Dimash - OLYMPICO | 2021

Dimash - OLYMPICO | 2021

SUBTITLE'S INFO:

Language: Bulgarian

Type: Human

Number of phrases: 56

Number of words: 252

Number of symbols: 1236

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:33
Димаш Кудайберген «Олимпико» превод: Петя Павлова Всеки камък и всяко цвете - за любов създадена е нашата земя. Ние сме нейните деца - поети и герои. Животът ражда се и продължава, и няма да спре. Ти си силен, знай! И не се страхувай. Ти си силен, знай! По-силен си от твоите проблеми. Ритъмът... на щедрото сърце. Посегни към него, прегърни го, [младото бъдеще.]
01:54
Върви! Не спирай по средата. Братство и свобода. Този свят наистина те иска. Върви! Бъди себе си и всички нас. Можеш да направиш всичко, ако го искаш. Винаги върви напред, докъдето можеш! Да, можеш! Обиколи света дори ако кара те понякога да плачеш. Само любовта е отговорът на "защо". Душата е причината И няма да те напусне. Ти си силен, знай!
03:00
И не се страхувай. Ти си силен, знай! По-силен си от твоите проблеми. Ритъмът... на щедрото сърце. Посегни към него, прегърни го, [младото бъдеще.] Върви! Не спирай по средата. Братство и свобода. Този свят наистина те иска. Върви! Бъди себе си и всички нас. Можеш да направиш всичко, ако го искаш. Винаги върви напред, докъдето можеш! Да, можеш! Да, можеш! Ти си силен, знай!
04:18
И не се страхувай. Ти си силен, знай! По-силен си от твоите проблеми. Ритъмът... на щедрото сърце. Посегни към него, прегърни го... Върви! Не спирай по средата. Братство и свобода. Този свят наистина те иска. Върви! Бъди себе си и всички нас. Можеш да направиш всичко, ако го искаш. Винаги върви напред, докъдето можеш! Да, можеш! Винаги напред, докъдето можеш! Да, можеш!
05:23
Да, можеш!

DOWNLOAD SUBTITLES: