Dr. Barış Ünlü Part/Bölüm 1

Dr. Barış Ünlü Part/Bölüm 1

SUBTITLE'S INFO:

Language: Turkish

Type: Robot

Number of phrases: 466

Number of words: 2338

Number of symbols: 14788

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
00:00
Evet Merhabalar beni Türkiye bir yol borders projesinden Pınar Dinçer Ömer Turan arkadaşların konuşmayı yapmak için yani dersler alışmak etti Ben de teşekkür ediyorum benden Türk'ü gerçekçi önce yayınladığım aşağı yukarı Türklük sözleşmesi kitabın üzerine konuşma istendi bunu yapacağım kitabın özetlemeye çalışacağım eşimden kaplama yazdım çok genelde özetle Türklerin
00:34
tarihte oluşumunu konuşulan mekanizmalarını ve gündelik hayattaki işleyişine analiz etmeye çalıştım ben kastım benim bu kitaptaki sosyal medya görmeye alıştığımız şekilde Türklük değil yani bir etnisite değil etkinlik değil ver video lojik aidiyeti vatandaşlık mavi değil bazı yerlere farklı sınıflar videoyu şikayetler arasında ve aklımda göster bu sınıflar üstü video lojiler düştü benzerlikler ve ortaklıklarda gösteren
01:05
belli görmeye bilme bilgilenme duygulanma algılama biçimleri şemaları belli Duygu hakları belli düşünce ve eylem hatları stratejileri ne kastediyoruz Türk'te kitap gıda bu kastettiğim şekilde türklüğünün tarihsel olarak ve sosyolojik olarak nasıl oluştuğunu anneside diyeceğiniz bir model geliştirmek için bu sözleşme metni korumaya kavramı etrafında yapmıştım bu
01:38
kavramı etrafında Türk devletinin ve milletinin sosya oluşumuyla Türk bireyin ya da öznesine pislik oluşumu arasındaki ilişki selli bağlantıları görebileceğiniz i düşündüm bu göstermeyi unuttum yani böylece ama Selen kişisel olanlar veya güncel olan ve gündelik olanlara en genel olan bize en genel gözüken bir tarihi var Paris sel olan arasındaki bağlantıları
02:10
ve göstermeye çalıştım veya Duygular ve düşünceler arasındaki parmakları göstermeye çalıştım Kısacası tarihin insan doğasına nasıl dönüştüğünü tarihin insanın veya Türk Özen'in bireyin karakterini alışkanlıklarına çeşitli şemaları nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalıştım Anlatmaya çalışacağım Şimdi bile beni bir tane sarı iple başladı başlamaya çalışacağım bu Dolayısıyla sözleşme ki kavram etrafında
02:42
bir tarihsel özet sunarak başlayacağım şimdi bu kitapta daha gerilere gidiyor Fakat burada o kadar zamanımız yok o yüzden kısaca söylemek gerekirse öne işte Osmanlı sözleşmesinde bahsediyor Fakat bu Doğan değineceğim Bu bir işin ha kritik olan Müslümanlık sözleşmesi ile başlamak istiyorum Hadi geriye gidiyor Abdülhamit dönemi döneminde gidiyor 19 yüzyılda geri gidiyor Fakat özetlemek gerekirse asıl olarak 1912-1922 arasındaki 22
03:14
arasındaki 10 yıldır kesintisiz Savaş verdi de Anadolu'nun göçmen ve yerli Müslümanları belli ortak duygular ortak çıkarlar ve ortak beklentiler etrafında ve bir Müslümanlık sevişmek istediğini belli mutabakatlar etrafında ve Anadolu'nun Hristiyanların a ve yabancı ülkelere yani Hristiyan güçlere karşı
03:47
birleştiler ve bu Müslümanlık sözleşmesinin iki temel maddesi vardı peki Bunlar yazılı değil ve ama herkesin az çok bildiğim maddelerde Bunlar birincisi bu topraklarda özellikle Anadolu'dan güvenli ve hızlı bir şekilde yaşamak için Müslüman olmak gerekmektedir ikinizi de gayrimüslimlere yapılanlar yapılacaklar hakkında kimse Doğruyu söyleyecek bunlarla yine kimse siyaset yapmayacak bunlarla kimse duyguları
04:19
uygula şık duracak hemen giderken neredeyse Müslümanlık sözleşmesinin buydu Şimdi benim müslüman sözleşmesinde vurgulamak istiyorum ama çalıştığımdan demek onu bu sözleşmeyi yatay lıdır yani şu seneye çalışıyorum pek çok eleştirel anlatıda 1900 onlara daire 1915'e dair veya 1919'a 20 21 22 daire şöyle bir araya şöyle bir varsayım vardır yukarıdan Yani bu dönemin Egemen sınıfları Egemen güçleri bir
04:50
ittihatçılar veya yeni yeni ortaya çıkan veya çıkmaya çalışan Müslüman boşu veya yerel eşya Bunlar asıl olarak 1912-1922 arasında olan bu sorumludur evde bazı suçlar işlemcisi bazı kötülükler yapılmışsa Bunlar yukarıdan aşağıda yazılmıştır yani onlar yukarıdan toplumu yukarısından devletin yukarısından aşağıya veya ülkenin merkezinden aşağıya Vay atılmıştır empoze edilmiştir ve yeni bir mafyayım var bu dediğim gibi bu mesele eleştirel
05:23
bakan sosyal bilimcilerin genelde paylaştığı bir varsayım ister İstanbul olsun ister emax olsun ister liberal olsun Çok basitçe Ah söylersek hikayeler hikayeler de kötüler kötü birileri varsa kötü adamlar varsa bunlar Yukardaki bazı tipler di mi Evet Open geri kalanlar büyük ölçüde yağ kaldırılmıştı ya da işte istemedikleri bazı şeylere mektup bırakmıştı Ben öyle olduğunu düşünüyorum Böyle mi o Trolü boyutu var fakat başka
05:53
bir boyutu da var diye düşünüyorum o yüzden Müslüman sözleşmesi avr Ama bu yatayla bu duyguyla bu tip başka bir arabası meseleyi aynı mesele başka başına görmemizin düşündüm Şimdi ortak duygular derken parça olarak parça olarak oluşur duygularından bahsediyorum uzakta şunu hakkında tutmalıyız ki bu dönemdeki Anadolu ve bugün de nüfusunun büyük bir
06:23
bölümü Belki bugün yüzde 40'lara varan bir bölümü Balkanlardan kafkaslardan göç etmek zorunda kalmış Müslümanlara oluşmaktadır ülkenin kurucuları da buna dahil bir şekilde topraklarını vatanlarını doğdukları yaşadıkları bölgeyi ve belki yakınlarına annelerine babalarına kardeşlerine öyle veya böyle bu şekilde bir din Savaşı dövme almış ve belli mücadeleler sonucunda bırakmak zorunda bırakmak zorunda kalmış geride bırakmış İnsanlar insanlardan olmuş ve
06:54
bunlar Milyonlar halinde ama ve görüşlerdir bu insanlar bu Anadolu bile son Gördüm Aynı şekilde abi oldu ki 1912-1922 bölüm döneme bakarsak 1915'ten sonra aynı Balkanlar ve Kafkaslar gibi Anadolu'nun kaybedildiğini tehlikesi de gayet açık bir şekilde gerçek bir şekilde ortaya çıkmış özellikle 1950'li 1915 yılında bu ortak duyguların bir kısmı tabi korkuyla
07:26
yapalım yani güvenlik endişesi güvenlik kaybı güvenlik ihtiyacı ve korku bunlarla ikincisi Tabii ki nefret tarzı olur olarak oluşmuş bir nehre yani insanların başına gelenlerden oturuyor birlerini suçlaması ve belli şekilde Belki de bu ve maaşını istemesi nefret duygusu böyle bakalım Bir de tavsiye olarak yeni oluşmuş belki Yüzyıl 153. oluşmuştur musunuz etmek lazım olmaz çok Sizden aşağı
08:00
bu gerektiğini düşündüğünüz ideal olarak teorik olarak sizden aşağıda olması gerektiğini gerektiğini düşündüğünüz fakat Sizden iyi şekilde belli alanlarda Hayır kalbi olan grupları insanlara yönelik gücünüzün yetmediği için giderek biriken bir negatif Duygu şimdi bu Tabii ki başka şeyler de var ortak çıkarlar var ortak beklentiler var Anadolu toprağının kendi toplamı ailenin korunması gibi veya belli de yandakine
08:30
toprağını ele geçirmek gibi belki yanındakinin kızına sahiplenmek gibi veya bir Ermeni verdi vurmuş o zaman malına mülküne iş sağlığı El koymak gibi böyle çok çeşitli şekillerde belli ortaklıklar bulabileceğimiz olgular var bu yollara baktım şimdi dediğim gibi sınıfları kesen ideolojileri keseden herkese taşıya kesen belli ortaklıklar var
09:00
bir buçuk duygular ortak çıkarlar belli tarihte anlardı bir araya gelebiliyor ve özellikle savaşanların da bu duygulara ve caizse zincirlerinden boş alabiliyor savaşanları şiddet anları yönelenleri bu tip duyguların toksik bir şekilde duyguların çıkarlarını beklentileri toksik bir şekilde bir araya gelmesinin mümkün kılabilir Ben de 1915'te gerçekleşen Ermeni sorduğumda Müslümanlık sözleşmesi bağlamında da
09:33
Bakıyorum bu Müslümanlık sözleşmesinin yatay hali yatay niteliği özellikle 1900 18922 arasında özellikle çarpıcı hale geliyor bence çünkü bu dönemde biliyorsunuz bir devletsizlik Aslında nedir Anadolu 1900 18922 arasındaki dönemin önemli sorusu Anadolu'da bir tür bir devlettir olacak değerli Türk Ama bu devletler kimin olacak bu devletlerin çıkarır işte burada farklı
10:07
testler var Farklı Devletleri var o vakit iddialar var projeler var Örneğin Mega hile var inan devletinin ama ve doğru genişlemesi ihtimali var Birçok bir yüksek ihtimal olarak benziyor 1919'dan Sonra Ermenistan Devleti kurulabilir Çünkü İslam Devleti kurulabilir küçük bir Türkiye olabilir veya manda bölgeler olabilir 1918 22 arasındaki döneme bu devletsizlik karakteri Aslında damga vuruyor bir
10:39
anlamda ve en güzel Milli Mücadele başlamadan önce 1919'un önemi 1918'de yani Osmanlı Devleti'nin İstanbul Osmanlı Devleti merkezi büyük ölçüde çöktü dönemde biliyorsunuz aşağıda ve Ama bu çeşitli yerlerinde kongreler toplanıyor Muş işte Karadeniz'de veya bu oldu ve Ege'de çok yerde yaratmıyor toplanmaya başlıyor ve bunlar kendi aralarında özellikle Ermenilere ve Yunanlılara karşı direniş olduğunuz etmeye çalışıyor ve bu kubbede tamamen
11:11
Müslümanlardan olmuş bunlara Yani bu Merkezi devletin çöktüğü bir anda İstanbul bekle Merkezi devletin çöktüğü anda ve İstanbul'da işgal altında olduğu bir zamanda bunları hukumlere hiç Müslümanlık çalışıyor bakabileceğimiz düşünür mikro Müslümanlık Söyle şimdi de şu Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının büyük başarısı Aslında bu mikro sözleşmeleri yani yer kongreleri ulusal kongreler Ve sonunda da Büyük Millet
11:43
Meclisi altında Yani büyük bir Müslümanlık sözleşmesi altında birleştirilmiş olmaz ekranında ve Ermenilere karşı Anadolu'yu işgal eden ve diye düşündüm gruplara karşı özellikle iki gruba karşı bu müslümanları Anadolu Müslümanların yeni bir sözleşme ile bir tekrar gel Müslüman sözleşmesini tekrar canlandırılması 1919'da sonra başlayalım Bu evi baktığımızda Müslümanlık
12:13
çalışırsın yatay Lisesi'ne şuanda görüyoruz müzakere sürüyorsunuz diyor yani merkezde sen çıkmış yeni bir devlet kurmaya çalışıyor Bunu evet diyor ki Müslümanların çıkarını ama bütün müslümanların çıkarımı Ancak ben koyabilirim de düşmanları böyle bir devlet istiyor gerçekten sadece kendilerini olabilecek Face kendilerini olacak bir devlet sadece kendilerine ait bir devlet istiyor şu Mustafa Kemal bunu yapmaya soyunuyor ve Ama dediği
12:46
hazretlerinden bahsederken işte çeşitli bölgelerde çeşitli bölgelerini üstüne haklarıyla ileri gelenleriyle eşi müzakereler yapıyor ve bu müzakerelerin doğrudan bir asmasına 1925 Anayasası'nda görüyoruz Evet ee bütün Aslında Anadolu'ya Veya şeyin koyacak ülkede bütün bölgelere özellik veren bir özellik veren bir anayasa bu özellik öngören anayasa ama başka Sadece anayasa metninden değil başka kaynaklardan da biliyoruz ki
13:15
Türkler'de mesela belli bir özellik vadettiği bu yıllardı Yani düşman çalışmasını yapay ve müzakereci niteliğini vurgulamaya çalışıyor şimdi yani 1912-1922 arasında Dolayısıyla Müslümanlık görüşmesi sayesinde ideolojileri ve merkezde karşıya yeri ve farklı sınıfları kesen buluşmanın sözleşmesi neticesinde Anadolu görüntüsü balıklarından çeşitli içinde yer alan
13:51
etnik temizlik lerle üvey 1915'te ki soykırımda ki buna sorgulayın demesiyle eklememiz gerekiyor Yani bu videonun bir de bunu soktum deneyebilir bırakıp başka bir şey de bir eşil diyebilir ya karşılaşılabilir ne derse desin Benim anlattıklarım bu açılan Bu açıdan ve bir farklılık gösterecektir yani anlatımın mantık silsilesi veya bulacağız sonuçlar bir farklılık göstermeyecektir ve ve
14:21
işte 1915'te dediğim gibi denizlerin evrenlerden 19 15 16 hileli değerlendirmelerde ermenilerden temizlenmesi 1920/2 23 24 yıllarında işte mübadeleyle ele Anadolu'nun durumlardan korumak için de temizlenmesi ile birlikte Bu on yıllık Müslümanın sözleşmesi Aslında amacına ulaşmış oluyor yani Türkiye bugünkü Türkiye yani öne 1912'de Anadolu'nun ya bugün küçük
14:51
elime ya bir kırkta biri Bayram Pardon beşli gayrimüslim ken Az önce gelindiğinde 22-23 geldiğinde Kırklareli'de daire Müslüm de bu Tabi şu an yani 2020 senesinde binde birler e aşağı yukarı 53 durumda da yani devam eden bir süre orada bitmiş değil yani Osmanlı kaybetmeden temizleniyor ve sadece müslümanlara ait gerçek anlamda sadece Müslümanların çıkarır koruyacak
15:24
bir devlet 1920'ye 23 arasında kuruluyor şimdi bu Dediğim gibi biraz daha vurgulamak istiyorum bunu Bence kitabın anlayabilmeniz önem verdiğini ama ben çocuklar çekmem tarafı bu yatay etmesin şimdi ideoloji yani bunları ideoloji olarak bakmak ve yukarıdan aşağıda yapılan bir şey bırakmak iste devletin milleti yaratması yukarıdan aşağı devletin milli milleti yaratması veya milliyetçi Aydınlar hikmeti ortaya çıkması devletin etrafında öptüm
15:56
örgütlenme ya yer eden milliyetçi eden ortaya çıkmaz bu milleti yaratması ideoloji esneklik ve ideolojik abone baktığımızda genelde böyle düşünüyoruz ya peki Türk Kürt müsün Türk milletinin ortaya çıkışı Türk milletini sözleşme birazdan yatarlar yapıyor ve top adlı kesimlere de belli bir aktörlük kavmiyeti affediyor kendi çıkarlarının görülebilecek koruyabilecek bir belli şekilde müzakerelere girebilecek ve belli yani çeşitli
16:27
aktörlerle anlaşmalara da avukatlara gidebilecek ve bir aktör güç veriyor ve sözleşme metaforla bakıldığında git 1923'ten başlayarak yani devletin artık ortaya çıktığı Aslında ve savaşın milli mücadeleyi kapı milli mücadelenin kazanıldığı ve Lozan anlaşmasıyla birlikte Yeni devletin tanıdığı bir ortamla birlikte
17:00
ve 1923'te bu sefer bu sözleşme Müslüman sözleşmesi yukarıdan aşağı dikey bir şekilde birazdan 61 ölçüleri atılıyor yukarıdan bir kelimleri daraltılıyor Bu şu anlama geliyor 1923'ten sonra bu nedenle çok tartışmalı Bunlar burada girmeyeceğim Eğer böyle bir şey yaptım ama şunu yapıyoruz Sonuçta böyle biraz daha sonra gidiyorlar bu çok önemli yani yerini 3 Montaj için kaldırmıyorlar onun içinde bir daha altına ediyorlar ki bu ülkeden cihazına güvenme şeyler yaşamak
17:32
insan değilmişsin olmamak etmez ise olmak şarttır ama yetmez aynı anda Türk olmak ve türkleşmek gerekmektedir ikinci madde Aynen aktarılıyor Müslüman köşesinde Eğer o da işte gayrimüslimlere ilişkiler değildi şimdi bu daraltmadan sonra Demek ki hatırlarsa 1918 22-23 dönemine müzakereci ve Müslümanlık etrafında İslam dini etrafında kullanmış motoru satılık arsa ve hemen bir başkaldırı ortaya çıkıyor
18:03
bunlar atmaya bunu da Şeyh Said isyanı ama şeklinde görüyoruz Ee 1925'te Şeyh Sait isyanı Şeyh Sait İsyanı'nın bastırılmasında sonra ise çok açık başka bir maddeye deniyor bu sözleşme 3. merak ediyorum bu çok büyük basitleştirme yani Çok karmaşık lazım ama yine de anlamadım gerçeği daha açık vermek için kendini basitleştirme gidiyorum 3. maddede Türklere yapılanlar yapılacaklar hakkında Kimse gerçekleri söyleyecek açtırmayacak bunlarla siyaset yapacak
18:34
bunları uygula şu koyacağım bu üç madde bana göre Türkiye'nin esas anayasasıdır ve asıl olarak değiştirilmesi yasak olan ekip tarihinde teklif tarif edilemeyen kokun maddeleri Türkiye tarihine baktığımızda son Yüzyıllık tarihi bu üç maddedir diye düşünüyorum mesela değişebilir maddeler değişik bir bakalım bu üç yazılı olmayan madde hep orada kalacaktık o zaman yumuşadı zaman zaman sert
19:01
leshurr şimdi sözleşmesi esas olarak bir Ödül ve ceza mekanizması yani Türklük sözleşmesine Uyan var veya ve potansiyel biçimlerde avantajlı imtiyazlı bir hayat süre bileceklerdir bu kendisi olmasa bile kismi kişinin mesela olduğu veya kızı olabilir kendi de kiralanamaz yeterince fakat oğlunun veya kızının yararlanma umudunu sürdürebilir ve böyle
19:37
bu sözleşme yani Cumhuriyeti Anam birazcık şu bu sözleşme bulunduğu sürece Toplumun en aşağı kesimden gelen birisi ilgili Köylü'nün çocuğu Cumhurbaşkanı olabilir Türk'ü ve olmuştu Bu sözleşmenin böyle bir Türkler için türkleşen tüm bölge avantajı var ya Tabii ki birşey servis yanda Görüldüğü üzere uymayan vardı en ağır Oy kullandırılacak Bu cezalarda döneme göre değişir yani böyle değişir öldürebilir hapsedilebilir Sürgüne gönderilebilir içine atılabilir şey
20:08
alınmıyor şey alınmayabilir veya dışlanabilir bu hepsi aklınızda daha farklı kişilere atılmaz gelebilir önemlisi ölümü göze alır ama çok rahat bir şekilde ölüme ölüme Giderim Bu işte Mahallesi'nde dışlanmayı bu göze alamaz böyle bir çok seven insan biliyoruz tarihten geçelim şimdi istiyorum sözleşmesi içinden çıkıyor Türk
20:39
milletinin milli içinde ortaya çıkışında tarihi olarak Bence Müslümanlık sözleşmesinin yaparlar Türklük sözleşmesinin dikildiğini bir semti bir gerektiğini düşünürsek Ben de Türkiye'deki birçok ülke tarihindeki birçok ve karanlık muhtarının uzak mutlu daha açık hale gelecektir açık hale gelecek de bir düşünüyorum kitabı yazanı sebeplerinden o buldu şimdi Evet şu Yani insan neden
21:10
Türkle Şirin İşte bu ürünü ve Ceza mekanizmaları yani biliyoruz ki 1923'te herkes kendini Türk olarak görmüyordu çoğu anlamını Müslüman kendi üstüne olarak örüyoruz şekiller konuşuyor diye Çerkezce Lazca işte veya Kürtçe konuşuyordum uyanıksın Türkçe konuşuyor fakat Türklük bir kimlik olarak Adet olarak Müslümanlığın önünde değildi Ve cezalarla tabii ki çok hızlı bir şekilde
21:41
bu mekanizmalarla çeşitli ideolojik aygıtları Tabii ki onlar yok demiyorum onları yok sevmiyorum yani camilerle okullarla aileyle ve de çeşitli mekanizmalarla insanlar türkleşmeye başladılar burada bu yer 1923'ten sonra ortaya benim yapısal türkülerinde icra mekanizması o Lara Otel yapısal Türk'ü kutsal Türkçülük işi Türkler ve Türk desenleri o kişiler Türkçe olsunlar ve olmasınlar Türk olmayanlara nazaran avantaj ve
22:13
imtiyazlı kılan bir yapısal kurumsal ağabey yapsa Dolayısıyla bundan yoksa la lan bu yapısal türkçülükten Kumsal adam bir Türk'ü bir Türk milletini bir meyve yararlanabileceği gibi Türkçe olmayan ölçü olmayan enternasyonalist YouTube de yararlanabilir yapısal türkçülükten burada bir ara verelim sonra devam edeceğiz

DOWNLOAD SUBTITLES: