LIFE BEYOND: Chapter 1. Alien life, deep time, and our place in cosmic history (4K)

LIFE BEYOND: Chapter 1. Alien life, deep time, and our place in cosmic history (4K)

SUBTITLE'S INFO:

Language: IW

Type: Human

Number of phrases: 319

Number of words: 2730

Number of symbols: 14342

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
סרטון זה נוצר בתמיכתם של Protocol Labs. סרטון זה נוצר בתמיכתם של Protocol Labs. הניחו לסקרנות שלכם להוביל אתכם. סרטון זה נוצר בתמיכתם של Protocol Labs. הניחו לסקרנות שלכם להוביל אתכם. הביאו את האנושיות צעד אחד קדימה. "קיימות שתי אפשרויות..." "או שאנו לבדנו ביקום," "או שאיננו לבד." "כך או כך, שתי האפשרויות מפחידות באותה המידה." (מתוך דבריו של ארתור סי. קלארק) בכל הזמן שעבר מהיווצרות היקום ועד ימינו, ומכל הכוכבים שבכל הגלקסיות שקיימות בחלל כולו, אילו ציווילזציות קמו, הביטו אל חשכת הלילה, ראו את מה שאנו רואים כעת, ושאלו את השאלות שאנו שואלים? האם אנחנו לבד? האם כדור הארץ הוא הפרק היחיד בסיפור החיים? התשובות נמצאות במקום מסויים בזמן ובחלל הרחוק. לראשונה, האמת נמצאת בהישג ידינו. החיפוש אחר התשובות יחשוף את מי שאנחנו באמת, ולמה אנחנו עלולים להפוך להיות בעתיד. "החיים "החיים שמעבר"
02:02
"חלק ראשון" "חלק ראשון" "עלות השחר" כדי להתחיל את חיפושנו אחר חיים חוצונים, ראשית עלינו לבחון את עצמנו. החיים סביבנו הם פשוט מורכבים להפליא. כיצד זה ייתכן? מה התנאים הדרושים להיווצרותם של חיים? אורגניזמים חיים באים לעולם כתוצאה מתגובות כימיות. כולנו מורכבים ממגוון עצום של מולקולות. ומהם התנאים האידיאליים לקיום תגובות כימיות? ובכן, בתור התחלה, דרושה אנרגיה. 1 אנרגיה לדוגמא: אור השמש, אנרגיית חום. אך לא יותר מידי. ישנה כמות מדוייקת שנדרשת. מסתבר שכוכבי לכת מושלמים לצורך הזה. כי הם קרובים לכוכבים, אך לא קרובים מידי. בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים. 2 בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים. 2 יסודות כבדים יותר בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים. 2 יסודות כבדים יותר לדוגמא: בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים. 2 יסודות כבדים יותר לדוגמא: חמצן. בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים. 2 יסודות כבדים יותר לדוגמא: חמצן, פחמן. בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים. 2 יסודות כבדים יותר לדוגמא: חמצן, פחמן, גופרית. בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים. 2 יסודות כבדים יותר לדוגמא: חמצן, פחמן, גופרית. 2 יסודות כבדים יותר לדוגמא: חמצן, פחמן. 2 יסודות כבדים יותר לדוגמא: חמצן. 2 יסודות כבדים יותר לדוגמא: 2 יסודות כבדים 2 יסודות 2 ודרוש גם נוזל מסויים. דוגמא לכך היא מים, למשל. 3 נוזל לדוגמא: מים
03:28
מדוע? ובכן, במצב צבירה גזי, האטומים חולפים אחד על פני השני מהר מידי מכדי להתרכב זה עם זה. במצב צבירה מוצק, האטומים תקועים במקומם. הם לא יכולים לנוע בחופשיות במרחב. אך במצב צבירה נוזלי... הם יכולים לשוט ולהתחבק זה עם זה, הם יכולים ליצור קשר כימי עד לכדי יצירת מולקולות. זה כה פשוט להתניע אבולוציה באמצעות מים נוזליים. במים נוזליים מולקולות יכולות להתמוסס, וכך הן מצליחות ליצור הרכבים כימיים מורכבים יותר. אז היכן יוכלו להתפתח תנאים ספציפיים שכאלו? ובכן, כוכבי לכת הם אפשרות מעולה, וכדור הארץ הצעיר שלנו היה כמעט מושלם מבחינה זו. "כדור הארץ" "כדור הארץ" "לפני 4 מיליארד שנים" מרחקו מהשמש היה בדיוק מתאים להיווצרותם של אוקיינוסים גדולים רווי מים נוזליים. ועמוק בתוך האוקיינוסים הללו, היכן שבקעו שברים בלוחות הטקטוניים, תגובות כימיות מופלאות החלו להתרחש. אטומים החלו להתרכב לכדי סוגים רבים של תרכובות יוצאות דופן. המתכון המדוייק ליצירתם של החיים עדיין אינו ידוע. אך הרכיבים ברורים - אנרגיה, תרכובות אורגניות, ומים נוזליים.
05:30
היכן-שהוא בתוך האוקיינוסים של כדור-הארץ הצעיר, כימיה פשוטה הפכה לביולוגיה - אולי אף יותר מפעם אחת. ככל הנראה, התאים הראשונים נולדו בתוך נביעה געשית חמה, תחת תנאים שנחשבו בעבר לבלתי אפשריים לקיומה של ביולוגיה. ככל שאנו ממשיכים לחקור את החיים, כך אנו מגלים יותר מקומות קיצוניים שהם מתקיימים בהם. בכוכב שלנו, מיקרו-אורגניזמים פיתחו יכולת לשרוד תחת תנאים עוינים ביותר. מדברים צחיחים, הרי ההימלאיה הקפואים, בשקעים אוקייניים עמוק בתוך האוקיינוס, אשר נמצאים תחת לחץ אטמוספרי של אלפי טונות. צורות חיים שונות שגשגו במשך שנים רבות ללא חמצן, בתוך ריק שמדמה את החלל החיצון. מחקר חדש מציע כי החיים הגיחו לפני כ-4 מיליארד שנים, במהלך תקופת זמן שבה כדור-הארץ היה מקום שונה מאוד וקטלני. הכוכב היה אז מקום של חורבן והרס. התפרצויות געשיות עזות ומטחי אסטרואידים .נמשכו במשך כ-100 מיליון שנים
07:04
אך אפילו תחת תנאים קיצוניים שכאלו, החיים הרימו ראש במהירות. מכשהסתיימה היווצרותו, כדור-הארץ החל להתקרר, ותוך זמן קצר מאוד, החיים החלו להיווצר. משום שזה קרה תוך זמן כה קצר בכדור-הארץ, סביר להניח שהחיים יווצרו במהירות גם בכוכבי לכת אחרים. סיפורו של כדור-הארץ מעורר תקווה שהחיים הם דבר שנפוץ ביקום. זוהי ההוכחה לכך שהחיים הם עיקשים, וכאלה שמתהווים במהרה. אבני הבניין של החיים הם יסודות בסיסיים ושכיחים מאוד. לאחר 4 מיליארד שנות בדידות, החיפוש אחר קרובי משפחתנו ביקום - החל סוף כל סוף. היכן שיש מים - ישנם גם חיים לכן, הסיכוי הטוב ביותר שלנו למציאתם טמון בחיפוש עולמות אוקיינוס, בדומה לכדור-הארץ. החיפוש אחר כוכבי לכת דמויי כדור-הארץ רק החל, והממצאים כבר מסקרנים ביותר. קפלר-62F קפלר-62F מרחק: 1,200 שנות אור. קפלר-62F מרחק: 1,200 שנות אור. גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ. קפלר-62F מרחק: 1,200 שנות אור. גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ. טמפרטורה: מקסימום 65- מעלות צלזיוס. קפלר-62F מרחק: 1,200 שנות אור. גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ. טמפרטורה: מקסימום 65- מעלות צלזיוס. גיל: 7 מיליארד שנים לערך. קפלר-62F מרחק: 1,200 שנות אור. גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ. טמפרטורה: מקסימום 65- מעלות צלזיוס. גיל: 7 מיליארד שנים לערך. עולם מיימי אפשרי
08:36
קפלר-62F מרחק: 1,200 שנות אור. גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ. טמפרטורה: מקסימום 65- מעלות צלזיוס. גיל: 7 מיליארד שנים לערך. קפלר-62F מרחק: 1,200 שנות אור. גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ. טמפרטורה: מקסימום 65- מעלות צלזיוס. קפלר-62F מרחק: 1,200 שנות אור. גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ. קפלר-62F מרחק: 1,200 שנות אור. קפלר-62F טראפיסט-1די טראפיסט-1די מרחק: 41 שנות אור. טראפיסט-1די מרחק: 41 שנות אור. גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ. טראפיסט-1די מרחק: 41 שנות אור. גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ. גיל: 7.5 מיליארד שנים לערך. טראפיסט-1די מרחק: 41 שנות אור. גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ. גיל: 7.5 מיליארד שנים לערך. טמפרטורה: מקסימום 6- מעלות צלזיוס. טראפיסט-1די מרחק: 41 שנות אור. גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ. גיל: 7.5 מיליארד שנים לערך. טמפרטורה: מקסימום 6- מעלות צלזיוס. עולם מיימי אפשרי טראפיסט-1די מרחק: 41 שנות אור. גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ. גיל: 7.5 מיליארד שנים לערך. טמפרטורה: מקסימום 6- מעלות צלזיוס. טראפיסט-1די מרחק: 41 שנות אור. גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ. גיל: 7.5 מיליארד שנים לערך. טראפיסט-1די מרחק: 41 שנות אור. גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ. טראפיסט-1די מרחק: 41 שנות אור. טראפיסט-1D טיגרדן-בי טיגרדן-בי מרחק: 12 שנות אור. טיגרדן-בי מרחק: 12 שנות אור. גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ. טיגרדן-בי מרחק: 12 שנות אור. גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ. גיל: 8 מיליארד שנים. טיגרדן-בי מרחק: 12 שנות אור. גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ. גיל: 8 מיליארד שנים. טמפרטורה: מקסימום 6- מעלות צלזיוס. טיגרדן-בי מרחק: 12 שנות אור. גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ. גיל: 8 מיליארד שנים. טמפרטורה: מקסימום 6- מעלות צלזיוס. עולם מיימי אפשרי טיגרדן-בי מרחק: 12 שנות אור. גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ. גיל: 8 מיליארד שנים. טמפרטורה: מקסימום 6- מעלות צלזיוס. טיגרדן-בי מרחק: 12 שנות אור. גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ. גיל: 8 מיליארד שנים. טיגרדן-בי מרחק: 12 שנות אור. גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ. טיגרדן-בי מרחק: 12 שנות אור. טיגרדן-בי קיי18-2בי קיי18-2בי מרחק: 111 שנות אור. קיי18-2בי מרחק: 111 שנות אור. גודל: פי 2.7 מגודלו של כדור-הארץ. קיי18-2בי מרחק: 111 שנות אור. גודל: פי 2.7 מגודלו של כדור-הארץ. טמפרטורה: נעה בין 73- לבין 82- מעלות צלזיוס. קיי18-2בי מרחק: 111 שנות אור. גודל: פי 2.7 מגודלו של כדור-הארץ. טמפרטורה: נעה בין 73- לבין 82- מעלות צלזיוס. האטמוספירה שלו מורכבת אדי מים. קיי18-2בי מרחק: 111 שנות אור. גודל: פי 2.7 מגודלו של כדור-הארץ. טמפרטורה: נעה בין 73- לבין 82- מעלות צלזיוס. קיי18-2בי מרחק: 111 שנות אור. גודל: פי 2.7 מגודלו של כדור-הארץ. קיי18-2בי מרחק: 111 שנות אור. קיי18-2בי בקושי התחלנו לגרד את פני השטח. האוצרות שהטבע טומן בחובו הם רבים מספור. ידוע לנו שהגלקסיה "מוצפת" במים. היא מוצפת בתרכובות אורגניות, ובקשרים כימיים מורכבים. כל הרכיבים שהיו דרושים ליצירתם של החיים על כוכב הלכת הזה, מצויים בשפע בכל רחבי הגלקסיה. האם הדבר שקרה על כוכב הלכת שלנו מתרחש באופן דומה בכוכבי לכת אחרים? בהתחשב בנתונים המספריים, נראה כי קיומם של חיים חוצונים הוא כמעט בלתי נמנע.
10:12
לפי הנתונים הקיימים כיום, כרבע מכל הכוכבים ביקום מוקפים על ידי כוכבי לכת מוצקים בתחומו של "האזור הישיב". בדיוק במרחק המתאים להיווצרותם של מים נוזליים. על כן, סביר להניח כי בגלקסיית שביל החלב בלבד, קיימים כ-50 מיליארד עולמות דמויי כדור-הארץ. וכשמדובר בסדר הגודל של היקום כולו - המספר האפשרי של כוכבי הלכת הישיבים הוא מדהים ביותר. תארו לעצמכם שכל הבהוב אור שמופיע בהנפשה זו מייצג כוכב לכת דמוי כדור-הארץ. כדי לראות את כל כוכבי הלכת האפשריים, תצטרכו להמשיך ולצפות בהנפשה זו במשך מיליארדי שנים. כל אחד מכוכבי הלכת הללו הוא בעל היסטורי עשירה וייחודית כמו זו של כדור-הארץ. טרליוני טריליונים של "מרקים כימיים", שמתבשלים במשך עידנים. ישנם יותר כוכבי לכת ישיבים בתחומי היקום הנראה שהמסה שלהם דומה לזו של כדור-הארץ,
12:11
מאשר שישנם גרגירי חול בכל חופי כדור-הארץ. מתוך כל שפע העולמות הזה, התנאים ברובם יהיו קטלניים לקיומם של החיים כפי שאנו מכירים אותם. יהיו כאלו שלוהטים, כאלו שקפואים, וכאלו שהאוויר בהם רווי גזים הרעילים לנשימה. לרבים מהם לא תהיה אטמוספירה, אשר חיונית לויסות הטמפרטורה. לאלו מהם שתהיה אטמוספירה - היא תהיה קטלנית. בעבר האמינו כי כוכב הלכת נוגה יכול לכלכל חיים. אך כעת ידוע כי האטמוספירה שלו כבדה ורעילה ולא מאפשרת את קיומם. אך יכול להיות כי האפשרות לקיומם של החיים אינה מוגבלת רק לאזור הישיב. הרחק מחומו של הכוכב שלהם, הירחים של ענקי הגזים עלולים להיות אוצר חבוי של חיים. הם אינם מקבלים אנרגיה מאורו של הכוכב, אלא מכוח המשיכה של כוכב הלכת המארח שלהם. לירח "אנקלדוס" הקפוא יש את כל החבילה. אוקיינוס תת-קרקעי עצום .שבתוכו נביעות הידרו-תרמיות המכילות תרכובות אורגניות
14:08
הירח "טיטאן" מסקרן במיוחד. גודלו עולה על זה של כוכב הלכת חמה, ואגמי מימן רווי תרכובות אורגניות שרועים לרוחבו. בשנת 2026, נאס"א צפוייה לשלוח רחפן לטיטאן, בחיפוש אחר סימני חיים בין מכתשיו ובקעותיו. ההשערה היא כי ישנם כ-100 טריליון ירחים חוץ-שמשיים. כלומר, פי 100 ממספרם של כוכבי הלכת הישיבים. בחלקם אף עשויים לשרור תנאים מתאימים. גודל הדומה לגודלו של כדור-הארץ, שכבת אטמוספירה, ומים מעל פני הקרקע. בהתחשב במקומות האפשריים הרבים למציאתם של חיים, נדמה כי זהו רק עניין של זמן עד שתתגלה מציאה בנושא. יש המאמינים שמציאה זו כבר התגלתה. ב-30 ביוני, 1976, גשושית "ויקינג" מצאה במאדים דבר אשר נותר בלתי מוסבר עד ימים אלו. לאחר שדגימה מאדמת מאדים דושנה בחומרים מזינים, נפלטה כמות ניכרת של גזים רדיו-אקטיביים, בדומה למתרחש בכדור-הארץ. דגימת אדמה ממאדים | דגימת אדמה מקליפורניה | דגימת אדמה סטרילית
15:41
האם הייתה זו רק תופעה טבעית, או ההיתקלות הראשונה שלנו בביולוגיה חוצנית? עצם הגילוי של חיידק אחד בלבד במאדים, או בכל עצם אחר במערכת השמש, משמעותו היא ששרשרת האבולוציה כולה, על היבטיה הקוסמיים, הכימיים, והביולוגיים... מתרחשת בכל מקום. במקרה שכזה, היווצרותם של חיים, בכל מקום-שהוא ביקום, ייחשבו לכלל ולא ליוצא מן הכלל. אם עדיין לא מצאנו סימנים לחיים, ייתכן שלא יידרש זמן רב עד שנמצא סימנים כאלו. מדענים של נאס"א סבורים כעת שאנו נמצאים בפתחה של תגלית. בכל תקופת הזמן של המין האנושי, אנחנו נגלה מתי-שהוא שחיים מתקיימים גם על עצמים אחרים במערכת השמש. אנחנו נגלה מהן ההשלכות של הדבר על האבולוציה של החיים בכדור-הארץ. אנו נמצא כוכבי לכת שחגים סביב כוכבים אחרים, ונוכל להגיד שישנם סימנים באטמוספירות שלהם שמצביעים על כך שהם ברי-קיום לחיים.
17:06
כל זה הולך לקרות ב-10 עד 20 השנים הבאות. אין זה מרגש ביותר? אנו כה קרובים לתשובה לשאלה שבני אדם תהו לגביה במשך אלף שנים: "האם אנחנו לבד?" והנה, אנחנו כה קרובים לתשובה. אם אכן נצליח למצוא חיים אי-שם, מה נגלה על עצמנו? מהו מקומו של כדור-הארץ בספר החיים? גילו של היקום הוא כמעט 14 מיליארד שנים. "תחילת החיים על כדור-הארץ" "לפני כ-4 מיליארד שנים" והגלקסיה שלנו היא בת כ-12 מיליארד שנים. "תחילת החיים על כדור-הארץ" "לפני כ-4 מיליארד שנים" "תחילת החיים על כדור-הארץ" "לפני כ-4 מיליארד שנים" לכן, עלולות להיות צורות חיים אי-שם "תחילת החיים על כדור-הארץ" "לפני כ-4 מיליארד שנים" לכן, עלולות להיות צורות חיים אי-שם שמפותחות יותר באופן משמעותי מהחיים שיש בכדור-הארץ. האם החיים על כדור-הארץ נוצרו באיחור ביחס לשאר היקום? למעשה, עד כמה עתיקים הם החיים? "לפני 100 אלף שנים" "לפני מיליון שנים" "לפני 5 מיליון שנים" "לפני 10 מיליון שנים" "לפני 50 מיליון שנים" "לפני 100 מיליון שנים" "לפני 200 מיליון שנים" "לפני 300 מיליון שנים" "לפני 400 מיליון שנים" "לפני 500 מיליון שנים" "לפני מיליארד שנים" "לפני 2 מיליארד שנים" "לפני 3 מיליארד שנים" "לפני 4 מיליארד שנים" "לפני 5 מיליארד שנים"
18:25
"לפני 10 מיליארד שנים" "לפני 13.8 מיליארד שנים" "אירוע: המפץ הגדול" במשך מיליוני השנים הראשונות של היקום, הוא היה לוהט מכדי לכלכל חיים כפי שהם מוכרים לנו. הטמפרטורה שאפפה במרחב מספיקה הייתה כדי לצלות אדם בעודו בחיים. "אירוע: נולד הכוכב הראשון" כשהיקום החל להתקרר עד לכדי טמפרטורה מתאימה, עדיין לא היו קיימים הכוכבים וכוכבי-הלכת, רק ענני מימן גדולים ומסורבלים. 70 מיליון שנה מאוחר יותר, הכבידה יצרה מעננים אלו את ראשוני הכוכבים. הכוכבים הראשונים היו עצומים ובהירים ביותר, אך לא היו חיים בנמצא שיוכלו לצפות בהיווצרותם. יסודות כבדים יותר עדיין עברו היתוך גרעיני בליבות הכוכבים הלוהטות. אפילו המפץ הגדול לא היה חם מספיק כדי ליצור אותם. מימן, הליום, וכמו גם מעט לִיתִיוּם, הם היסודות הכימיים היחידים שנוצרו במפץ הגדול. כל היסודות שמאפשרים את קיום החיים לא נוצרו במהלך המפץ הגדול.
20:15
המקום היחיד שבו הם נוצרו היה בליבות הכוכבים הרותחות. רק אם הכוכבים הללו היו נדיבים מספיק כדי להתפוצץ, היסודות "הכבדים" יכלו לצאת מהליבה ולחדור לעצמים אחרים. "אירוע: מוות ולידה מחדש" המוות הנפיץ של כוכבי מסה בינונית זרע ביקום את המרכיבים הראשוניים לקיום החיים. מתוך אפר כוכבים אלו, קם דור חדש של שמשות. והפעם - עם כוכבים מוצקים, שחגו סביבם בריקוד קבוע. אז זה קרה - מרכיבי החיים הבסיסיים הופיעו בפעם הראשונה. זה קרה לפני כ-17.3 מיליארד שנים. יש המאמינים כי תנאים מתאימים להתפתחות החיים נכחו אף לפני כן, בעת דמדומי הערב החמימים של יצירת היקום. בעוד שהחום שנותר מהמפץ הגדול החל לדעוך, החלה תקופה רגועה ומאוזנת יותר. כ-15 מיליון שנה לאחר תחילת הזמן עצמו, הטמפרטורה בחלל נהייתה לפושרת - 24 מעלות צלזיוס. במשך מיליוני שנים, חמימות אפפה מכל הכיוונים - כמו יום קיץ נצחי בכדור-הארץ. באופן תיאורטי, כוכבים וכוכבי לכת יכלו להיווצר בתקופה מוקדמת שכזו
22:04
רק בהינתן אזורים היפוטתיים דחוסים מאוד ברחבי החלל. אם אכן היו אזורים שכאלו, מים נוזליים יכלו אז לזרום בחופשיות, אפילו בכוכבי לכת שוררים ללא שמש בקרבתם. האם יכלה זו להיות עלות השחר של החיים? האם חיים חוצונים נוצרו תחת חסות החום שנותר מהמפץ הגדול? אי-שם ביקום, עלול להיות כוכב לכת שבו מתקיימים חיים העתיקים כמעט כמו היקום עצמו. עם יתרון התחלתי של 10 מיליארד שנים, יכול להיות שהיקום שופע צורות חיים מפותחות יותר. חרף עשרות שנים של חיפושים, לא נמצא כל סימן לקיומם של חיים חוצונים - תבוניים או לא. אז היכן כולם? האם אנחנו באמת לבד? אולי צורות חיים פרימיטיביות הן שכיחות ביקום, אבל התבונה היא נדירה ביותר.
24:04
ואולי היקום פשוט עצום ונרחב מכדי שצורות חיים יוכלו לתקשר זו עם זו באופן בר ביצוע. אולי אנחנו הראשונים. האם ייתכן שהחיים בכדור-הארץ הם הפרק הראשון בספר הארוך של היסטוריית החיים ביקום? "נקודת תחילת החיים על כדור-הארץ" "13.8 מיליארד שנים" "14 מיליארד שנים" "16 מיליארד שנים" "17 מיליארד שנים" "18 מיליארד שנים" "19 מיליארד שנים" היקום עוד צעיר, ורובם המוחץ של הכוכבים טרם הגיחו לעולם. "80 מיליארד שנים" "90 מיליארד שנים" "100 מיליארד שנים" "110 מיליארד שנים" "120 מיליארד שנים" "130 מיליארד שנים" "140 מיליארד שנים" רכיבי החיים ימשיכו להתבשל במשך מאות מיליארדי שנים נוספים. "800 מיליארד שנים" "900 מיליארד שנים" מנקודת מבט זו - אנו עלות השחר, המנגינה הראשונה של סימפוניית החיים. "32 טריליון שנים" "64 טריליון שנים" "70 טריליון שנים" "80 טריליון שנים" "90 טריליון שנים" "95 טריליון שנים"
25:19
"אירוע: הכוכב האחרון מת" "כ-100 טריליון שנים מאוחר יותר" אילו צורות חיים עלולות להגיע שנים רבות אחרינו? ננסים אדומים יכולים להאריך ימים עד כ-10 טריליון שנים. באופן זה, כוכבי הלכת שלהם ימשיכו להיות שטופי אור שמש במשך עידנים. תרחיש החיים נראה סביר יותר כשמדובר בסדר גודל שכזה של זמן. שכן, התנאים בחלל יישארו יציבים למשך תקופת זמן ממושכת. עם זאת, צורות חיים שיתפתחו בחסות ננסים אדומים ייאלצו לחיות תחת איומם המתמיד .של התפרצויות סולאריות אלימות על קיומם רבים מכוכבים אלו "יתחלקו לשני צדדים". הצד האחד חשוף לשמש, והשני - תחת קיפאון ואפלה. אבל כדור-הארץ לימד אותנו שהחיים בעלי יכולת הסתגלות לשינויים יוצאת דופן. אילו צורות ילבש החיים בהינתן טריליוני שנים של אבולוציה? יום אחד - סיפורם של החיים יגיעו לקיצם, בצורה כזו או אחרת. אם אנחנו אכן מהווים את הפרק הראשון בסיפור החיים,
27:36
בידינו ההזדמנות לשאת את לפיד החיים עמוק אל תוך העתיד. ואם הביולוגיה אכן תמשיך להתקיים בעתיד הרחוק, נוכל להתגאות בכך שאנו חיים בתקופה הזו. בפרקים הבאים, היקום יהיה שונה מאוד. עם התרחבותו של רצף המרחב-זמן, הכוכבים הרחוקים יהפכו בלתי נראים, ושמי הלילה יהיו לחשוכים לגמרי. אולי צורות חיים שיתקיימו בעתיד הרחוק ייתהו איך היו החיים בימיו המוקדמים והזוהרים של היקום? התברכנו לדעת את התשובה. כל שעלינו לעשות הוא להביט מעלה. סרטון זה נוצר ע"י האמן: Melodysheep תורגם ע"י: imdana "החיים שמעבר"

DOWNLOAD SUBTITLES: