[Official MV] โชคดีแค่ไหน Ost.Until we meet again (ด้ายแดง) - รวมนักแสดงด้ายแดง

[Official MV] โชคดีแค่ไหน Ost.Until we meet again (ด้ายแดง) - รวมนักแสดงด้ายแดง

SUBTITLE'S INFO:

Language: Thai

Type: Robot

Number of phrases: 63

Number of words: 157

Number of symbols: 1456

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
00:23
รู้ไหมฉัน เคยเป็นยังไง รู้ไหมว่า เคยกลัวความรักไม่กล้าเปิดใจ ให้กับใครที่ไหน จนเมื่อฉันได้เจอกับเธอ เธอเท่านั้น เปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่ เปลี่ยนโลกไปทั้งใบ ก็เธอคือคนนั้น ก็เธอคือความรัก ก็เธอคือความฝันที่กลายเป็นจริง รู้ไหมว่ารัก จากเธอเปลี่ยนแปลงฉัน เธอทำให้รู้ว่าฉันโชคดีแค่ไหน Stay with me forever Just you and me forever แค่เพียงใกล้ชิด แค่เพียงเราสบตา เธอพาใจฉันลอยไปไกลสุดปลายฟ้า You are my sunhine You are my starlight at night รู้ไหมฉัน เฝ้ารอเพียงเธอ รู้ไหมรักจากเธอเท่านั้น ที่ทำให้ฉัน
01:27
กลับมีความหวัง เพราะฉันเชื่อว่ารักมีจริง เธอเติมเต็มด้วยรัก หมดทั้งหัวใจ ฉันโชคดีแค่ไหน ก็เธอคือคนนั้น ก็เธอคือความรัก ก็เธอคือความฝันที่กลายเป็นจริง รู้ไหมว่ารัก จากเธอเปลี่ยนแปลงฉัน เธอทำให้รู้ว่าฉันโชคดีแค่ไหน Stay with me forever Just you and me forever แค่เพียงใกล้ชิด แค่เพียงเราสบตา เธอพาใจฉันลอยไปไกลสุดปลายฟ้า You are my sunshine You aremy starlight at night เธอมาเปลี่ยนแปลงฉัน ปลุกฉันจากความฝัน ทำให้เสียงหัวใจฉันดังขึันอีกครั้ง ฉันโชคดีแค่ไหน ที่ฉันได้พบเธอ
02:37
รู้ไหมว่ารัก จากเธอเปลี่ยนแปลงฉัน เธอทำให้รู้ว่าฉันโชคดีแค่ไหน Stay with me forever Just you and me forever แค่เพียงใกล้ชิด แค่เพียงเราสบตา เธอพาใจฉันลอยไปไกลสุดปลายฟ้า You are my sunhine You are my starlight at night รู้ไหมว่ารัก จากเธอเปลี่ยนแปลงฉัน เธอทำให้รู้ว่าฉันโชคดีแค่ไหน Stay with me forever Just you and me forever แค่เพียงใกล้ชิด แค่เพียงเราสบตา เธอพาใจฉันลอยไปไกลสุดปลายฟ้า You are my sunshine You are my starlight at night The day you came into my life I became the luckiet boy จนวันที่ได้พบเธอ เธออยู่ตรงนี้ไม่เคยห่างไปไหน Evertime I look into your eyes It's like looking at the blue sky เธอทำให้ฉันเป็นคนใหม่
03:40
รู้ไหมว่าโชคดีแค่ไหน

DOWNLOAD SUBTITLES: