfordring eller en fare som er så vanskelig å overvinne, at det eliminerer nesten alle arter som den støter på. Det er to scenarier: 1) At vi er utrolig spesielle og heldige. 2) At vi er dødsdømt og praktisk talt allerede død. Det avhenger av hvor filteret er er på trappen vår. Bak eller foran oss? Scenario 1. Filteret er bak oss. Vi er de første. Hvis filteret er bak oss, betyr det at et av trinnene som vi har passert er nesten en umulighet. Hvilket trinn kan det være?
03:33
Er livet i seg selv ekstremt sjeldent? Det er veldig vanskelig å foreta spådommer om hvor sannsynlig det er for livet å oppstå fra døde ting. Det er ingen enighet. Noen forskere tror det utvikler seg overalt, hvor forholdene er riktige. Andre tror at Jorden kan være den eneste beboelige plassen i universet. En annen kandidat er trinnet med komplekse dyreceller. Noe veldig spesifikt skjedde på dette trinnet, og så vidt vi vet, skjedde det nøyaktig en gang. En primitiv jegerceller svelget en annen celle, men i stedet for å fortære det, dannet de to cellene en union. Den større cellen ga husly, tok seg av samhandlingen med miljøet og ga ressurser. Mens den mindre brukte sitt nye hjem og gratis ting, til å fokusere på å gi mye ekstra energi til sin vert. Med en overflod av energi kan vertcellen vokse mer enn før. og bygge nye og dyre ting for å forbedre seg selv. mens gjesten blir cellens kraftverk. Disse cellene utgjør alle dyr på planeten. Kanskje det finnes milliarder av planeter dekket med bakterier, i Melkeveien.
04:40
Men ikke en eneste en, bortsett fra oss, har oppnådd vårt nivå innenfor kompleksitet eller intelligens. Vi mennesker føler oss veldig smarte og sofistikerte med våre kryssord og romantiske romaner. Men en stor hjerne er først og fremst, en veldig dyr evolusjonær investering. De er skjøre. De er ikke til hjelp i en slosskamp med en bjørn. De bruker enormt mye med energi. Og til tross for dem tok det moderne mennesker, 200.000 år å gå fra skarpe pinner, til sivilisasjon. Å være smart betyr ikke at man vinner automatisk. Kanskje intelligens rett og slett ikke er så bra, og vi er heldige at det fungerte for oss. Scenario 2) Filteret er foran oss. Mange andre har dødd allerede. Et stort filter foran oss er i størrelsesorden langt farligere enn alt annet vi har støtt på så langt. Selv om en stor katastrofe hadde drept de fleste av oss eller ført oss tilbake tusenvis av år, så ville vi ha overlevd og kommet tilbake. Og hvis vi kan hente oss inn, selv om det tar en million år, så er det ikke et stort filter, men bare en veisperring til en eventuell galaktisk sivilisasjon.
05:46
I en universell tidsramme går millioner av år unna på et øyeblikk. Hvis et stort filter virkelig ligger foran oss, må det være så farlig og såpass ødeleggende og kraftig at den har ødelagt mesteparten, om ikke alle avanserte sivilisasjoner i vår galakse over milliarder av år. En veldig skremmende og deprimerende hypotese er at når en art tar kontroll over planeten sin, er det allerede på vei mot selvdestruksjon. Teknologi er en bra måte å oppnå det. Det må være noe som er så opplagt at så å si alle oppdager det, og så farlig at dens oppdagelse fører automatisk til en eksistensiell katastrofe: En storskala atomkrig. Nanoteknologi ute av kontroll. Genetisk utvikling av det perfekte superinsektet. Et eksperiment som setter hele atmosfæren i brann. Det kan være en super intelligent AI som utilsiktet eller med vilje ødelegger sine skapere. Alle ting som vi ikke engang kan se komme akkurat nå. Eller, kanskje det er mye enklere. Tale er konkurransedyktig nok til å overta en planet.
06:57
Kanskje t.o.m ødelegger det mens man konkurrerer med hverandre over ressurser. Kanskje det finnes kjedereaksjoner i hvert økosystem, hvorpå når det først settes i gang, ikke kan repareres. Så når en sivilisasjon er kraftig nok til å endre sammensetningen i atmosfæren, gjør de planeten deres ubeboelig 100% av tiden. La oss håpe at det ikke er tilfelle. Hvis filteret er foran oss, er våre sjanser veldig dårlige. (Hva vi kan håpe på) Det er derfor at det å finne liv utenfor Jorden vil være fryktelig. Jo mer vanlig liv er i universet, og jo mer avansert og kompleks det er, jo mer sannsynlig er det at det er et filter foran oss. Bakterier vill være dårlig nytt. Små dyr ville vært verre, intelligent liv ville vært alarmerende. Og ruiner av gamle romvesensivilisasjoner ville vært forferdelig. Det beste scenarioet for oss akkurat nå er at Mars er sterilt, at Europas hav er blottet for liv, og at de store områdene i Melkeveien inneholder kun tomme hav som klemmer på døde kontinenter. At det er milliarder av tomme planeter som venter på å bli oppdaget og å fylles opp med liv.
08:10
Milliarder av nye hjem som venter på at vi endelig skal komme frem. Hvor sannsynlig er det at vi finner liv utenfor Jorden som ligner oss? Vel, det avhenger av hvor mange planeter det er der ute i sin stjernes beboelige sone, området rundt stjernen der vann kan være flytende. Fordi stjerner kommer i alle størrelser og konfigurasjoner er denne sonen forskjellig for hvert stjernesystem og krever litt fysikk for å finne ut av det. Hvis du synes det høres morsomt ut så hjelper denne quizen fra Brilliant å gjøre rede for matematikken for hvordan dette utregnes. Brilliant er et nettsted for problemløsing som lærer deg å tenke som en forsker ved å veilede deg gjennom utfordringer. De tar begreper som disse, bryter dem opp i passe store biter, presenterer klar tenkning i hver del og synliggjør veien til en interessant konklusjon. Hvis du besøker brilliant.org/nutshell eller klikker på lenken i beskrivelsen kan du registrere deg gratis og lære alle slags ting. Og som en bonus for Kurzgesagt sine seere, de første
09:17
688 personene vil også få 20% rabatt på sitt årlige medlemskap. Og hvis du finner liv på andre planet, kan det være lurt å la dem være alene en stund.

DOWNLOAD SUBTITLES: