LIFE BEYOND II: The Museum of Alien Life (4K)

LIFE BEYOND II: The Museum of Alien Life (4K)

SUBTITLE'S INFO:

Language: Turkish

Type: Human

Number of phrases: 293

Number of words: 2433

Number of symbols: 16927

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:01
Protocol Labs Desteğiyle Protocol Labs Desteğiyle Merağının peşinden git. İnsanlığın geleceğine öncülük et. Kâinatın tamamında, Kâinatın tamamında, bilinen tek bir hayat ağacı bulunmaktadır. Yalnız başına mıdır peki? Yalnız başına mıdır peki? Yoksa, uçsuz bucaksız kozmik vahşi doğanın bir parçası mıdır? Kâinattaki her çeşit yaşam formunu barındıran bir müze hayal edin. Böyle bir müzede ne tür acayip şeyler bulunabilir? Doğa kanunları kapsamında nasıl şeyler mümkün olabilir? öᴛᴇᴅᴇᴋi öᴛᴇᴅᴇᴋi ʏᴀşᴀᴍ ʙöʟüᴍ ıı ʙöʟüᴍ ıı ᴅüɴʏᴀ ᴅışı ʏᴀşᴀᴍ ᴍüᴢᴇsi Dünya dışı yaşamı bulmayı umuyorsak, önce neyin peşinde olduğumuzu bilmeliyiz. Ama nereden başlamalıyız? Sonsuzmuş gibi gözüken olasılıkları nasıl daraltabiliriz?
02:27
Kesin bildiğimiz bir şey var: Doğa, kendi kurallarına göre oynamak zorundadır. Dünya dışı yaşam ne kadar acayip yapıda olursa olsun, ...bizimle aynı fiziksel ve kimyasal yasalarla sınırlı olacaktır. Ayrıca her bir dünya dışı ortam, oralarda ne tür yaşam formlarının evrimleşebileceğini daha da sınırlayacak. Bu doğal sınırlamalara rağmen, olasılıkları hayal bile etmesi şaşırtıcıdır. Trilyonlarca gezegenin hepsi, ...kendi karmaşık evrimlerini geçiren benzersiz kimyasallarla dolu kaynayan bir kazan gibidir. Düşüncelerimize rehberlik etmesi için, ...bu dünya dışı yaşam müzesi iki tane sergiye ayrılacak: ı. sᴇʀɢi ʙiʟᴅiğiᴍiᴢ ʜᴀʟiʏʟᴇ ʏᴀşᴀᴍ Bizimkine benzer biyokimyaya sahip varlıklar. ıı. sᴇʀɢi ʙiʟᴍᴇᴅiğiᴍiᴢ ʜᴀʟiʏʟᴇ ʏᴀşᴀᴍ Yaşam kavramımıza meydan okuyan varlıklar. Bilinmeyene doğru çok derine dalmadan evvel... ...kendimize şu soruyu sormalıyız: “Ya dünya dışı yaşam düşündüğümüzden daha da fazla bize benzer yapıdaysa?” ı. sᴇʀɢi ı. sᴇʀɢi ʙiʟᴅiğiᴍiᴢ ʜᴀʟiʏʟᴇ ʏᴀşᴀᴍ ı. sᴇʀɢi ʙiʟᴅiğiᴍiᴢ ʜᴀʟiʏʟᴇ ʏᴀşᴀᴍ ᴋᴀʀʙᴏɴ & sᴜ ʙᴀᴢʟı Bu müzedeki diğer örneklerle bizi birleştiren bir özellik varsa...
04:20
...o da karbondur. ᴋᴀʀʙᴏɴ ᴇᴠʀᴇɴᴅᴇᴋi ᴇɴ ʙᴏʟ ᴅöʀᴅüɴᴄü ᴇʟᴇᴍᴇɴᴛ ᴘᴇʀiʏᴏᴛ: 2 / ᴀᴛᴏᴍ ᴀğıʀʟığı: 12.011 Karbon her yerde bulunur, evrendeki en yaygın elementlerden bir tanesidir... ...ve büyük kararlı moleküller oluşturmada oldukça iyidir. Karbon, diğer elementlerle dört yönlü bağ oluşturma... ...ve uzun kararlı zincirler hâlinde kendisine bağlanma gibi ender bir yeteneğe sahiptir. Bu, devasa kompleks moleküllerin oluşumuna olanak sağlar. Bu çok yönlülük, karbonu yaşamın moleküler mekanizmasının merkezi hâline getirir. Ve bizlerde de bulunan karbon bileşikleri, Dünya'dan çok uzakta, meteorların üzerinde... ...ve çok uzak kozmik toz bulutlarında süzülüyor hâlde bulunmuştur. Kâinatta kar misali sürüklenen... ...yaşamın yapı taşlarında. Ve eğer dünya dışı yaşam, biyokimyası için diğer karbon bileşiklerini seçmişse, ...birçok seçenekleri olacaktır. Bilim insanları, yakın zamanda DNA'ya bir milyondan fazla olası alternatif tanımladılar. Bunların hepsi de karbon bazlı. Eğer başka karbon bazlı yaşam formları keşfedersek,
06:01
...onlarla temel olarak benzer olurduk. Bizim kozmik kardeşlerimiz olurlardı. Ancak, bize benzerler miydi? Şayet dünya benzeri bir gezegende bulunuyorlarsa, ...sadece biyokimyamızdan çok daha fazla ortak noktamız olabilir. Yaşam diğer gezegenlerde evrimleşseydi nasıl olurdu? Bugün Dünya'daki gibi mi olurdu? Yoksa tamamen farklı mı olurdu? Bazı kişiler, “yakınsak evrim” argümanına dayanarak... ...diğer gezegenlerdeki koşullar burayla benzer olduğu takdirde, ...oldukça benzer yaşam formlarıyla karşılaşacağımızı ileri sürmekte. Yani, çok tanıdık görünen hayvan ve bitki benzeri organizmalarla. Dünya'da; görme, ekolokasyon ve uçabilme gibi bazı özellikler, ...farklı türlerde bağımsız olarak pek çok defa evrimleşmiştir. Bu yakınsak evrim süreci, ...canlıların benzer çevresel baskılarla yüzleştiği Dünya benzeri başka gezegenlerde de olabilir. Garantisi yok, ancak yaşamın belli başlı evrensellikleri olabilir. Kâinatın her yerinde tekrar eden evrimin en büyük başarıları yani.
07:57
Her özellik, yerel ortamı ile ahenkli bir şekilde olurdu. Yarı aydınlık gezegenlerde, tıpkı gece memelileri gibi ekstra ışık toplayabilmek için büyük gözlere sahip canlılar olurdu. Bazı kişiler, insan benzeri organizmaların, ...yani “humanoid”lerin diğer gezegenlerde de oluşacağı gibi aşırı söylemlerde bulunmuştur. Bizi meydana getiren uzun karmaşık olaylar zinciri göz önüne alındığında, ...insan benzeri başka organizmaların varlığı pek de olası görünmüyor. Ancak yine de bu olasılığı göz ardı edemeyiz. 100 trilyon Dünya benzeri gezegenden sadece bir tanesi bile insan benzeri bir form oluştursa, ...evrende bize benzer binlerce yaratık olabilir. Ancak gerçekte, besin zincirinin altında yer alan canlılar bulma olasılığımız daha yüksektir. Yakınsak evrim bitki yaşamında da yaygındır... ...ve C4 fotosentezi, bağımsız olarak 40'tan fazla kez ortaya çıkmıştır. Dünya dışı bitkiler bizimkilere mi benzerdi, yoksa tamamıyla farklı yapıda mı olurdu peki? Dünya'da bitkiler yeşil renklidir, çünkü Güneş'in ışık spektrumundaki öbür dalga boylarını emerler. Ancak, yıldızlar pek çok renkte oluşabilir.
09:52
Dünya dışı bitkiler de, yıldızlarının eşsiz spektrumuna adapte olabilmek için değişik pigmentler geliştirirdi. Sıcak yıldızlardan beslenen bitkiler, enerji açısından zengin mavi ışığı emerek daha kırmızı görünebilir. Soluk kırmızı cüce yıldızların etrafında, ...bitkiler, görünür ışığın bütün dalga boylarını emecek şekilde adapte olarak siyah olabilir. Klorofilin öncüsü olan “retinal” adındaki bir pigment sebebiyle, ...bir zamanlar Dünya da mora bürünmüş olabilir. Bazı kişiler, retinalin moleküler basitliğinin, onu daha evrensel bir pigment yapabileceğini düşünmekte. Eğer öyleyse, ...yaşamın en sevdiği renk... ...mor olabilir. Ancak dünya dışı bitkilerin rengi, bir meraktan çok daha fazlasıdır, ...ışık yılları uzaklıktan görülebilen kimyasal bilgidir. Dünya'daki bitkiler, gezegenimizden yansıyan ışıkta belirgin bir iz bırakır. Başka bir dünyadan benzer bir sinyal bulmak, uzaylı bitki örtüsüne giden yolu gösterebilir. Belki de bu, farklı bir dünyadan gelen uzaylı yaşamının renklerine ilk bakışımız olacaktır.
12:12
Ancak, yaşam üzerindeki en büyük etkiyi yıldız değil, yaşamın bulunduğu gezegen yapacak. Bir gezegenin gün uzunluğunu değiştirirseniz neler olur? Bir gezegenin eğimini değiştirirseniz neler olur? Yörüngenin biçimini değiştirirseniz neler olur? Bir gezegenin yerçekimini değiştirirseniz neler olur? Uzun eliptik yörüngeleri olan gezegenler zorlayıcı mevsimler geçirirlerdi. Binlerce senedir ölü gibi olup ansızın canlanan dünyalar olabilir. Şimdiye kadar keşfedilmiş kayasal gezegenlerin çoğu, dev boyutlarda “Süper Dünyalar” olmuştur. GJ 357 D sᴜ̈ᴘᴇʀ ᴅᴜ̈ɴʏᴀ ᴜᴢᴀᴋʟıᴋ: 31 ışıᴋ ʏıʟı ᴋᴜ̈ᴛʟᴇ: 7x ᴅᴜ̈ɴʏᴀ sıᴄᴀᴋʟıᴋ: -53°C Bu dünyalarda yaşam nasıl evrimleşirdi peki? Denizlerin içinde, yerçekiminin o kadar da büyük önemi olmayabilir. Yerçekimi yüksek bir gezegenin her yerinde yüksek yerçekimi olacak diye bir kaide yoktur. Yaşamın başladığı yer olan denizlerde neredeyse hiç yerçekimi yoktur, ...çünkü yoğunluğunuz, etrafınızı saran şeylerinkiyle aşağı yukarı aynıdır. Canlılar, ancak karaya çıktıkları vakit yerçekimini hissederler. Yüksek G kuvveti, karadaki kompleks yaşam formlarının büyük kemikler ve kas kütlesi oluşturmasını gerekli kılardı.
13:59
Ayrıca, daha dayanıklı bir dolaşım sistemine de ihtiyaç duyarlardı. Ve yüksek yerçekimi nedeniyle bitkiler, besinleri daha zor taşıyabildiklerinden çok büyüyemezdi. Düşük yerçekimine sahip olan gezegenler, atmosferlerini uzaya daha kolay kaybeder... ...ve kozmik ışınlardan korunmak için bir manyetik alandan yoksun olurdu. Ancak ufak dünyalar, gizli vahalara ev sahipliği yapabilir: Yaşam için sığınak olabilecek devasa mağara sistemlerine. Sabit sıcaklıklar ve kozmik ışınlardan korunmayla, yaşam ölümcül yüzeyleri olan gezegenlerde yeraltında gelişebilir. En küçük yaşanabilir gezegenlerin, Dünya'nın kütlesinin %2.5'inde olduğu tahmin edilmekte. Eğer yaşam, bu dünyaların yüzeyinde evrimleşirse, ...görülmeye değer bir manzara ortaya çıkabilir. Bitki yaşamı, düşük yerçekiminde besinleri yükseklere kolayca taşıyabileceğinden çok daha fazla büyüyebilirdi. Ve, büyük iskeletler ile kas kütlesine gerek olmayınca, ...hayvanlar, insanı hayrete düşüren vücut biçimlerinde olabilirdi. Hevesli hayallerimize rağmen, büyük kompleks canlılar muhtemelen kâinatta çok nadir bulunuyordur.
16:31
Dünya'da, evrimin kompleks bitki ve hayvan yaşamı oluşturması 3 milyar yıl sürmüştür. Basit organizmalar daha dayanıklı, daha uyumlu ve daha yaygındır. Dünya dışı yaşam müzesindeki en büyük koleksiyon muhtemelen... ...mikropların salonu olurdu. En küçük uzaylı mikrobunu bulmak bile çok büyük bir keşif olurdu ama. Çok küçük yaşam formları büyük bir ayak izi bırakırdı. Tıpkı Dünya'daki stromatolitler gibi, mikrop katmanları zamanla büyük kaya tepecikleri hâline gelerek... ...arkalarında ürkütücü yapılar bırakabilir. Ve yeterince büyük miktarlarda toplanmış bazı bakteriler özgün bir biyolojik işaret bırakabilir. Bunu, oksijen ve metan gibi doğal olarak bir arada bulunmayan gazları yayarak yaparlardı. Yaşam olmadan oksijen oluşması mümkündür. Yaşam olmadan metan oluşması da mümkündür. Ancak atmosferde beraberce bulunmaları, ...yüzeyde onları üreten bir biyoloji yoksa şayet neredeyse imkânsızdır. Ve bunun da, gezegenin renk spektrumunda bir etkisi olur. Yeni nesil uzay teleskopları, böylesi bir sinyali...
18:28
...Dünyamızdan çok da uzakta olmayan bir gezegende bulabilir. Yaşanabilir bölgesinde Dünya benzeri bir ötegezegen olan en yakın Güneş benzeri yıldız... ...büyük olasılıkla yalnızca 20 ışık yılı uzaklıktadır ve çıplak gözle görülebilir. Ancak, ufak Dünya benzeri gezegenlerden bile bulması daha kolay bir hedef olabilir. Kahverengi cüceler: Yıldız olmak için çok küçük, gezegen olmak için ise çok büyük olan gök cisimleri. Çoğu kahverengi cüce, bildiğimiz hâliyle yaşamı destekleyebilmek için çok sıcaktır. Ama bazıları yeterince soğuktur. WISE 0855-0714 ᴋᴀʜᴠᴇʀᴇɴɢi ᴀʟᴛᴄᴜ̈ᴄᴇ ᴜᴢᴀᴋʟıᴋ: 7 ışıᴋ ʏıʟı ᴋᴜ̈ᴛʟᴇ: ᴊᴜ̈ᴘiᴛᴇʀ'iɴ 3 iʟᴀ 10 ᴋᴀᴛı sıᴄᴀᴋʟıᴋ: -50 / -13ºC Yaşam için gerekli tüm önemli elementler atmosferlerinin içerisinde tespit edilmiştir. Ve bu bulutların içerisinde, ...bazı katmanlar, yaşanabilirlik için ideal sıcaklık ve basıncı sağlayabilir. Bu göklerde, rüzgârların onları uçurmasıyla havada kalan fotosentetik planktonlar olabilir. Ve yeterli kuvvetle, bu rüzgârlar daha büyük, daha kompleks yaşamı bile destekleyebilir:
20:06
Yırtıcıları. Sadece galaksimizde bile 25 milyardan fazla kahverengi cüce bulunmakta ve boyutları, onları araştırma için daha kolay bir hedef hâline getirmekte. Yaşam müzesindeki keşfettiğimiz ilk örnek, bir gezegenden bile gelmeyebilir. Bu, çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor: “Ya hep yanlış yerlere bakıyorduysak?” “Ya doğanın başka tasarıları varsa?” ıı. sᴇʀɢi ıı. sᴇʀɢi ʙiʟᴍᴇᴅiğiᴍiᴢ ʜᴀʟiʏʟᴇ ʏᴀşᴀᴍ ıı. sᴇʀɢi ʙiʟᴍᴇᴅiğiᴍiᴢ ʜᴀʟiʏʟᴇ ʏᴀşᴀᴍ ᴇɢᴢᴏᴛiᴋ ʙiʏᴏᴋiᴍʏᴀʟᴀʀ Evrenin çoğu kısmı, ...sıvı su ve bildiğimiz hâliyle yaşamı oluşturan biyokimya için ya çok soğuk, ya da çok sıcaktır. Ama ön yargılarımızın bizleri yanıltmadığından emin olmak adına, ...bakış açımızı genişletmeliyiz. Yaşanabilir bölgenin dışına, bize düşmanca ve ölümcül görünen yerlere bakmalıyız. Egzotik ortamlar, egzotik biyokimyalar gerektirecektir. Ve karbonun çok yönlülüğüyle hiçbir element yarışamasa da,
21:57
...ona çok yakın olan bir yarışmacı mevcut: SİLİSYUM ᴇᴠʀᴇɴᴅᴇᴋi ᴇɴ ʙᴏʟ 8. ᴇʟᴇᴍᴇɴᴛ ᴘᴇʀiʏᴏᴛ: 3 ᴀᴛᴏᴍ ᴀɢ̆ıʀʟıɢ̆ı: 28.086 ᴇʀiᴍᴇ ɴᴏᴋᴛᴀsı: 1687 ᴋᴇʟᴠiɴ ᴋᴀʏɴᴀᴍᴀ ɴᴏᴋᴛᴀsı: 3538 ᴋᴇʟᴠiɴ ᴏ̈ᴢ ᴋᴜ̈ᴛʟᴇ: 2.3290 G/CM3 İlk bakışta silisyum, karbona benzeyebilir. Aynı dört yollu bağları o da oluşturur, ve ayrıca evrende bol miktarda bulunur. Ancak daha yakından bakıldığında, bu iki elementin sahte ikizler olduğu ortaya çıkar. Silisyum bağları daha zayıftır ve büyük kompleks moleküller oluşturmaya daha az meyillidir. Buna rağmen, daha geniş bir sıcaklık aralığına dayanabilir... ...ve yeni ilginç olasılıklar ortaya çıkarabilirler. Karbon yerine silisyum bazlı yaşam, aşırı soğuğa daha dayanıklı olurdu. Bu da, yepyeni bir sürü acayip form olabileceği anlamına gelir. Ancak silisyumun bir sorunu vardır: Oksijenin varlığında katı kaya hâline gelir. Taşa dönüşmekten kaçınmak için, silisyumdan varlıklar oksijensiz ortamlarda bulunabilir. Satürn'ün donmuş uydusu Titan gibi mesela. TİTAN sᴀᴛᴜ̈ʀɴ'ᴜ̈ɴ ᴜʏᴅᴜsᴜ ᴜᴢᴀᴋʟıᴋ: 1.2 ᴍiʟʏᴏɴ ᴋᴍ ᴋᴜ̈ᴛʟᴇ: 0.023x ᴅᴜ̈ɴʏᴀ sıᴄᴀᴋʟıᴋ: ~ -179ºC
23:23
Geniş sıvı metan ve etan gölleri, ...silisyum bazlı yaşam veya diğer radikal biyokimyalar için ideal bir ortam olabilir. Bol güneş ışığı olmayınca, Titan gibi dünyalardaki varlıklar büyük olasılıkla kemosentetik olur... ...ve enerjilerini kayaları parçalayarak elde ederdi. Böylesi yaşam formları, aşırı yavaş metabolizmaya... ...ve milyarlarca yıllık ömür sürelerine sahip olurdu. Üstelik donmuş dünyalar, egzotik yaşam için tek olası barınak değildir. CoRoT-7B sᴜ̈ᴘᴇʀ ᴅᴜ̈ɴʏᴀ ᴜᴢᴀᴋʟıᴋ: ~ 520 ışıᴋ ʏıʟı ᴋᴜ̈ᴛʟᴇ: ~ 8x ᴅᴜ̈ɴʏᴀ sıᴄᴀᴋʟıᴋ: 1026-1526ºC Yüksek sıcaklıklarda, sert silisyum-oksijen bağları daha esnek ve reaktif hâle gelir. Bu, daha hareketli kimyasal tepkimelere sebep olur. Bu, epeyce tuhaf bir tasarı öne sürüyor: “Eriyik silisyum kayalarının içinde yaşayan silisyum bazlı yaşam formları olabilir.” Teorik olarak, ...bu formlar, bir “gölge biyosferinin” parçası olarak Dünya'nın derinliklerindeki magma odalarının içinde bile bulunabilir. Eğer öyleyse, ...o hâlde, uzaylılar tam da burnumuzun dibindedir.
25:20
Başka gölge biyosferlerinin de varlığı öne sürülmüştür: Yanımızda yaşayan, burada olduğunu dahi bilmediğimiz yaşam formlarının. Buna, mevcut araçlarla tespit edilemeyecek kadar küçük RNA bazlı yaşam da dahildir. Boş uzaydaki toz bulutları, yaşayan bir şeyler bulmayı bekleyeceğiniz son yer gibi görünebilir. Ancak kozmik tozlar, bir nevi iyonize gaz olan plazma ile temas kurduğunda... ...tuhaf bir şey meydana gelir. Simülasyonlarda, toz parçacıklarının kendiliğinden DNA'yı andıran sarmal yapılara dönüştüğü görülmüştür. Bu plazma kristalleri, canlılara benzer davranışlar sergilemeye bile başlar: Çoğalma, daha kararlı formlara evrilme ve bilgi aktarma gibi. Bu kristaller canlı kabul edilebilir mi peki? Bazı araştırmacılara göre, inorganik yaşam formu olarak nitelendirilebilmek için tüm kriterleri karşılamaktalar. Şimdiye kadar, onları sadece bilgisayar simülasyonlarında gözlemledik. Ancak bazı kişiler, onları Uranüs'ün halkalarındaki buz parçacıklarında bulabileceğimizi düşünmekte.
27:12
Plazma, maddenin evrendeki en yaygın hâlidir. Kompleks evrilen plazma kristalleri gerçekten varsa ve yaşam olarak kabul edilebilirse eğer, ...yaşamın en yaygın formu olabilirler. Veya belki de yaşam, tam zıt bir ortamda, ölü yıldızların kalbinde gizleniyor olabilir. Büyük kütleli yıldızlar patladığında, ...bazıları içe çökerek, “Nötron Yıldızı” denen aşırı yoğun çekirdeklere dönüşür. İyice tıkıştırılmış, aşırı ağır olan atom çekirdekleridir bunlar. PSR B1509-58 ɴᴏ̈ᴛʀᴏɴ ʏıʟᴅıᴢı ᴜᴢᴀᴋʟıᴋ: 17.000 ışıᴋ ʏıʟı ᴅᴏ̈ɴᴜ̈ş ᴏʀᴀɴı: sᴀɴiʏᴇᴅᴇ 7 ᴅᴇғᴀ Yüzeylerindeki koşullar akıllara durgunluk verecek seviyededir. Yerçekimleri, Dünya'nınkinden 100 milyar kat daha kuvvetlidir. Ancak, demirden oluşan kabuklarının altında tuhaf bir şey yer almaktadır: Nötronlar ile atomaltı parçacıklardan oluşan sıcak ve yoğun bir okyanus. Elektron kabuklarından sıyrılan bu çekirdekler, ...tamamıyla değişik kimya kanunlarına boyun eğerdi. Bu kimya; elektromanyetik kuvvete değil, çekirdekleri birbirlerine kaynaştıran güçlü nükleer kuvvete dayanırdı.
28:49
Teorik olarak, bu parçacıklar daha büyük makro çekirdekler oluşturmak için birleşip... ...sonrasında da, daha bile büyük süper çekirdeklere dönüşebilirler. Eğer öyleyse, bu hayret verici ortam, yaşamın temel koşullarını taklit edebilir. Karmaşık bir parçacık okyanusunda yüzen ağır nükleon moleküllerini mesela. Bilim insanlarının bazıları, hayal dahi edilemeyecek şeyler öne sürmüştür: “Tuhaf parçacık denizinde akıntıda sürüklenen, ...akıl almaz derecede hızlı zaman ölçeklerinde yaşayan, evrimleşen ve ölen egzotik yaşam formları olabilir.” Böylesi tuhaf varlıkları keşfedebilmenin mümkünatı yoktur herhalde. Lâkin, bunlardan bile daha egzotik bir yaşam formu bulabilme umudu olabilir. Yaşam, doğal yollarla evrimleşmek zorunda olan bir şey değildir. Tasarlanabilir. Ve evrimsel sürecin içine zeka da dahil edildiğinde, ...Pandora'nın kutusu açılır. Tipik biyolojik sınırlandırmalardan kurtulunca, ...sentetik ve makineye dayalı yaşam, diğer tüm yaşam formlarından daha üstün ve başarılı olabilir.
31:16
Uzay boşluğu da dahil olmak üzere neredeyse her yerde gelişebilir. Bunun sonucunda, biyolojik canlılar tarafından ulaşılamayan büyük olasılıklar ortaya çıkabilir. Ve doğal seçilimin düşük hızıyla karşılaştırıldığında, ...teknolojik evrim; katlanarak daha hızlı büyümeye, uyarlanabilirliğe ve dirençliliğe olanak sağlar. Bazı tahminlere göre, ...kendini kopyalayan otonom makineler, bir galaksinin tümünü bir milyon yıl gibi kısa bir sürede kolonileştirebilir. Hiper zekaya sahip yaşamın, kendisini ne şekilde düzenleyeceğini tahmin edemeyiz. Fakat teorik olarak, yakınsak evrim eylem hâlinde olabilir. Elektriksel nitelikleri, silisyumu makine zekası için evrensel bir belkemiği kılabilir. Bu, biyolojik yetersizlikleri için bir telafi olabilir. Tüm potansiyel avantajlarıyla, Tüm potansiyel avantajlarıyla, mekanik yaşam evrensel bir son nokta bile olabilir: Tüm potansiyel avantajlarıyla, mekanik yaşam evrensel bir son nokta bile olabilir: Evrimsel sürecin doruk noktası. 13.8 MiLYAR YIL ᴅüɴʏᴀᴅᴀᴋi ʏᴀşᴀᴍ ᴅüɴʏᴀᴅᴀᴋi ʏᴀşᴀᴍ
33:53
Kâinat yaşlandıkça, ...belki de makine zekası egemen güç olacak... ...ve doğal olarak meydana gelen biyolojik yaşam, ilginç bir başlangıç noktası olarak görülecektir. Belki de, bu geçişe biz öncülük edeceğiz... ...ve insanoğlunun deneyimi, her yere yayılmış olan galaksiler arası bir yaşam zincirinin yalnızca ilk halkası olacaktır. Tüm bunların sonunda, dünya dışı yaşam müzesindeki bildiğimiz tek varlıklar hâlâ bizleriz. Kendimizi gerçekten tanımak için şunu bilmemiz gerek: Kendimizi gerçekten tanımak için şunu bilmemiz gerek: Var olan tek canlılar bizler miyiz? Loren Eiseley'in şöyle bir sözü vardır: “İnsan, başka bir gözden kendi yansımasını görünceye değin kendisi ile tanışmış olmaz.” “Günün birinde, o göz belki de zeki bir uzaylınınki olabilir.” “Ve dar evrim görüşümüzden ne kadar çabuk sıyrılırsak, ...nihai kökenlerimizi ve varış noktalarımızı o kadar çabuk hakiki şekilde keşfedebiliriz.”
36:04
Nelerle karşılaşabileceğimizi gördük. Ve onları nasıl bulabileceğimizi de biliyoruz. Geriye yapacak tek bir şey kaldı. Arayışa başlamak. çᴇᴠiʀi: @𝘆𝗶𝗴𝗶𝘁𝗵𝗮𝗻.𝗸𝗶𝗹𝗶𝗻𝗰 & 𝗬𝗮𝘃𝘂𝘇 𝗕𝘂𝗹𝘂𝘁 "𝗡𝗲𝗿𝘃𝘆" ᴍᴇʟᴏᴅʏsʜᴇᴇᴘ ᴛᴀʀᴀғıɴᴅᴀɴ ʜᴀᴢıʀʟᴀɴᴍışᴛıʀ Protocol Labs Desteğiyle sᴇsʟᴇɴᴅiʀᴇɴ: Will Crowley ᴋᴏɴsᴇᴘᴛ, ᴍüᴢiᴋ & ɢöʀsᴇʟʟᴇʀ: Melodysheep (John D. Boswell) ᴇᴋsᴛʀᴀᴅᴀɴ ɢöʀsᴇʟʟᴇʀ: Lynn Huberty Tim Stupak NASA Evolve ᴋᴏɴᴜşᴍᴀᴄıʟᴀʀ: Nick Lane Jonathan Losos Caleb Scharf Jack Cohen Jil Tarter öᴢᴇʟ ᴏʟᴀʀᴀᴋ ᴛᴇşᴇᴋᴋüʀʟᴇʀ: Juan Benet Rowdy Jansen Lynn Huberty Tim Stupak Joel Edwards Patreon destekçilerim Projeyi buradan destekleyin: patreon.com/melodysheep
37:29
öᴛᴇᴅᴇᴋi ʏᴀşᴀᴍ'ıɴ sᴏɴʀᴀᴋi ʙöʟüᴍüɴᴅᴇ: • ᴢᴇᴋi ʏᴀşᴀᴍʟᴀ ʙᴀğʟᴀɴᴛıʏᴀ ɢᴇçᴍᴇ • ɢᴀʟᴀᴋsiʟᴇʀ ᴀʀᴀsı ᴜʏɢᴀʀʟıᴋʟᴀʀ • ᴇᴠʀᴇɴiɴ sᴏɴᴜɴᴅᴀ ʜᴀʏᴀᴛᴛᴀ ᴋᴀʟᴍᴀ Müzikler çok yakında tüm büyük platformlarda. Sonraki bölümü buradan destekleyin: patreon.com/melodysheep

DOWNLOAD SUBTITLES: