Korean War overview | The 20th century | World history | Khan Academy

Korean War overview | The 20th century | World history | Khan Academy

SUBTITLE'S INFO:

Language: Vietnamese

Type: Human

Number of phrases: 433

Number of words: 853

Number of symbols: 1639

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Trước khi đi vào cuộc xung đột quan trọng nhất của cuộc chiến tranh Triều Tiên, hãy tìm hiểu về bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc chiến tranh Triều Tiên. Nếu bạn quay trở lại về cuối những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 bán đảo Triều Tiên mà bây giờ bao gồm cả Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, đang bị quân đội Nhật chiếm đóng. Sau đó, vào năm 1910, bán đảo Triều Tiên chính thức bị đế quốc Nhật chiếm đóng. Người Nhật về cơ bản là thế lực thực dân, đế quốc ở đây. Và họ nắm quyền lực ở bán đảo triều Tiên trong suốt thời kỳ trước khi chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc Và điều đáng nói ở đây và có lẽ đáng làm nhiều video hơn nữa là sự chiếm đóng của người Nhật đối với người dân Triều Tiên không hề dễ chịu một chút nào. Họ chèn ép người Triều Tiên về nhiều mặt họ ép lao động, ép bán dâm họ cố xoá sổ tiếng Triều Tiên và văn hoá Triều Tiên. Vì thế sự chiếm đóng của họ không hề dễ chịu chút nào.
01:01
Họ không phải là những đế quốc dễ chịu. Nhưng nếu chúng ta nhảy tới năm 1945, chúng ta sẽ thấy Nhật thua trận trong chiến tranh Thế giới thứ II Và hai kẻ chiến thắng của phe Đồng minh, những kẻ đang tác động lên khu vực này của thế giới, là Hoa Kỳ và LIên bang Xô Viết Vào năm 1945, quân Xô Viết tiến xuống từ phía trên (phía Bắc) Đây là quân Xô Viết, tiến xuống từ phía trên. và sau đó quân Mỹ tiến lên từ phía dưới. Họ chiếm Nhật Bản trước. Đây là quân Mỹ. Và về cơ bản, bạn nên nhớ, vào thời điểm này mặc dù lúc này là lúc bắt đầu cuộc Chiến tranh lạnh, nhưng vào thời điểm này của Chiến tranh Thế giới II Hoa Kỳ và liên bang Xô Viết đang là đồng minh. Vì thế, Hoa Kỳ đã bảo LIên bang Xô Viết rằng, "Này, chúng ta nên dừng ở vĩ tuyến 38 đi." Nhưng Hoa Kỳ thậm chí không nghĩ rằng Xô Viết sẽ dừng ở đó. Thế nhưng Xô Viết đã dừng lại. Và theo quan điểm của Xô Viết họ dừng lại ở đó bởi vì Hoa Kỳ không đến vĩ tuyến 38 cùng lúc với mình. Vì thế, không có ai ngăn cản họ tiến xa hơn về phía Nam.
02:02
Nhưng Hoa Kỳ lại tin rằng Xô Viết muốn xác nhận cam kết của họ trong thoả thuận để họ có thể được thừa nhận, có thể trở thành một đối tác tin cậy để đàm phán ở châu Âu điều mà Xô Viết có lẽ sẽ quan tâm hơn.
03:04
04:06
05:10
06:11
07:12
08:12
09:14
10:15
11:15
12:15
13:20
14:22
15:22

DOWNLOAD SUBTITLES: