İslami Hayat Okulu | Tasaavuf 2 | Selim Seyhan

İslami Hayat Okulu | Tasaavuf 2 | Selim Seyhan

SUBTITLE'S INFO:

Language: Turkish

Type: Robot

Number of phrases: 880

Number of words: 4963

Number of symbols: 27557

DOWNLOAD SUBTITLES:

DOWNLOAD AUDIO AND VIDEO:

SUBTITLES:

Subtitles generated by robot
00:00
Dur bakalım bırakıp bakalım oldu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah
00:52
vessalatu vesselamu Ala rasulillahi Rabbi yessir velâ tuassir A vitamini mil Hayır Allah'ım marzuk nahif var murselin vel hamile mi ya ivef Ahmed evliya-i bi keramike yâ ekremel ekremin veya Erhamerrahimin muhterem kardeşlerim bir mektubat-ı Rabbani dersinde daha birlikteyiz cenab-ı hak hayırlara vesile kılsın inşallah bu dersimizde el mektubu İlhami swealife
01:25
Run yani 25. mektubu İnşallah birlikte Mütalaa edeceğiz Pekala Oğuz suyla ilah Ace Cihan Hacı cihana gönderilmiş Hocacihan hocaya gönderilmiş with tahri ve alâ mutabaat ise gidelim O Selin yani peygamberlerin seyyidi Efendisi olan Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e mutabaat sa teşvik konusunda bir mektup başka ve mutabaat ilkokula
01:57
Fair Raşid değil aleyhi her şeyim minsol avami Nas salavat-ı Ekmel ohaa ve millet teslimat Efe mu ha Yani teslimlerine temmie yani en Tamam olan Selamlar ve salavatların ekmeği en mükemmel olan anları olun üzerine olsun ve onların üzerine olsun o hulefâ-yi râşidîn yine mutabaat ve onların baş
02:30
hocası olan Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Nursel lerin yani resullerin peygamberlerin Efendisi ne mutabakatı teşvik konusunda Cihan Hoca yazılmış olan bir mektubu birlikte mütala edeceğiz Sevgili kardeşlerim inşallah Sen dev Allahu Teala Kalbe küm Beşer Aha suduura küme ve zeka enfusekum yani Allah azze ve celle ba ba cümleleriyle başlıyor yine E demek
03:03
ki bir işe başlarken hep böyle ağzı dualı olacağız bütün mektuplarında gönüllerin sultanının bu üslubu tercih ettiğini görüyoruz Dolayısıyla Eğer onların izinden gidersek Allah'ın izniyle Biz de onlar gibi oluruz Selam Allahu Teala Kalbe küm yani kalbinize Allah azze ve celle selamet versin Neden Çünkü Kalp Öyle bir yerdir ki hani İnna fil cesedim oldu vatani rasal hat Salih Salih abi CS dökümlü ve Salih atsana
03:33
Hadi CS döküldüğü ve daha fazla da feshedilecektir CS döküldü yani vücutta öyle bir organ var ki öyle bir Merkez var ki o Salih olunca o bütün belalardan istese selamet bulunca bütün vücut ne yapıyor selamet bulunur ama eğer o Allah muhafaza fesada uğrarsa bozulursa Hiçte çürümeye başlarsa o zaman bütün vücutta onunla Ne düşünüyor çok önemli yani bütün vücudu besliyor yani Pekala İşte o
04:04
organa dua ediyor İmam Rabbani Hazretleri sellem Allahu Teala Kalbe küm kalbinizi selamet yani maddi manevi bütün hastalıklarda nasıl tabi manevi Çünkü maddi hastalıklardan daha büyük daha yıkıcı daha tahrip Kardır manevi hastalıklar neden çünkü maddi hastalıklara duçar olan bir kardeşimiz belki 20-30 bel bilemedin elbiselik bir hayatını kaybeder ama manevi hastalığa düşer olmuş ve tedavi olmamışsa Bu
04:36
kardeşimiz o zaman Allah muhafaza sonsuz bir hayatı bu mahvolur gider bunun için sellem Allahu Teala Kalbe küm diye dua buyurdular kalbiniz Yani asıl Hedef şey Merkez neresi kalp orası Çünkü tercihte bulunuyor bu Hadi sen ise Böylece her Çünkü Peygamberi ekber ne buyurdu orası Eğer bu halim olursa Salih olursa bütün cesed Salim oluyor Salih oluyor ama Allah
05:06
muhafaza orası fesada uğrarsa bütün vücut fesada vuruyor o zaman Demek ki aslında kalp sela kalbin selâmeti için dua istemekle dua etmekle birlikte bütün vücudun selameti için de dua istemiş daha etmiş oluyor Sevgili kardeşlerim ve şaha sudur akım yani kalplerinizi de şerh etsin satırlarını da şerh etsin ne demek bu hani hepimizin Okulu İnşirah Suresi var elem neşrah leke sadrak buydu
05:37
değilmi Dolayısıyla Bazen olur böyle yani dünya bütün genişliğine rağmen dar gelir bize öyle bir psikolojiye gireriz dicek Nitekim bazı kardeşlerimiz Allah muhafaza intihara elde ediyorlar veya dedim ki aklımda kaybedip intihar edenler oluyor yani dünya bu kadar geniş yapan sığmıyor dünyaya adam Yani e dolayısıyla daha gel bu dünya Sevgili kardeşlerim neden Zikri terkedersen Ela bizikrillahi tatmayı Nur
06:08
Grup sen itminanı başka Doktorlarda ararsan o zaman o kalp Mutfağı olmayacaktır ve netice itibarıyla sen işte değişik yerlerde itminana arayacak bulamayacak sonunda hüsrana uğrayacak sın belki Allah muhafaza intihara sürükleneceksin Onun için Cenabı İmamı Rabbani Hazretleri gönülleri şu sultanı weishaar Aha sudur açın buyurdu ya da Rabbim ne yapsın işte o saldırı larımızı
06:39
şerh etsin Dolayısıyla oradan sıkıntıları oradan kin ve nefreti oradan bütün manevi hastalıkların yer çıkarsın ne gibi Mahir bir cerraha gittiniz Sevgili kardeşlerim o Mahir Cerrah diyelim ki işte bir hastalık bir ur var vücudunuzda maddi olarak değilim ne yapar Evet o kanserli hücreyi bu mesela diyelim ki işte eğer ameliyat yapıyorsa Orada işte deforme olmuş hücreleri yarar çıkarıp alır Öyle değil mi veya dedim ki işte vücudunuzda bir
07:10
kist var veya dedim ki işte dalağımız da böbreğimiz de işte bir şeyler var ne yapar işte yarar yazdıktan sonra o vücuda zarar veren o hastalığı hastalık üreten şeyi ve herkesi çıkarmalı dışarıya Dolayısıyla İşte bu da nedir sanki manevi maden bir ameliyat yapsın sizi Rabbim diye dua ediyor gönüllerin sultanı ve şaha sudur aküm yani oldu Kalpleriniz yarısında sizin işte böyle
07:42
bütün genişliğini Z'ye genişliğine rağmen dünyaya sığmayacak gibi size hisler ilk a eden İhlas eden o duygu ve düşünceleri olan çekim alsın manevi bir ameliyatla demek istiyor ve zeka enfusekum Evet nefislerinizi that eski etsin buyuruyor Çünkü cenab-ı hak kur'an-ı Kerim'de bağlı bu ruzgarda efleha Men T zeka buyuruyor ancak varacak kimler kurtulacak ancak lacak nefislerini
08:14
tezkiye edenler kurtulacak Gazze flamente zeka ve zeka arasına Rabbi FIFA salla değil mi Bak demek ki de nefsini tezkiye etmek ve Decker asma Rabbi Rabbini da yapacak zikredilecek tasarla ve namaz kılacak bunları birbirine bağlı olan şeyler demek ki senet mi inadı kalbinin yapışmasını mutfağıyla olması başka yerlerde araba Allah'ı zikretmekten ara Namaz kılmakta ara O bütün bunları yaparsan o zaman işte
08:46
tezkiye etmiş olursun dersini ve böylece kurtulanlardan olursun Şimdi nefsimiz de birçok hasretli var önde mesela insanoğlu çok acelecidir işte ayeti kelimede ve kanal insan ya bıraksana şey ince lase çok mücadeleci dir bir başka ayeti kelimede işte ve kanın insanı macunuyla çok acelecidir öbüründe Bilmem işte çok cimridir işte böyle çeşitli özellikleri anlatılıyor değil mi Kuranı Kerim'de insanoğlunun Pekala ne yapacağız Sevgili
09:17
kardeşlerim O işte hangi özellikler varsa bizde Rabbimizin razı olmadığı imtihan için şu dünyanın devam edebilmesi için bazı özellikler koymuş Allah azze ve celle bizim nefsimize bizi imtihan edebilmek için oğulları işte ne yapacağız tezkiye edeceğiz temizleyeceğiz ağır duracağız ve gel cimrilikten nasıl alınabilir İza Bunun ilacı nedir vermektir Sevgili kardeşlerim elinde olanı paylaşmaktır ne var elinde o Hocam ben çok param yok çok olması gerekiyor Azdan az verirsin çoktan çok verirsin Neyin var ilmi var
09:50
ilmini görüşeceksiniz insanlarla deyin var zamanım var zamanda dönüşeceksin neyi var kuvvetin gücüm var kuvvetini gücünü dönüşeceksin zayıflarla galiba lan ve dolayısıyla neye sahip Sen Nimet namına işte oldu insanlarla paylaşırsak Sevgili kardeşlerim O zaman ne olur nefsini tezkiye etmiş olursun Dolayısıyla Böylece Allah'ın izniyle E işte imam-ı Rabbani Hazretlerinin dua ettiği bu gruba mensup olursun Gül hak
10:22
olursun ve Ela ne cilde kum ve cildinizi yumuşaksın şimdi şöyle bir şey cildinizi yumuşasın demek ne demek yani böyle dokunduğu zaman çok yumuşak bir cildiniz olsun o bana da mı yani burada Tabii çok inai lafızları işte mecazi ifadeler bir var olduğunu düşünen çeşitli anlamlar çıkarabiliriz ne demek yani böyle sert insanlar vardır Dolayısıyla onlarla ünsiyet Peyda etmek oldukça zordur ama değilim gibi böyle Allah azze ve
10:55
cellenin Cemal sıfatının tecelli etmiş olduğu Kullar vardır Dolayısıyla Ben Yusuf Aleyhisselam gibi onlarla böyle çok Halim Sen insanlardır onlarla değilim ki muhabbet etmek de çok daha lezzetli çok daha farklıdır ve dolayısıyla işte Allah azze ve celle Bu şekilde bir yumuşak bir mümin olasın şeklinde dua ediyor İmamı Rabbani Hazretleri okuyucularına mektubu
11:25
göndermiş olduğu şahsa ve onun namına bütün okuyucularına bu şekilde dua etmiş oluyor küllü zalike belgemi ya o kemalatı Ruhi ve Sırrı velka frywell Akbağ ve nohutun mi mutabaat ise yedi murselin Aleyhi ve Ala alihi Milas salavat-ı Efkar yuva ve millet teslimati ek meluha şimdi buyuruyor ki güllüdağ like Bütün bunlar belce mi o kemalatı
11:56
Ruhi yani Bilakis bütün işte k da ruhun kemalatı Sırrın kafinin ahfanın kemalatı ve nohutun mi mutabaat ise gidi mouseli yani selam onun âline ve hesabında olsun Dolayısıyla bütün İşte bu organların kemalatı neye bağlıdır peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bu tabata bağlıdır olun izlerini adım
12:29
adım takip etmeye bağlıdır Pekala Sevgili kardeşlerim ne buyuruyor burada yani şurada manevi Bir Alem Var öyle değil mi Dolayısıyla bu manevi alemde işte ne var sırayla sayacak olursak ruh sır Hafi ahfa ve Pekala şimdi Cemil kemalatı ruhu ruh sır Hafi ahfa Pekala Sevgili kardeşlerim yani ör u u
13:00
bu evvela şurada kalp var Hemen nerede göğsümüzün memesi mememizin hemen altında buraya kalk diyoruz Oradan sonra ne var Şu Hemen onun karşısında da sağ mememizin altında Ruh var ve geldi ondan sonra ne var hemen şu Kalbimizin üstünde yani sağ ve müezzin üstünde sır var ve Gala tam tersi olan yerden sol memenizin üstünde affen sır var sağ mememizin
13:32
üstünde ise orada ne var kafi var ve Gel şurada ise ne var sevgili kardeşlerim Ah var işte Aslında Bunlar nedir Hani Eskiden halk arasında iman tahtası derlerdi eski tabipleri mizde bu şekilde tabir ederler burayı insanın göğsünü yazdıkları zaman işte iman tahtasını yardık falan derlerdi Dolayısıyla Sevgili kardeşlerim bu iman tahtası dediğimiz yer işte nerelerden bir Bu bir kalp ruh sır Hafi ahfa da
14:04
müteşekkildir Pekala o zaman İşte bunların Kemal'e edebilmesi için olgunlaşıp üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirebilmesi için ne lazım alemlerin efendisine tam bir mutabakat lazım yani hangi adımları attıysa Siz de o adımları atarsanız o zaman kalbiniz Kemal'e ulaşır o zaman ruhunuz Kemalöz var ulaşır o zaman sır kafi ve ahva Kemal'e ulaşır Aksi
14:35
takdirde Kemal'e ulaşmaz ne demek Kemal'e ulaşmaması Sevgili kardeşlerim mesela düşünün derim ki bir aslan Kemal'e ulaştığını ulaştığı zaman ne yapar bir Arslan'dan beklenen bütün hareketleri yapar Öyle değil mi Pekala Sevgili kardeşlerim ama henüz diyelim ki Kemal'e ulaşmamış olan bir aslanı düşünün Pekala o kendi bu beklenilen vazifeleri yerine getirebilir mi getiremez Allah'a namaz Bilmem işler çocuklarını ailesini
15:07
bakamaz vesaire falan filan veyahutta şöyle düşünün meyvelerden örnek verelim Bir karpuz düşünelim şimdi dışarıdan baktığın zaman o karpuz da aynı Öteki de aynı gözüküyor Ama bir tanesi olgunlaşmış Kemale ulaşmış ötekisi ise eğer ne kadar işte Bir karpuz gibi gözükse de dışardan o Kemal'e ulaşmamış Sevgili kardeşlerim ve gelen ikisini de yardımı zaman acaba Onu yiyen insanlara sorsa e hangisini yemeği tercih ederler
15:38
tabii ki o Kemal'e bulaşanı yemeği tercih ederler Neden Çünkü o Kemal'e ulaşan karpuzu kesip yedikleri zaman bir karpuzdan bekledikleri bütün işte nimetler ulaşmış olurlar yani tadında zirveye ulaşmıştır o renginde zirveye ulaşmıştır kokusunda Ya aslında işte insanoğluna gıda olması bakımından her bakımdan zirveye ulaşmıştır ama öteki henüz Kemal'e ulaşma dın dan dolayı Tadı da iyi
16:10
değildir kokusu da iyi değildir Rengi de iyi değildir suyu da iyi değildir insana ve insanın vücuduna gıda olması da öteki kadar iyi değildir sevgili kardeşlerim Onun için işte ruhumuzu mutlaka kalbimizi mutlaka sırrımızı hafif imizi akrabamızın mutlaka Kemal'e ulaştırmak zorundayız Pekala o zaman ne olur ha Allah'ın izni hallediyoruz Ya şurada iki göz var bu iki gözde ne yapıyoruz Dünya işlerini görüyoruz ve karara bağlıyoruz önemli kararlar alıyoruz dünyalıklar
16:42
hakkında Maviş etimiz hakkında Ama buradaki gözlerimizle birlikte Eğer Buralar Kemal'e ulaşırsa O zaman ne olur Sevgili kardeşim Allah'ın izniyle ahirete mütehallik olan bütün işlerimizi de mükemmel bir şekilde yerine getiririz şöyle düşünün şimdi bir Ben bunu aldığı kararla Kemal'e ulaşmış bir adamın aldığı karar aynı dur Elbette ki değildir ha Dolayısıyla İşte bu organlarımızı da Kemal'e ulaştırır Sak o zaman hayatımız hakkında manevi
17:14
hayatımız Kalkın da bu organlarımız en mükemmel kararları alırken bize yardımcı olacaklar Allah'ın izniyle ve geldi Bütün bunlar işte rasullerin seyyidi Efendisi olan Fahri kainata mü tabata bağlıdır Yani tam bir ittibâ olacak demek Tam bir eğitim alacak hangi adımları attıysan ne eksik ne fazla aynısını atacağız Sevgili kardeşim aynısını atacağız neden ne eksik ne fazla diyorum a çünkü Eğer eksik de
17:45
yaparsan ona tam mutavaat etmiş olmasın fazlasını yaparsan yine bu tavaf etmiş olmasın ha Dolayısıyla fazlasını yaparsan bu bir küstahlık olur ne olur yani Sen kimsin de yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ne yapıyorsun da ona ittibâ etmiyorsun da dava farklı şeyler yapıyorsun Ne yapacaksın Allah rasulü şunu yaptı olacak bitti o zaman tam bir mutabakat Olur sevgili kardeşlerim işte Aleyhi ve Ala alihi olun ve Ali'nin üzerine olsun
18:16
biraz salavat-ı salavattan Eftal Oha en faziletli salavatlar böyle çok güzel salavatları ihtiva eden kitaplar yazılmış öyle değil mi senin sevgili kardeşlerim delaili Hayrat gibi böyle çok güzel salavatı şerifeler var Dolayısıyla Onları böyle beş ayrı Kiram da 60 işte Pir araya getirmiş onlardan böyle değişik değişik salavatlarla yapabilirsiniz Siz de kendinize Wild edinebilirsiniz Nitekim İşte onların en faziletlisi olun üzerinde olsun
18:47
buyuruyor iyi gönüllerin sultanı ve bile teslimat etmeli hava ve o Selamlar dan da en mükemmel leriyle onun üzerine olsun fare aleyküm ve yine size gerekir Bu bir mutabaat he he ve bu tabağa tıkla kule Fair aşık değilim hadi nell mehdi'yi Mehdi de mi mali yani sadece ona mutabaat yetmez aynı zamanda Ondan sonra gelen oğlum Raşit halifeleri var
19:18
öyle Raşit arifeyi Bunlar Hadin ver Mehdi Yiğit Yani hem Hidayet kendisi Hidayet bulmuş hem de birilerinin hidayetine vesile olmuş değil mi şimdi şöyle gözünüzün önüne getirin hulefâ-yi râşidîn i kimler dört büyük halife peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem benden sonra Hilafet işte 30 yıldır buyuruyor Dolayısıyla bunu hesabı ediyor işte 4 Raşit tarifi olarak bu sırasıyla Hz Ebubekir Hz Ömer Hazreti Osman Hazreti Ali efendilerimizi zikre
19:50
diyorlar Ondan sonra Hz Hasan Efendimiz'in işte altı ay kadar bir hilafeti var Onu da ilave ediyorlar ondan sonra işte ve bütün hepsini topladığımız zaman 30 yıla tekabül ediyor Pekala Sevgili kardeşlerim işte bunlar Ne olarak tavsif ediyorlar Raşit halifeler olarak tavsif ediyorlar Pekala nereden çıkardık bunlara itibar etmeyin nereden çıkardın Peygamber'e ittibâ etmeyi bir mümin olarak biz bir müşkile karşılaştığımız
20:22
zaman nereye havale edecektik Allah'ın kitabını havale edecektik ve geldi Allah'ın kitabında el kainatın sahibi bize neyi Emre diyor Aaa rasulüne habibine ittiba etmeye emrediyor buyurmuştu ki bu Linkin tüm tayyibun Allah affet'te Biruni yuhbibkumullah veya film Scooby Doo bakıp Yani de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız O zaman ne yapın bana Uyun ki Allah azze ve celle
20:54
de sizi sevsin o zaman da ve böylece günahlarınızı bağışlasın Demek ki günahların bağışlasın abi bu olması diye bağlanmış habibini muhabbet Mustafa'yı sevmeye bağlan bağlanmış Dolayısıyla Eğer siz Allah'ı seviyorsanız muhabbet Mustafa'yı sevmek zorundasınız Muhammed Mustafa'yı sevdiğiniz zamanda Allah sizin günahlarınızı bağışlar buyuruyor O zaman sevgili kardeşlerim ayeti kerime bize Demek ki kainatın efendisi de tam bir
21:24
mutabakatı emridir Pekala hulefâ-yi râşidîn de mutabakatı nereden çıkardı İmamı Rabbani Hazretleri Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisinde malumunuz uzunca böyle fitnelerden bahseden bir hadis-i şeriflerde de uyuyordu Fe innehu Media ismin c** FSI ara ihtilâf en kesiyor Yani sizden kimin ömrü olursa çok fitneler görecek değil mi Çok kargaşalık lar görecek günümüzde Öyle değil mi yani
21:55
düşünün mesela Hz Ali zamanında başlamış ama hiç dinlememiş Kia bu devam etmiş artarak devam etmiş o kadar süre geçmiş düşün artarak artarak artarak devam ederse ne kadar 60 yani Ama öyle bir hale geldi ki Çok affedersiniz atizi işte it izine karışmış bir vaziyette Dolayısıyla yani böyle kendimize istikamet tayin etmekte çok zorlanıyoruz öyle dönemler yaşıyoruz değil mi sevgili kardeşlerim O zaman sevgili kardeşlerim İşte bu hadisi
22:27
Şerif'te peygamber ekmeği vuruyor ki o zaman ne yapıyorlar ne yapacağız yani soruyor insanlar Ya Rasulallah öyle o zamanlara yetişirsek Ne yapalım hafife aleyküm bir sünneti Siz benim sünneti ve tabi olunuz benim sünnetime ittibâ etmeniz gerekir ve Sünnet hulefâ-i râşidîn el-mehdi yiyin Yani benim Raşit halifeler immun sünnetine de itibara etmeniz gerekir ha kim olur aç tarifeler saydığı Bunlar Öyle değil mi sevgili
22:58
kardeşim ha dev da olabiliyor ki Avlu aleyh Abinde vaiz yani Avlu aleyh Abinde Vaiz ne demek Ha şimdi şöyle düşün Sevgili kardeşlerim Mesela diyelim ki bir bataklığa düştüğünüz orada mücadele ettiniz ettiniz fakat iyice yoruldunuz Çünkü mücadele ettikçe bataklıkta batırıyorsunuz o esnada Birisi sizi şimdi ip attı o ipe nasıl yanılırsan sarılırsanız Eğer elleriniz yoksa dişlerinize sarılırsın söyledin mi Neden
23:30
Çünkü bütün varlığınızla o ipe sarılırsanız bilirsiniz ki O ip sizin son şansımız dır yoksa helak olup gideceksiniz yani a Onun için kainatın efendisi buyurdu ki Avlu Oley abin dev aciz yani o azı dişlerinizle dene yapın o ipe yani o mutabaat ipi de sarılıp vegadaki mutabıktır bu kâinatın efendisine ve onun izinde giden Raşit halifeler inişte
24:00
1-2 halifelere mutaba tipi de sımsıkı sarılıp buyuruyor bize o hadisi şerif Sevgili kardeşlerim Neden böyle çünkü bunlar büyük ruhlu insanlar Allah azze ve cellenin özel seçmiş olduğu Kullar Hadi diyor e Şair bir şeyinde ve ben ya Fuat ağralı hz1 yerel bir hit araya Huğlu vahşi ruhu var atıyon ne diyor yani diyor ki sevgili kardeşlerim Eğer sen diyor aslanın izlediğini takip
24:32
edersen o Aslan öyle bir varlıktır ki hep böyle etlerin taze lerini yer gider Mesela diyelim ki bize burayı allar Ondan sonra en taze etlerini yer yer yer yer Ondan sonra daha var yedik alanda peşini takip eden çakallara işte kendisi gibi güçlü olmayan hayvanlara bırakır yolla devam eder ve gel şimdi çakalın gücü yok tutukla koca zebrayı yere sevemez ama bu şimdiye hiç zahmet çekmeden karnını
25:03
doyur olabilir mi çakal ve benzeri hayvanlar tilki vesaire falan Evet doyurur ne yaparsa doyurur ormanda işte aslanların izni takip ederse Allah'ın izniyle o hayvan ne yapar Karnını zahmetsizce doyurur işte Şair de bize diyor ki sen diyor işte böyle Büyük adamların izini takip edersen onların yolundan gidersen onlar hep böyle nasıl ki Aslanlar taze etler yerlerse onlar da böyle hep manevi diyetlere manevi
25:35
fuyuzat a Nail olurlar Dolayısıyla Sen onun izini takip etmekle ne yaparsın o fuyuzat Tan onu manevi nimetlerden Sen de istifade etmiş olursun Hey kardeşim diyerek bizi o dostlarına O Allah'ın Yüce ruhlu kullarına ittibâ ya davet ediyor bu şiir de aynı zamanda Sevgili kardeşlerim ne demek ki ne yapacağız Özellikle de bir başka hadisi şerifte de buyuruluyor
26:05
Hz Ömer ve Hz ebubekir'e işaret buyurarak Özellikle bu ikisine dalacağız tam bir mutabakat ımız olacak bütün hulefâ-yi râşidîn ilave onların izinde gider Allah dostlarını da ile aynı şekilde ne yapacağız iktida edeceğiz Sevgili kardeşlerim vekale Bunlar nasıl insanlardır bir kendileri bizzat Hidayet Bulmuşlardır ama Bununla yetinmemiş aynı zamanda binlerin yüzbinleri milyonların da hidayetine vesile olmuşlardır de
26:36
öteki düşünün şimdi Hz Ömer zamanda yaz bir gamı komutasında ne olduk geldiler Diyarbakır'a dağıttılar fethettiler orayı sahabe Ordusu ve Halit Bin Velid'in de içinde bulunduğu sahabe ordusu geldi fethettiler Sevgili kardeşlerim Pekala hadisi Şerif'te Biz biliyoruz ki Mandela alaka Aydın k her şeyi yani kim bir hayra vesile olursa sanki oğlu yapan gibidir Öyle
27:06
değil mi Pekala o zaman Hz Ömer Eğer Diyarbakır'ın fethine vesile olduysa Dolayısıyla ordularını o istikamete sevk ettiyse öyle Emirler verdiyse o zaman ne olacak Ha buradaki Müslüman olan insanların kazanmış olduğu cevaplardan onların neslinden gelen insanların yapmış olduğu Salih haberlerden kıyamete kadar hissesini almaya devam edecektir Sevgili kardeşlerim o zaman demek ki
27:37
işte onlar öyle insanlar ki kendileri hidâyete ermiş ama bununla yetilmiş değiller binlerin yüzbinlerin de hidayetine vesile olmuşlar Mim ba'di He Oo kâinatın efendisinden sonra Oğlum terbiyesinden geçen bu insanlar penahım Çünkü onlar da o nurlu hidayeti yani Hidayet yıldızları dronlar ve shuma usulü velayet-i velayetin Güneş güneşlidir Onlar femen
28:09
şu rife bir mutabaat him fakat fazla fevzan alıyım ay Yani kim onlara mutaba atla şereflendir bilirse muhakkak ki büyük bir büyük bir nimete nail olmuş olur Pekala Sevgili kardeşlerim dikkat Buyurun şimdi buyurdu ki İmamı Rabbani hazırdır hemen şu rife ya Niye bir mutab atıyım kim onlara mutabakatla
28:40
şereflendir bilirse Demek ki adam kendi yapıyor Bunu yani ha bu da bir hedeftir değil mi Hadi dedik ya Allah dostlarıyla birlikte olursan ne olursun oturmasıyla kalkmasıyla konuşmasıyla hal ve hareketleriyle her şeyinle seni irşad eder dolayı Bu sayı Şad ediyoruz değil mi Demek demiş oluyor ki bize Ey Kari Sakın ola bir nimete Nail olursan o nimeti kendinden bilme hemen ne yap o nimetin
29:12
gerçek sahibinin nazara ver Onun için buyurdu ki femen düşür rife kim şereflendir bilirse bu Tab atıyım Demek ki onlara uymak ne büyük bir şeref değil mi düşünün şimdi ol ha Onlar ne yaptılar kainatın efendisine uydular büyük bir şeyler kazandılar o hulefâ-yi râşidîn ve gelen daha sonra gelen halifelerimiz de ne yaptılar o Raşit halifeler E ne kadar it iptida ne kadar ittibâ ettilerse o
29:45
kadar Şeref kazandılar Öyle değil mi Mesela bazı âlimlerimiz Ömer Bin Abdülaziz i de yeni Raşid halifelerden sayarlar neden Ömer Bin abdülaziz'e sayarlar Çünkü ve mübarek öyle bir ilave sürmüş ki da ilave sürmüş ki tıpkı Hz Ömer Ömer'e benzer bir Hilafet Ve halifelik olmuş ondan dolayı Sevgili kardeşlerim işte ne kadar uyarsan var ne kadar mutavaat gösterirsen o kadar Şeref kazanıyorsun
30:15
eğer o zaman demek ki dahil Olduğumuz bu nimetleri asla kendimizden bilmemeli web out it to me Bu ayeti kerimede Cenabı Hak ne buyuruyor Sevgili kardeşlerim ve basa Bak Emine Hasretin feminallah Yani sana iyilik namına ne isabet etmişse bilesin ki u senden değildir Bu Allah azze ve cellenin sana bir ihsanıdır sana bir
30:47
lütfudur Dolayısıyla fensurna effebi mutab atıyım fakat fazla fevzan alayım Ama büyük bir Naili yet elde etmiş olur Pekala ayeti kerimede Cenabı Hak ne duymuştuk hemen Ruhi ha ninnari ve onu Hilal cennete fakat Fas Pekala büyük kurtuluşa kim vermiştir kim cehennemden uzaklaştırılıp mı ve cennete girdiyse İşte o büyük bir kurtuluşa ermiştir ve gelen Şimdi burada buyurdu ki kim ise
31:19
bunlara tam bir mutabakatı olursa onunla Şeref bulursa onu bir şeref olarak ADD ederse o da al bu gizli ile büyük bir kurtuluşa ermiştir ne demek Yani büyük bir kurtuluşa ermenin Biz ayeti kelimede cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa Mac olduğunu öğrendik Demek ki o zaman kim bunlara mutabaat gösterirse O adamda cehennemden uzun ne kadar bu tabak götürüsü o kadar cehennemden uzaklaşıyor ve ne kadar mutabaat
31:50
gösterisi o kadar cennete giriyor onlarla birlikte Çünkü el berube AMD haberle yani Kişi sevdiğiyle birlikte olacak elma ruhları Muhammed ağabey li yani veya bir başka hadisi Şerif'te kişi mutlaka sevdiğiyle birlikte haşrolunacaktır Sevgili kardeşlerim Pekala ve mencu bile Ala muhalefet iyiyim öyle adamlar var ki onlarında muhalefet etmek adeta böyle fıtratları
32:20
olmuş Pekala adam muhallebi etmeden duramıyor yani veda bölümü insanlar da var kim ve muhalefet etmek karakteri olmuşsa Hele hele böyle büyük ruhlu alimlere büyük ruhlu insanlara işte muhalefet etmek etmeyi karakter haline getirmişler s s takat dala dal Alem bayi da O adamda Allah muhafaza Az önceki sınıfın tam tersine yapmıştır tam tersi olmuştur
32:50
yani dalalet büyük bir dalâlete düşmüş o zaman Pekala bir adam nasıl dalâlete düşmüş olur o adam eğer Cennetten uzaklaşıp Cehennemin dibine giriyorsa tam tersi şeyleri yaptığından dolayı öteyi büyük bir kurtuluşa erken O adamda büyük bir dalâlete düşer olmuş oluyor Fakat dikkat Buyurun Sevgili kardeşlerim gönüllerin sultanı burada şöyle buyurdu bak ve ben cubi la la muhalefet iyiyim
33:21
dedi Yani diyelim ki insanız beşer olarak eskaza bazen bu yanlış bir hareket vakti olabilir Pekala Bundan dolayı işte Allah muhafaza böyle cehennemin dibini boylar mıyız a boy lamayız yani Allah azze ve celle Tevbe ettiği zaman biz bu bağışlar Onun için burada ne buyurdu ve ben cubi la la muhalefetim yani onlara muhalefeti karakter haline getiren bir kere iki
33:54
kere yapıyor yani karakter haline getiren bir adam odadır fakat Dalya Dalal ebayda Onur işte Cehennemin dibine gidecek olan olur hüsrana uğrayacak olan yoksa bir kere yapmış adam Tevbe etmiş Tabii ki onu Allah azze ve celle İnşallah affedecek tirrek Ala el bakıyordu Bilal maksudi yani o zaman hadi konuştuk konuştuk konuştuk ama şu değil amaç bu değil şu falan Pekala o zaman Ne kaldı yani geriye Ooo var olması gereken asıl Hedef olarak ne
34:26
kaldı iyi O yıldızları Vallahi akıllı maişet ilim ney elim değil merhum eşek Sultan Pekala şimdi İmamı Rabbani Hazretleri bir şok mektubu bir kısım mektuplarında olduğu gibi ne yapıyor sadece insanları irşad etmiyor yani siz İsa insanların sadece Gönül Dünyası değil aynı zamanda Eğer açıklarsa boğazlarında bir şey olarak
34:56
düşünmek zorundasınız söyle düşünür Sevgili kardeşlerim bir baba düşünün ne yapar şimdi eğer bu Baba iyi bir baba İsa çocuklarını maişetini temin eder ara değil mi mı Fakat sadece maişetini temin eden iyi bir baba olamaz aynı zamanda onların Gönül dünyasını da ne yapması lazım ihmal etmemesi lazım onların terbiyesinde ihmal etmemesi lazım Öyle değil mi Eğer bir baba hem onların gönlünü hem gözünü hem aklını hem Fi
35:27
ve her ruhunu hem midesini doyuyorsa bu olabilir babadır ama eğer bir kısmını yani madden doyuruyor onları ama madeni mal ediyorsa iyi bir baba değildir tam dersin maden duyuyor ama madde imal ediyorsa yine iyi bir baba değildir işte İmamı Rabbani Hazretleri bir mürşid-i kâmil olarak onun müritlerinin sanki manevi babası gibidir Dolayısıyla ne yapıyor işte Mürşidi Kamil sadece talebelerinin sadece müritlerinin manevi
36:00
dünyalarını imar etmekle İhya etmekle iktifa etmiyor ne yapıyor onların aynı zamanda midelerinde de bir problem varsa maddi olarak bir problemleri varsa onlarla da ilgileniyor Sevgili kardeşlerim dediğim işte kim böyle Yetim kalmış ki muzlar kalmış kim bilmemiştir borçlanmış böyle işte sıkıntıya düşmüş hemen Eğer birilerini birilerini hayra teşvik ederek onların ihtiyaçlarını gidermeye
36:33
çalışıyor Sevgili kardeşlerim işte burada yine bir yetimden bahseder yetimlerden bahsediyor ve buyuruyor ki buyuruyor ki sevgili kardeşlerim el bakıyordum Yani maksudi yani şimdi konuştuk konuştuk da kasımızın derdimizin ne olduğunu işte ifade ettik attık ama şimdi bir şey kaldı Onu da söyleyelim o da nedir ilham Gül yazıyorlar İvedik'i klima iş eti yani
37:03
geçim darlığı var ve yani iyi Buzlar olmayı İzhar etmek gerekiyor son olarak kimin muzlar olduğunu Liv ney Lig ney merhum eşek Sultan Şeyh Sultan merhum Şeyh Sultan'ın iki tane çocuğu var Dolayısıyla Bunlar Yeşim sıkıntısı çekiyorlar muzlar durumdalar da O da bunlara bir el atmak lazım diye ne yapıyor işte o müridine bunu haber
37:34
veriyor fel monte Messenger ağabey kum Yani zat-ı şahaneleri bizden derim ki işte bir devlet başkanı hitap ediyorsanız böyle dersiniz değil mi yani onun makamına uygun tabirler kullanırsınız veya diyelim işte ne tarafınızdan zatıaliniz den beklenen nedir ricamız nedir Medet ruhum ve ihanet ruhum Ömürcan hükümet'e duygu ve
38:04
iade tohum yani onlara İmdat etmeniz yardımlarına koşmamız ve işte onlara yardım etmeniz bekleniyor sizden Fe İnna kum bu hakka ki siz haryu ne bir delik Yani bu bu işi yapmaya Siz layıksınız şimdi böyle insanlar gördüm Mesela benim bye de böyle edelim gibi Camiye yardım edecek veya dedim ki işte yardım toplayacak Böyle yardım toplaması çok
38:35
becerir gider mesela birilerine hiç çekilmez o güzel bir huyu da yani ev bazen sorarım ona baba içi yani şey yapmıyor musun böyle e çekilmiyor musun oğlum dur diye çekilir gidiyor Yani ben allah için istiyorum Dolayısıyla diyorum olan Yani ben kendimi istemiyorum bu paraya Dolayısıyla işte şuraya böyle bir hizmet bu sana yakışır A bak bu kadar insan içerisinde Sana layık Yurdum bunu Gölü ifadeler kullanıyor mesela dolayı da bu insanların hoşuna gidiyor Yani
39:08
şöyle düşün Mesela dedim gençler şurada bir nimet var Ne yapıyorsunuz İşte yüzlerce kişi var o yüzlerce kişinin içerisinden işte E çok kıymetli bir nimeti getir bana takip ediyorsun diyorsun ki bunu sana layık gördü müdür bunu sana la Ne diyorsun şimdi Aslında Gerçekten biz eşyanın hakikatini görebilsek gerçekten bir Müslümana yardım etmek onun sıkıntısını gidermenin ne büyük manevi
39:39
bir nimet olduğunu anlarız öyle değil mi yani her ne kadar cebimizden para çıksa da aslında bu bizim için bulunmaz bir manevi nimettir Pekala şimdi onu karşı taraflı karşı tarafı bu düşünceye ikna edip ikna ettikten sonra da işte bu işi yapmaya Ben seni uygun gördüm seni layık gördüm dediniz adamla Buna inandıysam bütün kalbi içi keremiyle Coşar ve netice itibarıyla Oo sizin teklifinizi
40:12
sevine sevine yerine getirir Sevgili kardeşlerim işte İmamı Rabbani Hazretleri de burada ne yapıyor işte mektup yazmış olduğu kişiye ve inneküm Hari Euro biz aldık Yani siz bu hizmeti yapmaya layık o kız ben herkese söylemem bunu Yani herkese rica etmem ve o çocuklara da herkesin lokması nasip olsun istemem Yani demek istiyor a Dolayısıyla Siz bu işe yakışır sınız yani Dolayısıyla bu
40:42
hareket yapma o çocukları sevindirmek size yakışır Pekala ben muvaffak uneli kaba iyi hava için Naz Hatta yani Sadece o değil Siz Allah'ın izniyle bütün insanların ihtiyaçlarını görmeye de de cenab-ı Hak'kın lütfu keremiyle Evet Turan hepsinin ihtiyaçlarını görmeye a muvaffak sıkılır sınız muvaffak sınız yani Allah azze ve celle böyle bir Tevfik Tevfik İhsan etmiştir size
41:15
Dolayısıyla bunu da yapabilirsiniz o gücünüz ve kudretin iz var zaten Allahu Teala Tevfik aküm yani Allah azze ve celle Hani şimdi bu Tevfik nedir Siz değeri düşük kitabı yazmaya niyet ettiniz gayretinizi ortaya koyuyorsunuz Ama başarılı olup olmamak sizin elinizde değil o nedir Allah azze ve cellenin takdirindedir Allah isterse sizi muvaffak kılar isterse kılmaz bütün
41:46
ceketinizi Ortaya koymuş olmanıza rağmen 15'in işte ona Tevfik diyoruz biz yani bir işte başarılı kıllı kılınmak işte General gönüllerin sultanı buyuruyor ki zadh Allahu Teala trafik akım Yani bu hayırları yapma konusunda Allah azze ve celle muvaffakiyet lerinizi müzdad eylesin diye dua ediyor Onun Ecri hala Kayra bak ne güzel ayı sana ya başta dua ettiği son da dua ediyor hep böyle Demek
42:16
ki konuşmalarımızın başında da hep dua edeceğiz büyüklerden öğrendiğimiz budur üslubumuz böyle olacak sonunda da hep dua edeceğiz Sevgili kardeşlerim ve Cad o bayrağa Rafik Akıyorum ve hayrı da rafı kriz yapsın ne demek yani Trafik yoldaşları yoldaşımız olsun Hayırlar yoldaşımız olsun demek değil mi vesselâmu Aleyküm yani Allah azze ve celle din Selam isminin tecellisi sizin üzerinize olsun sevgili kardeşim ne
42:48
demek Yani bütün afetlerden Tabi olan kimler varsa sizden sizin halinize yani sizin üzerinize olsun sizin haricinde de hidayete kimler Tabi tabi olduysa bütün ve hepsinin de üzerine olsun Onlar da işte Maddi manevi bütün hastalıklardan belalardan sıkıntılardan selamet bulsunlar buyuruyor gönüllerin sultanı Sevgili kardeşlerim Onun için çok önemli bir mektuptur Bu demek ki eğer peygamber
43:21
Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ittibâ edersek onun izinden giden hulefa-i raşidin ev On Numara'nın izinde giden dostlarına Rabbani alimler itibar edersek onlar Allah'ın izniyle nereye adımını attıysa biz de oraya atarsak onlar Madem ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem makam-ı mahmud'a ulaşmıştır attığı adımlarla Biz de o izleri takip edersek mutlaka bakamı mahmutta Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin komşusu oluruz Allah'ın izniyle o zaman
43:52
öğrendiklerimiz DC cenab-ı hak haber etmeyi hepimize nasip etsin diye bizde dersimizin sonuna dua edelim Allahümme inni es'elüke min külli halin ha Tabii ki de aynı köpeği dünyanın akıyor O ve Audi k1000 külli şerrine ha Tabii ki aynı köpeği dünyaları akıyor velhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha salavat ha ha

DOWNLOAD SUBTITLES: