Dimash - OLYMPICO | 2021

Dimash - OLYMPICO | 2021

SUBTITLE'S INFO:

Language: Serbian )

Type: Human

Number of phrases: 56

Number of words: 248

Number of symbols: 1184

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:33
Dimash Qudaibergen Olimpico Český překlad: Iva Kubištová Každý kámen a každá květina, naše země je pro lásku stvořena. Jsme její děti - básníci a hrdinové. Život je tu v kráse nekonečné. Jsi silný to víš! Nemusíš se bát! Jsi silný to víš! Jsi silný a starosti překonáš! Tlukot štědrého srdce, toho chceš dosáhnout, přijmout. [chór: mladou budoucnost]
01:54
Běž! Nezastavuj se na půli cesty. Bratrství a svoboda. Tento svět tě potřebuje! Běž! Buď sám sebou i nás všech. Dokážeš to, když budeš chtít. Vždy před námi, ty to dokážeš! Ano, ty to dokážeš! Cestuj po světě. Někdy je ti do pláče. Jen láska, na naše proč odpoví. V duši hledej důvod, proč nás nikdy neopustí. Jsi silný to víš!
03:00
Nemusíš se bát! Jsi silný to víš! Jsi silný a starosti překonáš! Tlukot štědrého srdce, toho chceš dosáhnout, přijmout. [chór: mladou budoucnost] Běž! Nezastavuj se na půli cesty. Bratrství a svoboda. Tento svět tě potřebuje! Běž! Buď sám sebou i nás všech. Dokážeš to, když budeš chtít. Vždy před námi, ty to dokážeš, Ano, ty to dokážeš! Ano, ty to dokážeš! Jsi silný to víš!
04:18
Nemusíš se bát! Jsi silný to víš! Jsi silný a starosti překonáš! Tlukot štědrého srdce, dosáhnout, obejmout... Běž! Nezastavuj se na půli cesty. Bratrství a svoboda. Tento svět tě potřebuje! Běž! Buď sám sebou i nás všech. Dokážeš to, když budeš chtít. Vždy před námi, ty to dokážeš, Ano, ty to dokážeš! Vždy napřed, jen dál! Ano, ty to dokážeš!
05:23
Ano, ty to dokážeš!

DOWNLOAD SUBTITLES: