Korean War overview | The 20th century | World history | Khan Academy

Korean War overview | The 20th century | World history | Khan Academy

SUBTITLE'S INFO:

Language: Dutch

Type: Human

Number of phrases: 257

Number of words: 1641

Number of symbols: 7969

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Voordat we het daadwerkelijke conflict van de Koreaanse oorlog behandelen laten we eerst een beeld schetsen van de historische omgeving waarin de Koreaanse oorlog begint Dus als we helemaal teruggaan naar eind 19e eeuw, en begin 20e eeuw Het Koreaanse schiereiland, wat we nu kennen als Noord- en Zuid-Korea, Was bezet door het Japanse leger. En in 1910 werd het Koreaanse schiereiland formeel ingelijfd in het Japanse Keizerrijk. Dus was Japan eigenlijk de koloniale, De keizerlijke macht hier. En die macht behouden ze op het schiereiland Helemaal tot het einde van de 2e Wereldoorlog. En je zou kunnen zeggen dat -en het is vast de moeite waard hier een boel video's over te doen- de Japanse bezetting niet bepaald prettig was voor het Koreaanse volk. Ze onderwierpen het Koreaanse volk op meerdere manieren: met dwangarbeid, gedwongen prostitutie, ze probeerden soort van de Koreaanse taal en cultuur te vernietigen. Dus dit was geenszins een leuke bezetting.
01:01
Het waren geen gezellige imperialisten. Maar dan spoelen we door naar 1945, we weten dat Japan WO2 verliest, en de twee grote winnaars van de geallieerden -die zich met dit werelddeel bezighouden- zijn de Verenigde Staten en de Sovjet Unie. Dus, in 1945 heb je de Sovjets die van boven komen, -dat zijn de Sovjets die van boven komen- en vervolgens heb je de Amerikanen die van onderen komen. Zij bezetten eerst Japan, dus dit is de VS. En wat ze in wezen -je weet, op dit moment -Ook al is het eigenlijk het begin van de Koude Oorlog- Op dit moment in WO2 zijn de Verenigde Staten en de Sovjet Unie bondgenoten. Dus zegt de Verenigde Staten zo tegen de Sovjet Unie van "Hee, anders stoppen we gewoon op de 38e breedtegraad?" En de VS verwachtte niet eens dat de Sovjets daar ook echt zouden stoppen Maar dat deden ze wel! En vanuit het oogpunt van de Sovjets, men neemt aan dat ze daar gestopt zijn -- -want de VS kwam daar niet op hetzelfde moment aan, dus kon niemand ze tegenhouden om verder zuidwaarts te gaan-
02:02
Men neemt aan dat de Sovjets de afspraak wilden nakomen zodat ze konden -- eh, nou ja zodat ze zouden worden vertrouwd in het deelnemen aan de onderhandelingen in Europa, en wellicht meer zouden krijgen in Europa, wat voor de Sovjets wellicht zwaarder telde. Dus wat er gebeurde na WO2 is dat het noorden --wat nu in principe Noord Korea betrekt, -- wordt beheerd door de Sovjets. Alles onder de 38e breedtegraad wordt beheerd door de Verenigde Staten. De Sovjets brengen, in wezen, deze meneer hier aan de macht Om Noord-Korea te leiden, Kim Il Sung. Of het gebied ten noorden van de 38e breedtegraad. Aanvankelijk werd dit gezien als een punt waar de Sovjet Unie en de Verenigde Staten zouden bijeenkomen en vervolgens stoppen. Het was nooit bedoeld als echte verdeling van het land. (maar zoals we gaan zien wordt het wel echt een verdeling van het land) Maar de Sovjets plaatsen Kim Il Sung daar, hij sticht een communistische dictatuur, in het noorden, en dit is de [groot]vader van Noord-Korea's huidige leider. Dit is Kim Jong Ils vader. Dus hij wordt geplaatst
03:04
in het noorden. En dan in het zuiden, als je een stukje doorspoelt naar 1948, probeert men verkiezingen te houden, maar die zijn flink doorgestoken kaart, en komt deze meneer Syngmyn Rhee aan de macht. En hoewel hij oogt als een aardige, plezante kerel, hij was eigenlijk best meedogenloos, en werd unaniem als bullebak bestempeld. En zo heb je aan beide kanten, wederom Dit is zo'n situatie waar je eigenlijk geen van deze gasten de goeierik kan noemen, want ze zijn allebei... Hebben allebei best smerige dingen gedaan tegen elkaar, soldaten van beide kant, en onschuldige burgers. Maar Syngmyn Rhee komt in het zuiden aan de macht, en zijn, gok ik, meest aantrekkelijke kant voor de Amerikanen is dat ie geen communist is. En zo heb je dit scenario: het communistische noorden boven de 38e breedtegraad; het niet-communistisch zuiden van Syngmyn Rhee, gesteund door de Verenigde Staten. Wat er tegelijkertijd ook gebeurt, is dat de Sovjets helpen om het Noord-Koreaanse leger op te bouwen. De VS moedigt in tegenstelling niet
04:06
een sterke Zuid-Koreaanse legermacht aan. Dus zo krijg je een onbalans in de militaire macht tussen Noord en Zuid. En klaarblijkelijk, beide van deze partijen-- Kim Il Sung wil Korea onder zijn bewind verenigen, onder zijn communistische bewind. Syngmyn Rhee wil Korea verenigen onder zijn autoritaire bewind. Dus beginnen ze allebei soort van troepen langs de grens te plaatsen. En zo heb je de hele tijd schermutselingen die plaatsvinden bij de grens. En om je even een context te geven, want je zegt waarschijnlijk, "Wacht even, Korea is toch vlak naast China, wat was daar aan de hand?" En als je naar China kijkt in 1949, de communisten komen aan de macht, er was een burgeroorlog daaraan voorafgaande, tussen de communisten van Mao Zedong, en de nationalisten van Chang Kai Shek. Mao Zedong komt aan de macht, hij wil de communisten in Korea steunen, vooral omdat sommige van die communisten in Noord-Korea ook hadden meegevochten met de communisten in de Chinese Burgeroorlog.
05:10
Dus dit is een belangrijke factor hier. Mao Zedong wil het communisme verspreiden. Hij mag die Amerikanen in Zuid-Korea niet, en hij voelt zich soort van verbonden met de communisten in Noord-Korea. Dus nu spoelen we door naar 25 juni 1950, en in het noorden heb je een grote-- Er zijn veel... het noordelijke... Het Noord-Koreaanse leger-- en het heet dus niet Noord-Korea op dit moment, Ze zien zichzelf allebei als Korea-- als wedijverende regeringen van Korea. Het noordelijke leger is onevenredig groter dan die van het zuiden. En dus vallen ze binnen. Ze zien dit als hun kans tot het verenigen van het schiereiland. En het lukt ze eigenlijk om bijna helemaal door het Koreaanse schiereiland te stormen. Meteen als dat gebeurt begint de VN en vooral de Verenigde staten-- En dit is omdat op dit moment de Sovjet Unie de Security Council boycotte dus konden ze het niet eens vetoën. De VN begint meteen met marine- en luchtsteun aan Zuid-Korea te geven.
06:11
Maar het verschil is zo groot dat Noord-Korea gewoon door kan blijven walsen. Binnen een paar dagen, letterlijk op 1 juli besluit de VS om een landmacht te sturen-- Want ze hadden een flink leger in Japan, dat niet zo ver weg is. Om even een globaal perspectief te geven, Dit is het Koreaanse schiereiland, hierzo; en dit is Japan. Ik had vast en zeker een groter plaatje kunnen vinden daarvan, maar Amerika had een legermacht in Japan die ze konden sturen, en dus... en de Amerikanen sturen de legermacht... laten zich erg grandioos en vroeg in, in het gevecht, maar dat houdt de Noord-Koreanen nog even niet tegen dus komen de Noord-Koreanen helemaal... Ze slagen om heel Korea te bezetten behalve de [zuid]oostelijke hoek. Dus ze komen zo ver. Dan heb je hier de stad Pusan, en dit heet dan de Pusan Perimeter. En het is bij deze Pusan Perimeter dat je een beetje een... Dat de verenigde troepen van de VS en Korea een halt kunnen toeroepen aan Noord Korea.
07:12
En daar ontstaat dan zo'n beetje een patstelling voor een paar maanden, Maar terwijl die patstelling bezig is, slaagt de VS er in... en vooral ook de VN, maar voornamelijk de VS weet dan een troepenmacht op te bouwen binnen de Pusan Perimeter, maar bovendien, en nu worden de VS of..en de VN aangevoerd door Douglas MacArthur Generaal Douglas MacArthur, die een opmerkelijk persoonlijkheid heeft. Tot nu toe wist hij Japan te regeren met harde hand Hij is een aanbeden oorlogsheld in Amerika. En de huidige president, Truman, blijkt met enige moeite MacArthur te sturen Helemaal tijdens de Koreaanse Oorlog We zullen zien dat MacArthur echt over de schreef gaat in het verloop van deze oorlog. Dan heb je nu dus de Zuid-Koreanen en de Amerikanen beetje in de hoek bedreven hier binnen de Pusan Perimeter. Noord-Korea lijkt op het punt te staan te winnen, maar de VS weet troepen op te bouwen.
08:12
En de Koreaanse Oorlog begint eigenlijk pas net, Een soort Risk spelletje te worden. Ik weet niet of je ooit Risk hebt gespeeld maar wanneer iemand aan de beurt is die weet z'n troepen te verspreiden maar die is dan dun verspreid en dan kan de andere partij een comeback maken. We zullen zien dat de rest van de Koreaanse Oorlog in wezen een heen-en-weer is tussen de communisten in het noorden, gesteund door de Chinezen, hoewel China officieel nog niet meedeed; en vervolgens de Amerikanen in het zuiden. En de eerste slimme streek van MacArthur is dat hij zegt, "Kijk, in plaats van hier proberen door deze Koreaanse legermacht te breken, in plaats van proberen door al deze Koreaanse troepen heen te vechten hier, waarom flankeren we ze niet gewoon? waarom gebruiken we niet gewoon onze marine om een leger amfibisch te landen bij Incheon. Dus op 15 september, dus dan heb je de patstelling hier, De Verenigde Staten voeren een amfibische landing uit dus ze sturen troepen van al deze plekken voor een amfibische landing bij Incheon dat is vlakbij Seoel. Dus landen ze ongeveer... ze landen bij Incheon,
09:14
dat is ongeveer daarzo (ik ben niet super precies hier). En wat het interessante hier, is dat in elk gevecht Al deze Koreaanse troepen hierzo, hebben aanvoerketens. Ze hebben voedsel nodig, spullen, en verse troepen van hier. en dus hoe verder je vijandig gebied in gaat, hoe meer je troepen verspreid raken. en de strategie hier is, in plaats van hier doorheen te vechten, wan nou als we ze flankeren en erin slagen een leger hier te laten landen, om zo direct de aanvoerketens te doorbreken van de Noord-Koreanen? En dat is in feite wat de Amerikanen deden, en het was succesvol.

DOWNLOAD SUBTITLES: