ให้รักปรากฏตัว - สิงโต ปราชญา Cover Version Ost.LINE TV Originals เขามาเชงเม้งข้างๆหลุมผมครับ

ให้รักปรากฏตัว - สิงโต ปราชญา Cover Version Ost.LINE TV Originals เขามาเชงเม้งข้างๆหลุมผมครับ

SUBTITLE'S INFO:

Language: Chinese

Type: Robot

Number of phrases: 32

Number of words: 355

Number of symbols: 1484

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
00:06
【讓愛出現 OST. 清明時節愛上我】 【SIngto Prachaya Ver.】 Mee krai kon neung tee yoo kaan kaong 在你旁邊有一個寂寞的人 Duay kwam ang wang tur roo reu mai 你知道嗎? Sing kong bao jon ar mai dai yin 他的聲音很小 Bauk ruk gee krung mai kao jai 以至你聽不到他的多次告白 Tur maung mai hen arai meuan kai 你從沒有發現他的愛 Mai roo tur roo seuk bang reu bplao 你有感受到嗎? Doo meuan mai kai ja roo dtua laai 看起來好像完全沒察覺 Tee tum dai kong piang kae ruk bpai 對你的愛 Bpen bprit sana tee mai took chalaai 就像是未解的題 Mai glah euan oey wah ruk tur 就連愛你也說不出口
01:17
Yoo dtrong nee ngai hen chun reu bplao 我在這裡 你看到嗎? Yoo nai took reuang rao ohp laum tur wai duay ruk yang nee 在每個故事𥚃 像這樣用愛將你圍繞 Keu ngao jang jang jah krai kon neung tee wung dee 那個淡淡的影子 是一個有所期待的身影 Dtae dtaung tum yung ngai hai tur dai maung hen 但是該怎麼做才能讓你看得見? Hah wah chun tum dai kor piang tur dai sumpan ruk chun 如果可以 希望你能感受到我的愛 Fun wah rao nun dai rak gun mah gwah gan kae maung chun pan bpai 夢到我們相愛了 而不只是僅僅的看着我擦身而過 Yah hai kwam ruk di bprah got du ouk mah ja dai mai 希望我的愛能成真 可以嗎? Yah mee suk krung tee dai bau tur 我希望有機會告訴你 Wah kwam ruk chun bpen kaung tur mot tur jai 我的愛全部屬於你 Yoo dtrong nee ngai hen chun reu bplao 我在這裡 你看到嗎?
02:54
Yoo nai took reuang rao ohp laum tur wai duay ruk yang nee 在每個故事𥚃 像這樣用愛將你圍繞 Keu ngao jang jang jah krai kon neung tee wung dee 那個淡淡的影子 是一個有所期待的身影 Dtae dtaung tum yung ngai hai tur jai maung hen 但是我該怎麼做才能讓你看得見? Hah wah chun tum dai kor piang tur dai sumpan ruk chun 如果可以 希望你能感受到我的愛 Fun wah rao nun dai rak gun mah gwah gan kae maung chun pan bpai 夢到我們相愛了 而不只是僅僅的看着我擦身而過 Yah hai kwam ruk di bprah got du ouk mah ja dai mai 希望我的愛能成真 可以嗎? Yah mee suk krung tee dai bau tur 我希望有機會告訴你 Wah kwam ruk nee bpen kaung tur mai wah rai 我對你全心全意的愛 Yah mee suk krung tee dai bau tur 我希望有機會告訴你 Wah kwam ruk chun bpen kaung tur mot tur jai 我的愛全部屬於你
04:09
【歌詞由連登港字泰劇提供】 【IG: kongjiproduction / Twitter: kongji_hk】

DOWNLOAD SUBTITLES: