Korean War overview | The 20th century | World history | Khan Academy

Korean War overview | The 20th century | World history | Khan Academy

SUBTITLE'S INFO:

Language: Mongolian

Type: Human

Number of phrases: 433

Number of words: 474

Number of symbols: 261

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles prepared by human
00:00
Солонгосын дайны тухай ярихын өмнө юуны түрүүнд тухайн үеийн түүхэн нөхцөл байдлын талаар ярьяв 1800 оны сүүл, 1900 оны эхэн үед Солонгосын хойг буюу одоогын Хойд Өмнөд Солонгос улсууд байгаа газар нутаг Япончуудад эзлэгдсэн байсан Ингээд 1910 онд Солонгосын хойг албан ёсоор Японы хаант улсын хэсэг болсон_
01:01
02:02
03:04
04:06
05:10
06:11
07:12
08:12
09:14
10:15
11:15
12:15
13:20
14:22
15:22

DOWNLOAD SUBTITLES: