LIFE BEYOND II: The Museum of Alien Life (4K)

LIFE BEYOND II: The Museum of Alien Life (4K)

SUBTITLE'S INFO:

Language: Spanish

Type: Human

Number of phrases: 480

Number of words: 3435

Number of symbols: 17814

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:01
Med stöd av Med stöd av Protocol Labs Med stöd av Protocol Labs Följ din nyfikenhet Med stöd av Protocol Labs Följ din nyfikenhet Protocol Labs Följ din nyfikenhet Led mänskligheten framåt Följ din nyfikenhet Led mänskligheten framåt I hela universum I hela universum växer endast ett av livets träd. Växer det ensamt? Växer det ensamt? Eller är det en del av den enorma kosmiska vildmarken? Föreställ dig ett museum som innehåller alla universums olika livsformer. Vilka konstiga ting skulle ett sådant museum innehålla? Vad är möjligt under naturens lagar? LIFE LIFE BEYOND KAPITELL II KAPITELL II Det utomjordiska livets museum För att ha hopp om att finna utomjordiskt liv måste vi veta vad vi ska söka efter. Men var börjar vi? Hur begränsar vi oss till... en till synes obegränsad uppsättning av möjligheter... Det finns en sak som vi vet säkert...
02:30
naturen kommer spela efter sina egna regler. Oavsett hur konstigt utomjordiskt liv kan vara så kommer det vara begränsat av samma fysiska och kemiska lagar som vi är... 6 6 C 6 CO 6 CO₂ 6 CO₂ 6 CO₂ + 6 CO₂ + 6 6 CO₂ + 6 H 6 CO₂ + 6 H₂ 6 CO₂ + 6 H₂O 6 CO₂ + 6 H₂O + 6 CO₂ + 6 H₂O + L 6 CO₂ + 6 H₂O + L 6 CO₂ + 6 H₂O + Lj 6 CO₂ + 6 H₂O + Lju 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus → 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus → C 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus → C₆ 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus → C₆H 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus → C₆H₁ 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus → C₆H₁₂ 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus → C₆H₁₂O 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus → C₆H₁₂O₆ 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus → C₆H₁₂O₆ + 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus → C₆H₁₂O₆ + 6 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus → C₆H₁₂O₆ + 6 O 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus → C₆H₁₂O₆ + 6 O₂ Utöver det, 6 CO₂ + 6 H₂O + Ljus → C₆H₁₂O₆ + 6 O₂ Utöver det, varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆ varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁ varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂ varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2 varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C₂ varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅O varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅O varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH + varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2 varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2C varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2CO varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2CO₂ + varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2CO₂ + E varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2CO₂ + En varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Väte | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2CO₂ + Ene varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Syre | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2CO₂ + Ener varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Syre | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2CO₂ + Energ varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Syre | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2CO₂ + Energi varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Syre | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2CO₂ + Energi varje utomjordisk miljö kommer begränsa ytterligare ⁴⁵⁸ Syre | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2CO₂ + Energi vilka livsformer som kan utvecklas där.
02:57
⁴⁵⁸ Kväve | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2CO₂ + Energi vilka livsformer som kan utvecklas där. ⁴⁵⁸ Kväve | C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH +2CO₂ + Energi vilka livsformer som kan utvecklas där. Trots dessa naturliga begränsningar är möjligheterna häpnadsväckande att föreställa sig. Biljoner av planeter, varje med en unik sammansättning av kemikalier och som genomgår sin egen komplexa evolution. För att leda vårt tänkande kommer museet vara uppdelat i två utställningar... Livet såsom vi känner till det, UTSTÄLLNING I Livet såsom vi känner till det. Livsformer med med biokemi liknande oss. UTSTÄLLNING II Livet såsom vi inte känner till det UTSTÄLLNING II Livet såsom vi inte känner till det Livsformer som utmanar vårt koncept om självaste livet Livsformer som utmanar vårt koncept om självaste livet Livsformer som utmanar vårt koncept om självaste livet Innan vi vågar oss för långt ut i det okända måste vi fråga oss själva: Vad om utomjordiskt liv är mer likt oss än vad vi tror? UTSTÄLLNING I UTSTÄLLNING I Livet såsom vi känner till det UTSTÄLLNING I Livet såsom vi känner till det Kol- och vattenbaserat UTSTÄLLNING I Livet såsom vi känner till det Om det är ett särdrag UTSTÄLLNING I Livet såsom vi känner till det som förenar oss med UTSTÄLLNING I Livet såsom vi känner till det med andra arter i detta museet UTSTÄLLNING I Livet såsom vi känner till det UTSTÄLLNING I Livet såsom vi känner till det så är det kol. Kol är allestädes närvarande Det är en av de Det är en av de vanligaste elementen i universum vanligaste elementen i universum och är väldigt bra på binda och är väldigt bra på binda och är väldigt bra på binda stora stabila molekyler
04:32
stora stabila molekyler Carbon has the rare ability | to form four-way bounds | with other elements |and to bind to itself | in long stable chains | Kol har den ovanliga förmågan Kol har den ovanliga förmågan att kunna forma fyra bindningar att kunna forma fyra bindningar med andra element med andra element och binda till sig själv och binda till sig själv i långa stabila kedjor i långa stabila kedjor vilket möjliggör bilandet av stora komplexa molekyler. Denna mångsidighet gör kolet till mittpunkten i det molekylära maskineriet av livet. Och samma kolbaserade byggstenar som vi använder har funnits långt från jorden, från meteoriter. G Gl Gly Glyc Glyci Glycin Glycin Glycin till avlägsna rymdmoln Glycin Glycin i kosmos. Glycin Glycin Byggstenarna till livet... driver runt om i universum som snö. Och ifall utomjordiskt liv har valt andra kolföreningar som byggstenar så finns det mycket att välja emellan. Z DNA | B DNA Forskare har nyligen identifierat över en miljon möjliga alternativ till DNA... alla baserade på kol. Om vi någonsin upptäcker andra kolbaserade livsformer kommer vi vara fundamentalt besläktade. De kommer vara våra kosmiska bröder.
06:13
Men kommer de se ut som oss? Om de härstammar från jordlika planeter kan vi ha mycket mer gemensamt än vår biokemi. Hur kommer livet vara på andra planeter om det utvecklats? Kommer det vara likt världen idag på jorden? Eller kommer det vara fullständigt annorlunda? Det finns dem som argumenterar utifrån argumentet bakom konvergent evolution, att ifall förutsättningarna på andra planeter är lika dem här så kommer vi se mycket liknande livsformer... djur- och växtliknande organismer som ser väldigt bekanta ut. På jorden har vissa funktioner såsom ögon, ekolodar och att flyga utvecklats flera gånger oberoende av varandra bland olika arter. Processen bakom konvergent evolution kan ske på jordliknande exoplaneter där varelser delar liknande miljöer. Det är inte säkert, men det kan vara så att livet upprepar den mest framgångsrika evolutionen
07:45
över hela universum. Varje särdrag kommer anpassas efter den lokala miljön. Svagt upplysta planeter kommer producera stora ögon som tar in mer ljus som nattliga däggdjur. Vissa har gått så långt att de säger att en människolik organism, humanoider, kommer uppstå på andra planeter. Förekomsten av andra människolika organismer tycks vara osannolikt, given den långa evolutionära processen som skapade oss. Men vi kan inte utesluta det. Om endast en av 100 biljoner jordliknande planeter producerade en människolik varelse kan det fortfarande vara tusentals av varelser som oss där ute... Men realistiskt, så är det mer troligt att vi kommer finna någon lägre i näringskedjan. Konvergent evolution är också betydande i växtlivet... och fotosyntesen har uppstått oberoende över 40 gånger. Kommer utomjordiska växter likna våra eller vara någonting helt annorlunda?
09:36
På jorden har växter blivit gröna eftersom de absorberar de andra våglängderna i solens ljusspektrum. Men stjärnor kommer i många färger och utomjordiska växter kan utveckla olika pigment... för att kunna anpassa sig efter sin sols unika spektrum. Växter som lever på varmare stjärnor kan vara rödare genom absorberandet av det energirika blåa ljuset. Omkring svaga röda dvärgstjärnor kan vegetationen vara svart för att kunna absorbera ljusets alla våglängder. Vår jord kan en gång ha uppträtt lila p.g.a. ett pigment kallat retinal som var den tidigare föregångaren till klorofyll. Vissa tror att molekylära enkelheten bakom retinal kan göra den till universums vanligaste. Ifall så, kan lila vara livets favoritfärg. Men färgen på utomjordiska växter är mer än nyfikenhet. Dess kemiska information kan skönjas från flera ljusår bort. Växter på jorden lämnar spår i ljuset som jorden reflekterar. Genom att hitta liknande signaler på andra kommer ge oss en indikation på hur
11:43
utomjordiskt växtlighet är. Kanske kommer det vara vår första indikation på utomjordiskt liv; en levande nyans över en unik värld. Men livets största påverkan kommer inte bero på dess värdstjärna utan på dess hemplanet. Vad händer när man förändrar dagens längd på en planet? Vad händer när man förändrar planetens lutning? Vad händer när man förändrar omloppsbanans form? Vad händer när man förändrar planetens gravitation? Planeter med långa, elliptiska banor skulle se drastiska årstider. Det kan finnas världar som verkar döda i tusentals år, som sedan plötsligt vaknar till liv. De flesta upptäckta stenplaneterna har hittills varit massiva "superjordar". GJ 357 D Superjord Distans : ~ 31 Ljusår Massa : ~ 7× Jordar Temperatur : ~ -53°C Hur skulle livet utveckla sig på dessa världar? I haven behöver inte gravitationen betyda mycket alls. En planet med hög gravitation är den inte lika hög överallt. Om du är i havet, där allt liv startar, existerar knappt någon gravitation eftersom din densitet liknar den omkring dig. Det är först när djuren tar sig upp på land som gravitationen kan kännas.
13:51
Höga G-krafter skulle kräva stora benstrukturer och muskelmassa på landlevande liv. De skulle dessutom behöva ett mer robust cirkulationssystem. Och växtlivet skulle försvagas av energikostnaden att bära näringsämnen under starkare gravitation. Planeter med lägre gravitation skulle lättare förlora sin atmosfär ut i rymden; och sakna ett magnetfält som skyddar mot strålning; Men mindre världar kan innehålla hemliga oaser; enorma grottsystem som ger skydd åt liv. Med jämnare temperaturer och skydd från kosmisk strålning kan livet trivas i underjorden på planeter med en dödlig yta. De minsta beboliga planeter uppskattas ha en massa på 2,5 procent av jorden. Ifall liv uppstår på ytan av dessa världar kan det vara en syn att skåda. Växtliv kan växa till makalösa höjder med möjlighet att föra näring högre tack vare längre gravitation. Och utan behovet att ha tunga skelett och stor muskelmassa kan djuren ha kroppar som överväldigar våra syner.
16:22
Trots vår ivriga fantasi, så är stora komplexa livsformer antagligen en ovanlighet. Här på jorden tog det tre miljarder år av evolution att utveckla ett komplext djur- och växtliv. Enklare organismer är hårdare, mer anpassningsbara och mer spridda. Den största samlingen i det utomjordiska museet av liv kommer antagligen vara "Mikrobernas hall". Dock, att finna även den minsta utomjordiska mikroben kommer vara en enorm upptäckt. Och sådant mikroliv kan lämna ett stort avtryck. Såsom stromatoliter på jorden som under tidens gång kan bygga enorma berg. Och efterlämna mystiska strukturer. I tillräckliga antal kan vissa utomjordiska bakterier lämna en distinkt biosignatur genom att släppta ut gaser som annars inte kan uppstå naturligt: såsom syre och metan. Det finns möjligheter för skapandet av syre utan liv. Det finns möjligheter för skapandet av metan utan liv. Men att ha dem i en atmosfär tillsammans? Det är nästan omöjligt såvida det inte finns biologi som skapar dessa gaser vid ytan. Det skulle påverka planetens färgspektrum. Den nästa generationens rymdteleskop kan finna sådana signaler
18:28
på en värld inte långt från hemma. Den närmaste solliknande stjärnan med en jordliknande exoplanet i den beboliga zonen är antagligen belägen tjugo ljusår bort och kan ses med det blotta ögat. Men det kan finnas ett ännu enklare mål att sikta mot än små jordliknande planeter. De bruna dvärgarna: för små för att vara stjärnor, för stora för att vara planeter. De flesta bruna dvärgarna är för varma för att stödja liv såsom vi känner till det. Men vissa är tillräckligt kalla. WISE 0855-0714 WISE 0855-0714 Sub-brun dvärg Avstånd: 7 ljusår WISE 0855-0714 Sub-brun dvärg Avstånd: 7 ljusår WISE 0855-0714 Sub-brun dvärg Avstånd: 7 ljusår WISE 0855-0714 Sub-brun dvärg Avstånd: 7 ljusår Alla nödvändiga element för liv har hittats i atmosfären. Och inom dessa moln finns vissa lager som tillhandahåller idealiska temperaturer och tryck för beboelighet. Fotosyntetisk plankton skulle kunna leva i dess himmel och hålla sig flygande genom kraftiga vindar. Och med tillräckliga krafter kan dessa vindar stödja större, mer komplext liv. Rovdjur. Det finns över 25 miljarder bruna dvärgar bara i vår galax,
20:19
och deras storlek gör dem lättare att undersöka. De första utomjordiska arterna som vi upptäcker kommer kanske inte från en planet överhuvudtaget. Detta väcker en betydande fråga: Ifall vi har letat på fel ställen? Vad ifall naturen har andra idéer? UTSTÄLLNING II UTSTÄLLNING II Liv såsom vi inte känner till det. UTSTÄLLNING II Liv såsom vi inte känner till det Exotisk biokemi Större delen av universum är för kallt eller för varmt för att upprätthålla flytande vatten och biokemi som understödjer liv såsom vi känner till det. Men ifall våra biaser leder oss fel måste vi kasta ett bredare nät. Att söka efter liv utanför den beboeliga zonen, platser som för oss är mycket fientliga. Exotiska miljöer kommer kräva exotisk biokemi. Medan inget grundämne kan matcha kolets mångsidighet finns det en huvudsaklig motkandidat. Vid en första titt tycks silikon var likt kol. Kisel kan likt kol ha fyra bindningar och finns också i ett överflöd i universum. Men när man tittar närmare avslöjas det att dessa två ämnen är falska tvillingar.
22:27
Kiselbindningar är svagare och mindre benägna att forma stora komplexa molekyler. Trots detta så kan de motstå ett större temperatursintervall vilket öppnar upp för nya möjligheter. Liv baserade på kiselatomer istället för kol skulle vara mer motståndskraftigt mot extrem kyla. Vilket tillhandahåller en ny bredd av konstiga livsformer. Men kisel har ett problem: i närvaro av syre bildar kisel hård sten. För att undvika förvandlingen till sten måste kisel begränsas till syrefria miljöer såsom Saturnus måne Titan. TITAN Måne till Saturnus Avstånd: 1,2 miljoner km Dess stora sjöar av flytande metan och etan kan vara en ideal plats för kiselbaserat liv eller annan radikal biokemi. Utan mycket solljus kommer varelser på platser såsom Titan vara kemosyntetiska. Där de utvinner sin energi genom nedbrytning av stenar. Sådana livsformer kan inneha en otroligt långsam metabolism och livscykler som mäts i miljontals år. Frusna världar är inte de enda platserna för exotiskt liv.
24:22
CoRoT-7B CoRoT-7B Super-jord CoRoT-7B Super-jord Avstånd: ~ 520 ljusår CoRoT-7B Super-jord Avstånd: ~ 520 ljusår CoRoT-7B Super-jord Avstånd: ~ 520 ljusår I höga temperaturer kan typiskt styva kisel-syrebaserade förbindelser vara mer flexibla och reaktiva. Vilket triggar till en mer dynamisk kemi. Detta har lett till ett fullständigt bisarrt förslag: kiselbaserade livsformer som lever innanför smälta kiselstenar. Teoretisk kan sådana former existera djupt under jordens i de varma magmakamrarna som en del av en gömd biosfär. I sådana fall finns utomjordingarna precis under oss. Andra hemliga biosfärer har också föreslagits: livsformer som lever intill oss som vi inte ens vet existerar. T.ex. små RNA-baserade livsformer, för små för att upptäckas av existerande instrument. Gasmoln och tom rymd känns som den sista platsen där man förväntas hitta någonting levande. Men när kosmisk gas kommer i kontakt med plasma, en typ av joniserad gas, sker någonting konstigt. I simulationer har man sett att gaspartiklar spontant ordnar sig själva till spiralformade strukturer som påminner om DNA.
26:18
Dessa plasmakristaller uppvisar även beteende liks det i levande varelser: replikerar sig själva och utvecklar till mer stabila former och vidarebefordring av information. Kan dessa kristaller ses som levande ting? Enligt vissa forskare uppnår de alla kriterier för att kvalificeras som icke-organiskt liv. Hittills har vi endast stött på dem i datorsimulationer. Men vissa spekulerar att vi kan finna dem bland ispartiklar i Uranus ringar. Plasma är en av de vanligaste materialformerna i universum. Ifall komplext utvecklande plasmakristaller verkligen existerar och att de kan ses som liv kan det vara den mest vanliga livsformen. Eller kanske liv gömmer sig i den mest motsatta miljön: inuti döda stjärnors kärnor. När massiva stjärnor exploderar kollapsar vissa till mycket täta kärnor kallade neutronstjärnor. PSR B1509-58 Neutronstjärna Avstånd: 17.000 ljusår Stora massor av atomkärnor hoptryckta som sardiner. Förhållandena på ytan är häpnadsväckande:
28:08
En gravitation som är hundramiljarder gånger starkare än den på jorden. Men under dess järnatomsskorpa finns någonting konstigt: ett hett och tätt hav av neutroner och subatomära partiklar. Med sina elektronskal bortdragna följer dessa atomkärnor helt andra kemiska lagar som inte är baserade på elektromagnetiska krafter utan den starka nukleära kraften som binder atomkärnorna samman. Teoretiskt så kan dessa partiklar länka ihop sig till ännu större makrokärnor som i sin tur kan kombineras i ännu större superkärnor. I sådana fall kan denna förvirrande miljö skapa de mest basala kraven för liv. Tunga nukleära molekyler som flyter runt i ett komplext partikelhav. Vissa forskare har föreslagit det otänkbara: exotiskt liv som driver omkring i ett konstigt partikelhav och som lever, utvecklas och dör under obegripliga tidsskalor. Det finns antagligen inget hopp om att finna sådant liv. Men det finns hopp om att finna en ännu mer exotisk livsform.
30:19
Liv är inte någonting som måste utvecklas naturligt utan det kan designas. En en i tiden intelligent varelse som genomgick den evolutionära processen kan ha öppnat upp Pandoras ask. Fri från typiska biologiska begränsningar, kan syntetiskt och maskinnärt liv vara den mest framgångsrika varianten av dem alla. Den kan trivas överallt, även i rymdens vakuum vilket öppnar upp för nya gränser som är otillgängliga för biologiska organismer. Jämfört med det naturliga urvalets istid kan den tekniska evolutionen växa exponentiellt mycket snabbare, med mer anpassningsbarhet och större motståndskraft. Enligt vissa beräkningar kan autonomt, själv- replikerande maskiner kolonisera en hel galax under så lite som en miljon år. Vi kan inte förutspå hur sådan konvergent evolution fungerar men teoretiskt kan konvergent evolution fungera. De elektriska egenskaperna hos kisel kan göra det till en universell grund för maskinintelligens, sonande för det biologiska bristerna. Med alla dess potentiella fördelar,
33:04
Med alla dess potentiella fördelar, kan maskinnärt liv t.o.m. vara universums slutpunkt: Med alla dess potentiella fördelar, kan maskinnärt liv t.o.m. vara universums slutpunkt: resultatet av den evolutionära processen. Medan universum åldras kommer kanske maskinintelligens till att dominera och biologiskt liv ses som den pittoreska begynnelsen. Kanske kommer vi ta ledning i denna förvandling och att det stora mänskliga experimentet endast kommer vara en första länk i den levande intergalaktiska livskedjan. Som slutsats är vi fortfarande de enda varelserna i det utomjordiska livets museum. För att verkligen känna oss själva behöver vi veta: För att verkligen känna oss själva behöver vi veta: är vi de enda? Loren Eiseley sade: man möter inte sitt sanna jag innan man möter reflektionen från ett annat öga än människans. En dag kan det ögat vara en av en intelligent utomjording Ju förr vi undviker vår snäva syn på evolutionen,
35:52
desto snabbare kan vi på riktigt utforska vårt ultimata ursprung och destination. Vi har sett vad som kan finnas där ute. Vi vet att vi kan finna det. Det enda som finns kvar att göra är åka ut och utforska. SKAPAD AV MELODYSHEEP Undertexter gjorda av Olav Solhusløkk Höse Undertexter från Amara.org-gemenskapen

DOWNLOAD SUBTITLES: