Dimash - OLYMPICO | 2021

Dimash - OLYMPICO | 2021

SUBTITLE'S INFO:

Language: Slovak

Type: Human

Number of phrases: 56

Number of words: 263

Number of symbols: 1282

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:33
Dimash Qudaibergen "Olympico" Slovenský preklad: Šárka Grúňová Každý kameň a každý kvet. Naša zem je stvorená pre lásku. Sme jej deti. Básnici a hrdinovia. Život sa rodí a plynie a nikdy sa nezastaví. Si silný! Vieš to! Nemaj strach! Si silný! Vieš to! Si silnejší než všetky tvoje problémy! Rytmus štedrého srdca je tvoj cieľ. Dosiahni ho! Objím ho...
01:54
Choď! Nezastavuj sa na polceste. Bratstvo a sloboda. Svet potrebuje práve teba! Choď! Buď sám sebou pre všetkých nás. Dokážeš čokoľvek, ak to naozaj chceš. Choď vždy len vpred! Zo všetkých síl sa snaž! Dokážeš to! Neprestávaj hýbať svetom. Ani vtedy, keď je ti občas do plaču. Jedine láska je odpoveď na každú otázku. A duša je dôvod. A nikdy ťa neopustí. Si silný! Vieš to!
03:00
Nemaj strach! Si silný! Vieš to! Si silnejší než všetky tvoje problémy! Rytmus štedrého srdca je tvoj cieľ. Dosiahni ho! Objím ho... Choď! Nezastavuj sa na polceste. Bratstvo a sloboda. Svet potrebuje práve teba! Choď! Buď sám sebou pre všetkých nás. Dokážeš čokoľvek, ak to naozaj chceš. Choď vždy len vpred! Zo všetkých síl sa snaž! Dokážeš to! Áno, ty to dokážeš! Si silný! Vieš to!
04:18
Nemaj strach! Si silný! Vieš to! Si silnejší než všetky tvoje problémy! Rytmus štedrého srdca je tvoj cieľ. Dosiahni ho! Objím ho... Choď! Nezastavuj sa na polceste. Bratstvo a sloboda. Svet potrebuje práve teba! Choď! Buď sám sebou pre všetkých nás. Dokážeš čokoľvek, ak to naozaj chceš. Choď vždy len vpred! Zo všetkých síl sa snaž! Áno, ty to dokážeš! Vždy vpred zo všetkých síl! Áno, dokážeš to!
05:23
Áno, ty to dokážeš!

DOWNLOAD SUBTITLES: